Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

De Brief van Paulus de Apostel aan de Romeinen.

De Gerechtigheid van God die Geopenbaard is in Romeinen - Onze HEER Die de Gerechtigheid van God Wordt (Ⅱ)
  • ISBN8983142960
  • Pagina’s471

Nederlands 6

De Gerechtigheid van God die Geopenbaard is in Romeinen - Onze HEER Die de Gerechtigheid van God Wordt (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

Inhoud 
 
Inleiding 

HOOFDSTUK 7 
1. Inleiding tot Hoofdstuk 7 
2. De Kern van Paulus’ Geloof: Verenig u met Christus na Gedood te zijn tot de Zonde (Romeinen 7:1-4) 
3. De Reden Waarom We de Heer kunnen Loven (Romeinen 7:5-13) 
4. Ons Vlees dat Slechts het Vlees Dient (Romeinen 7:14-25) 
5. Het Vlees Dient De Wet van de Zonde (Romeinen 7:24-25) 
6. Loof de Heer, De Verlosser van de Zondaars (Romeinen 7:14-8:2) 

HOOFDSTUK 8 
1. Inleiding tot Hoofdstuk 8 
2. De Gerechtigheid van God, de Vervulling van de Rechtvaardige Vereisten van de Wet (Romeinen 8:1-4) 
3. Wie is een Christen? (Romeinen 8:9-11) 
4. Vleselijke gedachten te hebben, is de Dood, maar Geestelijke Gedachten zijn Leven en Vrede (Romeinen 8:4-11) 
5. Wandel in de gerechtigheid van God (Romeinen 8:12-16) 
6. Zij die God’s Koninkrijk erven (Romeinen 8:16-27) 
7. De Tweede Komst van de Heer en Het Duizendjarige Koninkrijk (Romeinen 8:18-25) 
8. De Heilige Geest Die de Rechtvaardigen Helpt (Romeinen 8:26-28) 
9. Alle Dingen Werken Samen voor het Goede (Romeinen 8:28-30) 
10. De Foutieve Doctrines (Romeinen 8:29-30) 
11. De Eeuwige Liefde (Romeinen 8:31-34) 
12. Wie Durft Tegen Ons te Zijn? (Romeinen 8:31-34) 
13. Wie Zal de Rechtvaardigen van de Liefde van Christus Scheiden? (Romeinen 8:35-39) 

HOOFDSTUK 9
1. Inleiding tot Hoofdstuk 9 
2. We Dienen te Weten dat Verordinatie gepland was binnen God’s Gerechtigheid (Romeinen 9:9-33) 
3. Is het Verkeerd van God om van Jakob te houden? (Romeinen 9:30-33) 

HOOFDSTUK 10
1. Inleiding tot Hoofdstuk 10 
2. Het ware Geloof Komt door te Luisteren (Romeinen 10:16-21) 

HOOFDSTUK 11 
1. Zal Israël Gered worden? 

HOOFDSTUK 12
1. Hernieuw Uw Geest Voor God 

HOOFDSTUK 13
1. Leef voor De Gerechtigheid van God

HOOFDSTUK 14
1. Veroordeel Elkander Niet 

HOOFDSTUK 15
1. Laat Ons het Evangelie Over de Gehele Wereld Verspreiden 

HOOFDSTUK 16
1. Groet Elkander 
 
De gerechtigheid van God is doorzichtig en het is verschillend van de gerechtigheid van de menselijke wezens. God`s gerechtigheid wordt geopenbaard in het evangelie van het water en de Geest, die volbracht was door het doopsel van Jezus door Johannes en Zijn bloed aan het Kruis. We moeten terugkeren naar het geloof in God`s gerechtigheid voordat het te laat is.
Weet u waarom Jezus door Johannes de Doper gedoopt moest worden? Als Johannes Jezus niet gedoopt had, zouden onze zonden niet aan Hem zijn doorgegeven. Johannes de Doper was de nobelste man van allemaal, en het doopsel dat hij aan Jezus gaf was het absolute vereiste van God om onze zonden van ons door te geven aan Jezus.
Jezus werd gedoopt om alle zonden van de wereld op Zijn schouder te dragen, en Hij bloedde aan het Kruis om de volledige loon ervan te betalen. Al deze dingen hebben mijn vroegere begrip van wat het is om wedergeboren te zijn, volledig veranderd, toen ik slechts wist van het bloed aan het Kruis. God heeft u nu geleerd wat Zijn gerechtigheid is zodat we Zijn gerechtigheid geheel kennen en erin geloven. Ik dank de Heer voor al deze zegens.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel