Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Commentaren en Preken over het Boek van de Openbaringen - IS HET TIJDPERK VAN DE ANTICHRIST, HET MARTELAARSCHAP, DE OPNAME EN HET DUIZENDJARIGE KONINKRIJK OP KOMST? (Ⅰ)
  • ISBN8983143533
  • Pagina’s351

Nederlands 7

Commentaren en Preken over het Boek van de Openbaringen - IS HET TIJDPERK VAN DE ANTICHRIST, HET MARTELAARSCHAP, DE OPNAME EN HET DUIZENDJARIGE KONINKRIJK OP KOMST? (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

INHOUD 
 
Voorwoord 

HOOFDSTUK 1 
1. Hoor het Woord van God’s Openbaringen (Openbaringen 1:1-20) 
2. We Moeten de Zeven Tijdperken Kennen 

HOOFDSTUK 2 
1. Brief aan de Gemeente van Efeze (Openbaringen 2:1-7) 
2. Het Geloof Dat Het Martelaarschap Kan Omarmen
3. Brief aan de Gemeente van Smyrna (Openbaringen 2:8-11) 
4. Ben Getrouw tot de Dood 
5. Wie Is Gered van de Zonde? 
6. Brief aan de Gemeente van Pergamus (Openbaringen 2:12-17) 
7. De Volgers van de Leer van de Nicolaieten 
8. Brief aan de Gemeente van Thyatire (Openbaringen 2:18-29) 
9. Bent u Gered door het Water en de Geest? 

HOOFDSTUK 3
1. Brief aan de Gemeente van Sardis (Openbaringen 3:1-6) 
2. Zij die hun witte klederen niet bevlekten 
3. Brief aan de Gemeente van Filadelfia (Openbaringen 3:7-13) 
4. De Dienaren en Heiligen van God die Zijn Hart behagen 
5. Brief aan de Gemeente van Laodicensen (Openbaringen 3:14-22) 
6. Het Ware Geloof voor Het Leven van Discipelschap 

HOOFDSTUK 4
1. Kijk naar Jezus die op God’s Troon Zit (Openbaringen 4:1-11) 
2. Jezus is God 

HOOFDSTUK 5 
1. Jezus Die Op de Troon Geplaatst is als de Vertegenwoordiger van God de Vader (Openbaringen 5:1-14) 
2. Het Lam Dat op de Troon Zit 

HOOFDSTUK 6
1. De Zeven Tijdperken die door God bepaald zijn (Openbaringen 6:1-17) 
2. De Tijdperken van de Zeven Zegels 

HOOFDSTUK 7
1. Wie Zal Tijdens De Grote Verdrukking gered worden? (Openbaringen 7:1-17) 
2. Laat ons Geloof Hebben Dat Strijdt 
 
Na de terroristenaanslagen van 11/9, zijn de bezoeken aan de website 'www.raptureready.com', een internet website die informatie verstrekt over de eindtijd, met meer dan 8 miljoen bezoeken toegenomen, en volgens een gezamelijk onderzoek van de CNN en TIME geloven meer dan 59% van de Amerikanen in apocalyptische eschatologie.
In antwoord op deze vraag van de tijd, voorziet de schrijver in een duidelijke uitleg van de sleutelthema's van het Boek van de Openbaring, inclusief de komst van de Antichrist, het martelaarschap van de heiligen en hun opname, het Duizendjarige Koninkrijk en de Nieuwe Hemel en Aarde, in de context van het hele Geschrift en onder de leiding van de Heilige Geest.
Dit boek geeft vers-voor-vers commentaren over het Boek van de Openbaring, aangevuld door de gedetaileerde preken van de schrijver. Iedereen die dit boek leest, zal alle plannen die God voor deze wereld bedacht had, begrijpen.
Nu is het tijd voor u om de absolute noodzaak te erkennen om in het evangelie van het water en de Geest te geloven, zodat u de wijsheid kunt vergaren die u van alle berechtingen en verdrukking kan verlossen in de eindtijd. Met deze twee boeken, en door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, zult u in staat zijn alle berechtingen en verdrukking die in de Openbaring voorspeld worden, te overwinnen.
eBoek Downloaden
PDF EPUB

Boeken gerelateerd aan deze titel