Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Het Evangelie volgens Mattheüs.

PREKEN OVER HET EVANGELIE VAN MATTEÜS (Ⅱ) - WAT GELOOFDEN WIJ OM DE VERGEVING VAN ZONDEN TE ONTVANGEN?
  • ISBN9788928200269
  • Pagina’s475

Nederlands 13

PREKEN OVER HET EVANGELIE VAN MATTEÜS (Ⅱ) - WAT GELOOFDEN WIJ OM DE VERGEVING VAN ZONDEN TE ONTVANGEN?

Rev. Paul C. Jong

INHOUD

Voorwoord 

HOOFDSTUK 9
1. Geloof in Jezus Christus die kwam als onze God (Matteüs 9:1-13) 
2. Jezus die kwam om ons, de Geestelijke verlamden, te redden (Matteüs 9:1-13) 
3. Religieus Geloof vs. Geloof in de kracht van het evangelie van het water en de Geest (Matteüs 9:1-17) 
4. Gods Werkers (Matteüs 9:35-38) 

HOOFDSTUK 10
1. De kracht om alle ziektes te genezen wordt gevonden in het evangelie van het water en de Geest (Matteüs 10:1-16) 
2. Laat ons leven als Gods Werkers (Matteüs 10:1-8) 

HOOFDSTUK 11
1. Johannes de Doper was geen mislukkeling (Matteüs 11:1-14) 

HOOFDSTUK 12
1. Jezus zei dat Hij Barmhartigheid wenst en geen offers (Matteüs 12:1-8) 
2. Wilt u ontdekken wat de Godslastering tegen de Heilige Geest is? (Matteüs 12:9-37) 
3. De onvergefelijke zonden en de verantwoordelijkheid van de wedergeborenen (Matteüs 12:31-32) 
4. Waar wilt Satan verblijven? (Matteüs 12:43-50) 

HOOFDSTUK 13
1. Het parabel van de vier soorten van velden (Matteüs 13:1-9) 
2. Men heeft u toegestaan de mysteries van het Koninkrijk van de Hemel te herkennen (Matteüs 13:10-23) 
3. Het Koninkrijk van de Hemel is als een man die goede zaden zaaide in Zijn veld (Matteüs 13:24-30) 
4. De kracht van het evangelie van het water en de Geest (Matteüs 13:31-43) 
5. Het Koninkrijk van de Hemel is als een schat verborgen in het veld (Matteüs 13:44-46) 
6. Het Koninkrijk van de Hemel is als een sleepnet dat in de zee werd gegooid en allerlei soorten vissen oogstte (Matteüs 13:47-52) 
7. Maria is zeker niet Goddelijk (Matteüs 13:53-58) 
 
De Apostel Matteüs verteld ons dat het Woord van Jezus gesproken werd aan iedereen in deze wereld, want hij zag Jezus als de Koning van alle koningen. Nu, Christenen over de hele wereld, die net zijn wedergeboren door te gaan geloven in het water en de Geest dat wij verspreiden, verlangen inderdaad om te worden gevoed met het brood van het leven. Maar het is moeilijk voor hen om broederschap te hebben met ons in het ware evangelie, want zij zijn allen ver weg van ons.
Daarom, om deze geestelijke nood van deze mensen van Jezus Christus, de Koning van alle koningen, de preken zijn klaargemaakt als het nieuwe levensbrood voor hen, om hun geestelijke groei te voeden. De schrijver verkondigd dat diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het Woord van Jezus Christus, de Koning van alle koningen, zich moeten voeden met Zijn reine Woord om hun geloof te verdedigen en hun geestelijke levens te behouden.
Dit boek zal iedereen van u voorzien van het ware geestelijke levensbrood die de Koninklijke mensen van de Koning van geloof zijn geworden. Door Zijn Kerk en dienaren, zal God u continue voorzien met dit levensbrood. Moge Gods zegeningen over u komen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, die wensen om ware geestelijke broederschap met ons in Jezus Christus te hebben.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel