Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Het Evangelie volgens Mattheüs.

PREKEN OVER HET EVANGELIE VAN MATTHÉÜS (III) - WELK EVANGELIE PERFECTIONEERT CHRISTENEN?
  • ISBN9788928240098
  • Pagina’s354

Nederlands 29

PREKEN OVER HET EVANGELIE VAN MATTHÉÜS (III) - WELK EVANGELIE PERFECTIONEERT CHRISTENEN?

Rev. Paul C. Jong

INHOUDSTABEL

Voorwoord 

HOOFDSTUK 14 
1. De Lippen van de Geestelijke Priesters Moeten de Kennis van de Waarheid Behouden (Matthéüs 14:1-12) 
2. Waarom voerde Jezus het Wonder van de Vijf Broden en Twee Vissen uit? (Matthéüs 14:13-33) 

HOOFDSTUK 15 
1. God Heeft Ons Grenzeloze Zegeningen Gegeven (Matthéüs 15:32-39) 

HOOFDSTUK 16 
1. We Moeten Eerst Oog Hebben Voor Gods Werk (Matthéüs 16:21-25) 
2. Het Geloof van Zelfverloochening (Matthéüs 16:21-27) 
3. Petrus’ Liefde voor Jezus (Matthéüs 16:21-27) 
4. Zo Iemand Achter Mij Wil Komen, Die Verloochene Zichzelven (Matthéüs 16:21-28) 
5. Verloochen Uzelf en Volg de Heer (Matthéüs 16:24-27) 
6. Alleen Geloof Redt Ons van Zonden (Matthéüs 16:24-27) 

HOOFDSTUK 17 
1. Hoe de Heilige Geest te Ontvangen (Matthéüs 17:1-13) 
2. Johannes de Doper, Die Op de Rechtvaardige Manier Kwam (Matthéüs 17:1-13) 

HOOFDSTUK 18 
1. Diegenen van Wie het Geloof als dat van een Klein Kind is (Matthéüs 18:1-4) 

HOOFDSTUK 19 
1. Diegenen die Rijk zijn aan hun Eigen Goede Daden van het Vlees, Kunnen de Hemel Niet Binnengaan (Matthéüs 19:16-30) 

HOOFDSTUK 20 
1. Leef Voor Het Evangelie Van Het Water En De Geest (Matthéüs 20:20-28) 
 
De Apostel Matteüs verteld ons dat het Woord van Jezus gesproken werd aan iedereen in deze wereld, want hij zag Jezus als de Koning van alle koningen. Nu, Christenen over de hele wereld, die net zijn wedergeboren door te gaan geloven in het water en de Geest dat wij verspreiden, verlangen inderdaad om te worden gevoed met het brood van het leven. Maar het is moeilijk voor hen om broederschap te hebben met ons in het ware evangelie, want zij zijn allen ver weg van ons.
Daarom, om deze geestelijke nood van deze mensen van Jezus Christus, de Koning van alle koningen, de preken zijn klaargemaakt als het nieuwe levensbrood voor hen, om hun geestelijke groei te voeden. De schrijver verkondigd dat diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door te geloven in het Woord van Jezus Christus, de Koning van alle koningen, zich moeten voeden met Zijn reine Woord om hun geloof te verdedigen en hun geestelijke levens te behouden.
Dit boek zal iedereen van u voorzien van het ware geestelijke levensbrood die de Koninklijke mensen van de Koning van geloof zijn geworden. Door Zijn Kerk en dienaren, zal God u continue voorzien met dit levensbrood. Moge Gods zegeningen over u komen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, die wensen om ware geestelijke broederschap met ons in Jezus Christus te hebben.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel