Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

De Eerste Brief van Johannes.

Paul C. Jong’s Geestelijke Groei Series 4 - De Eerste Brief van Johannes (Ⅱ)
  • ISBN9788928209231
  • Pagina’s373

Nederlands 15

Paul C. Jong’s Geestelijke Groei Series 4 - De Eerste Brief van Johannes (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

INHOUD
 
Voorwoord 

HOOFDSTUK 3
1. Onze God die naar ons toekwam met een (agape) verbazende liefde (1 Johannes 3:1-8) 
2. Welk soort van zonde moeten we niet plegen voor God? (1 Johannes 3:9-16) 
3. Hij die zich aan Gods geboden houd verblijft in Hem (1 Johannes 3:17-24) 

HOOFDSTUK 4
1. Test of de geesten van God zijn (1 Johannes 4:1-6) 
2. Hoe moeten we van nu af aan leven? (1 Johannes 4:7-13) 
3. We moeten verblijven in de liefde van God (1 Johannes 4:16-21) 

HOOFDSTUK 5
1. Wat is de Waarheid die ons van al onze zonden bevrijdt? (1 Johannes 5:1-4) 
2. Wie is geboren uit God? (1 Johannes 5:4-8) 
3. Waar geloven wij in? (1 Johannes 5:1-11) 
4. Wat is de Waarheid die ons van al onze zonden bevrijdt heeft? (1 Johannes 5:1-12) 
5. Het concrete bewijs dat ons van al onze zonden redt (1 Johannes 5:8-13) 
6. Als een broeder een zonde pleegt die niet naar de dood leidt, vraag God hem in leven te houden (1 Johannes 5:16-19) 
7. Hij is de ware God en het eeuwige leven (1 Johannes 5:20) 
8. Hoewel we altijd tekort zullen schieten, heeft de liefde van God ons van al de zonden van de wereld gered (1 Johannes 5:1-21) 
 
Als u een ware Christen bent, dan moet u Gods liefde beter kennen dan gewoon theoretisch. Diegenen die weten en geloven in Jezus als de Verlosser moeten Gods liefde concreet in hun vergeving van zonden kennen dat werd volbracht door het evangelische Woord van het water en de Geest. We moeten ware gelovigen in het ware evangelie worden om Gods liefde in zijn diepheid te kennen. In dit ware evangelie, openbaart de liefde van God zich concreet en in detail. Als we Gods liefde willen kennen, dan moet onze kennis komen van Gods concrete liefde voor ons die geopenbaard is in de evangelische Waarheid van het water en de Geest alleen dan kunnen we anderen naar de ware liefde van God leiden.
De Apostel Johannes getuigde dat Jezus Christus, die kwam door het water, het bloed en de Heilige Geest, de Verlosser en God Zelf is. De essentie van het getuigenis is de Waarheid van de vergeving van zonden, dat toebehoort aan het water, het bloed en de Heilige Geest. Zoals er staat geschreven in het Woord van God, het water betekent Jezus` doopsel dat Hij ontving van Johannes de Doper, en het bloed betekent het oordeel dat Hij ontving voor al onze zonden. Opnieuw, het bewijs van onze zaligmaking ligt in de Heilige Geest, het water en het bloed (1 Johannes 5:8). De ambten van het water, het bloed en de Heilig Geest zijn die van God waarmee Hij alle zondaars van al hun zonden heeft gered.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel