Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Het Evangelie volgens Johannes.

Preken over het Evangelie van Johannes (Ⅰ) - De Liefde van God Geopenbaard door Jezus, De Eniggeboren Zoon (Ⅰ)
  • ISBN9788928231157
  • Pagina’s361

Nederlands 18

Preken over het Evangelie van Johannes (Ⅰ) - De Liefde van God Geopenbaard door Jezus, De Eniggeboren Zoon (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

INHOUD
 
Voorwoord 

Hoofdstuk 1 
1. Jezus Christus, Ons leven (Johannes 1:1-4) 
2. We Moeten Geboren Worden uit God (Johannes 1:12-18) 
3. De Liefde van God Geopenbaard door En Eniggeboren Zoon van God (Johannes 1:15-18) 
4. De Waarheid waar Johannes de Doper over getuigde (Johannes 1:19-28) 
5. Het Bijbelse bewijs dat Jezus Christus al de zonden van de wereld droeg (Johannes 1:29-39) 
6. Het Geloof dat alleen geloofd in het Woord van God (Johannes 1:1-8) 
7. We kunnen niet gelukkiger dan dit zijn (Johannes 1:29-31) 
8. Met welk soort van uiterlijk kwam onze Schepper ons bezoeken? (Johannes 1:1-13) 
9. Wie is Johannes de Doper (Johannes 1:19-42) 

Hoofdstuk 2 
1. Wij zijn gelukkig als we Jezus in onze harten accepteren (Johannes 2:1-11) 
2. We kunnen de zegeningen van God alleen proeven als we het Woord van God gehoorzamen (Johannes 2:5) 

Hoofdstuk 3 
1. We moeten wedergeboren worden door te weten en op deze manier te geloven (Johannes 3:1-6) 
2. Gelooft u in het God gegeven evangelie van het water en de Geest? (Johannes 3:1-8) 
3. Wat maakt het voor ons mogelijk wedergeboren te worden? (Johannes 3:1-15) 
4. Kent u echt Gods liefde? (Johannes 3:16) 
5. Laat ons geestelijk werk doen met geloof (Johannes 3:16-17) 
 
De liefde van God geopenbaard door Jezus Christus

Er staat geschreven, ``Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen`` (Johannes 1:18).
Hoe perfect openbaarde Jezus de liefde van God aan ons! Hoe perfect heeft Jezus ons bevrijdt! Welke perfecte Waarheid van zaligmaking is het evangelie van het water en de Geest! We hebben nooit spijt gehad van de ontvangst van onze zaligmaking door ons geloof in Jezus, die kwam door het water en het bloed (1 Johannes 5:6).
Ik hoop dat ieder van u geloofd in Jezus Christus die de ware liefde van God geopenbaard heeft, houd het geloof in Zijn liefde in uw harten, en leef dagelijks ter willen van de verspreiding van deze liefde. Ik hoop dat u de zegening van de vergeving van zonden verkrijgt door God te ontmoeten door het evangelie van het water en de Geest.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel