Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Het Evangelie volgens Johannes.

Preken over het Evangelie van Johannes (Ⅱ) - De Liefde van God Geopenbaard door Jezus, De Eniggeboren Zoon (Ⅱ)
  • ISBN9788928231416
  • Pagina’s380

Nederlands 19

Preken over het Evangelie van Johannes (Ⅱ) - De Liefde van God Geopenbaard door Jezus, De Eniggeboren Zoon (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

INHOUD
 
Voorwoord 

Hoofdstuk 3
1. We Moeten Wedergeboren Worden Door te Geloven in het Evangelie van het Water en de Geest (Johannes 3:1-15) 
2. Onze Heer Kwam Naar Deze Wereld Om Ons Van De Zonden Van De Wereld Te Redden (Johannes 3:14-21) 
3. Waarin Moeten We Geloven Voor God? (Johannes 3:21) 
4. Onze God Is De Heer Die Ons Het Ware Eeuwige Leven Heeft Gegeven (Johannes 3:35-36) 

Hoofdstuk 4 
1. De Heer Die Al Onze Problemen Oplost (Johannes 4:3-19) 
2. Waarin Vinden Onze Harten Bevrediging? (Johannes 4:10-24) 
3. Het Levende Water Dat Maakt Dat Men Nooit Dorst Heeft (Johannes 4:13-26, Johannes 4:39-42) 
4. Welk Soort van Geloof Hebben We Nodig Voor Onze Geestelijke Wederopleving? (Johannes 4:19-26) 
5. Het Woord van Jezus Is Het Woord van God (Johannes 4:46-54) 

Hoofdstuk 5
1. We Moeten Nooit Terugkeren Naar Het Jodendom (Johannes 5:10-29) 
2. De Heer Bezocht Het Bad Van Betzata (Johannes 5:1-9) 

Hoofdstuk 6
1. Werk Voor Het Voedsel Dat Leidt Naar Het Eeuwige Leven (Johannes 6:16-40) 
 
De liefde van God geopenbaard door Jezus Christus

Er staat geschreven, ``Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen`` (Johannes 1:18).
Hoe perfect openbaarde Jezus de liefde van God aan ons! Hoe perfect heeft Jezus ons bevrijdt! Welke perfecte Waarheid van zaligmaking is het evangelie van het water en de Geest! We hebben nooit spijt gehad van de ontvangst van onze zaligmaking door ons geloof in Jezus, die kwam door het water en het bloed (1 Johannes 5:6).
Ik hoop dat ieder van u geloofd in Jezus Christus die de ware liefde van God geopenbaard heeft, houd het geloof in Zijn liefde in uw harten, en leef dagelijks ter willen van de verspreiding van deze liefde. Ik hoop dat u de zegening van de vergeving van zonden verkrijgt door God te ontmoeten door het evangelie van het water en de Geest.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel