Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

De Brief van Paulus de Apostel aan de Efeziërs.

Preken over Efeziërs (Ⅱ) - WAT DE DRIE-ENIGE GOD VOOR ONS HEEFT GEDAAN
  • ISBN9788928239788
  • Pagina’s408

Nederlands 28

Preken over Efeziërs (Ⅱ) - WAT DE DRIE-ENIGE GOD VOOR ONS HEEFT GEDAAN

Rev. Paul C. Jong

INHOUD
 
Voorwoord 
1. Onze Zaligmaking Werd Voorbereidt In de Rechtvaardigheid van Jezus Zelfs Voor de Stichting van de Wereld (Efeze 1:1-4) 
2. Wij Zijn Gods Bezittingen Geworden door Zijn Genade (Efeze 1:1-14) 
3. Wij Zijn Gered door Gods Liefde en Offer (Efeze 1:1-6) 
4. We Zijn God Dankbaar dat Hij Ons als de Leden van Zijn Kerk Heeft Geroepen (Efeze 1:20-23) 
5. Wij Hebben Verlossing Volgens de Rijkdommen van Gods Genade (Efeze 1:7-14) 
6. Werden Wij Gemaakt voor het Rechtvaardige Werk van de Heer? (Efeze 2:1-10) 
7. We Moeten Gods Autoriteit en Genade Erkennen in Ons Leven van Geloof (Efeze 2:1-22) 
8. Wat Voor Een Mensen Waren Wij in Gods Ogen? (Efeze 2:1-7) 
9. We Waren Vervreemd van God de Vader Vanwege Onze Zonden (Efeze 2:14-22) 
10. Onmetelijke Zegeningen van Christus Bevinden Zich in het Hart van Elke Heilige die in het Evangelie van het water en de Geest Gelooft (Efeze 3:1-21) 
11. Verdedigt U Geloof in Uw Leven (Efeze 4:1-6) 
12. Volg God Als Zijn Geliefde Kinderen Na (Efeze 5:1-2) 
13. Neem Niet Deel aan de Zonden van de Wereld (Efeze 5:1-14) 
14. Wat Betekent Het Echt om Met de Volheid van de Geest te Leven? (Efeze 5:1-21) 
15. Diegenen Die Met de Volheid van de Geest Leven (Efeze 5:15-21) 
16. Weersta de Listen van Satan (Efeze 6:10-17) 
 
Weet U Hoe Gods Kerk Is?

Door te geloven in het evangelie van het water en de Geest, moet u uw geestelijke ogen altijd open hebben. Als u de vergeving van zonden hebt ontvangen door oprecht in het evangelie van het water en de Geest te geloven, dan zult u in staat zijn Gods Kerk correct te herkennen; anders, zou u niet in staat zijn te onderscheiden wat de valse kerken zijn.
Vandaag, heeft God Zijn Kerk op het geloof van de gelovigen in het evangelie van het water en de Geest gesticht. Gods Kerk is de samenkomst van diegenen die gered zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de Geest. Daarom, als u harten nu geloven in het evangelie van het water en de Geest, dan kunt u het ware leven van geloof leiden. Een dergelijk leven van geloof is alleen mogelijk in Gods Kerk. Bovendien, alleen dit geloof kwalificeert ons voor eeuwig in het Koninkrijk van de Heer. Door dit geloof, moeten we de liefde van zaligmaking en al de geestelijke zegeningen van de Hemel van God de Vader, Jezus Christus, en de Heilige Geest ontvangen.
Ik geef heel mijn dankbaarheid aan God.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel