Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 7-5] Het Vlees Dient De Wet van de Zonde (Romeinen 7:24-26)

(Romeinen 7:24-26)
“Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.”
 


Het is de wet dat het vlees de zonde dient


Hoe is uw geloofsleven? “De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” (Mattheus 26:41). Bent u niet ook zo?
De Bijbel zegt ons ook, “Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.” En dit zijn de wetten die ons domineren. Ons hart is gemaakt om God lief te hebben en om de waarheid lief te hebben, maar het is niet maar dan normaal dat het vlees de wet van de zonde dient. Het Woord van God verteld ons dat het hart het evangelie en Zijn gerechtigheid dient, terwijl het vlees alleen de zonde dient. 
Weet u wat de wet van de zonde is? We willen gelovige levens leiden, dus wij, de heiligen en de dienaren van God, voelen ons zo trots als een leeuw terwijl ons vlees de zonde eigenlijk niet dient. Maar we hebben geen macht als ons vlees de zonde dient en zich overgeeft aan zonde. We denken misschien dat we gelukkig en moedig zullen zijn door niet meer te zondigen, maar in werkelijkheid hebben we niet echt het vertrouwen om niet meer te zondigen. De harten van de heiligen en de dienaren van God zijn hierdoor gekrompen. 
“♫ Al mijn zonden zijn weg! ♫ Door de genade van Calvarie! ♫.” Hoewel we de verlossing hebben en God zo loven, hebben we geen zelfvertrouwen om te leven als we aan onze toekomstige geloofslevens denken. We denken na over de zwakheden van het vlees en komen tot de volgende conclusie: “Ik zou in de toekomst niet zo moeten leven; ik zou niet meer moeten zondigen.” Maar als we ons weer op de Heer verlaten en ons vasthouden aan de gerechtigheid van God, maken we God beloften terwijl we zeggen, “Heer, ik dank U. Halleluja! Ik zal U volgen tot de dag dat ik sterf.” Dan dienen we de Heer in een vlaag van kracht, maar dat duurt niet lang omdat we snel weer teleurgesteld worden in onszelf als we weer zondigen. Alle heiligen en dienaren van God die verlost zijn, zijn in feite zo. We worden dus depressief door het feit dat het vlees alleen de zonde dient.
Ik weet dat de Heer niet wil dat we aan de zwakheid van het vlees gebonden zijn. Dit is ook de reden waarom Paulus de geest van het vlees scheidde. “Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.” Ons vlees kan niet verbeterd worden. Het vlees dient alleen de wet van de zonde. Paulus zegt dat dit de wet is. Het vlees is gemaakt om alleen de zonde te volgen en te dienen. Begrijpt u dit? Het is de wet. Wie kan de wet veranderen? U noch ik kunnen dat. Wie moeten we dan met ons hart dienen? We moeten God dienen. We moeten God, de waarheid, de zielen en Zijn gerechtigheid liefhebben met heel ons hart.
 


Verwacht niet te veel van het vlees


Het vlees wil vleselijke plezier, troost, vrede, vreugde en zijn trots versterken, niet Gods gerechtigheid. Het vlees wil dat alles zo gedaan wordt zoals het vlees het wil.
Verwacht niet te veel van het vlees, terwijl u zegt, “Luister vlees, ik wil dat je een goede daad doet.” Geef uw verwachtingen op dat uw vlees beter zal worden. Ga er niet vanuit dat ons vlees God en Zijn gerechtigheid liefheeft, of dat het Gods gerechtigheid wil dienen en voor Hem wil lijden.
Zij die iets goeds van het vlees verwachten zijn dwaas. Wat moeten we dan doen? Alles wordt gedaan volgens de wet van de Heer. Kunnen we Gods wet veranderen, zelfs als we deze kennen? Natuurlijk kunnen we het niet veranderen, want het is de wet van de Heer.
Het is Gods wet die ervoor zorgt dat het vlees de zonde dient. Als we ons depressief voelen en ons gezicht is donker, dan komt dit omdat we het vlees dienen. Ons vlees wil goed leven, dus rechtvaardigt het vlees zichzelf altijd. Laten we onszelf niet rechtvaardigen; laten we liever het vlees laten zoals het is. Ik wil dat u met uw hart leeft door het geloof in de Heer. Het vlees kan niet aan de zonden ontsnappen totdat het sterft, omdat het vlees alleen de zonde dient. We kunnen niet uit onszelf aan de zonde ontsnappen. U denkt misschien, “Het vlees kan beter worden.” Maar dit is nooit het geval. Of als u onbewust zonden begaat, denkt u misschien, “Het komt door de slechte omgeving.” Nee! Het is helemaal niet aan de omstandigheden te wijten– het vlees was bedoeld om de zonde vanaf het allereerste begin te dienen!
Het vlees doet nooit iets goeds. Het vlees zondigt totdat het sterft. “Zal het vlees beter worden?” Verwacht zoiets niet, want u zult vreselijk teleurgesteld worden. Het maakt niet uit hoe vaak u een besluit neemt en tegen uzelf zegt, “Ik zal niet meer zo handelen,” het vlees kan er niets aan doen om slechte dingen te doen, zelfs tegen onze wensen in. Wie van ons heeft niet in onze gedachten besloten niet te zondigen? Iedereen! Maar het is de wet van God dat het vlees alleen de zonde dient. 
Katholieke priesters en nonnen, evenals de monniken en de heremieten van elke religie, proberen een heilig leven met hun vlees te leiden. Maar het is onmogelijk voor het vlees om een leven zonder gebreken te leiden. Zij leven hun levens als huichelaars. Het is voor ons onmogelijk om met ons vlees goed te doen. Het vlees dient de wet van de zonde. Dit is de wet die God heeft gevestigd. Net als een made niet kan vliegen terwijl een krekel ervan geniet om in de lucht te vliegen, is dit de wet. Net zoals een made ervan houdt om vieze modder te eten, houdt het menselijke vlees ervan om zonden te begaan. Kunt u eerlijk zeggen dat u iets van uw vlees kunt verwachten? Natuurlijk niet! Dit is waarom de Apostel Paulus zegt, “Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde” (Romeinen 7:26). 
Ons vlees zondigt totdat we sterven. Het kan niet anders dan zondigen. Zal het vlees niet meer zondigen na een lange periode van training? Nee! Het vlees kan niet verbeterd worden. Is het dan oké dat het vlees zo veel zondigt als het wil? Nee! Dat is niet wat ik hier zeg. Ik bedoel alleen dat het vlees niet anders kan dan zondigen. Onze zonden zijn niet afhankelijk van onze wil of bekwaamheden. We kunnen niet anders dan zondigen, zelfs als we niet willen zondigen, en we zondigen zelfs nog meer als we ons best doen om niet te zondigen.
“Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangenneemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” (Romeinen 7:23-24) Het is onmogelijk voor het vlees om goed te doen, omdat het vlees ons in gevangenschap tot de wet van de zonde brengt.
Mensen haten het om deze waarheid te zeggen en ze schamen zich hiervoor. Ze zeggen, “Hoe kunt u dit openlijk zeggen?” Maar was het niet Paulus zelf die dit zo schaamteloos zei? Het vlees dient de wet van de zonde. We dienen de zonde, ongeacht onze wil, totdat we sterven. We zijn niet alleen geboren om te zondigen. Toch valt niet te ontkennen dat het vlees een werktuig van zonde is.
 

De Heer stelde ons in staat Hem voldoende te dienen

Geliefde heiligen, wat denkt u? Denkt u dat u de Heer met uw vlees kunt dienen als u maar blijft proberen? Is het mogelijk? Nee!
Wie verloste ons van al onze zonden? Jezus Christus. Heeft Jezus Christus ons dan verlost van alle zonden van het vlees die de wet van de zonde dient? Heeft Jezus Christus ons, die de wet van de zonde dienen en ons hele leven zonden begaan, werkelijk van alle zonden van het vlees gered? Heeft de Heer ons echt van al onze zonden gered? Het antwoord is een nadrukkelijk ja! Natuurlijk deed Hij dat! Het is onmogelijk voor het vlees om niet te zondigen, en het is voor u onmogelijk om vergeving van uw zonden te ontvangen en verlost te worden van de veroordeling van God door uw vlees. Maar de Heer maakte het mogelijk. De Heer heeft ons rechtvaardig gemaakt en verloste ons van al onze zonden, ook al zondigen we voortdurend.
Jezus Christus onze Heer heeft ons gered. Wie is de Heer die ons verlost heeft? Het is Jezus Christus. Wie is Jezus dan? Hij is de Zoon van God en de Heer van alle gelovigen. Hij is de Heer die ons verloste. Jezus Christus, onze Heer, maakte ons volmaakt van alle zonden. Jezus Christus stelde ons in staat Hem te dienen.
De Heer heeft ons in staat gesteld zonder zonde te leven. De Almachtige Heer die ons heeft geschapen, heeft ons van al onze zonden gered. Onze Heer heeft ons volledig gered en ons rechtvaardig gemaakt, ook al dient het vlees de wet van de zonde totdat het sterft. Dit is de reden waarom de Apostel Paulus God dankte door Jezus Christus de Heer. We kunnen God nooit genoeg danken voor het sturen van Jezus Christus, onze Heer.
We moeten weten hoe wonderbaarlijk de zaligmaking van de Heer is, hoe groots en genadig het is. We kunnen niet anders dan de Heer danken voor Zijn almachtige kracht die ons corrupte vlees heeft gered dat niets anders doet dan zondigen totdat het sterft. De Heer heeft ons met Zijn macht gered en van onze leden Zijn werktuigen gemaakt om Hem door geloof te dienen. De Heer heeft ons volmaakt gered, zodat we niet langer meer dienaren van de zonden zijn. 
Heeft onze Heer ons niet volmaakt gered? Natuurlijk deed Hij dat! Hij heeft ons volledig en volmaakt gered. Hij stelde ons in staat Hem voldoende te dienen. Wie heeft dit geweldige ding gedaan? Dat deed onze Heer! Wie heeft diegenen die niet anders kunnen dan zondigen met hun vlees, ertoe gebracht om rechtvaardig te worden en God te dienen? Onze Heer deed dit! De Heer heeft ons, die ons hele leven lang zondigen, van al onze zonden gered. Hij veranderde ons ook zodat we Zijn gerechtigheid kunnen dienen. 
 


De Heer heeft ons verlost van al onze zonden


We moeten hierover nadenken, want we zijn mensen. Ik denk eraan hoe wonderbaarlijk de zaligmaking van de Heer is omdat ik een mens ben. Als ik niet had geweten dat het vlees alleen de zonde dient, zou ik er altijd teleurgesteld in zijn geweest. Ik zou waarschijnlijk het geloofsleven opgegeven hebben vanwege mijn zonden, ook al had ik de vergeving van mijn zonden al ontvangen. 
“Voordat ik werd gered, kon ik standhouden, zelfs als ik zondigde. Maar als ik nu nog steeds zondig, maakt het niet uit of ik gered ben of niet. Wat heeft het voor zin om wedergeboren te worden?” U denkt misschien dat u beter moet worden dan voorheen. U zou kunnen denken dat, nu u verlost bent, uw vlees beter zou zijn dan toen u dat niet was. Zij die nog niet wedergeboren zijn kunnen niet begrijpen wat ik bedoel.
We kunnen Jezus alleen danken als we weten en geloven dat alle zonden van het vlees vergeven zijn. Ik dank de Heer, die alle zonden die ik bega totdat ik sterf, heeft weggenomen.
In de vorige editie van het Koreaanse liedjesboek, was een liedje dat ging zo, “♪ Halleluja! Loof Hem! ♫ Al mijn zonden uit het verleden zijn vergeven! En ik wandel met de Heer Jezus, dan is overal waar ik ga het Koninkrijk van de Hemel ♫” Wat betekent dit? Als de Heer alleen onze zonden uit het verleden wegnam, wat moeten we dan doen? We zouden niet meer met het vlees moeten zondigen; we moeten grondig bidden als we zonden begaan en we moeten hoe dan ook goed leven. Maar dit is alleen Satans vreselijke truc.
Niets is zoeter dan deze truc. Satan bedriegt ons door te zeggen, “Al uw zonden uit het verleden zijn vergeven. Als u dus met Jezus wandelt en als u niet meer zondigt, kunt u het Koninkrijk van de Hemel binnengaan. Maar wanneer u in de toekomst zondigt, moet u berouwgebeden aanbieden om vergeven te worden, zodat u het Koninkrijk van de Hemel kunt binnengaan. Begrijp u dit?” De meeste mensen geloven dit dan als ze de Bijbel lezen. Zij zingen huilend liedjes, “♪ Halleluja! Loof Hem! ♫ Al mijn zonden uit het verleden zijn vergeven! En ik wandel met de Heer Jezus, dan is overal waar ik ga het Koninkrijk van de Hemel ♫.” 
Maar ze kunnen niet stoppen met zondigen. Het is Gods wet van het vlees. Het vlees kan niet anders dan keer op keer te zondigen. Dus ze denken dat ze om vergeving moeten bidden. Zij zeggen ijverig hun berouwgebeden op om de vergeving van hun dagelijkse zonden te verkrijgen. Zij zingen liedjes na de gebeden, “♪ Halleluja! Loof Hem! ♫ Al mijn zonden uit het verleden zijn vergeven! En ik wandel met de Heer Jezus, dan is overal waar ik ga het Koninkrijk van de Hemel ♫.” Maar duurt het zelfs twee of drie dagen? Ze zondigen opnieuw binnen een paar uur, zelfs niet in dagen. Zij zullen bidden en vasten om vergeving, maar ze kunnen niet ontsnappen aan deze onveranderlijke wet van God terwijl ze in hun vlees leven.
Zijn de woorden van het liedje waar? Zijn alleen onze zonden uit het verleden vergeven? Onze Heer heeft al onze zonden weggenomen, niet alleen onze zonden uit het verleden. We kunnen Hem nu loven, “♫ Halleluja! Loof Hem! ♫ AL mijn zonden zijn vergeven! En ik wandel met de Heer Jezus, dan is overal waar ik ga het Koninkrijk van de Hemel ♫.” 
Zij die gered zijn, kunnen in de war raken nadat ze opnieuw gezondigd hebben, als ze niet weten dat het Gods wet is dat hun vlees zondigt totdat ze sterven. Zij zullen gemakkelijk de vrede in hun gedachten verliezen als zij de slechtheid van hun vlees ontdekken, net als de mensen die niet wedergeboren zijn. Zij zijn alleen vredig als zij niet zondigen. Dit is het verschijnsel dat gevonden kan worden in het leven van elke christen die nog niet de vergeving van zijn zonden heeft ontvangen. Zij zullen alleen met hun mond zingen, “♫ Al mijn zonden zijn weg. ♪ Al uw zonden zijn ook weg. Al onze zonden zijn weg! ♫” Maar als zij weer zondigen, denken ze dat zij weer om vergeving moeten vragen. Hoe vaker zij zondigen, hoe zachter zij zingen, “♫ Mijn zonden zijn weg, ♫ uw zonden zijn weg…,” en zij zullen met de tijd teleurgesteld raken in zichzelf. 
Onze Heer heeft ons volmaakt van al onze zonden gered. Onze Heer heeft ons van alle zonden gered, zodat we Hem altijd en in elke situatie kunnen loven en danken. We kunnen vrede met Hem hebben en altijd tot God om hulp bidden door Jezus Christus.
 


Als we weten dat het vlees alleen de wet van de zonde dient, kunnen we door geloof aan de zonde ontsnappen


Waarom is uw geloofsleven zo moeilijk? U wordt geteisterd door het moeilijke geloofsleven omdat u de waarheid niet kent, dat het vlees alleen de wet van de zonde dient. We moeten geestelijke levens leiden door deze waarheid te kennen.
We leren Gods waarheid kennen en veranderen als we aandachtig naar Zijn Woord luisteren en broederschap met elkaar hebben. “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:31-32). “Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere” De Heer heeft ons volmaakt van al onze zonden gered, zodat we God altijd kunnen danken. Gelooft u hierin? De Heer heeft ons van al onze zonden gered.
Laat u nooit overweldigen en afsluiten door uw eigen gedachten – zij zullen u nergens tot leiden. We kunnen de Heer alleen volgen, Hem danken en een geloofsleven leiden als we niet onder het juk van de zonde staan. Als ons geloof verband houdt met onze daden, en als we weten dat we weer zullen zondigen, kunnen we ons niet altijd verheugen en de Heer volgen. Als de zaligmaking van de Heer ook maar een klein beetje onvolmaakt zou zijn, zouden wij niet in staat zijn geweest de Heer vol overtuiging te volgen. 
We danken de Heer omdat Hij al onze zonden wegnam. We loven en volgen Hem met kracht. Als ik het probleem van mijn eigen zonden niet kan oplossen, hoe kan ik dan anderen van hun zonden redden? Hoe kan ik het evangelie aan anderen prediken? Hoe kan een drenkeling andere drenkelingen redden? Als we toegeven dat ons vlees niet anders kan dan te zondigen, kunnen we aan de zonden ontsnappen. Maar als we deze waarheid niet erkennen, dan worden we door valse doctrines beïnvloed van een religie die “christendom” wordt genoemd.
Er is een grappig verhaal en u zult het waarschijnlijk kennen. Er was eens een jonge katholieke priester die in een wagen met twee nonnen stapte om een stervende gelovige in een afgelegen dorp te bezoeken. Hij ging tussen de twee nonnen zitten om de paarden te mennen. De mooie jonge non zat aan de rechterkant van hem en de lelijke oude non zat aan de linkerkant. Er was geen probleem toen de wagen op de gladde en brede weg van de stad reed, maar zodra ze op de smalle en ruige weg in de bergen reden, begon de wagen heel erg te schommelen. Raad eens waaraan de katholieke priester dacht. Wanneer de wagen naar rechts zwenkte, bad hij “O God. Doe alstublieft wat u wilt!” Maar als de wagen de andere kant op zwenkte, riep hij wanhopig in zijn hart, “O, Heer. Leid me niet in bekoring!” Hij bad twee dingen: “O, Heer. Doe zoals U het wilt” en “O Heer. Leid me niet in bekoring!” 
We zijn allemaal hetzelfde als hem. Ons vlees dient alleen de wet van de zonde, maar we moeten de wil van de Heer kennen en Hem met geloof volgen naar Zijn wil, want we hebben niets van onszelf te verwachten. We zijn dood en er is geen mogelijkheid om ons vlees te verbeteren.
 

We volgen de Heer omdat Hij ons volmaakt gered heeft

Hoe zwaar zouden we ons voelen als we het Koninkrijk van de Hemel zouden binnengaan door goede daden te doen, of als onze zaligmaking zou afhangen van hoeveel goede daden of zonden we hadden begaan. De Heer zegt ons, “U begaat u hele leven zonden. Maar Ik heb alle zonden die begaan worden, weggenomen totdat u sterft. Ik heb u gerechtig gemaakt. Ik heb u tot een rechtvaardig persoon gemaakt die geen zonde heeft. Ik heb u perfect gered. Dankt u Me?” Wat is uw antwoord? “Ja, we danken U, mijn Heer!” Hij vraagt weer, “Zult u Mij volgen?” Hoe antwoorden wij? “Ja, dat zullen we.” 
Wilt u God volgen? Natuurlijk willen we de Heer volgen, omdat Hij al onze zonden heeft weggenomen. Had de Heer maar 90% van uw zonden weggenomen, zou u niet in staat zijn Hem te volgen. U zult tegen God klagen, “U had de overige 10% van mijn zonden ook moeten wegnemen! Hoe kan ik het probleem van deze zonden zelf oplossen? Hoe kan ik U volgen terwijl ik mijn vuiligheid moet wegwassen?” Dan, vanwege deze zonden, stoppen we met het volgen van God. 
Nu willen we echter de Heer vrijwillig volgen omdat Hij ons volmaakt van al onze zonden heeft gered. “Ja, U hebt mij perfect gered. Ik kan U van nu af aan volgen! Dank U, Heer! Ik loof U. Ik verheerlijk U. Ik hou van U!” We gaan ons inzetten om de Heer te dienen, omdat we van Hem houden en Hem willen volgen. We willen de Heer vanuit de grond van ons hart volgen, omdat Hij ons van al onze zonden heeft gered en omdat we geraakt zijn door Zijn liefde.
Hetzelfde geldt voor het bezoeken van de kerk. Het bijwonen van de zondagdiensten is oneindig veel gemakkelijker als we de behoefte hebben om te gaan; als we niet willen gaan voor welke reden dan ook, wordt zelfs één keer per week naar de kerk gaan een hele klus voor ons. Als u tijdens elke eredienst naar dezelfde tragische woorden moet luisteren– “Dames en heren, belijd uw zonden die u vorige week begaan heeft,” zult u na een paar jaar niet meer naar de kerk gaan. Zij die een sterke wil hebben, zullen het langer volhouden, misschien tien of twintig jaar, maar ook zij zullen uiteindelijk stoppen. Veel valse profeten dwingen mensen die lijden onder hun zonden tot berouw. Dit is de reden waarom veel mensen stoppen met naar de kerk gaan, omdat ze denken dat het te zwaar en moeilijk is om in Jezus te geloven.
Wij volgen de Heer omdat we onder de indruk zijn van Zijn liefde. We kunnen niet anders dan de Heer loven terwijl we zingen, “♪ Ik hou van Jezus. Ik kan Jezus met niets in de wereld verruilen ♪.” We volgen Jezus omdat we Hem werkelijk liefhebben. 
Hoe verbazingwekkend is Zijn zaligmaking. De Heer stelde ons in staat om Hem te dienen zonder de minste zonde. “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. (Romeinen 8:1-2). De Heer zegent ons zodat we Hem altijd kunnen danken en loven. Hij wil dat we ons verheugen en Hem altijd volgen. Hij redde ons. Gelooft u dit?
Laat u niet in het nauw drijven door uw eigen zwakheden. De Heer nam alle zonden weg van diegenen die hun humeur niet onder controle kunnen houden. Hij nam ook alle zonden weg van de onzedelijke en slechtaardige mensen. Wilt u hierdoor nu niet ook de Heer volgen? Daarom houden wij van onze Heer. Onze Heer dwingt ons niet om Hem te volgen noch om Hem te aanbidden. God heeft ons gezegend. Hij werd onze Vader en wij werden Zijn kinderen, en God zegt ons Hem te volgen. Hij zegt tegen Zijn dienaren Hem te dienen.
Allen die door God zijn gered, zijn Zijn dienaren. God zegent al Zijn werkers en zegt dat ze Hem moeten volgen. De Heer roept ons niet voor onze daden. De Heer zegt ons, “Ik heb u perfect van alle zonden gered. U humeur is ondraaglijk. U hebt geilheid in u. U bent onbeschrijfbaar. U bent dwaas. U zou vervloekt moeten worden vanwege de zonden van uw voorvaderen. Maar Ik heb u gered en de andere dingen interesseren me niet. U kunt niet anders dan uw hele leven lang te zondigen, maar ik nam al uw zonden weg. Ik heb voor u geleden en ben weer opgestaan uit de dood om al uw zonden uit te wissen. Ik heb deze dingen gedaan omdat Ik van u hou. Ik hou van u. Houdt u van mij?” Wat is uw antwoord? “Ja, ik houd van U, mijn Heer. U weet dat ik ook van U houd. Dank U, Heer!”
“Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken” (Mattheüs 4:19). “Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader” (Johannes 14:12), zei de Heer. Gelooft u dit? Wat zijn we slecht van aard! Hoeveel zonden hebben we voor God begaan? Doe niet alsof u niet zondigt.
We zondigen ontelbare keren tijdens ons leven. Maar de Heer heeft al onze zonden voor eeuwig van ons weggenomen zelfs als onze zonden zo talrijk zijn als de sterren in de hemel. De Heer Jezus heeft al onze zonden volledig en voldoende weggenomen.
 

God maakte ons Zijn werkers door ons te kleden in Zijn gerechtigheid

Soms zullen we denken dat we God niet meer kunnen volgen als we onszelf observeren. Ons hart lijkt soms zo stralend als een zonnige dag, maar soms ook somber. En van tijd tot tijd bevinden we ons in duisternis terwijl we de Heer volgen nadat we wedergeboren zijn. We veranderen alsof we door de vier jaargetijden gaan. God gaf Noach acht soorten seizoenen toen Noach uit de ark kwam. God zei, “Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden” (Genesis 8:22).
De hoogte- en dieptepunten van ons geloof zullen echter nooit ophouden. We loven Jezus op sommige dagen met vreugde, maar worden binnen de kortste keren boos als we met moeilijkheden te maken krijgen.
“En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.” Dit is wat de Heer zei in Hebreeën 10:17-18. 
Het vlees kan niet anders dan zondigen totdat het sterft. Het is de wet van het vlees. Het vlees dient de wet van de zonde. Dit betekent dat het vlees alleen kan zondigen. Maar God maakte diegenen die alleen zondigen tot Zijn eigen dienaren. Hoe maakt God ons Zijn dienaren? Hij kan diegenen die zondigen beslist niet Zijn dienaren maken.
God heeft u Zijn dienaar gemaakt door alle zonden weg te nemen die uw vlees tot uw allerlaatste dag begaat en Hij heeft al het loon van uw zonden afbetaald om u volmaakt te maken. Hij heeft u geheiligd en u geroepen om Zijn heilige werker te worden. Hij maakte ons Zijn dienaren. Hoewel we zwak zijn, hebben we nu de macht. “Welke macht,” zult u vragen. We hebben de macht van Zijn gerechtigheid. We hebben de volmaakte macht door de gerechtigheid van de Heer aan te doen. Met andere woorden, we zijn volmaakt gemaakt. Hoewel we zwak zijn in het vlees, zijn we sterk in de geest.
 

Wie kunnen de Heer dienen?
 
“Als droevig zijnde, doch altijd blijde; als arm, doch velen rijk makende; als niets hebbende, en nochtans alles bezittende” (2 Korintiërs 6:10). We hebben geen zonde, ook al lijken we zondig. We hebben geen zonde, ook al zondigen we. We kunnen daarom veel mensen helpen om gered te worden met het evangelie van het water en de Geest. Dit is het mysterie van Christus en het geheim van het Koninkrijk van de Hemel.
Ik loof de Heer die ons volledig gered heeft. Wie kunnen de Heer dienen? Zij die de Heer willen dienen door te proberen niet te zondigen, of zij die geloven dat de Heer al hun zonden wegnam die tijdens hun leven begaan zijn? Alleen de laatste kunnen de Heer dienen en Hem behagen. Alleen zij die geloven dat de Heer perfect al hun zonden heeft weggewassen, kunnen Hem dienen. Zij wijden zich gewillig aan de Heer en investeren al hun bezittingen in Zijn werken. Zij zijn er trots op Zijn werkers te zijn, omdat ze in staat zijn iets, hoe klein dan ook, voor de Heer te doen. 
Sommige mensen zijn bang dat hun gerechtigheid gebroken wordt, dus worden ze nooit boos, zelfs niet als ze zich in een situatie bevinden waarin ze boos zouden moeten zijn. Hun eigengerechtigheid moet worden gebroken. We zouden onze eigengerechtigheid in vuilnisbakken moeten weggooien zoals we ons afval weggooien. Onze eigengerechtigheid moet gebroken worden. We moeten het vertrappen, wegsnijden en het in een vuilnisbak gooien. We kunnen de Heer alleen danken en Zijn gerechtigheid verhogen als we onze eigengerechtigheid verwerpen.
Zulke mensen kunnen de Heer loven en danken terwijl ze zingen, “Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam” (Psalm 100:4). Zij die hun eigen gerechtigheid hebben, kunnen, hoewel zij gered zijn, de Heer niet tot het einde dienen of liefhebben. Zij die weten dat het vlees tijdens hun levens alleen de zonde dient en die geloven dat de Heer al hun zonden wegnam, inclusief de zonden van de toekomst, willen de Heer liefhebben en geduldig dienen. In hun hart wordt een drang gevonden om de Heer lief te hebben.
Heeft u het hart dat de Heer liefheeft en Hem wil dienen? Heeft u het hart dat Hem dankt?
 

De Heer stelde ons in staat een gelukkig leven te leiden zonder zonde
 
Wij, de dienaren van God, leven in welvaart en zijn gelukkiger dan diegenen die miljoenen dollars per jaar verdienen. We eten watermeloenen in de zomer en perziken en druiven als ze in het seizoen zijn. We kunnen alles eten wat we willen. We zijn niet arm. Heeft u ooit armzalig geleefd nadat u verlost was? We hebben in welvaart geleefd.
We kunnen in overvloed leven als we met de Heer wandelen. Iemand die met de Heer wandelt zal niets willen. Gelooft u dit? We leven zonder tekorten, zelfs al zijn we niet rijk volgens de wereldlijke normen. Gelooft u dit? Heeft u onbeantwoorde noden en behoeften naar dingen zelfs nadat u de Heer ontmoette? We missen niets. We leven nu in meer rijkdom dan we in het verleden ooit hebben gedaan. Ik bijvoorbeeld, leef en slaap nu beter dan ooit tevoren. 
Onze Heer heeft ons perfect verlost. Er zijn geen woorden voor deze zegening. Onze Heer heeft ons volledig gered en Hij heeft het voor ons mogelijk gemaakt God door Hem te danken. Zijn genade is enorm!
“Ik, ellendig mens!” zei Paulus terwijl hij zijn vlees zag. “Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” We zondigen ons hele leven. Wie redde ons van alle zonden die we met het vlees begaan? De Heer Jezus Christus heeft ons gered. Net als Paulus, dank ook ik God door Jezus Christus, onze Heer. Dank U, mijn Heer. Dank U voor het wegnemen van al onze zonden.
De Apostel Paulus leefde niet met zijn eigen gerechtigheid nadat hij Gods gerechtigheid had verkregen. Hij beleed vaak dat zijn vlees verkocht werd onder de zonde. Sommige mensen beweren dat Paulus hoofdstuk 7 schreef voordat hij gered was en hoofdstuk 8 nadat hij gered was. Dat is niet waar.
Het Woord van God is van toepassing op zowel diegenen die gered zijn als diegenen die niet gered zijn. Het is voor iedereen toepasbaar. De meeste theologen, die het woord van God niet kennen, zijn geneigd hoofdstuk 7 te scheiden van hoofdstuk 8 en het eerste hoofdstuk toe te passen op diegenen die niet gered zijn en het laatste hoofdstuk op diegenen die gered zijn. Ze scheiden het woord van God willekeurig in alinea’s, ook al weten ze niet hoe ze de alinea’s moeten scheiden. Er zijn veel slimme en toch bedrieglijke mensen op dit gebied.
De Heer heeft al onze zonden volledig en voldoende weggenomen. Ik wil dat u door geloof leeft, door God te danken. Ik wil dat u de rimpels in uw gezicht gladstrijkt. De Heer heeft alle duistere zonden uit uw hart weggenomen. Ik dank de Heer die ons van alle zonden van het vlees heeft gered.