Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 8-8] De Heilige Geest Die De Rechtvaardigen Helpt (Romeinen 8:26-28)

(Romeinen 8:26-28)
“En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.” 
 

De Heilige Geest woont in de harten van de mensen die in de gerechtigheid van God geloven. De Heilige Geest laat hen bidden en helpt hen daarbij. Hij bidt voor hun met onuitsprekelijke zuchtingen. Dit betekent dat de Heilige Geest hun helpt om volgens de wil van God te bidden. Daarom worden zij die in de gerechtigheid van God geloven, de kinderen van God genoemd. De Heer belooft hun dat Hij altijd bij hun zal zijn tot het einde van de tijd.
De Heilige Geest woont in de rechtvaardigen en bidt in overeenstemming met de wil van God. Hoe denkt u dat u de Heilige Geest kunt ontvangen? Door te bidden? Denkt u dat u de Geest kunt ontvangen ondanks al uw zonden? De Heilige Geest werkt en woont alleen in de harten van de mensen die in Gods gerechtigheid geloven.
Christenen die volgens de wil van God willen bidden, ontvangen de hulp van de Heilige Geest. Zij leren en begrijpen waarvoor zij moeten bidden. Als u de Heilige Geest ontvangen heeft door in de gerechtigheid van God te geloven, zal de Heilige Geest voor u bidden en u leiden op uw weg.
 


Alle Dingen Werken Samen voor het Goede 


“En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8:28).
God staat aan de kant van de gelovigen en zorgt ervoor dat alle dingen ten goede samenwerken voor diegenen die van God houden. God houdt van de wedergeboren gelovigen. Hij gebruikt onze vijanden soms voor ons bestwil, maar uiteindelijk straft Hij hun voor hun zonden. Elke vijand van ons zal dus verdwijnen in Zijn eeuwigdurende straf, want alles dat God toestaat is alleen voor het welzijn van de gelovigen.