Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 4-2] Jezus is God (Openbaringen 4:1-11)

Jezus is God
(Openbaringen 4:1-11)
 
Door het Woord van Openbaringen 4 kunnen we ontdekken welk soort God onze Jezus is, en met deze kennis wordt ons geloof versterkt. Als de kennis, die door het Woord verkregen wordt, in geloof verandert en in ons hart wordt geplant, kunnen we met sterk geloof in de Heer tegen Satan vechten en hem overwinnen als de tijd van Zijn wederkomst nadert en de Antichrist opkomt en ons bedreigt.
We voeden ons geloof nu, zodat we ons op de beproevingen van de eerste drieëneenhalf jaar van de Grote Verdrukking kunnen voorbereiden. Als we die dag, zonder dit voeden, tegenmoet treden, zullen we zeker ons geloof verliezen. Maar als we ons solide geloof voorbereiden, kunnen we, zelfs als we het volgende moment sterven, moedig verklaren, dat de Ene die ons gered heeft, God is en dat we de kinderen van God de Almachtige zijn die zoveel hoger is dan Satan, die niet tegen Hem is opgewassen.
Maar hiervoor moeten we eerst diep in ons hart geloven dat de Heer de Almachtige is en dat we Zijn kinderen zijn. Hoe enorm vernederde onze Heer zich, die gelijk is aan God de Vader, toen Hij naar deze aarde kwam om ons van al onze zonden te redden? Hij kwam naar deze aarde in het vlees van de mens, in de gedaante van een dienaar, nog lager dan ons, Zijn eigen schepping. Wat zou er gebeurd zijn als de Heer niet zo nederig, maar met dezelfde macht en gezag als de heersers van de wereld, gekomen was? Het is slechts natuurlijk voor de machtigen om zich slechts te bevrienden met de machtigen, en de lage, de besmetten en de zwakken hun macht op te leggen. Maar de Heer kwam naar deze aarde in een vorm die nog lager is dan ons, bevriendde zich met de laagsten en de zwakken, en heeft hen Zijn volk gemaakt door hen van hun zonden te verlossen.
Dit is waarom God de Goede Herder is en de genadige Heer. En daarom kunnen we deze genadige Goede Herder slechts loven voor de heerlijkheid dat Hij ons Zijn kinderen heeft gemaakt. We loven de Heer dus met ons hart voor Zijn genade en zegens terwijl we op deze aarde zijn en we zullen Hem blijven loven voor Zijn macht en heerlijkheid als we Zijn Koninkrijk binnengaan. Om met onze eigen stem in het lof van de Heer mee te doen, is een grote zegen, want slechts zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, kunnen de Heer loven. Deze grote zegen is slechts aan de mensen in het evangelie van het water en de Geest geloven, gegeven. We moeten nooit vergeten dat we het volk van zo’n majesteitelijke God zijn en dat we Zijn dienaren zijn geworden.
Sommige mensen zeggen dat Jezus de Zoon van God is, maar dat Hijzelf niet God is. Maar evenals mensen andere mensen baren en dieren, dieren baren, zo is de Zoon van God, God. Net als mensen niet een hond kunnen baren, zo kan de Zoon van de Almachtige God geen mens zijn, omdat dit slechts een schepping van Hem is. Zij die niet erkennen dat Jezus God is, zijn degenen die niet weten dat Hij ons met Zijn water en de Geest gered heeft.
We moeten geloven dat Jezus God is (Johannes 1:1). Toen God de Vader een troon voor Jezus Christus voorbereidde en al Zijn macht aan Hem doorgaf, zat Jezus, die was, is en komen gaat op de Dag des Oordeels, en voor altijd zal zijn, op Zijn troon met God’s macht om over alles te regeren met de majesteitelijkheid van de God van de Schepping, van Zaligheid en van het Oordeel. Omdat we Zijn volk zijn geworden door in de Heer te geloven, zullen we Zijn Koninkrijk binnengaan en er voor altijd leven. Jezus in wie we geloven, is deze God, en wij zijn degenen die de kinderen van God zijn geworden door onze zaligheid van Hem te ontvangen.
De heiligen, werkers en dienaren van God, die wedergeboren zijn, moeten trots zijn. Alhoewel we niet veel bezit hebben op deze wereld, moeten we de trots van een koning hebben als de kinderen van God die over het hele universum zullen regeren. Ik dank de Almachtige God omdat Hij ons verlost heeft van de zonden van de wereld en dat Hij ons tot Zijn kinderen heeft gemaakt!
Het lof dat de 24 ouderlingen in de Hemel aan God gaven, was voor wat Hij op deze aarde heeft gedaan. Hun lof was dat God waardig was om alle heerlijkheid, eer en kracht te ontvangen, want alle dingen waren door Hem geschapen en zij bestonden door Zijn wil.
Wat we ons hier absoluut moeten realiseren is dat de Ene die op de troon zit, Jezus Christus is en dat Hij God is. Deze Jezus Christus in wie wij geloven is de echte God die ons gered heeft. In het Koninkrijk van de Hemel, behoort ieder gezag aan Jezus Christus onze God. Het laatste oordeel wordt ook gegeven door Jezus Christus onze Verlossende God. Wanneer Christus ons vanaf Zijn troon veroordeelt, zullen degenen waarvan de namen in het Boek des Levens geschreven staan, naar de Nieuwe Hemel en Aarde gaan, en degenen waarvan de naam niet in dit Boek gevonden wordt, worden in het vuur gegooid.
Als men niet in Jezus gelooft, is daarom hetzelfde als niet in God geloven, en niet in God geloven, is hetzelfde als God tegen te werken. Daarom zullen degenen die niet geloven dat Jezus God is, dat Hij de Verlosser is en dat Hij de Koning van de Hemel is, het vreselijke oordeel van God aanschouwen.
Onder degenen die in God geloven, is deze groep die de Getuigen Jehova’s worden genoemd, en die foutief geloven dat Jezus, alhoewel Hij de Zoon van God is, Zelf niet God is. Maar als Jezus niet God was, kon Hij ons niet van onze zonden verlost hebben, want slechts Hij die volmaakt is, kan ons ook de volmaakte zaligheid geven.
We zijn zo zwak dat ons hart gemakkelijk verandert onder andere omstandigheden. De reden waarom we Jezus Christus onze God, voor altijd kunnen loven, ondanks onze ongerechtigheden, is omdat Jezus, die voor altijd leeft en altijd volmaakt is, de Verlosser van de zondaars is geworden. Slechts degenen die gered zijn door Jezus Christus, de volmaakte God die alle zonden liet verdwijnen, kunnen de Heer loven. Ons geloof in Jezus Christus, moet in onze gedachten en onze geest, nooit zo zijn als die van de wereldlijke religies. Als we weten en denken dat Jezus God is en als ons geloof in Hem juist is, dan kunnen we de echte God ervaren.
We moeten in ons geloof leven dat gelooft in Jezus Christus als onze Verlossende God, en met dit geloof kunnen we vechten en onze vijanden overwinnen. Als we in Jezus als onze God geloven, zal dit geloof met andere woorden Satan met angst laten beven, en dus zal dit ons in staat stellen standvast te zijn en de beproevingen en verdrukking in de eindtijd te overwinnen. Aan de andere kant, als we niet in Jezus als onze God geloven, zal Satan ons uitlachen en ons wegscheuren van ons geloof.
Nadat Jezus Zijn troon van God de Vader heeft gekregen, zit Hij nu op deze troon als onze God. Door het Woord van de Openbaringen, realiseren we ons dat Jezus de Almachtige God is die over alles in het hele universum regeert, omdat Hij alle gezag en macht heeft gekregen van God de Vader.
Uw geloof in deze waarheid zal u in staat stellen Satan moedig te overwinnen. Omdat we God’s alleskunnende kracht achter ons hebben als Zijn kinderen, kan niemand ons onderdrukken, en kunnen we allen onwankelbaar en met vertrouwen de eindtijd overwinnen. Ik dank en loof God voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan!