Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 17-2] Concentreer onze aandacht op Zijn Wil (Openbaring 17:1-18)

Concentreer onze aandacht op Zijn Wil
(Openbaring 17:1-18)
 
Openbaring 17:1-5 verklaart: “En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren. Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk
VERBORGENHEID; HET GROTE BABYLON, DE MOEDER DER HOERERIJEN EN DER GRUWELEN DER AARDE.
De hoer in de bovenvermelde passage verwijst naar de religies van deze wereld en het vertelt ons dat zij hebben toegegeven aan extravagante luxe met de dingen van de wereld en de stoffelijke overvloeden die hun door de Heer is gegeven. Zij versierden zichzelf met allerlei luxe, met kettingen van goud en oorringen van diamanten en ze smeerden zich in met allerlei soorten geurende olieën. De passage vertelt ons dat er een gouden drinkbeker in haar hand was, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. Dat is wat God Johannes toonde.
Wat deze passage ons vertelt is dat Satan beraamt dat de zielen van de mensen zich aan hem overgeven door ze dronken te maken met de dingen van de wereld. Alle koningen van de wereld zullen ook dronken gemaakt worden met de dingen van de wereld door Satan. Iedereen op deze aarde is dus dronken gevoerd met de wijn van de hoererij van de wereld.
Satan bereikt zijn doelen als de mensen dronken zijn met de stromingen van deze wereld, het plezier en de materialistische hebzucht. De waarheid is dat het zijn doel is om te voorkomen dat de mensen naar God kijken. Om dat te doen maakt Satan hun ziel dronken met de materialistische dingen van de wereld. We moeten ons deze waarheid realiseren.
Er is niemand in deze wereld die niet valt voor de materialistische val. Iedereen valt voor het materialisme. De mode trends van deze wereld zijn allemaal gemanipuleerd en geleid door Satan. Iedereen denkt dat hij/zij zijn/haar eigen stijl heeft. Maar erachter ligt een manipulator en deze manipulator is niemand minder dan Satan. We moeten daarom niet doorweekt van materialisme leven maar in plaats daarvan leven door Zijn Woord in ons op te nemen en de werken van God te doen.
Het Woord van de Openbaring dat God ons heeft geopenbaard door de apostel Johannes is de waarheid. Wat probeert God ons dan met dit Woord te zeggen? Onze Heer vertelt ons dat we onszelf niet moeten verzadigen met deze wereld, maar in plaats ervan, ons ertegen moeten verzetten. Met andere woorden, hij vertelt ons, de heiligen, aan God te denken en met ons hart in Hem te geloven.
1 Johannes 2:15 zegt, “Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.” Als ons hart de materiële dingen van de wereld liefheeft, kan God niet in ons hart aanwezig zijn. Maar als ons hart de dingen van de wereld verwerpt, zal God in ons hart aanwezig zijn. We moeten ons leven niet leiden doorweekt van de materiële dingen van de wereld. Slechts als we nadenken over het Woord van onze Heer en Zijn doelen, kunnen we door Hem geleid worden.
We kunnen onze gedachten op ieder moment veranderen. Als de dingen van de wereld in ons hart proberen te komen, moeten we ze altijd weigeren. We kunnen dan alle smerige dingen van de wereld van ons hart wegdrijven en ons hart zal gauw oplossen in het eigen hart van de Heer. Wat wilt onze Heer van ons? En wat wilt Hij dat we doen? We moeten de wereldlijke dingen van ons hart uitwissen om ons ervan te verzekeren dat zulke goddelijke gedachten in ons hart zullen opkomen.
God heeft ons zoveel zegens gegeven en nu realiseren we ons dat we het evangelie van het water en de Geest aan de mensen van de hele wereld moeten preken voor de rest van ons leven. We moeten daarom niet onze verdediging in de steek laten en we dienen onze aandacht te concentreren op Zijn wil. Door aan geestelijke werken te denken, kunnen we de dingen van de wereld die in ons hart gevonden worden verdrijven.
Wij, de heiligen, moeten de dingen van de wereld verdrijven. Totdat de Heer weerkomt, moeten we onze Christelijke levens met geloof leiden. Voor de rest van ons leven, moeten we doen waarmee de Heer ons heeft vertrouwd totdat we voor Hem staan. En we moeten de Heer liefhebben en volgens geloof, door de werken te doen die Hij ons toestaat.