Search

Studie over de Tabernakel

De Poort van het Voorhof van de Tabernakel

De Poort van het Voorhof van de Tabernakel
 
De Poort van het Voorhof
 
De materialen die voor de poort van het voorhof van de Tabernakel gebruikt werden, waren blauwe, paarse en dieprode draden en fijngeweven linnen. De hoogte van de poort was 2,25 meter (7.4 voet), en de breedte was ongeveer 9 meter (30 voet). Het was een scherm geweven van blauwe, paarse en dieprode draden en fijngeweven linnen, die aan vier pilaren hing. Als zodanig, wanneer iemand probeerde het voorhof van de Tabernakel binnen te gaan, kon hij/zij de poort gemakkelijk vinden. 
De materialen van blauwe, paarse en dieprode draden en fijngeweven linnen die gebruikt werden voor de poort van de Tabernakel, toonden dat God ons van al onze zonden zou redden door de vier werken van Zijn Zoon Jezus. 
Ten eerste, wat laat de blauwe draad ons zien? Het toont ons een deel van de waarheid over Jezus, die de werkelijke Messias van zondaars werd, naar deze aarde kwam en de zonden van de wereld op Zich nam door Zijn doopsel van Johannes te ontvangen. In feite is dit doopsel dat Jezus van Johannes ontving in de Jordaan de waarheid dat Jezus voor eens en altijd alle zonden van de wereld op zich nam. Jezus droeg werkelijk alle zonden van de wereld op Zijn schouders door gedoopt te worden door Johannes de Doper, de vertegenwoordiger van de hele mensheid. Omdat de zonden van alle mensen door werden gegeven aan het hoofd van Christus, hebben diegenen die in deze waarheid geloven geen zonden in hun harten. 
Ten tweede, wat is de werkelijke betekenis van de paarse draad die in de poort van het voorhof van de Tabernakel is geweven? Het vertelt ons dat Jezus de werkelijke Koning der koningen is. Jezus heeft in feite het universum gemaakt, is Zelf de Schepper, geen creatie, en is de werkelijke Messias die naar deze aarde kwam. Jezus, de Messias, kwam werkelijk naar deze aarde in de gelijkenis van het vlees. En door al de zonden van de wereld op Zijn eigen lichaam te dragen door het doopsel dat Hij van Johannes ontving, en met Zijn offerende dood en herrijzenis, heeft Jezus heel Zijn volk, dat zich heeft verzoend, gevreesd en geloofd in hun Messias, gered van al hun zonden en hun oordeel van zonden. 
Jezus is in feite onze absolute God en absolute Messias. Hij is de absolute Verlosser. Omdat Jezus al onze zonden van de wereld op Zich nam met Zijn doopsel, door te bloeden en te sterven aan het Kruis en op te staan uit Zijn dood, reinigde Hij niet alleen al onze zonden, maar ontving Hij ook het plaatsvervangende oordeel van de zonden in onze plaats. 
De rode draad verwijst in de derde plaats naar het bloed dat Jezus aan het Kruis heeft vergoten, en de betekenis ervan is dat Christus diegenen onder ons die geloven, nieuw leven heeft gegeven. Deze waarheid van de dieprode draad vertelt ons dat Jezus christus niet alleen het oordeel van onze eigen zonden ontving door de zonden van de wereld op Zich te nemen met Zijn doopsel ontvangen van Johannes, maar Hij gaf de gelovigen ook nieuw leven door het leven-gevende geloof te schenken aan diegenen die aan de zonde waren gestorven. Aan diegenen die geloven in Zijn doopsel en het bloed dat Hij vergoot, heeft Jezus inderdaad nieuw leven gegeven. 
Wat betekent dan het fijngeweven linnen? Het laat zien dat God met het Nieuwe Testament Zijn belofte van zaligmaking, geschreven in het Oude Testament, vervulde. En het vertelt ons dat toen Jezus alle zonden van de wereld op Zich nam met Zijn doopsel en werd veroordeel voor onze zonden aan het Kruis in het Nieuwe Testament, Hij de zaligmaking vervulde die God aan de Israëlieten en ons had beloofd met Zijn Woord van verbond. 
Jahweh God zei in Jesaja 1:18, “Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.” Ook was het offeringssysteem van het Oude Testament dat regelde hoe de offers werden gebracht in de Tabernakel, waaronder de zonden van het volk van Israël met handoplegging aan het offerlam werden doorgegeven, de belofte die God aan de Israëlieten en ons deed. Dit was Gods openbaring van de belofte dat Hij in de toekomst alle mensen van de wereld zou redden van hun dagelijkse zonden en jaarlijkse zonden door het Lam van God. 
Dit was ook het teken van de beloofde Messias die zou komen. Dus in de tijd van het Nieuwe Testament, toen Jezus Christus alle zonden van de wereld in één keer op Zich nam door Zijn doopsel te ontvangen volgens de wijze van het Oude Testament, werd het tot stand gebracht door Gods verbond. Nadat Hij ons Zijn beloofde Woord heeft gegeven, heeft God ons laten zien dat Hij ze werkelijk allemaal heeft vervuld, precies zoals Hij had beloofd. Het doopsel dat Jezus ontving, manifesteert deze waarheid, dat de God van het verbond al Zijn verbonden vervulde.