Search

Studie over de Tabernakel

Het Brandofferaltaar

Het Brandofferaltaar
 
Gereedschap voor het Brandofferaltaar
 
Het brandofferaltaar was 2,25 meter (7.4 voet) land en breed en het was 1,35 meter (4.5 voet) hoog, was gemaakt van acaciahout en overlegd met brons. Telkens wanneer de Israëlieten naar dit brandofferaltaar keken, kwamen ze tot het besef dat zij diegenen waren die vastzaten in hun oordeel en hun veroordeling niet konden vermijden. En net als het offerdier ter dood werd gebracht, beseften zij ook dat ook zij moesten sterven vanwege hun zonden. Maar ze gingen ook geloven dat de Messias naar deze aarde zou komen en hun zonden zou uitwissen door veroordeeld te worden en ter dood gebracht te worden als het offer vanwege hun zonden. 
Het brandofferaltaar was het tegenbeeld van Jezus Christus onze Verlosser. Zoals de onberispelijke dieren geofferd werden met het opleggen van handen en het vergieten van het bloed, zo kwam Jezus Christus als de Zoon van God naar ons en droeg de veroordeling van al onze zonden. Net zoals het zondeoffer van het Oude Testament alle zonden moest accepteerde door het opleggen van handen en door het bloed te vergieten, accepteerde Hij alle zonden van de wereld die Johannes door het doopsel aan Hem had doorgegeven, en droeg Hij de veroordeling voor deze zonden door Zijn bloed aan het Kruis te vergieten. 
Op deze wijze toont het brandofferaltaar ons dat Jezus Christus met Zijn doopsel al onze zonden op Zich nam, aan het Kruis stierf, van de dood herrees en ons daarmee redde.