Search

Studie over de Tabernakel

Het Bronzen Wasbekken

Het Bronzen Wasbekken
 
Materiaal: Het was gemaakt van brons en altijd gevuld met water. 
Geestelijke betekenis: Brons betekent het oordeel van alle zonden van de mensheid. Om de veroordeling van alle zonden van de mensheid te dragen, nam Jezus de zonden van de wereld op Zich door gedoopt te worden van Johannes. De betekenis van het wasbekken is dus dat we van al onze zonden gereinigd kunnen worden door te geloven dat al deze zonden van ons aan Jezus waren doorgegeven met Zijn doopsel. 
De priesters die in de Tabernakel dienden, wasten ook hun handen en voeten in het wasbekken voordat ze de Tabernakel binnengingen en daarmee vermeden ze hun dood. Brons verwijst naar het oordeel van alle zonden; en het water van het wasbekken verwijst naar het doopsel dat Jezus van Johannes ontving en waarmee Hij de zonden van de wereld op Zich nam. Met andere woorden, het wasbekken vertelt ons dat Jezus alle zonden die aan Hem werden doorgegeven, accepteerde en dat Hij de veroordeling voor deze zonden droeg. Het water in het wasbekken betekent in het Oude Testament, de blauwe draad van de Tabernakel en in het Nieuwe Testament, het doopsel dat Jezus van Johannes ontving (Matthéüs 3:15 en 1 Petrus 3:21). 
Het wasbekken verwijst dus naar het doopsel van Jezus en het is de plaats waar we ons geloof in het feit dat Jezus al onze zonden droeg, inclusief onze actuele zonden, bevestigen en ze allemaal in één keer wegwaste door het doopsel dat Hij van Johannes de doper ontving zo’n 200 jaar geleden.