Search

Studie over de Tabernakel

Het Heiligdom

Het Heiligdom
 
De Panelen
 
Gereedschap van het Heiligdom
 
Het Tabernakel was 13,5 meter (45 voet) lang en 4,5 meter (15 voet) breed, en het was verdeeld in twee ruimtes, het Heiligdom en het Allerheiligdom. Binnenin het Heiligdom stond een kandelaar, de tafel der toonbroden en het wierrookaltaar. In het Allerheiligdom bevond zich de Ark van het Verbond en de verzoendeksel. 
Bestaande uit het Heiligdom en het Allerheiligdom, werd de Tabernakel aan alle kanten omringd door panelen van acaciahout die ongeveer 70 cm (2.3 voet) breed en 4,5 meter (15 voet) hoog waren. En aan de deur van de Tabernakel stonden vijf pilaren van acaciahout die overlegd waren met goud. De deur waardoor men vanaf de binnenplaats de Tabernakel kon binnengaan, was gemaakt van een scherm dat geweven was van blauwe, paarse en dieprode draden en fijngeweven linnen. 
In het buitenste voorhof van de Tabernakel stonden 60 pilaren, elk met een hoogte van 2,25 meter (7.4 voet). De poort van het voorhof, die aan de oostkant was geplaatst, was ook geweven van blauwe, paarse en dieprode draden en fijngeweven linnen, en alleen door deze poort van het voorhof te gaan, kon iedereen het voorhof van de Tabernakel binnengaan. In deze voorhof van de Tabernakel bevonden zich het brandofferaltaar en het wasbekken. 
Als u deze twee passeert, komt u bij de deur van de Tabernakel, die 4,5 meter (15 voet) hoog is. Deze deur van de Tabernakel had vijf pilaren, waarvan de voetstukken van brons waren gemaakt. Net als de poort van het voorhof van de Tabernakel, was de deur van de Tabernakel ook gemaakt van een scherm geweven van blauwe, paarse en dieprode draden en fijngeweven linnen en hing het aan de gouden haken die op de top van de vijf pilaren waren geplaatst. Dit scherm was de scheidingslijn die de binnen- en buitenkant van de Tabernakel scheidde. 
God woonde in de Tabernakel gebouwd met 48 panelen. God openbaarde Zijn aanwezigheid aan het volk van Israël met de wolkkolom overdag en die van vuur ’s nachts boven de Tabernakel. En binnen het Allerheiligdom, waar God Zelf woonde, vulde de heerlijkheid van God de plaats. Binnen het Heiligdom bevonden zich de tafel der toonbroden, de kandelaar en het wierrookaltaar, en binnen het Allerheiligdom bevonden zich de Ark van het Verbond en de verzoendeksel. Deze plaatsen waren verboden voor het gewone volk van Israël; alleen de priesters en de Hogepriester konden deze plaatsen betreden volgens het systeem van de Tabernakel. 
Alle gebruiksvoorwerpen in het Heiligdom waren van goud gemaakt; de kandelaar was van goud, evenals de tafel der toonbroden. Omdat alle gebruiksvoorwerpen in het Heiligdom en de driezijdige muren dus van puur goud waren gemaakt, straalde de binnenkant van het Heiligdom altijd schitterend in gouden glans. 
Dat de binnenkant van het Heiligdom aldus schitterend in gouden glans scheen, vertelt ons dat de geredde heiligen hun kostbare geloofsleven binnen Gods Kerk leiden. De heiligen die met hun geloof in het evangelie van het water en de Geest leven, zijn als het pure goud gevonden in het Heiligdom. Het leven dat deze heiligen in het Heiligdom leven, is het gezegende leven dat in de Kerk woont, zich voedt met het Woord van God, naar Hem bidt en Hem prijst en voor de troon van God gaat en elke dag gekleed is in Zijn genade, overal in de Kerk. Dit is het leven van geloof binnenin het Heiligdom. U moet het ter harte nemen dat alleen de rechtvaardigen die door het evangelie van het water en de Geest zijn gered, dit kostbare geloofsleven in het Heiligdom kunnen leiden.