Search

Studie over de Tabernakel

De Gouden Kandelaar

De Gouden Kandelaar
 
De gouden kandelaar was gemaakt van een talent (ong. 34 kg) puur goud. De schacht was gehamerd uit een enkel stuk van één talent puur goud, met drie armen die uit de twee zijkanten kwamen, en zeven lampen die bovenop de schacht en de zes armen geplaatst werden. Omdat de goudenkandelaar uit één talent puur goud was gemaakt, was het een boeiend, prachtig en mooi gezicht om vast te houden. 
Bovenop de gouden kandelaar zaten zeven olielampen, die werden aangestoken om het Heiligdom op elk ogenblik te verlichten. 
Zoals het licht van de gouden kandelaar altijd binnen het Heiligdom scheen, kunnen ook zij die Gods kinderen worden door te geloven in het evangelie van het water en de Geest, deze wereld verlichten met het licht van de verlossing dat de mensen redt van hun zonden. Met andere woorden, alleen zij die de vergeving van de zonden door het evangelie van het water en de Geest ontvingen, kunnen de rol van de kandelaar die het licht van de verlossing schenkt vervullen, zodat anderen ook deze waarheid zullen kennen en de vergeving van hun zonden ontvangen. 
De gouden kandelaar had bloemen, decoratieve knopen en schaaltjes. Omdat God beval dat er zeven lampen op de kandelaar geplaatst moesten worden, verdween de duisternis in het Heiligdom telkens als de kandelaar werd aangestoken. Dit betekent dat de rechtvaardigen die zijn gereinigd van hun zonden door hun geloof in het evangelie van het water en de Geest, bijeen zullen komen, Gods Kerk zullen bouwen en deze wereld zullen verlichten. Het licht van de kandelaar dat in het Heiligdom scheen, is het evangelie van het water en de Geest, dat de duisternis van deze wereld verdrijft.