Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Ewangelia Wody i Ducha

[Српски-English] Да ли Сте ЗАИСТА БИЛИ Рођени Изнова СА ВОДОМ И ДУХОМ?-Have you truly been born again of water and the Spirit?
  • ISBN978-89-282-2951-2
  • Strony732

Serbski-Angielski 1

[Српски-English] Да ли Сте ЗАИСТА БИЛИ Рођени Изнова СА ВОДОМ И ДУХОМ?-Have you truly been born again of water and the Spirit?

Rev. Paul C. Jong

Садржај

Први део — Проповед
1. Ми морамо најпре упознати наше грехове да би били искупљени (Марко 7:8-9, 20-23)
2. Људска створења су рођени грешници (Марко 7:20-23)
3. Ако чинимо ствари по Закону, да ли нас то може спасити? (Лука 10:25-30) 
4. Вечито откупљење (Јован 8:1-12)
5. Крштење Исусово и окајавање грехова (Матеј 3:13-17) 
6. Исус Христ долази водом, крвљу, и Духом (1 Јован 5:1-12)
7. Исусово крштење је типично спасењу за грешнике (1 Петар 3:20-22) 
8. Еванђеље обилног окајавања (Јован 13:1-17)
 
Други део — Додатак
1. Додатна оБјашњења
2. Питања и одговори 
 
(Serbian) 
Предмет у главном наслову је "бити рођен изнова Водом и Духом." То је био изворни предмет. Другим речима, ова књига нам јасно говори шта је изнова рођено биће и како бити изнова рођен водом и Духом у стриктној сагласности са Библијом. Вода Симболизује крштење Исусово у Јордану и Библија говори да сви наши греси прелазе на Исуса када Он бива крштен од стране Јована Крститеља. Јован је био представник читавог људског рода и потомак је Арона високог свештеника. Арон је полагао своје руке на главу нечије жртве и отпуштао све једногодишње грехе Израела на Дан Измирења. То је сенка добрих ствари које ће доћи. Крштење Исуса је атипично полагање руку. Исус је био крштен у форми полагања руку у Јордану. Тако је Он преузео све грехе света кроз Своје крштење и био је распет да плати за грех. Али већина Хришћана не зна зашто је Исус крштен од стране Јована Крститеља у Јордану. Исусово крштење је кључна реч ове књиге, и обавезан део у Еванђељу Воде и Духа. Ми можемо бити рођени изнова само путем вере у крштење Исуса и у Његов Крст.
 
(English) 
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron the High priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands.
Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book, and the indispensable part of the Gospel of Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.
 
 Next 
Serbian 2: ПОВРАТАК ЕВАНЂЕЉУ ВОДЕ И ДУХА
 
Pobierz eBook
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook
 
AudioBook

Książki związane z tym tematem