Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

List Apostoła Pawła do Rzymian

Egzegeza Listu do RZYMIAN ( I )
  • ISBN9788928241354
  • Strony453

Polski 34

Egzegeza Listu do RZYMIAN ( I )

Rev. Paul C. Jong

Spis treści
 
Przedmowa 
1. Paweł, misjonarz pogan (List do Rzymian 1:1-32) 
2. Do tych, którzy razem przeciwstawiają się Bogu (List do Rzymian 2:1-29) 
3. Pod jakim względem Żydzi są lepsi od pogan? (List do Rzymian 3:1-31) 
4. Sprawiedliwość ludzka nie jest czymś, z czego można być dumnym (List do Rzymian 4:1-25) 
5. Razem z Bogiem (List do Rzymian 5:1-21) 
6. Nie możemy dłużej trwać w grzechu (List do Rzymian 6:1-23) 
7. Prawo, które panuje nad człowiekiem (List do Rzymian 7:1-25) 
8. Ludzie, dla których nie ma żadnego potępienia (List do Rzymian 8:1-39) 
9. Skąd się bierze udręka apostoła Pawła? (List do Rzymian 9:1-33) 
 
Sprawiedliwość Boża jest przejrzysta. Sprawiedliwości Bożej nie da się niczym zastąpić. To dlatego, że Jego sprawiedliwość różni się od sprawiedliwości ludzkiej. Musimy wiedzieć, czym jest sprawiedliwość Boża, i musimy w nią wierzyć.
Sprawiedliwość Boża zasadniczo różni się od sprawiedliwości ludzkiej. Sprawiedliwość ludzka jest jak brudna szmata, ale sprawiedliwość Boża jest jak błyszcząca perła lśniąca na wieki. Sprawiedliwość Boża jest Prawdą, która jest absolutnie potrzebna każdemu grzesznikowi i przekracza wszystkie wieki.
Nasza wiara w sprawiedliwość Bożą musi być taka, którą można zweryfikować w Słowie Prawdy. Czy wierzycie w sprawiedliwość Bożą, która jest absolutnie niezbędna w tych czasach ostatecznych, kiedy powrót Pana jest bliski? Czy chcecie uwierzyć w doskonałą sprawiedliwość Bożą w Słowie Prawdy i spotkać Pana? Czy kiedykolwiek spotkaliście sprawiedliwość Bożą? Musicie zdać sobie sprawę, że sprawiedliwość Boża znajduje się w Jezusie, który działał w ewangelii wody i Ducha. Musicie spotkać Jezusa, który stał się doskonałą sprawiedliwością Bożą, i w Niego uwierzyć.
Pobierz eBook
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook

Książki związane z tym tematem