Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Ewangelia Wody i Ducha

[Kiswahili- Deutsch] JE, UMEZALIWA UPYA KWELI KWA MAJI NA KWA ROHO? [Toleo Jipya Lililorekebishwa]-SIND SIE WIRKLICH AUS WASSER UND GEIST VON NEUEM GEBOREN WORDEN? [Neue überarbeitete Auflage]
  • ISBN9788928229192
  • Strony867

Suahili-Niemiecki 1

[Kiswahili- Deutsch] JE, UMEZALIWA UPYA KWELI KWA MAJI NA KWA ROHO? [Toleo Jipya Lililorekebishwa]-SIND SIE WIRKLICH AUS WASSER UND GEIST VON NEUEM GEBOREN WORDEN? [Neue überarbeitete Auflage]

Rev. Paul C. Jong

YALIYOMO
 
Sehemu ya Kwanza—Mahubiri
1. Yatupasa Kwanza Kujua kuhusu Dhambi Zetu ili Kukombolewa (Marko 7:8-9, 20-23)
2. Wanadamu Huzaliwa Wakiwa ni Wenye Dhambi (Marko 7:20-23)
3. Ikiwa Tunafanya Mambo Kulingana na Law(Torati), Je, Inaweza Kutuokoa? (Luka 10:25-30) 
4. Ukombozi wa Milele (Yohana 8:1-12)
5. Ubatizo wa Yesu na Upatanisho wa Dhambi (Mathayo 3:13-17)
6. Yesu Kristo Alikuja kwa Maji, Damu, na Roho (1 Yohana 5:1-12)
7. Ubatizo wa Yesu Ni Ishara ya Wokovu Kwa Wenye Dhambi (1 Petro 3:20-22)
8. Injili ya Upatanisho Ulio Tele (Yohana 13:1-17)
 
Sehemu ya Pili—Nyongeza
1. Maelezo ya Ziada
2. Maswali na Majibu
 
(Swahili)
Somo kuu la kichwa hiki ni "kuzaliwa tena upya kwa Maji na Roho." Kichwa hiki kikuu kinatokana na asili ya somo hili. Kwa maneno mengine, kitabu hiki kinatueleza kwa ufasaha juu ya kuzaliwa tena upya na jinsi ya kuzaliwa tena upya kwa maji na Roho kwa mujibu wa Bibilia. Maji yanaashiria ubatizo wa Yesu katika Mto Yordani na Biblia inaeleza kuwa dhambi zetu zote zilipitishwa kwenda kwa Yesu wakati alipobatizwa na Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alikuwa ni mwakilishi wa wanadamu wote na wa uzao wa Kuhani Mkuu Haruni. Kuhani Mkuu Haruni aliiweka mikono yake juu ya kichwa cha mbuzi wa kutubia makosa na kisha akazipitisha dhambi zote za mwaka mzima za Waisraeli katika huyo mbuzi wa kutubia makosa katika ile Siku ya Upatanisho. Tendo hilo ni kivuli cha mambo mazuri yajayo. Ubatizo wa Yesu ni mfano wa kuwekewa mikono. Yesu alibatizwa kwa njia ya kuwekewa mikono katika Mto Yordani. Hivyo Yesu alizichukulia mbali dhambi zote za ulimwengu kupitia ubatizo wake na alisulubiwa ili kulipa deni la dhambi hizo. Lakini Wakristo wengi hawajui ni kwa nini Yesu alibatizwa na Yohana Mbatizaji katika Mto Yordani. Ubatizo wa Yesu ni neno kuu katika kitabu hiki, na ni sehemu ya lazima katika Injili ya Maji na Roho. Tunaweza kuzaliwa tena upya ikiwa tu tutauamini ubatizo wa Yesu na Msalaba wake.
 
(German)
Das Hauptthema dieses Titels ist "aus Wasser und Geist von neuem geboren zu werden." Er hat die Orginalität zu diesem Thema. Mit anderen Worten, dieses Buch sagt und deutlich, was es bedeutet, wiedergeboren zu werden und wie man aus Wasser und Geist in strikter Übereinstimmung mit der Bibel wiedergeboren wird. Das Wasser symbolisiert die Taufe Jesu im Jordan und die Bibel sagt, dass alle unsere Sünden an Jesus weitergegeben wurden, als Er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Johannes war der Vertreter der gesamten Menschheit und ein Nachkomme von Aaron dem Hohepriester. Aaron legte seine Hände auf den Kopf des Sündenbocks und gab alle jährlichen Sünden der Israeliten am Versöhnungstag an ihn weiter. Es ist ein Schatten von den zukünftigen Gütern. Die Taufe Jesu ist das Gegenbild des Auflegens von Händen.
Jesus wurde in Form des Auflegens von Händen im Jordan getauft. Also nahm Er alle Sünden der Welt durch Seine Taufe weg und wurde gekreuzigt, um für die Sünden zu bezahlen. Aber die meisten Christen wissen nicht, warum Jesus im Jordan von Johannes dem Täufer getauft wurde. Jesus Taufe ist das Schlüsselwort dieses Buches und der unverzichtbare Teil des Evangeliums des Wassers und des Geistes. Wir können nur von neuem geboren werden, wenn wir an die Taufe Jesu und Sein Kreuz glauben.
 
 Next 
Swahili 2: Irudie Injili ya Maji na Roho
 
Irudie Injili ya Maji na Roho
Pobierz eBook
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook
 
AudioBook

Książki związane z tym tematem