Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Ewangelia Wody i Ducha

[Українська- Русский] ЧИ ВИ СПРАВДІ НАРОДИЛИСЯ ЗНОВУ ВІД ВОДИ ТА ДУХА? [Нове перероблене видання]-ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВЫ РОДИЛИСЬ СВЫШЕ ОТ ВОДЫ И ДУХА? [Новое переработанное издание]
  • ISBN9788928229154
  • Strony843

Ukraiński-Rosyjski 1

[Українська- Русский] ЧИ ВИ СПРАВДІ НАРОДИЛИСЯ ЗНОВУ ВІД ВОДИ ТА ДУХА? [Нове перероблене видання]-ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВЫ РОДИЛИСЬ СВЫШЕ ОТ ВОДЫ И ДУХА? [Новое переработанное издание]

Rev. Paul C. Jong

ЗМІСТ
 
Частина перша — Проповіді
1. Ми повинні спочатку знати про свої гріхи, щоб бути викупленими [Марка 7:8-9, 20-23]
2. Люди народжуються грішниками [Марка 7:20-23]
3. Якщо ми робимо речі за Законом, чи може це нас врятувати? [Луки 10:25-30]
4. Вічне викуплення [Івана 8:1-12]
5. Ісусове хрещення і спокута за гріхи [Матвiя 3:13-17]
6. Ісус Христос прийшов водою, Кров’ю і Святим Духом [1-е Iвана 5:1-12]
7. Хрещення Ісуса є антитип спасіння для грішників [1-е Петра 3:20-22]
8. Євангеліє рясної спокути [Івана 13:1-17]
 
Частина друга — Додаток
1. Додаткове пояснення
2. Запитання та Відповіді
 
(Ukrainian)
Основна тема цієї книги - "народитися знову з води та Духа". Вона оригінально висвітлює це питання. Іншими словами, ця книга чітко розповідає нам, що таке народження знову і як народитися знову з води та Духа у чіткій відповідності з Біблією. Вода символізує хрещення Ісуса в Йордані, і Біблія говорить, що всі наші гріхи були передані Ісусу, коли Його охрестив Іван Хреститель. Іван був представником всього людства і нащадком Аарона Первосвященника. Аарон клав руки на голову козла відпущення і передавав йому всі річні гріхи ізраїльтян у День Спокути. Це тінь майбутнього добра. Хрещення Ісуса є прообразом покладання рук.
Ісус прийняв хрещення у вигляді покладання рук на Йордані. Тож Він забрав усі гріхи світу Своїм хрещенням і був розп’ятий, щоб заплатити за гріхи. Але більшість християн не знають, чому Іван Хреститель охрестив Ісуса в Йордані. Хрещення Ісуса є ключовим словом цієї книги та невід’ємною частиною євангелія води та Духа. Ми можемо народитися знову, лише якщо віримо в хрещення Ісуса та Його Хрест.
 
(Russian)
Основная тема этой книги - «родиться свыше от воды и Духа». Она оригинально освещает этот вопрос. Другими словами, эта книга ясно говорит нам, что такое рождение свыше и как родиться свыше от воды и Духа в строгом соответствии с Библией. Вода символизирует крещение Иисуса на Иордане, и Библия говорит, что все наши грехи перешли на Иисуса, когда Он был крещен Иоанном Крестителем. Иоанн был представителем всего человечества и потомком первосвященника Аарона. Аарон возлагал руки на голову козла отпущения и перекладывал на него все годовые грехи израильтян в День искупления. Это тень будущих благ. Крещение Иисуса - прообраз возложения рук.
Иисус крестился в виде возложения рук на Иордане. Таким образом, Он забрал все грехи мира Своим крещением и был распят, чтобы заплатить за грехи. Но большинство христиан не знают, почему Иоанн Креститель крестил Иисуса в Иордане. Крещение Иисуса - ключевое слово в этой книге и неотъемлемая часть Евангелия воды и Духа. Мы можем родиться свыше, только веруя в крещение Иисуса и Его Крест.
 
 Next 
Ukrainian 2: Повернення до Євангелія Води та Духа
 
Повернення до Євангелія Води та Духа
Pobierz eBook
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook
 
AudioBook

Książki związane z tym tematem