Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Ewangelia Wody i Ducha

[suomi-Português] OLETKO TODELLA SYNTYNYT UUDESTI VEDESTÄ JA PYHÄSTÄ HENGESTÄ? [Uusi tarkistettu painos]-VOCÊ VERDADEIRAMENTE NASCEU DE NOVO DA ÁGUA E DO ESPÍRITO? [Nova edição revisada]
  • ISBN9788928228959
  • Strony847

Fiński-Portugalski 1

[suomi-Português] OLETKO TODELLA SYNTYNYT UUDESTI VEDESTÄ JA PYHÄSTÄ HENGESTÄ? [Uusi tarkistettu painos]-VOCÊ VERDADEIRAMENTE NASCEU DE NOVO DA ÁGUA E DO ESPÍRITO? [Nova edição revisada]

Rev. Paul C. Jong

SISÄLLYS
 
Osa Yksi—Saarnat
1. Meidän täytyy Ensin tietää Syntimme Voidaksemme tulla Lunastetuiksi (Markus 7:8-9, 20-23)
2. Ihmiset Syntyvät Syntisiksi (Markus 7:20-23)
3. Jos teemme asioita Moosesksen Lain Mukaan, voiko se Pelastaa Meidät? (Luukas 10:25-30)
4. Iankaikkinen Lunastus (Johannes 8:1-12)
5. Jeesuksen Kaste Ja Syntien Sovittaminen (Matteus 3:13-17)
6. Jeesus Kristus Tuli Veden, Veren ja Pyhän Hengen Kautta (1. Johanneksen kirje 5:1-12)
7. Jeesuksen Kaste On Pelastuksen Merkki Syntisille (1. Pietarin kirje 3:20-22)
8. Runsauden Sovituksen Evankeliumi (Johannes 13:1-17)
 
Osa Yksi—Liite
1. Täydentävä Selitys
2. Kysymyksiä ja Vastauksia
 
(Finnish)
Tämän otsikon pääaihe on "syntyä uudesti vedestä ja Pyhästä Hengestä". Se käsittelee aihetta omaperäisesti. Toisin sanoen, tämä kirja selittää selkeästi, mitä syntyä uudestaan on ja kuinka syntyä uudesti vedestä ja Hengestä Raamatun sanan mukaisesti. Vesi symboloi Jeesuksen kastetta Jordanilla, ja Raamattu sanoo, että kaikki syntimme siirrettiin Jeesukselle, kun Johannes Kastaja kastoi Hänet. Johannes edusti koko ihmiskuntaa ja oli ylipappi Aaronin jälkeläinen. Aaron laski kätensä syntipukin pään päälle ja siirsi israelilaisten vuotuiset synnit sen päälle sovituspäivänä. Tämä oli tulevien hyvien asioiden varjo.Jeesuksen kaste on käsien päälle panemisen antityyppi. Jeesus kastettiin kätten päällepanemisen muodossa Jordanissa. Niinpä Hän otti pois kaikki maailman synnit kastellaan ja ristiinnaulittiin maksaakseen synnit. Mutta useimmat kristityt eivät tiedä, miksi Johannes Kastaja kastoi Jeesuksen Jordanissa. Jeesuksen kaste on tämän kirjan avainsana ja välttämätön osa Veden ja Hengen evankeliumia. Voimme syntyä uudesti vain uskomalla Jeesuksen kasteeseen ja Hänen ristiinsä. Jeesuksen kaste on käsien päälle laskemisen antityyppi. Jeesus kastettiin Jordanilla käsien päälle panemisen muodossa. Jeesus otti pois kaikki maailman synnit kasteensa kautta ja ristiinnaulittiin maksamaan synneistä. Mutta useimmat kristityt eivät tiedä, miksi Jeesus kastettiin Johanneksen toimesta Jordanissa. Jeesuksen kaste on tämän kirjan avainsana ja erottamaton osa veden ja Hengen evankeliumia. Voimme syntyä uudesti vain uskomalla Jeesuksen kasteeseen ja Hänen ristinsä.
 
(Portuguese)
O assunto principal deste título é "nascer de novo da Água e do Espírito". Tem a originalidade no assunto. Em outras palavras, este livro nos diz claramente o que é nascer de novo e como nascer de novo da água e do Espírito de acordo com a Bíblia. A água simboliza o batismo de Jesus no Rio Jordão e a Bíblia diz que todos os nossos pecados foram passados ​​para Jesus quando Ele foi batizado por João Batista. João era o representante de toda a humanidade e descendente de Arão, o Sumo Sacerdote. Arão impunha as mãos sobre a cabeça do bode emissário e passava todos os pecados anuais dos israelitas para ele no Dia da Expiação. É uma sombra das coisas boas que viriam. O batismo de Jesus é o modelo da imposição de mãos. 
Jesus foi batizado na forma de imposição de mãos no Rio Jordão. Então, Ele levou todos os pecados do mundo por meio do Seu batismo e foi crucificado para pagar por eles. Mas a maioria dos cristãos não sabe por que Jesus foi batizado por João Batista no Jordão. O batismo de Jesus é a palavra-chave deste livro e a parte indispensável do Evangelho da Água e do Espírito. Só podemos nascer de novo crendo no batismo de Jesus e em Sua Cruz.
 
 Next 
Portuguese 2: Retorne ao Evangelho da Água e do Espírito
 
Retorne ao Evangelho da Água e do Espírito
Pobierz eBook
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook
 
AudioBook