Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Ewangelia Wody i Ducha

[Tiếng Việt-English] BẠN ĐÃ THẬT SỰ ĐƯỢC SANH LẠI BẰNG NƯỚC VÀ THÁNH LINH CHƯA? [Phiên Bản Sửa Đổi Mới]-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT? [New Revised Edition]
  • ISBN9788928228904
  • Strony849

Wietnamski-Angielski 1

[Tiếng Việt-English] BẠN ĐÃ THẬT SỰ ĐƯỢC SANH LẠI BẰNG NƯỚC VÀ THÁNH LINH CHƯA? [Phiên Bản Sửa Đổi Mới]-HAVE YOU TRULY BEEN BORN AGAIN OF WATER AND THE SPIRIT? [New Revised Edition]

Rev. Paul C. Jong

MỤC LỤC
 
Phần Một — Bài giảng
1. Trước Tiên Chúng Ta Phải Biết Về Tội Lỗi Của Chúng Ta Để Được Cứu Chuộc (Mác 7:8-9, 20-23)
2. Con Người Sinh Ra Là Tội Nhân (Mác 7:20-23)
3. Nếu Chúng Ta Tuân Thủ Luật Pháp, Liệu Có Thể Cứu Chúng Ta Không? (Lu-ca 10:25-30)
4. Sự Cứu Chuộc Vĩnh Cửu (Giăng 8:1-12)
5. Phép Báp-têm của Chúa Giêsu và Sự Đền tội của Tội lỗi (Ma-thi-ơ 3:13-17)
6. Đức Chúa Giêsu Christ đã Đến bằng Nước, Huyết và Thánh Linh (1 Giăng 5:1-12)
7. Phép Báp-têm Của Chúa Giêsu Là Ảnh Tượng Của Sự Cứu Rỗi Dành Cho Tội Nhân (1 Phi-e-rơ 3:20-22)
8. Tin Lành Của Sự Chuộc Tội Dư Dật (Giăng 13:1-17)
 
Phần Hai — Phụ lục
1. Giải Thích Bổ Sung
2. Câu hỏi & Trả lời
 
(Vietnamese)
Chủ đề chính của tựa đề này là "được sanh lại nhờ Nước và Thánh Linh." Có tính nguyên bản trong chủ đề. Nói cách khác, cuốn sách này cho chúng ta biết rõ ràng sanh lại là gì và làm thế nào để được tái sinh bằng nước và Thánh Linh theo đúng Kinh thánh. Nước tượng trưng cho phép báp-têm của Chúa Giêsu tại sông Giô-đanh và Kinh Thánh nói rằng tất cả tội lỗi của chúng ta đã được truyền lại cho Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu được Giăng Báp-tít phép báp-têm. Giăng là đại diện của toàn nhân loại và đã là hậu duệ của A-rôn, vị Thầy tế lễ thượng phẩm. A-rôn đã đặt tay lên đầu của A-xa-sên và chuyển tất cả các tội lỗi mà người Y-sơ-ra-ên đã phạm trong năm lên đầu nó vào Ngày lễ Chuộc Tội. Đó là hình bóng của những điều tốt lành sẽ đến. Phép báp-têm của Chúa Giêsu là ảnh tượng của việc đặt tay. 
Chúa Giêsu đã được báp-têm theo hình thức đặt tay tại sông Giô-đanh. Vì vậy, Ngài đã gánh lấy tất cả tội lỗi của thế gian qua Phép báp-têm và đã bị đóng đinh để trả giá cho tội lỗi. Nhưng hầu hết các Cơ Đốc nhân không biết tại sao Chúa Giêsu lại được Giăng Báp-tít báp-têm tại sông Giô-đanh. Phép báp-têm của Chúa Giêsu là phần cốt lõi của cuốn sách này và là phần không thể thiếu của Tin Lành Nước và Thánh Linh. Chúng ta chỉ có thể được tái sinh bằng cách tin vào phép báp-têm của Chúa Giêsu và Thập Tự Giá của Ngài.
 
(English)
This title`s main subject is "to be born again of Water and the Spirit." It has the originality on the subject. In other words, this book clearly tells us what being born again is and how to be born again of water and the Spirit in strict accordance with the Bible. The water symbolizes the baptism of Jesus at the Jordan and the Bible says that all our sins were passed on to Jesus when He was baptized by John the Baptist. John was the representative of all mankind and a descendant of Aaron, the High Priest. Aaron laid his hands on the head of the scapegoat and passed all the yearly sins of the Israelites onto it on the Day of Atonement. It is a shadow of the good things to come. The baptism of Jesus is the antitype of the laying on of hands. Jesus was baptized in the form of the laying on of hands at the Jordan. So He took away all the sins of the world through His baptism and was crucified to pay for the sins. But most Christians don`t know why Jesus was baptized by John the Baptist in the Jordan. Jesus` baptism is the keyword of this book and the indispensable part of the Gospel of the Water and the Spirit. We can be born again only by believing in the baptism of Jesus and His Cross.
 
 Next 
Vietnamese 2: Trở về với Phúc Âm Của Nước và Thánh Linh
Trở về với Phúc Âm Của Nước và Thánh Linh
 
 Next 
English 2: RETURN TO THE GOSPEL OF THE WATER AND THE SPIRIT
RETURN TO THE GOSPEL OF THE WATER AND THE SPIRIT
Pobierz eBook
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook
 
AudioBook

Książki związane z tym tematem