Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Ewangelia Wody i Ducha

CZY PRAWDZIWIE NARODZIŁEŚ SIĘ NA NOWO Z WODY I DUCHA?
  • ISBN8983140356
  • Strony352

Polski 1

CZY PRAWDZIWIE NARODZIŁEŚ SIĘ NA NOWO Z WODY I DUCHA?

Rev. Paul C. Jong

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Część Pierwsza—Kazania
1. Musimy Wiedzieć o Swoich Grzechach, Aby Dostąpić Odkupienia (Ewangelia Marka 7:8-9, 20-23) 
2. Istoty Ludzkie Rodzą Się Grzesznikami (Ewangelia Marka 7:20-23) 
3. Jeśli Postępujemy Zgodnie z Prawem, Czy Może Ono Nas Zbawić? (Ewangelia Łukasza 10:25-30) 
4. Wieczne Odkupienie (Ewangelia Jana 8:1-12) 
5. Chrzest Jezusa i Przebłaganie Grzechów (Ewangelia Mateusza 3:13-17) 
6. Jezus Chrystus Przyszedł Przez Wodę, Krew i Ducha (I List Jana 5:1-12) 
7. Chrzest Jezusa Jest Odbiciem Zbawienia Dla Grzeszników (I List Piotra 3:20-22) 
8. Ewangelia Obfitego Przebłagania (Ewangelia Jana 13:1-17) 

Część Druga—Apendyks
1. Świadectwa Zbawienia 
2. Wyjaśnienia dodatkowe 
3. Pytania i Odpowiedzi 
 
Głównym tematem tego tytułu jest „narodzić się na nowo z wody i Ducha”. Ten temat jest oryginalny. Innymi słowy, ta książka wyraźnie mówi nam, czym są narodziny na nowo i w jaki sposób narodzić się na nowo z wody i Ducha, w ścisłej zgodności z Biblią. Woda symbolizuje chrzest Jezusa w Jordanie, a Biblia mówi, że wszystkie nasze grzechy zostały przeniesione na Jezusa, kiedy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Jan był przedstawicielem całej ludzkości i potomkiem Najwyższego kapłana Aarona. Aaron kładł ręce na głowie kozła ofiarnego i składał na niego wszystkie roczne grzechy Izraelitów w Dniu Przebłagania. To cień dobrych rzeczy, które nadejdą. Chrzest Jezusa jest odbiciem nałożenia rąk. Jezus został ochrzczony poprzez nałożenie rąk nad Jordanem. Dlatego przez Swój chrzest zabrał wszystkie grzechy świata i został ukrzyżowany, aby zapłacić za grzechy. Ale większość chrześcijan nie wie, dlaczego Jezus został ochrzczony w Jordanie przez Jana Chrzciciela. Chrzest Jezusa jest słowem kluczowym tej książki i nieodzowną częścią Ewangelii wody i Ducha. Możemy narodzić się na nowo tylko wierząc w chrzest Jezusa i Jego Krzyż.
Pobierz eBook
PDF EPUB
Bezpłatna Książka Drukowana
Dodaj tą książkę do Koszyka
AudioBook
AudioBook

Książki związane z tym tematem