Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Księga Objawienia

Komentarze i Kazania do Księgi Objawienia - CZY NAPRAWDĘ ZBLIŻA SIĘ WIEK ANTYCHRYSTA, MĘCZEŃSTWA, POCHWYCENIA I TYSIĄCLETNIEGO KRÓLESTWA? ( II )
  • ISBN8983147083
  • Strony417

Polski 8

Komentarze i Kazania do Księgi Objawienia - CZY NAPRAWDĘ ZBLIŻA SIĘ WIEK ANTYCHRYSTA, MĘCZEŃSTWA, POCHWYCENIA I TYSIĄCLETNIEGO KRÓLESTWA? ( II )

Rev. Paul C. Jong

SPIS TREŚCI 
 
Przedmowa 

ROZDZIAŁ 8 
1. Trąby, Które Zapowiadają Siedem Plag (Księga Objawienia 8:1-13) 
2. Czy Plagi Siedmiu Trąb Są Dosłowne? 

ROZDZIAŁ 9 
1. Plaga ze Studni Otchłani (Księga Objawienia 9:1-21) 
2. Miejcie Odważną Wiarę w Dniach Ostatecznych 

ROZDZIAŁ 10
1. Czy Wiecie, Kiedy Nadejdzie Czas Pochwycenia? (Księga Objawienia 10:1-11) 
2. Czy Wiecie Kiedy Nastąpi Pochwycenie Świętych? 

ROZDZIAŁ 11
1. Kim Są Dwa Drzewa Oliwne i Dwaj Prorocy? (Księga Objawienia 11:1-19) 
2. Zbawienie Ludu Izraela 

ROZDZIAŁ 12
1. Kościół Boży, Który Będzie Bardzo Cierpiał w Przyszłości (Księga Objawienia 12:1-17) 
2. Przyjmijcie Męczeństwo z Odważną Wiarą 

ROZDZIAŁ 13
1. Powstanie Antychrysta (Księga Objawienia 13:1-18) 
2. Pojawienie się Antychrysta 

ROZDZIAŁ 14
1. Wielbienie Przez Zmartwychwstałych i Pochwyconych Męczenników (Księga Objawienia 14:1-20) 
2. Jak Święci Powinni Zareagować na Pojawienie się Antychrysta? 

ROZDZIAŁ 15
1. Święci, Którzy Wielbią Cudowne Dzieła Boże w Powietrzu (Księga Objawienia 15:1-8) 
2. Punkt Zwrotny Wiecznego Przeznaczenia 

ROZDZIAŁ 16
1. Rozpoczęcie Plag Siedmiu Czasz (Księga Objawienia 16:1-21) 
2. Wszystko, co Musicie Zrobić Przed Wylaniem Plag Siedmiu Czasz To… 

ROZDZIAŁ 17
1. Sąd Nierządnicy, Która Siedzi Nad Wieloma Wodami (Księga Objawienia 17:1-18) 
2. Skoncentrujmy Naszą Uwagę Na Jego Woli 

ROZDZIAŁ 18
1. Upadek Świata Babilonu (Księga Objawienia 18:1-24) 
2. „Wyjdźcie z Niej, Mój Ludu, Aby Was Nie Dotknęły Jej Plagi” (Księga Objawienia 18:1-24) 

ROZDZIAŁ 19
1. Królestwo, Którym Będzie Rządził Wszechmocny (Księga Objawienia 19:1-21) 
2. Tylko Sprawiedliwi Mogą Czekać z Nadzieją na Powrót Chrystusa 

ROZDZIAŁ 20
1. Smok Zostanie Uwięziony w Otchłani (Księga Objawieni 20:1-15) 
2. Jak Możemy Przejść Od Śmierci Do Życia? 

ROZDZIAŁ 21
1. Miasto Święte, Zstępujące z Nieba (Księga Objawienia 21:1-27) 
2. Musimy Mieć Tego Rodzaju Wiarę, Która Jest Zaaprobowana Przez Boga 

ROZDZIAŁ 22
1. Nowe Niebo i Nowa Ziemia, Gdzie Płynie Woda Życia (Księga Objawienia Jana 22:1-21) 
2. Bądźcie Radośni i Silni w Nadziei na Chwałę 

Dodatek
1. Pytania i Odpowiedzi 
 
Większość dzisiejszych chrześcijan wierzy w teorię Pretrybulacjonizmu. Ponieważ wierzą w tę fałszywą doktrynę, która uczy ich, że zostaną uniesieni przed nadchodzącym siedmioletnim Wielkim Uciskiem, prowadzą bezczynne życie religijne przesiąknięte samozadowoleniem. Ale pochwycenie świętych nastąpi dopiero po tym, jak plagi siedmiu trąb skończą swój przebieg, dopóki cała szósta plaga nie zostanie wylana - to znaczy, pochwycenie nastąpi po pojawieniu się Antychrysta w globalnym chaosie i męczeńskiej śmierci narodzonych ponownie świętych, i kiedy zadmą w siódmą trąbę. W tym czasie Jezus zstąpi z Nieba i nastąpi zmartwychwstanie, i pochwycenie narodzonych ponownie świętych (1 List do Tesaloniczan 4:16-17). W tym dniu każdy na tym świecie stanie na rozdrożu swego wiecznego losu. Sprawiedliwi, którzy narodzili się na nowo, wierząc w „ewangelię wody i Ducha”, zostaną wskrzeszeni i pochwyceni, stając się w ten sposób dziedzicami Tysiącletniego Królestwa i wiecznego Królestwa Niebieskiego, a grzesznicy, którzy nie będą mogli uczestniczyć w pierwszym zmartwychwstaniu spotkają się z wielką karą siedmiu czasz wylanych przez Boga, i zostaną wrzuceni do wiecznego ognia piekielnego. Dlatego musicie teraz odejść od wszystkich fałszywych doktryn religii, pożądliwości i pomieszanych wartości tego świata i przyjść do prawdziwego Słowa Bożego. Mam nadzieję i modlę się, że czytając moje serie o ewangelii wody i Ducha, wszyscy otrzymacie błogosławieństwo oczyszczenia wszystkich waszych grzechów i przyjmiecie bez lęku, drugie przyjście naszego Pana.
Pobierz eBook
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook

Książki związane z tym tematem