Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Ewangelia Według Mateusza

KAZANIA O EWANGELII MATEUSZA (II) - W CO UWIERZYLIŚMY, ABY OTRZYMAĆ ODPUSZCZENIE GRZECHÓW?
  • ISBN8983144742
  • Strony431

Polski 13

KAZANIA O EWANGELII MATEUSZA (II) - W CO UWIERZYLIŚMY, ABY OTRZYMAĆ ODPUSZCZENIE GRZECHÓW?

Rev. Paul C. Jong

Spis Treści

Przedmowa 

ROZDZIAŁ 9
1. Uwierzcie w Jezusa Chrystusa, Który Przyszedł Jako Nasz Bóg (Ewangelia Mateusza 6:1-15) 
2. Jezus, Który Przyszedł Aby Zbawić Nas, Duchowych Paralityków (Ewangelia Mateusza 9:1-13) 
3. Wiara Religijna Kontra Wiara w Moc Ewangelii Wody i Ducha (Ewangelia Mateusza 9:1-17) 
4. Pracownicy Boga (Ewangelia Mateusza 9:35-38) 

ROZDZIAŁ 10
1. Moc Uzdrawiania Wszystkich Chorób Znajduje się w Ewangelii Wody i Ducha (Ewangelia Mateusza 10:1-16) 
2. Żyjmy Jako Pracownicy Boga (Ewangelia Mateusza 10:1-8) 

ROZDZIAŁ 11
1. Jan Chrzciciel Nie Był Porażką (Ewangelia Mateusza 11:1-14) 

ROZDZIAŁ 12
1. Jezus Powiedział, że Chce Miłosierdzia, a Nie Ofiary (Ewangelia Mateusza 12:1-8) 
2. Czy Chcecie się Dowiedzieć, Co to Jest Bluźnierstwo Przeciwko Duchowi Świętemu? (Ewangelia Mateusza 12:9-37) 
3. Nieprzebaczalny Grzech, a Obowiązek Narodzonych na Nowo (Ewangelia Mateusza 12:31-32) 
4. Gdzie Szatan Chce Mieszkać? (Ewangelia Mateusza 12:43-50) 

ROZDZIAŁ 13
1. Przypowieść o Czterech Różnych Podłożach (Ewangelia Mateusza 13:1-9) 
2. Wam Pozwolono Poznać Tajemnice Królestwa Niebieskiego (Ewangelia Mateusza 13:10-23) 
3. Królestwo Niebieskie Podobne Jest do Człowieka, Który Zasiał Dobre Ziarno na Swoim Polu (Ewangelia Mateusza 13:24-30) 
4. Moc Ewangelii Wody i Ducha (Ewangelia Mateusza 13:31-43) 
5. Królestwo Niebieskie Jest Podobne do Skarbu Ukrytego w Polu (Ewangelia Mateusza 13:44-46
6. Królestwo Niebieskie Podobne Jest do Sieci Zarzuconej w Morze i Zagarniającej Wszelkiego Rodzaju Ryby (Ewangelia Mateusza 13:47-52) 
7. Maryja z Pewnością Nie Jest Boska (Ewangelia Mateusza 13:53-58) 
 
Apostoł Mateusz mówi nam, że Słowo Jezusa zostało wypowiedziane do wszystkich na tym świecie, ponieważ widział Jezusa jako Króla królów. Otóż chrześcijanie na całym świecie, którzy właśnie narodzili się na nowo, wierząc w ewangelię wody i Ducha, którą szerzymy, naprawdę pragną karmić się chlebem życia. Ale trudno im mieć wspólnotę z nami w prawdziwej ewangelii, ponieważ wszyscy są daleko od nas. Dlatego też, aby zaspokoić duchowe potrzeby tych ludzi Jezusa Chrystusa, Króla królów, kazania zawarte w tej książce, zostały przygotowane jako nowy chleb życia dla ich rozwoju duchowego. Autor głosi, że ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, wierząc w Słowo Jezusa Chrystusa, Króla królów, muszą karmić się Jego czystym Słowem, aby bronić swojej wiary i podtrzymywać życie duchowe. Ta książka zapewni prawdziwy duchowy chleb życia wszystkim z was, którzy przez wiarę stali się królewskim ludem Króla. Przez swój Kościół i sługi, Bóg nadal będzie wam dostarczał tego chleba życia. Niech Boże błogosławieństwo będzie dla was wszystkich, którzy narodziliście się ponownie z wody i Ducha, którzy pragniecie mieć prawdziwą duchową wspólnotę z nami w Jezusie Chrystusie.
Pobierz eBook
PDF EPUB

Książki związane z tym tematem