Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

List Apostoła Pawła do Galacjan

Kazania o Liście do Galacjan - Od Cielesnego Obrzezania Do Doktryny Pokutnej (II)
  • ISBN9788928201969
  • Strony365

Polski 17

Kazania o Liście do Galacjan - Od Cielesnego Obrzezania Do Doktryny Pokutnej (II)

Rev. Paul C. Jong

Spis Treści
 
Przedmowa 

ROZDZIAŁ 4
1. My Jesteśmy Tymi, Którzy Nigdy Nie Zaznają Smaku Śmierci, Radując Się Życiem Wiecznym (List do Galacjan 4:1-11) 
2. Czy Mamy Taką Samą Wiarę, Jaką Miał Abraham? (List do Galacjan 4:12-31) 
3. Nie Wracajcie Ponownie do Słabych i Nędznych Żywiołów (List do Galacjan 4:1-11) 
4. Jesteśmy Dziedzicami Boga (List do Galacjan 4:1-11) 

ROZDZIAŁ 5
1. Trwajcie w Chrystusie Ufając Ewangelii Wody i Ducha (List do Galacjan 5:1-16)
2. Efekt Wiary, Która Działa Przez Miłość (List do Galacjan 5:1-6)
3. Żyjcie Według Pragnień Ducha Świętego (List do Galacjan 5:7-26) 
4. Pragnienia Ducha Świętego, a Pragnienia Ciała (List do Galacjan 5:13-26) 
5. Postępujcie Według Pragnienia Ducha (List do Galacjan 5:16:26) 
6. Owoc Ducha Świętego (List do Galacjan 5:15-26) 
7. Nie Żyjcie dla Próżnej Chwały, ale Szukajcie Chwały Królestwa Bożego (List do Galacjan 5:16-26) 

ROZDZIAŁ 6
1. Udzielajcie Się we Wszystkich Dobrych Dziełach Boga (List do Galacjan 6:1-10)
2. My Sami Musimy Odrzucić Wiarę w Modlitwy Pokutne, Zdając Sobie Sprawę, że Jest Niewłaściwa (List do Galacjan 6:1-10) 
3. Służmy Bogu, Nosząc Jedni Drugich Brzemiona (List do Galacjan 6:1-10) 
4. Pan Zbawił Nas Nie Tylko Poprzez Swoją Krew na Krzyżu, ale Poprzez Ewangelię Wody i Ducha (List do Galacjan 6:11-18) 
5. Głośmy Ewangelię Wody i Ducha z Właściwym Zrozumieniem (List do Galacjan 6:17-18) 
 
Ludzie na całym świecie boją się wirusów, takich jak SARS, ponieważ prawdopodobnie umarliby w wyniku kontaktu z takimi niewidzialnymi wirusami. W podobny sposób, chrześcijanie w dzisiejszych czasach na całym świecie, umierają w swoich ciałach i duchach, ponieważ zarazili się doktryną pokuty. Kto by wiedział, że nauka o pokucie jest aż tak błędna? Czy wiesz, kto sprawił, że chrześcijanie wpadli w otchłań duchowego zamętu? To chrześcijańscy grzesznicy, którzy codziennie ofiarowują modlitwy pokuty, aby oczyścić się z osobistych grzechów, jednocześnie twierdząc, że wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Dlatego musicie otrzymać przebaczenie grzechów, wierząc w Słowo ewangelii wody i Ducha, które Bóg dał nam pierwotnie. Nie możecie stracić błogosławionej szansy na ponowne narodziny. Wszyscy musimy uciec z ciemnego tunelu duchowego zamętu, wierząc w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Następnie możemy spojrzeć na jasne światło Prawdy, które przyszło przez ewangelię wody i Ducha.
Pobierz eBook
PDF EPUB

Książki związane z tym tematem