Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Ewangelia Według Jana

Kazania o Ewangelii Jana (III) - Jedzcie Moje Ciało i Pijcie Moją Krew
  • ISBN9788928201990
  • Strony328

Polski 20

Kazania o Ewangelii Jana (III) - Jedzcie Moje Ciało i Pijcie Moją Krew

Rev. Paul C. Jong

Spis Treści
 
Przedmowa 
1. Jaki Jest Pożytek z Tych Małych Bochenków i Rybek Dla Tak Wielu Ludzi? (Ewangelia Jana 6:1-15) 
2. Wiara w Tego, Którego Bóg Powołał, Jest Dziełem Boga (Ewangelia Jana 6:16-29) 
3. Zabiegajcie o Pokarm, Który Trwa ku Życiu Wiecznemu (Ewangelia Jana 6:16-40) 
4. Życie Według Ducha (Ewangelia Jana 6:26-40) 
5. Pracujcie na Tej Ziemi na Pokarm, Który Nie Ginie (Ewangelia Jana 6:26-59) 
6. Musimy Jeść Chleb z Nieba Poprzez Wiarę w Ewangelię Wody i Ducha (Ewangelia Jana 6:28-58) 
7. Jezus Chrystus, Który Stał Się Dla Nas Chlebem Życia (Ewangelia Jana 6:41-51) 
8 Jak Możemy Jeść Ciało Jezusa? (Ewangelia Jana 6:41-59) 
9. Wierzcie w Jezusa w Waszym Sercu Jako Waszego Zbawiciela, Który Przyszedł z Nieba (Ewangelia Jana 6:41-51) 
10. Jezus Dał Nam Prawdziwe Życie Wieczne! (Ewangelia Jana 6:47-51) 
11. Jak Uczestniczyć w Komunii Świętej z Właściwą Wiarą (Ewangelia Jana 6:52-59) 
12. Jezus, Który Dał Nam Chleb Życia (Ewangelia Jana 6:54-63) 
13. Musicie Głosić Ciało i Krew Jezusa Członkom Swojej Rodziny (Ewangelia Jana 6:51-56) 
14. Dla Czego Powinniśmy Żyć? (Ewangelia Jana 6:63-69) 
15. Musimy Mieć Właściwą Wiedzę Prawdy (Ewangelia Jana 6:60-71) 
 
Kościół zachowuje dwa sakramenty nakazane przez Jezusa. Jeden to chrzest, a drugi to Komunia Święta. Bierzemy udział w Komunii Świętej, aby rozmyślać nad ewangelią prawdy objawioną przez jej chleb i wino, na pamiątkę tej ewangelii. Podczas obrzędu Komunii świętej jemy chleb na pamiątkę ciała Jezusa i pijemy wino jako ceremonię Jego krwi. W związku z tym, prawdziwym sensem Komunii Świętej jest wzmocnienie naszej wiary w Prawdę, że Jezus zbawił nas od grzechów świata i dał nam życie wieczne poprzez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu. Problem polega jednak na tym, że prawie wszyscy chrześcijanie uczestniczą w Komunii Świętej tylko formalnie, nie zdając sobie nawet sprawy, co Jezus miał na myśli, mówiąc: „Moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, a Moja krew prawdziwie jest napojem” (Ewangelia Jana 6:55). Dlatego w ramach ewangelii wody i Ducha, musimy ponownie skupić się na znaczeniu przykazania Jezusa, aby jeść Jego ciało i pić Jego krew oraz wierzyć w to.
Pobierz eBook
PDF EPUB
Bezpłatna Książka Drukowana
Dodaj tą książkę do Koszyka

Książki związane z tym tematem