Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Księga Rodzaju

Kazania o I Księdze Mojżeszowej (Ⅱ) - Upadek Człowieka i Doskonałe Zbawienie Boże
  • ISBN9788928230600
  • Strony311

Polski 23

Kazania o I Księdze Mojżeszowej (Ⅱ) - Upadek Człowieka i Doskonałe Zbawienie Boże

Rev. Paul C. Jong

Spis Treści
 
Przedmowa 

ROZDZIAŁ 2
1. Błogosławieństwa, które Bóg dał nam (I Księga Mojżeszowa 2:1-3) 
2. Ludzkie myśli są podobne do mgły (I Księga Mojżeszowa 2:4-6) 
3. Spotkaliśmy Jezusa Chrystusa, Naszego Pana młodego (I Księga Mojżeszowa 2:21-25) 

ROZDZIAŁ 3
1. Prawda się nie zmienia, bez względu na to ilu ludzi jej zaprzecza (I Księga Mojżeszowa 3:1-4) 
2. Grzech wszedł na ten świat (I Księga Mojżeszowa 3:1-6) 
3. Na czym musimy się opierać w naszej wierze? (I Księga Mojżeszowa 3:1-7) 
4. Siła wiary w Boga (I Księga Mojżeszowa 3:1-7) 
5. Możemy pokonać Szatana tylko prawdziwą wiarą (I Księga Mojżeszowa 3:1-7) 
6. Musimy przełamać zamysł Szatana poprzez wiarę w prawdziwą ewangelię (I Księga Mojżeszowa 3:1-7) 
7. Zawsze szukajcie korzyści tylko Bożej (I Księga Mojżeszowa 3:1-24) 
8. Nasze grzechy są wymazane dzięki wierze w prawdziwą ewangelię (I Księga Mojżeszowa 3:8-10) 
9. Musimy żyć według pragnień Ducha Świętego (I Księga Mojżeszowa 3:8-17) 
10. Co jest prawdziwym dobrem a co prawdziwym złem? (I Księga Mojżeszowa 3:10-24) 
11. Opatrzność Boża (I Księga Mojżeszowa 3:13-24) 
12. Dla kogo powinniśmy żyć? (I Księga Mojżeszowa 3:17-21) 
 
W Księdze Rodzaju zawarty jest cel, dla którego Bóg nas stworzył. Kiedy architekci projektują budynek lub artyści rysują obraz, najpierw wyobrażają sobie pracę, która zostanie ukończona, zanim faktycznie rozpoczną pracę nad swoim projektem. W ten sposób nasz Bóg również myślał o zbawieniu ludzkości, zanim jeszcze stworzył niebiosa i ziemię, i stworzył Adama, i Ewę w tym celu. Bóg musiał nam wyjaśnić domenę Nieba, której nie widzimy naszymi cielesnymi oczami, poprzez analogię do domeny ziemi, którą wszyscy możemy zobaczyć i zrozumieć. Jeszcze przed założeniem świata Bóg chciał doskonale zbawić ludzkość, dając każdemu sercu ewangelię wody i Ducha. Tak więc, chociaż wszyscy ludzie zostali stworzeni z prochu, muszą nauczyć się i znać Prawdę ewangelii wody i Ducha, aby przynieść pożytek swoim własnym duszom. Jeśli ludzie nadal będą żyć, nie znając zwierzchnictwa Nieba, stracą nie tylko rzeczy ziemskie, ale także wszystko, co należy do Nieba.
Pobierz eBook
PDF EPUB

Książki związane z tym tematem