Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Księga Rodzaju

Kazania o I Księdze Mojżeszowej (I) - WOLA TRÓJCY ŚWIĘTEJ dla LUDZKOŚCI
  • ISBN8983148462
  • Strony418

Polski 22

Kazania o I Księdze Mojżeszowej (I) - WOLA TRÓJCY ŚWIĘTEJ dla LUDZKOŚCI

Rev. Paul C. Jong

Spis Treści
 
Przedmowa 

ROZDZIAŁ 1
1. Biblia to Słowo zbawienia, a nie książka naukowa (I Księga Mojżeszowa 1:1-2) 
2. Czyście zostali światłem w ewangelii Prawdy? (I Księga Mojżeszowa 1:2-3) 
3. Od władzy ciemności do Królestwa Syna (I Księga Mojżeszowa 1:2-5) 
4. Dzień pierwszy: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (I Księga Mojżeszowa 1:1-5) 
5. Wody nad sklepieniem i pod nim (I Księga Mojżeszowa 1:6-8) 
6. Na drugi dzień Bóg oddzielił wody (I Księga Mojżeszowa 1:6-8) 
7. Spełniać wolę Bożą (I Księga Mojżeszowa 1:9-13) 
8. Uczestniczyć w dziełach Bożych (I Księga Mojżeszowa 1:9-13) 
9. Możemy osiągnąć zbawienie od wszystkich swoich grzechów, tylko jeśli znamy swoją złą naturę (I Księga Mojżeszowa 1:9-13) 
10. Co muszą robić słudzy Boga, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha (I Księga Mojżeszowa 1:14-19) 
11. Bóg czyni nas szlachetnymi naczyniami (I Księga Mojżeszowa 1:16-19) 
12. Sprawiedliwy tylko z wiary żyć będzie (I Księga Mojżeszowa 1:20-23) 
13. Oddajcie Bogu swoje serca (I Księga Mojżeszowa 1:20-23) 
14. Życie ludzi wiary, którzy sercem wierzą w Słowo Boże (I Księga Mojżeszowa 1:20-23) 
15. Dlaczego Bóg stworzył nas na Swój obraz i podobieństwo (I Księga Mojżeszowa 1:24-31) 
16. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga (I Księga Mojżeszowa 1:24-31) 
 
W Księdze Rodzaju zawarty jest cel, dla którego Bóg nas stworzył. Kiedy architekci projektują budynek lub artyści rysują obraz, najpierw wyobrażają sobie pracę, która zostanie ukończona, zanim faktycznie rozpoczną pracę nad swoim projektem. W ten sposób nasz Bóg również myślał o zbawieniu ludzkości, zanim jeszcze stworzył niebiosa i ziemię, i stworzył Adama, i Ewę w tym celu. Bóg musiał nam wyjaśnić domenę Nieba, której nie widzimy naszymi cielesnymi oczami, poprzez analogię do domeny ziemi, którą wszyscy możemy zobaczyć i zrozumieć. Jeszcze przed założeniem świata Bóg chciał doskonale zbawić ludzkość, dając każdemu sercu ewangelię wody i Ducha. Tak więc, chociaż wszyscy ludzie zostali stworzeni z prochu, muszą nauczyć się i znać Prawdę ewangelii wody i Ducha, aby przynieść pożytek swoim własnym duszom. Jeśli ludzie nadal będą żyć, nie znając zwierzchnictwa Nieba, stracą nie tylko rzeczy ziemskie, ale także wszystko, co należy do Nieba.
Pobierz eBook
PDF EPUB

Książki związane z tym tematem