Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 1-2] Musimy Znać Siedem Er (Księga Objawienia 1:1-20)

Musimy Znać Siedem Er

(Księga Objawienia 1:1-20)

Dziękuję Panu, który daje nam nadzieję w tych mrocznych czasach. Mamy nadzieję, że wszystko rozegra się tak, jak jest napisane w Księdze Objawienia i wyczekujemy z wiarą, że całe Słowo proroctwa się wypełni.
Wiele napisano w Księdze Objawienia. Chociaż istnieje wiele teorii i interpretacji uczonych, nadal trudno jest znaleźć dzieło, które byłoby prawdziwie biblijne w swojej koncepcji. Tylko dzięki łasce Bożej, spędziwszy niezliczone godziny studiując i badając Słowo Objawienia, jestem w stanie napisać tę książkę. Nawet kiedy teraz mówię, moje serce jest wypełnione prawdą Objawienia. Duch Święty również mnie napełnił, kiedy przygotowywałem komentarze i kazania do tej książki.
Nic więc dziwnego, że moje serce zostało obficie wypełnione nadzieją na Niebo i chwałę Tysiącletniego Królestwa. Zrozumiałem również, jak chwalebne dla naszego Pana jest męczeństwo świętych. Teraz jestem gotów podzielić się z wami Słowem mądrości, które Bóg mi pokazał i pomóc wam je zrozumieć.
Kiedy piszę tę książkę o Objawieniu, chwała Boża napełnia moje serce na wieki wieków. Szczerze mówiąc, naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, jak wspaniałe jest Słowo Objawienia.
Bóg pokazał Janowi świat Jezusa Chrystusa. Co oznaczają słowa otwierające „Objawienie Jezusa Chrystusa”? Słownikowa definicja słowa objawienie to akt ujawnienia lub przekazania boskiej prawdy. Objawienie Jezusa Chrystusa oznacza zatem ujawnienie tego, co wydarzy się w przyszłości w Jezusie Chrystusie. Innymi słowy, Bóg pokazał Janowi, słudze Jezusa Chrystusa, wszystko, co wydarzy się w czasie ostatecznym.
Zanim zagłębimy się w Słowo Objawienia, jest jedna rzecz, której musimy być z góry pewni—to znaczy musimy się upewnić, czy spisane Słowo proroctwa w Objawieniu jest symboliczne czy oparte na faktach. Wszystko, co jest napisane w Księdze Objawienia, jest z pewnością zgodne z faktami, poprzez wizje, które widział Jan, Bóg wyjawił nam szczegółowo, co wydarzy się na tym świecie.
Prawdą jest, że wielu uczonych wysunęło różne teorie i interpretacje proroctw Objawienia. Prawdą jest również, że wysiłki tych uczonych polegały na ujawnieniu prawdy Objawienia najlepiej, jak potrafili. Ale takie hipotetyczne twierdzenia wyrządziły więcej szkody chrześcijaństwu, ponieważ nie były zgodne z prawdą Biblii, a jedynie spowodowały zamieszanie. Na przykład wielu konserwatywnych uczonych popiera tak zwany „amilenializm” —to znaczy twierdzą, że nie będzie Królestwa Tysiąclecia. Lecz takie opinie są dalekie od biblijnej prawdy.
Tysiącletnie Królestwo jest faktycznie opisane w rozdziale 20 Apokalipsy, gdzie jest napisane, że święci nie tylko będą panować w tym Królestwie, ale także będą żyć z Chrystusem przez tysiąc lat. Z drugiej strony rozdział 21 mówi nam, że po Tysiącletnim Królestwie święci odziedziczą Nowe Niebo i Ziemię oraz będą żyć i królować z Chrystusem na wieczność. To wszystko to fakty. Biblia mówi nam, że wszystkie te prawdy urzeczywistnią się nie jako symboliczne wypełnienie w sercach wierzących, ale jako rzeczywiste wypełnienie w historii.
Jednak patrząc na dzisiejszych chrześcijan, widzimy, że wielu z nich wydaje się nie mieć nadziei na Tysiącletnie Królestwo. Jeśli ich twierdzenia o zaprzeczeniu byłyby prawdziwe, to czy nie oznaczałoby to, że Boża obietnica dla wierzących byłaby tylko pustymi słowami? Gdyby nie było Tysiącletniego Królestwa czekającego na wierzących, ani Nowego Nieba i Ziemi, to wtedy wiara tych, którzy zostali zbawieni przez wiarę w Jezusa jako ich Zbawiciela, okazałaby się bezużyteczna.
W związku z tym wielu teologów i duchownych twierdzi obecnie, że znak 666 przepowiedziany w Apokalipsie jest tylko symboliczny. Ale nie dajcie się zwieść: kiedy nadejdzie dzień spełnienia się tego proroctwa, wiara tych nieszczęśliwych dusz, które wierzyły w takie fałszywe twierdzenia, niezwłocznie zawali się jak dom zbudowany na piasku.
Ci, którzy wierzą w Jezusa, lecz nie wierzą w Słowo prawdy objawione im w Biblii, będą traktowani przez Boga tak samo jak niewierzący. Może to tylko oznaczać, że nie tylko nie znają ewangelii wody i Ducha, danej przez Boga, ale że Duch Święty nawet nie mieszka w ich sercach. Dlatego ich serca nie mają nadziei na Tysiącletnie Królestwo lub Nowe Niebo i Ziemię, które Bóg nam obiecał. Nawet gdyby uwierzyli w Jezusa, nie uwierzyli w Niego zgodnie z zapisaną prawdą Słowa Bożego. To, co jest napisane w Objawieniu, jest Słowem Bożym, które pokazuje nam, co absolutnie wydarzy się wkrótce na tym świecie.
Rozdziały 2 i 3 Księgi Objawienia zawierają słowa napomnienia skierowane do siedmiu kościołów w Azji. Znajdują się w nich zarówno pochwały, jak i nagany Boże dla siedmiu kościołów. W szczególności Bóg obiecał, że korona życia zostanie dana tym, którzy wytrwają w swojej wierności i pokonają swoje udręki. Oznacza to, że na wszystkich wierzących końca czasów z pewnością czeka męczeństwo.
Słowo Objawienia dotyczy męczeństwa świętych, ich zmartwychwstania i pochwycenia oraz obietnicy Tysiącletniego Królestwa oraz Nowego Nieba i Ziemi, które Bóg dla nich uczynił. Słowo Objawienia może być wielką pociechą i błogosławieństwem dla tych, którzy wierzą w swe męczeństwo jako pewnik, ale niewiele ma do zaoferowania tym, którzy w to nie wierzą. Dlatego możemy żyć wytrwale, troszcząc się o naszą niezachwianą wiarę w Słowo obietnicy zapisane w Objawieniu i w jego Prawdzie o czasach ostatecznych.
Najważniejszymi tematami omawianymi w Słowie Objawienia są męczeństwo, zmartwychwstanie i pochwycenie świętych oraz tysiącletnie Królestwo i Nowe Niebo i Ziemia. Dlatego celem i wolą Bożą dla wczesnego Kościoła było, aby święci poprzez męczeństwo, bronili swojej wiary do końca. To dlatego, że Bóg zaplanował to wszystko, powiedział o męczeństwie wszystkim świętym. Innymi słowy, Bóg powiedział nam, że wszyscy święci zwyciężą Antychrysta poprzez swoje męczeństwo w czasach ostatecznych.
Pełne zrozumienie rozdziałów 1-6 ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia całej Księgi Objawienia. Rozdział 1 można opisać jako wprowadzenie, podczas gdy rozdziały 2 i 3 mówią o męczeństwie świętych wczesnego Kościoła. Rozdział 4 mówi nam o zasiadaniu Chrystusa na tronie Boga. Rozdział 5 mówi nam o otwarciu przez Jezusa Chrystusa księgi planu Ojca i o jego wypełnieniu, a rozdział 6 omawia siedem er, które Bóg wyznaczył ludzkości. Zrozumienie rozdziału 6 jest szczególnie ważne, ponieważ otworzy wam drzwi do zrozumienia całego Objawienia.
Rozdział 6 można opisać jako plan siedmiu er, które Bóg Ojciec zaplanował dla ludzkości w Jezusie Chrystusie. W tym planie Bożym znajduje się Boska opatrzność na siedem er, które Bóg przyniesie ludzkości. Kiedy poznamy i zrozumiemy, czym jest te siedem er, będziemy w stanie uświadomić sobie, w której z tych er obecnie żyjemy. Zrozumiemy również, jakiego rodzaju wiary potrzebujemy, abyśmy walczyli i przezwyciężyli erę płowego konia, erę przyjścia Antychrysta.
Jak opisano w Objawieniu 6, kiedy pierwsza pieczęć została otwarta, pojawił się biały koń. Jego jeździec trzymał łuk, otrzymał koronę i wyruszył jako zwycięzca, żeby zwyciężać. Jeździec na białym koniu odnosi się tutaj do Jezusa Chrystusa, a fakt, że miał łuk, oznacza, że będzie nadal walczył z Szatanem i zwyciężał nad nim. Inaczej mówiąc, era białego konia odnosi się do ery zwycięstwa ewangelii wody i Ducha, na którą Bóg zezwolił na ziemi, i ta era będzie trwała, dopóki wszystkie zamierzenia Boże nie zostaną wypełnione.
Druga era to era rudego konia. Odnosi się to do nadejścia ery Szatana, w której Szatan oszuka serca ludzi, aby prowadzili wojny, odbierając pokój ziemi i prześladując świętych.
Po erze rudego konia nadchodzi era czarnego konia, kiedy głód ogarnie zarówno dusze, jak i ciała ludzi. My żyjemy teraz w erze duchowego i fizycznego głodu. Kiedy w niedalekiej przyszłości nastąpi era płowego konia, pojawi się Antychryst, a wraz z jego pojawieniem się świat popadnie w śmiertelne klęski.
Era płowego konia to czwarta era. W tej erze świat zostanie dotknięty plagami siedmiu trąb, w których jedna trzecia lasu spali się, jedna trzecia morza zamieni się w krew, jedna trzecia świeżej wody również zamieni się w krew, a jedna trzecia słońca i księżyca po uderzeniu zmieni się w ciemność.
Piąta era to era zmartwychwstania i pochwycenia świętych. Jak zapisano w Objawieniu 6:9-10: „A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu słowa Bożego i świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem: Jak długo jeszcze, Panie święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi?”.
Szósta era to zniszczenie pierwszego świata. Słowo Objawienia mówi; „I zobaczyłem, gdy otworzył szóstą pieczęć, a oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosiany wór, a księżyc stał się jak krew. Gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca niedojrzałe figi, gdy potrząśnie nim gwałtowny wiatr. I niebo ustąpiło jak zwój zrolowany, a każda góra i wyspa ruszyły się ze swoich miejsc. A królowie ziemscy i możnowładcy, i bogacze, i wodzowie, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich. I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka; Bo nadszedł wielki dzień Jego gniewu. I któż może się ostać?”.
Co zatem stanie się w siódmej erze, którą wyznaczył dla nas Bóg? W tej ostatecznej erze Bóg da świętym Swoje Tysiącletnie Królestwo oraz Nowe Niebo i Ziemię.
W której z tych siedmiu epok obecnie żyjemy? Po przejściu epoki rudego konia, podczas której świat spustoszyło wiele wojen, żyjemy w epoce czarnego konia.
Całe Słowo Objawienia nie jest napisane negatywnie, ale w pozytywnym duchu dla wierzących. Bóg powiedział, że nie tylko chce dać wierzącym w czasach ostatecznych nadzieję na Swoje Tysiącletnie Królestwo, ale także, że nie porzuci ich jako sierot na świecie.  
Aby jednak urzeczywistnić prawdę ujawnioną w Objawieniu, musimy najpierw odrzucić takie fałszywe nauki, jak teorie o pretrybulacjoniźmie, amilenialiźmie i posttrybulacjoniźmie, i powrócić do Pisma Świętego. 
Bóg ustanowił dla nas siedem er w Jezusie Chrystusie. Te siedem er zostało zaplanowanych przez Boga dla świętych w Jezusie Chrystusie na samym początku Jego stworzenia. Ale ponieważ wielu uczonych, nie mając wiedzy o tych siedmiu erach ustanowionych przez Boga, przedstawiło jedynie swoje własne interpretacje i bezpodstawne hipotezy dotyczące Słowa Objawienia, wprowadzili tym wśród ludzi jeszcze większą dezorientację. Ale wszyscy musimy rozpoznać siedem er ustanowionych przez Boga i mając wiedzę, i wiarę w tę prawdę, składać Mu dzięki i chwałę za wszystko, co dla nas uczynił. Wszystkie plany Boże dla świętych są ustalone i wypełnione w ciągu tych siedmiu er.
Mam nadzieję, że moja dotychczasowa dyskusja dała wam pewne podstawowe zrozumienie fragmentu wprowadzającego do Objawienia. Z Księgi Apokalipsy dowiadujemy się, że Boże stworzenie zapoczątkowało siedem er, które On ustanowił w Jezusie Chrystusie poprzez ewangelię wody i Ducha. Znając te siedem er, nasza wiara stanie się silniejsza. A znając je, uświadomimy sobie, jakie próby czekają nas w epoce czarnego konia i dzięki temu będziemy mogli żyć z wiary.
Wierzących—dotyczy to zarówno ciebie, jak i mnie—czeka śmierć męczeńska, gdy era płowego konia nadejdzie jako jeden z siedmiu wieków zaplanowanych przez Boga. Kiedy wierzący zdadzą sobie z tego sprawę, ich serca napełnią się nadzieją, a ich oczy zobaczą to, czego wcześniej nie mogli zobaczyć. Kiedy słudzy i święci Boży zdadzą sobie sprawę z rychłego nadejścia ery męczeństwa, ich życie zostanie oczyszczone ze wszystkich bezwartościowych rzeczy, bo gdy tylko zdadzą sobie sprawę, że zostaną męczennikami w erze płowego konia, ich serca będą przygotowane, nawet jeśli w danej chwili nie zdają sobie z tego sprawy.
Wszyscy będziemy męczennikami w taki sam sposób, w jaki męczennikami byli święci wczesnego Kościoła. Musicie zdać sobie sprawę z tego, że gdy nadejdzie era płowego konia, męczeństwo stanie się nieuniknioną rzeczywistością dla prawdziwych wierzących, ponieważ natychmiast po ich męczeństwie nastąpi ich zmartwychwstanie.
Po męczeństwie nastąpi zmartwychwstanie, a wraz z zmartwychwstaniem, pochwycenie, a z pochwyceniem nasze spotkanie z Panem w Niebie. Po męczeńskiej śmierci świętych, nasz Pan wskrzesi świętych i pochwyci ich na ucztę weselną w Niebie. 
Zanim nadejdzie pochwycenie świętych, ziemia będzie tak doszczętnie zniszczona, że praktycznie nie będzie nadawała się do zamieszkania. Jedna trzecia lasów zostanie spalona; morza, rzeki, a nawet źródła zamienią się w krew. Czy chcielibyście żyć w takim świecie dłużej, niż to absolutnie konieczne? Święci będą mieli jeszcze więcej powodów, by przyłączyć się do męczeństwa, ponieważ nie będzie już żadnej nadziei dla świata. 
Czy chcecie żyć w tak opuszczonym świecie, drżąc ze strachu? Oczywiście nie! Na końcu czasu jest męczeństwo świętych, a po nim ich zmartwychwstanie i pochwycenie, a wraz z ich zmartwychwstaniem i pochwyceniem jest chwała życia wiecznego z Bogiem w Tysiącletnim Królestwie i Nowym Niebie i Ziemi.
Biblia mówi nam jasno, że po połowie Wielkiego Ucisku—to znaczy po trzech i pół roku z siedmioletniego okresu —święci zostaną umęczeni za to, że z wiarą staną przeciwko Antychrystowi, a po tym nastąpi ich zmartwychwstanie i pochwycenie oraz powtórne przyjście Chrystusa. Innymi słowy, powrót Chrystusa oraz zmartwychwstanie i pochwycenie świętych nastąpi po ich męczeńskiej śmierci podczas Wielkiego Ucisku. Nadszedł czas, abyście przemyśleli takie tematy bardziej uważnie.
Czy możemy stać się męczennikami, nawet jeśli era płowego konia wyznaczona przez Boga jeszcze nie nadeszła? Oczywiście, że nie. Ale „teoria pretrybulacjonizmu” naucza, że wszyscy święci zostaną pochwyceni przez Boga przed początkiem Wielkiego Ucisku i że w ten sposób nie przejdą przez siedmioletni Ucisk. Ten pogląd twierdzi, że nie ma męczeństwa i nie wierzy, że era płowego konia nadejdzie dla świętych. 
Jeśli ta „teoria pretrybulacjonizmu” jest prawdziwa, co w takim razie oznacza męczeństwo świętych, o którym mowa w 13 rozdziale Objawienia? Jest tu wyraźnie powiedziane, że święci staną się męczennikami, ponieważ ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia Boga, nie skapitulują przed Szatanem. 
Tym, którzy nauczają „teorii posttrybulacjonizmu”, brakuje również właściwego zrozumienia ery płowego konia oraz męczeństwa, zmartwychwstania i pochwycenia świętych. Zgodnie z tą hipotezą święci pozostaną na tej ziemi, aż skończą się plagi siedmiu trąb i siedmiu czasz. Ale Apokalipsa mówi nam jednoznacznie, że zmartwychwstanie i pochwycenie świętych nastąpi, gdy ostatni anioł zatrąbi w trąbę—innymi słowy, zanim zostanie wylanych siedem czasz gniewu Bożego. Dlatego Objawienie jest Słowem, które daje wielką pociechę i błogosławieństwo tym, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.
„Amilenializm” który również nie jest prawdą, przyniósł ludziom tylko rozczarowania i zamieszanie. To, co nasz Pan obiecał Swoim uczniom—że święci otrzymają w nagrodę panowanie nad pięcioma lub dziesięcioma miastami—tak naprawdę wydarzy się w Tysiącletnim Królestwie. 
Musicie pamiętać, że takie hipotetyczne pojęcia, jak teorie Pretrybulacjonizmu, Posttrybulacjonizmu i Amilenializmu są bezpodstawnymi twierdzeniami, które wprowadzają tylko nieufność i zamieszanie wśród wierzących.
Dlaczego więc Bóg dał nam Księgę Objawienia? Dał nam Słowo Objawienia, aby pokazać nam Swoją opatrzność przez siedem er i dać prawdziwą nadzieję Nieba, tym którzy zostali uczniami Jezusa.
Nawet teraz wszystko dzieje się zgodnie z planem Boga. Wiek, w którym teraz żyjemy, to wiek czarnego konia. W niedalekiej przyszłości ta era czarnego konia wkrótce minie i nadejdzie era płowego konia. A z erą płowego konia rozpocznie się męczeństwo świętych wraz z powstaniem Antychrysta. Ta era to era, w której cały świat zostanie zintegrowany i zjednoczony pod jednym autorytetem Antychrysta. Uczniowie Jezusa muszą już teraz przygotować się i być gotowi, by z wiarą stawić czoła rychłemu nadejściu epoki płowego konia.