Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 17-1] Sąd Nierządnicy, Która Siedzi Nad Wieloma Wodami (Księga Objawienia 17:1-18)

Sąd Nierządnicy, Która Siedzi Nad Wieloma Wodami

(Księga Objawienia 17:1-18)
„I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc mi: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami; Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii pełnej imion bluźnierstwa, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu. A na jej czole wypisane było imię: Tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. A gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo. I powiedział do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę kobiety i bestii, która ją nosi, a która ma siedem głów i dziesięć rogów. Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej i ma wyjść z otchłani, i iść na zatracenie. I zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia od założenia świata, widząc bestię, która była i nie ma jej, a jednak jest. Tu jest rozum, który ma mądrość. Siedem głów to siedem gór, na których siedzi kobieta. I królów jest siedmiu – pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, ma pozostać na krótko. A bestia, która była, a nie ma jej, ona sama jest ósmym, a jest spośród siedmiu i idzie na zatracenie. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale wezmą władzę jak królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Mają oni jeden zamysł, a swoją moc i władzę oddadzą bestii. Oni będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są z Nim, są powołani, wybrani i wierni. I powiedział do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi siedzi nierządnica, to ludy, tłumy, narody i języki. A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii – oni znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jeść jej ciało, i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem włożył im do serc, aby wykonali jego wolę, i to jednomyślnie, i oddali swoje królestwo bestii, aż wypełnią się słowa Boga. A kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto, które króluje nad królami ziemi”.
 


Wyjaśnienie


Werset 1: „I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc mi: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami”.
Wiedza o tym, kim są nierządnica, kobieta i bestia z głównego fragmentu, jest niezbędna do interpretacji i zrozumienia rozdziału 17. „Nierządnica” w wersecie 1 odnosi się do religii świata, podczas gdy „kobieta” odnosi się do świata. Z drugiej strony „Bestia” odnosi się do Antychrysta. „Wiele wód” odnosi się do nauk Diabła. Wyrażenie: „pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami”, mówi nam, że Bóg będzie sądził religie świata, które opierają się na wielu naukach Szatana.

Werset 2: „Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu”.
„Nierząd” odnosi się do kochania tego świata i jego rzeczy bardziej niż kochania samego Boga. Robienie wizerunków przedstawiających rzeczy tego świata, oddawanie im czci i kochanie ich jak Boga to w rzeczywistości wszystko akty nierządu.
Powyższe wyrażenie, „z którą nierząd uprawiali królowie ziemi”, oznacza, że przywódcy tego świata żyją upici światowymi religiami, i że wszyscy światowi ludzie również żyją upici takimi grzechami, jakie zapewniają światowe religie.

Werset 3: „I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii pełnej imion bluźnierstwa, mającej siedem głów i dziesięć rogów”.
Wyrażenie „kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii” mówi nam, że ludzie tego świata zjednoczą swoje serca z sercem Antychrysta, aby prześladować i zabijać świętych. Pokazuje nam, że ludzie świata staną się sługami wroga Boga, wykonując dzieła Antychrysta na jego rozkaz. Bestia to Antychryst, który przeciwstawia się Bogu. Antychryst rządzi wieloma królami, a także panuje nad wieloma narodami świata.
W swojej arogancji, Antychryst nie zawaha się bluźnić Bogu i wypowiadać dumnych słów. Będzie bluźnił Bogu, wypowiadając aroganckie słowa, twierdząc, że sam jest Bogiem lub Jezusem Chrystusem, i wywyższy siebie jak Boga. Jego moc dosięgnie więc wszystkich królów świata i wszystkich jego narodów, i będzie panować nad nimi.
Z wyrażenia „mającej siedem głów i dziesięć rogów”, „siedem głów” odnosi się tutaj do siedmiu królów świata, a „dziesięć rogów” odnosi się do narodów świata.

Werset 4: „A kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu”.
Poprzez wyrażenie „kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami”, fragment ten mówi nam, że światowe religie spiskujące z Antychrystem będą myśleć o nim jako o swoim królu. W związku z tym będą uważały za właściwe, aby wszyscy, którzy sprzeciwiają się im, zostali skazani na śmierć i faktycznie zrealizują swoje myśli poprzez czyny przeciwko świętym.
Aby udekorować ten świat jako wieczne królestwo szczęścia, pięknie przyozdobią się światowym złotem, drogimi kamieniami i perłami. Ale ich wiara jest najbardziej zainteresowana jedynie tym, ile przyjemności cielesnych mogą mieć żyjąc na tym świecie. Albowiem kiedy Bóg spojrzy na ludzi tego świata, ujrzy świat wypełniony brudnymi grzechami, a wszyscy oni pojawią się przed Nim jako obrzydliwości.

Werset 5: „A na jej czole wypisane było imię: Tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi”.
Chociaż religijni ludzie na świecie będą próbowali przyozdabiać się jak królowa, w rzeczywistości zostaną ujawnieni jako nierządnica. Z jednej strony jej imię „Wielki Babilon” pokazuje nam dumny, bałwochwalczy i opresyjny charakter nierządnicy, podczas gdy słowo „matka” z drugiej strony pokazuje nam, że wszystkie siły Antychrysta w historii pochodzą z samego świata i że świat jest źródłem wszelkiego rodzaju bałwochwalstwa i zepsucia.
Mimo, że ten świat jest ozdobiony błyszczącymi i pięknymi klejnotami, Antychryst, który występuje przeciwko Bogu i działa w sercach ludzi na świecie, będzie działał jako ich matka. W związku z tym nasz Pan Bóg postanowił zniszczyć ich wszystkich Swoimi wielkimi plagami siedmiu czasz.

Werset 6: „I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. A gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo”.
Termin „święci” odnosi się do ludzi wiary w całej historii Kościoła, którzy wierzyli w ewangelię wody i Ducha, daną przez Jezusa Chrystusa. Zwrot „męczennicy Jezusa” odnosi się do tych spośród świętych, którzy świadczyli o prawdzie, że Jezus jest Synem Bożym i ich Zbawicielem, i którzy stali się męczennikami w obronie swojej wiary.
Ten werset podkreśla, że tymi, którzy będą prześladować i zabijać świętych, będą to religijni ludzie tego świata. Będą czynić takie zło mocą Antychrysta, jako jego przednia straż. 
Jan mówi tutaj, że kiedy zobaczył kobietę, „zdumiał się bardzo”. Ten świat jest rzeczywiście dziwnym światem. Święci nie zrobili nic, aby go skrzywdzić, a jednak ten świat spiskuje z Antychrystem i zabija wielu świętych. Czy ten świat nie jest dziwny? Te rzeczy z pewnością zostaną przyniesione na świętych, poprzez ludzi tego świata. Ponieważ ten świat jest pod kontrolą Antychrysta, jego lud, jako jego słudzy, będą łapać świętych i ich zabijać.
Dlatego tacy ludzie rzeczywiście wydadzą się nam bardzo obcy. Kiedy patrzymy na światowych ludzi, czy w rzeczywistości nie wydają się oni nieco dziwni? Kiedy ludzie są stworzeni na podobieństwo Boga, to jak mogliby stać się sługami Antychrysta i mordować ludzi—nie byle jakich ludzi, ale niezliczonych ludzi, którzy wierzą w Boga? To dlatego, że ten świat jest sługą Szatana.

Werset 7: „I powiedział do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę kobiety i bestii, która ją nosi, a która ma siedem głów i dziesięć rogów”.
„Kobieta” odnosi się tutaj do ludzi tego świata. Ten werset mówi nam, że Bestia, zwana Antychrystem, będzie panować nad wszystkimi królami świata i jego narodami, a poprzez nich będzie wykonywać swoje dzieła, aby przeciwstawić się Bogu, prześladować świętych i ich zabijać. „Tajemnica bestii” odnosi się do tożsamości Antychrysta, działającego na rozkaz Szatana. Zmieni on narody tego świata w swoje własne.
Ludzie tego świata, spiskujący z Antychrystem, staną się narzędziami Szatana do masakrowania dużej liczby ludu Pańskiego. Ten świat i Antychryst są narzędziami Szatana, na razie ukrytymi przed naszymi oczami. Ale kiedy miną pierwsze trzy i pół roku Wielkiego Ucisku, powstaną i zabiją świętych.
Można by się więc zastanawiać, jak byłoby to możliwe, skoro ten świat ma tylu sumiennych, uczonych i mądrych ludzi, od polityków, przez nauczycieli, po filozofów i doktorów. Ale ponieważ świat będzie spiskował z Antychrystem, wszystkie te rzeczy, łącznie z masakrą świętych, będą możliwe. W związku z tym, kluczem do rozwiązania tajemnicy Antychrysta jest to, że ten świat podda się Antychrystowi i zamorduje świętych.

Werset 8: „Bestia, którą widziałeś, była, a nie ma jej i ma wyjść z otchłani, i iść na zatracenie. I zdziwią się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia od założenia świata, widząc bestię, która była i nie ma jej, a jednak jest”.
Ten werset mówi nam, że Antychryst został znaleziony wśród królów dawnych wieków i chociaż nie ma go teraz na tym świecie, wyjdzie na świat w przyszłości. Mówi nam również, że ludzie tego świata będą bardzo zdziwieni, gdy zobaczą, jak Antychryst wyłania się i zabija świętych.
Antychryst będzie osiągał swoje cele, uczestnicząc w nowej polityce tego świata. Będzie pozostawał tajemniczy dla ludzi tego świata, a mimo to zostanie wyróżniony jako niesamowity. Ponieważ będzie podejmował się on wielu politycznych, ekonomicznych, ideologicznych i religijnych problemów tego świata, i będzie rozwiązywał je wszystkie swoimi zdolnościami, wielu ludzi będzie myśleć o nim i podążać za nim jako Jezusem Chrystusem, który przyjdzie ponownie w czasach ostatecznych. Dlatego w oczach ludzi na całym świecie będzie wyglądał zadziwiająco.

Werset 9: „Tu jest rozum, który ma mądrość. Siedem głów to siedem gór, na których siedzi kobieta”.
Ten werset mówi nam, że Antychryst będzie ustanawiał swoje własne prawa, aby rządzić ludźmi na świecie i przekształci te prawa we własny organ zarządzający, aby zrealizować swoje cele. Powodem, dla którego ludzie świata zjednoczą się razem, jest poddanie się rządom Szatana poprzez przyjęcie znaku Antychrysta i przeciwstawienie się Bogu, i Jego świętym, pokładając zaufanie w mocy praw ustanowionych przez Antychrysta.

Werset 10: „I królów jest siedmiu – pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, ma pozostać na krótko”.
Ten werset mówi nam, że królowie, którzy sprzeciwiają się Bogu, podobnie jak powstawali wcześniej, będą nadal wychodzić z tego świata. Kiedy nadejdzie czas ostatecznego Wielkiego Ucisku, przywódca tego świata powstanie jako Antychryst i zmasakruje świętych. Ale prześladowania tego światowego przywódcy, który ma zostać Antychrystem, będzie trwało tylko przez krótką chwilę dozwoloną przez Boga.

Werset 11: „A bestia, która była, a nie ma jej, ona sama jest ósmym, a jest spośród siedmiu i idzie na zatracenie”.
To mówi nam, że Antychryst, który przyjdzie na ten świat, powstanie jako ostatni z królów świata. Kiedy Antychryst wyjdzie spośród królów świata, wielu ludzi na świecie będzie podążać za nim, jako że on, otrzymawszy ducha Smoka, będzie korzystać z mocy jak Bóg i czynić znaki i cuda. Słudzy Boży i święci zostaną zabici przez Antychrysta, ale wszystko to potrwa tylko krótki czas dozwolony przez Boga. Po tym, jak to się wydarzy, Antychryst zostanie uwięziony w studni otchłani, a następnie wrzucony do ognistego piekła, z którego nigdy nie zostanie wypuszczony. 

Werset 12: „A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale wezmą władzę jak królowie na jedną godzinę wraz z bestią”.
Ten werset mówi nam, że dziesięć narodów zjednoczy swoją władzę nad całym światem. Te dziesięć narodów, zjednoczonych w ten sposób, przyjdzie przez krótką chwilę sprawować władzę nad światem wraz z Antychrystem. Ale werset mówi nam również, że ci królowie świata nie objęli jeszcze królestwa rządzonego przez Antychrysta. Jednak w niedalekiej przyszłości ci królowie świata będą przez jakiś czas panować z Bestią jako królowie ciemności. Ale ich panowanie będzie trwało jedynie krótko i w związku z tym będą panować nad królestwem ciemności tylko przez ten krótki okres.

Werset 13: „Mają oni jeden zamysł, a swoją moc i władzę oddadzą bestii”.
Kiedy nadejdzie czas, królowie tego świata przekażą całą swoją władzę i autorytet Antychrystowi. W tym czasie Kościół Boży, jego święci i Jego słudzy będą bardzo prześladowani przez Antychrysta i poniosą śmierć męczeńską. Ale sam Antychryst zostanie zniszczony mocą i autorytetem Jezusa Chrystusa oraz mieczem Słowa Jego ust.

Werset 14: „Oni będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są z Nim, są powołani, wybrani i wierni”.
Chociaż Szatan będzie próbował toczyć wojnę z Jezusem Chrystusem, nie będzie dla Niego żadnym przeciwnikiem. Święci również pokonają go w swojej walce z nim. Pan da świętym siłę do walki z Antychrystem i pokonania go swoją wiarą. W związku z tym święci nie będą się bać walki z Antychrystem, ale będą żyć w ciszy i spokoju końca czasów, wierząc w swego Pana Boga. Wtedy zwyciężą swoich wrogów swoją wiarą w Pana.
To zwycięstwo świętych oznacza, że będą bronić swojej wiary i zginą śmiercią męczeńską. Kiedy nadejdzie ten czas, święci zwyciężą Szatana i Antychrysta, przyjmując męczeństwo swoją wiarą w Jezusa Chrystusa i nadzieją na Królestwo Niebieskie, wezmą udział w swym zmartwychwstaniu i pochwyceniu, otrzymają nowe Królestwo Chrystusa, a następnie będą żyć wiecznie w chwale.

Werset 15: „I powiedział do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi siedzi nierządnica, to ludy, tłumy, narody i języki”.
Światowe religie oszukały ludzi ze wszystkich narodów i rządziły nimi swoimi naukami Szatana. Ten werset mówi nam, że nauki Szatana działające pośród światowych religii dotarły do wszystkich narodów i języków świata, i że ich wpływ osiągnął tak wielką skalę, że spowodował zniszczenie dusz ludzi.

Werset 16: „A dziesięć rogów, które widziałeś na bestii – oni znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jeść jej ciało, i spalą ją w ogniu”.
Ten werset mówi nam, że narody tego świata połączą się z Antychrystem, aby zabijać i niszczyć jego religijnych ludzi. Innymi słowy, mówi nam, że ludzie tego świata i Antychryst będą nienawidzić i znęcać się nad religijnymi ludźmi oraz wytępią wszystkie religie świata. Chociaż religijni ludzie na świecie wcześniej zabijali świętych przy wsparciu Antychrysta, teraz sami mają zostać zniszczeni przez Szatana i ludzi świeckich. Ostatecznie Szatan użył religii świata tylko po to, aby ubóstwiać siebie jako Boga. 

Werset 17: „Bóg bowiem włożył im do serc, aby wykonali Jego wolę, i to jednomyślnie, i oddali swoje królestwo bestii, aż wypełnią się słowa Boga”.
To mówi nam, że ludzie tego świata oddadzą Szatanowi swoje królestwo i władzę. W związku z tym, staną się ludem Antychrysta, gdy dobrowolnie otrzymają jego znak, będą dumni z tego, że są jego sługami, a także będą mordować tych, którzy odmawiają przyjęcia jego znaku. Jednak prześladowanie przez nich świętych będzie dozwolone tylko przez czas, na jaki zezwoli Słowo Boże. W tym dozwolonym okresie Antychryst wyleje całe zło swojego serca i dobrowolnie przeciwstawi się Bogu i Jego świętym.

Werset 18: „A kobieta, którą zobaczyłeś, to wielkie miasto, które króluje nad królami ziemi”.
Bóg mówi nam tutaj, że ten świat ustanowi nowy zestaw praw, aby rządzić i kontrolować swoich królów, i że królowie świata będą rządzeni w granicach tych nowych praw. Najwyższa moc tego świata będzie panować nad wszystkimi królami świata, tak jakby sama w sobie była osobą. Innymi słowy, świat ustanowi prawa, które ściśle będą wiązać wszystkich królów i stanie się jak bóg panując nad nimi.
„Wielkie miasto” odnosi się do instytucji politycznej, w której będzie panował Antychryst. Wszyscy na tym świecie, który dał Bóg będą musieli służyć rządzącej istocie świata, tak jakby to był sam Bóg, i będą przez nią rządzeni. Ponieważ ludzie stali się sługami Szatana, w ten sposób zostaną zniszczeni.
W Księdze Psalmów 49:20 czytamy: „Człowiek, który jest otoczony czcią, a nie rozumie tego, podobny jest do bydląt, które giną”. W związku z tym ludzie tego świata muszą wiedzieć z góry, jaki jest plan Szatana, wierzyć teraz w ewangelię wody i Ducha głoszoną przez świętych tego wieku, a tym samym uciec przed przekleństwem przemiany w sługi Szatana i zamiast tego żyć odziani w błogosławieństwo wiecznego Królestwa Bożego jako Jego lud.