Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 17-2] Skoncentrujmy Naszą Uwagę Na Jego Woli (Księga Objawienia 17:1-8)

Skoncentrujmy Naszą Uwagę Na Jego Woli

(Księga Objawienia 17:1-8)

Księga Objawienia 17:1-5 powiada nam: „I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc mi: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami; Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi upili się winem jej nierządu. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii pełnej imion bluźnierstwa, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu. A na jej czole wypisane było imię: Tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi”.
Nierządnica w powyższym fragmencie odnosi się do religijnych ludzi tego świata i mówi nam, że oddawali się oni ekstrawaganckim wygodom rzeczy tego świata i materialnej obfitości danej przez Pana. Ozdabiali się wszelkiego rodzaju wygodami, naszyjnikami ze złota i kolczykami z diamentów, a także nakładali wszelkiego rodzaju olejki zapachowe. Fragment mówi nam, że w jej dłoni był złoty kielich i że był pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. To właśnie Bóg pokazał Janowi.
Ten fragment mówi nam, że Szatan knuje w ludzkich duszach i stara się zmusić ich do poddania się Mu, upijając ich rzeczami tego świata. Szatan upił też wszystkich królów świata. W związku z tym wszyscy na tej ziemi upijają się winem rozpusty świata.
Szatan osiąga swoje cele, kiedy ludzie upijają się nurtem tego świata, jego przyjemnościami i materialną chciwością. Prawda jest taka, że jego celem jest powstrzymanie ludzi od spoglądania w stronę Boga. Aby to zrobić, Szatan upija ich dusze materialnymi rzeczami świata. Musimy uświadomić sobie tę prawdę.
Na tym świecie nie ma nikogo, kto nie wpadłby w materialistyczną pułapkę. Każdy popada w materializm. Wszystkie modne trendy tego świata są manipulowane i kierowane przez Szatana. Każdy myśli, że ma swój niepowtarzalny styl. Ale za tym kryje się manipulator, a tym manipulatorem jest nikt inny jak Szatan. Dlatego nie wolno nam żyć będąc przesiąkniętym materializmem, ale zamiast tego wchłaniać Jego Słowo i wykonywać dzieła Boże.
Słowo Objawienia, które Bóg ujawnia nam przez apostoła Jana, jest prawdą. Co więc Bóg próbuje nam powiedzieć poprzez to Słowo? Nasz Pan mówi nam, że nie powinniśmy upajać się tym światem, ale zamiast tego przeciwstawić się mu. Innymi słowy, mówi nam świętym, abyśmy myśleli o Bogu i wierzyli w Niego sercem.
I List Jana 2:15 mówi: „Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca”. Kiedy nasze serca kochają materialne rzeczy świata, Bóg nie może w nich przebywać. Ale kiedy nasze serca odrzucają rzeczy tego świata, Bóg będzie przebywał w naszych sercach. Nie możemy żyć naszym życiem nasyceni materialnymi rzeczami świata. Tylko wtedy, gdy rozważamy Słowo naszego Pana i Jego cele, możemy być prowadzeni pod Jego przewodnictwem. 
W każdej chwili możemy zmienić zdanie. Kiedy rzeczy tego świata próbują wejść do naszych serc, powinniśmy zawsze je odrzucać. Możemy wtedy wypędzić wszystkie brudne rzeczy tego świata z naszych serc, a nasze serca wkrótce zjednoczą się z sercem Pana. Czego chce od nas nasz Pan? I co nam każe robić? Aby mieć pewność, że takie pobożne myśli pojawią się w naszych sercach, musimy wymazać z naszych serc doczesne rzeczy.
Bóg dał nam tak wiele błogosławieństw i teraz zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy głosić ewangelię wody i Ducha ludziom na całym świecie przez resztę naszych pozostałych dni. Dlatego nie opuszczamy naszej straży i skupiamy naszą uwagę na Jego woli. Jeśli będziemy myśleć o pracach duchowych, możemy wypędzić rzeczy tego świata, które znajdują się w naszych sercach. 
My, święci, musimy wypędzić rzeczy tego świata. Dopóki Pan nie przyjdzie ponownie, musimy żyć naszym chrześcijańskim życiem z wiarą. Przez resztę naszego życia musimy robić to, co powierzył nam Pan, dopóki nie staniemy przed Nim. Musimy kochać Pana i żyć wiarą, wykonując wszystkie dzieła, na które On nam pozwala.