Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 18-1] Upadek Świata Babilonu (Księga Objawienia 18:1-24)

Upadek Świata Babilonu 

(Księga Objawienia 18:1-24)
„Potem zobaczyłem innego anioła zstępującego z nieba, mającego wielką władzę, i zajaśniała ziemia od jego chwały. I zawołał potężnie donośnym głosem: Upadł, upadł wielki Babilon, metropolia. Stała się mieszkaniem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i znienawidzonego. Gdyż wszystkie narody piły wino zapalczywości jej nierządu, a królowie ziemi uprawiali z nią nierząd i kupcy ziemi wzbogacili się na jej wielkim przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba, który mówił: Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi. Jej grzechy bowiem dosięgły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej nieprawości. Odpłaćcie jej, jak i ona odpłacała wam, i oddajcie jej w dwójnasób według jej uczynków. Do kielicha, w który wam nalewała, nalejcie jej w dwójnasób. Ile sama się rozsławiła i pławiła się w przepychu, tyle zadajcie jej udręki i smutku, bo mówi w swoim sercu: Zasiadam jak królowa, nie jestem wdową i nie zaznam smutku. Dlatego w jednym dniu przyjdą na nią jej plagi, śmierć, smutek i głód i zostanie spalona ogniem, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądzi. I będą płakać, i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy uprawiali z nią nierząd i pławili się w przepychu, gdy zobaczą dym jej pożaru. Stojąc z daleka z powodu strachu przed jej męką, powiedzą: Biada, biada tobie, wielkie miasto, Babilonie, metropolio potężna, bo w jednej godzinie nadszedł twój sąd! A kupcy ziemi będą płakać i lamentować nad nią, bo już nikt nie będzie kupował ich towaru; Towaru złota, srebra, drogich kamieni, pereł, bisioru, purpury, jedwabiu, szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego, wszelkich przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z najkosztowniejszego drewna, brązu, żelaza i marmuru; Cynamonu i wonności, olejku i kadzidła, wina i oliwy, najczystszej mąki i pszenicy, bydła i owiec, koni i wozów, niewolników i dusz ludzkich. Owoce, których pożądała twoja dusza, opuściły ciebie i wszystko, co tłuste i świetne, opuściło ciebie i już nigdy tego nie znajdziesz. Ci, którzy tym handlowali i wzbogacili się na niej, będą stać z daleka z powodu strachu przed jej męką, płacząc i lamentując w słowach: Biada, biada tobie, wielkie miasto, ubrane w bisior, purpurę i szkarłat, przyozdobione złotem, drogimi kamieniami i perłami; Bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo; a każdy sternik i całe rzesze pływających na okrętach, i marynarze, i wszyscy, którzy pracują na morzu, stanęli z daleka; I wołali, widząc dym jego pożaru: Które miasto jest podobne do tego wielkiego miasta? I sypali proch na swoje głowy, i wołali, płacząc i lamentując: Biada, biada tobie, wielkie miasto, w którym, dzięki jego dostatkowi, wzbogacili się wszyscy, którzy mieli statki na morzu, bo w jednej godzinie zostało spustoszone. Raduj się nad nim niebo oraz święci apostołowie i prorocy, bo Bóg pomścił na nim waszą krzywdę. A jeden potężny anioł podniósł kamień, wielki jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak gwałtownie będzie zrzucony Babilon, wielkie miasto, i już go nie znajdą. I głosu harfiarzy, śpiewaków, flecistów i trębaczy nie będzie już słychać w tobie, i żaden rzemieślnik jakiegokolwiek rzemiosła już się nie znajdzie w tobie, i odgłosu kamienia młyńskiego już się w tobie nie usłyszy. I światło lampy nie zabłyśnie już w tobie, i głosu oblubieńca i oblubienicy nie będzie już słychać w tobie, bo twoi kupcy byli możnowładcami ziemi, bo twoimi czarami zostały zwiedzione wszystkie narody. W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.”
 


Wyjaśnienie


Werset 1: „Potem zobaczyłem innego anioła zstępującego z nieba, mającego wielką władzę, i zajaśniała ziemia od jego chwały”.
Dzięki sługom, których Bóg posłał na tę ziemię, aby wykonali Jego dzieła, ludzie mogą usłyszeć kazania o Bożych błogosławieństwach i przekleństwach. Aby więc być uwolnionym od wszystkich swoich grzechów i nieszczęść, wszyscy musicie przyjąć do swoich serc i wierzyć w Słowo duchowych błogosławieństw Nieba głoszonych przez sługi Bożych.

Werset 2: „I zawołał potężnie donośnym głosem: Upadł, upadł wielki Babilon, metropolia. Stała się mieszkaniem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i znienawidzonego”.
W zdaniu „upadł wielki Babilon”, Biblia używa słowa Babilon w odniesieniu do świeckiego świata. Na przykład w Starym Testamencie znajdujemy opowieść o wieży Babel, zbudowanej przez ludzkość, która próbowała przeciwstawić się Bogu, gromadząc swoje własne siły, i ta wieża została następnie zburzona przez Boga z tego powodu. Kiedy powyższy fragment mówi, że Babilon Wielki upadł, mówi nam, że upadnie ten świat. Niektórzy ludzie mogą sobie pomyśleć: „Ze światem jest teraz wszystko dobrze, więc jak mógłby kiedykolwiek upaść?”. Ale Bóg mówi nam tutaj, że kiedy plagi siedmiu czasz zostaną wylane jedna po drugiej, zburzy ten świat, tak jak zburzył Wieżę Babel.
Jaki jest zatem powód, dla którego ten świat zostanie zniszczony przez Boga plagami siedmiu czasz? To dlatego, że ludzie tego świata będą jednoczyć się z Antychrystem w mordowaniu narodzonych ponownie świętych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, i dlatego, że w ten sposób będą przeciwstawiać się Bogu do samego końca. Dzieje się tak również dlatego, że ten świat stanie się „mieszkaniem demonów”. 
Dlaczego tak się stanie? To znaczy, dlaczego ten świat stanie się mieszkaniem demonów? Stanie się tak, ponieważ kiedy nadejdą czasy ostateczne, wielu ludzi podda się Antychrystowi i zamieni się w sługi tego złego, przyjmując od niego znamię Szatana.
W Piśmie Świętym Smok jest użyty w odniesieniu do Szatana, a demony w odniesieniu do sług Smoka. Tak więc, kiedy mówi się tutaj, że świat stał się mieszkaniem demonów, oznacza to, że Antychryst, sługa Smoka, będzie całkowicie okupował świat. Świat czasów ostatecznych stanie w obliczu ery zaciekłych ucisków, gdy zostaną na niego wylane plagi siedmiu czasz. Ten świat stanie się światem Smoka, a demony będą szalały, jakby cały świat do nich należał. I ten świat szybko upadnie, zniszczony przez ostatnie plagi siedmiu czasz wylanych przez Boga.

Werset 3: „Gdyż wszystkie narody piły wino zapalczywości jej nierządu, a królowie ziemi uprawiali z nią nierząd i kupcy ziemi wzbogacili się na jej wielkim przepychu”.
Jak mówi tutaj werset, dosłownie „wszystkie narody” na ziemi piły wino zapalczywości nierządu świata. Innymi słowy, ludzie tego świata myśleli o tym świecie jako o Bogu, w ten sposób wierzyli i podążali za nim. Kochali świat bardziej niż Boga. W ten sposób świat stał się wylęgarnią grzechu, a jego mieszkańcy żyli pijani w grzechu.  
W związku z tym, wynikiem tego jest upadek świata sprowadzony przez grzech. Ponieważ ludzie kochali świat i podążali za nim jako Bogiem, On ich zniszczy Swoją karą plag siedmiu czasz. Wszyscy żyjący na tym świecie zostaną ostatecznie zniszczeni przez te siedem wielkich plag sprowadzonych przez Boga i wrzuceni do piekła.
Bóg daje nam Swoje wyraźne ostrzeżenie, że każdy, kto nie wierzy teraz w ewangelię wody i Ducha, daną przez Pana, na końcu zmierzy się z plagami siedmiu czasz. Musicie pamiętać, że jeśli nie wierzycie w tę ewangelię i pomimo Jego ostrzeżenia nadal będziecie przeciwstawiać się Bogu, to nie tylko zostaniecie ukarani plagami siedmiu czasz, ale również otrzymacie wieczną karę piekielną.
Dlatego ludzie muszą sobie uświadomić, że muszą teraz uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, aby uciec przed wielką i straszną plagą Bożą, i muszą powrócić do wiary w prawdziwą ewangelię wody i Ducha tak szybko, jak to możliwe.
Chociaż wielu królów i kupców świata zgromadziło wielkie bogactwa dzięki jego materialnej obfitości, wszyscy oni w końcu będą płakać, lamentować, wyć i zawodzić, kiedy zobaczą, jak ten świat rozpada się z powodu wielkich plag sprowadzonych przez Boga.
Dlatego, my wszyscy, nie możemy nigdy zapominać, że musimy głosić wszystkim ewangelię wody i Ducha i że musimy żyć, patrząc w kierunku nowego tysiąclecia. Musimy prowadzić wszystkich do ewangelii wody i Ducha, aby każda istota ludzka mogła uciec od wielkich plag.

Werset 4: „I usłyszałem inny głos z nieba, który mówił: Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi”.
„Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi”. To jest Słowo Boże wypowiedziane do Jego świętych. Innymi słowy, święci nie mogą należeć do świata czasów ostatecznych i żyć jako jego niewolnicy. Nawet ci, którzy już wcześniej zostali świętymi, jeśli wpadną w grzechy świata czasów ostatecznych, nie będą w stanie uniknąć, aby zostać osądzeni przez Boga Jego straszliwymi plagami. Innymi słowy, Bóg mówi wszystkim świętym, aby nie zgromadzili Jego gniewu, kończąc jako niewolnicy świata. 

Werset 5: „Jej grzechy bowiem dosięgły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej nieprawości”.
Bóg rzeczywiście pamięta wszystkie grzechy i uczynki tego świata i czeka tylko na dzień jego sądu. Pewnego dnia, wraz z nagłym pojawieniem się Antychrysta, zniszczenie obejmie cały świat, tak jak zaplanował Bóg. Jednakże wciąż są ludzie na tym świecie, którzy wierzą, że ten świat nie zostanie zniszczony, ale będzie trwał wiecznie.
Ten świat nie będzie jednak trwał tak jak oni myślą, ale zostanie nieoczekiwanie zniszczony przez plagi siedmiu trąb i siedmiu czasz przyniesionych przez Boga. Kiedy nadejdą czasy ostateczne, Bóg sprowadzi udręki na cały świat i zniszczy go. Musimy więc być sumienni w naszym życiu wiary do samego końca, trwając niezachwianie w wierze, że Królestwo Jezusa Chrystusa rzeczywiście nadejdzie.
Zanim Bóg rozkaże Swoim aniołom wylać siedem czasz na tę ziemię, grzechy świata staną się tak nieokiełznane i powszechne, że będą zasługiwać na sąd Boży, bardziej niż to wymagane. Dlatego Bóg będzie pamiętał o grzechach świata i nie będzie już dłużej powstrzymywał jego zniszczenia. Co więcej, Antychryst i światowi ludzie będą prześladować ludzi Bożych, próbując zmusić świętych do wyparcia się swojej wiary, i czyniąc z nich męczenników. Kiedy to się wydarzy, świat zmierzy się z plagami siedmiu czasz.

Werset 6: „Odpłaćcie jej, jak i ona odpłacała wam, i oddajcie jej w dwójnasób według jej uczynków. Do kielicha, w który wam nalewała, nalejcie jej w dwójnasób”.
Jest tu napisane: „Odpłaćcie jej, jak i ona odpłacała wam”. Do kogo odnosi się określenie „ona”? Odnosi się to do tego świata, a mianowicie do żyjących w nim grzeszników, Antychrysta i Szatana. To Słowo mówi nam, że Bóg odpłaci im, tak jak oni przynieśli prześladowania, męki, ucisk i śmierć świętym.
Werset 6 mówi również: „do kielicha, w który wam nalewała, nalejcie jej w dwójnasób”. To jest polecenie Boga dane Jego aniołom, aby ukarali wszystkie fałszywe religie świata, które doprowadziły ludzi do piekła, szerząc kłamstwa Diabła. Oznacza to, że Bóg sprowadzi Swój gniew i karę na dzisiejsze chrześcijaństwo za grzech głoszenia fałszywych nauk, za mieszanie Słowa Bożego z naukami Szatana, a tym samym prowadzeniu ludzi do diabła. Wobec tego chrześcijanie, którzy nie uwierzyli w ewangelię wody i Ducha, otrzymają taką samą karę za grzech, jak świeccy ludzie tego świata.

Werset 7: „Ile sama się rozsławiła i pławiła się w przepychu, tyle zadajcie jej udręki i smutku, bo mówi w swoim sercu: Zasiadam jak królowa, nie jestem wdową i nie zaznam smutku”.
Bóg mówi tutaj, aby odpłacić udręką i smutkiem za grzechy tych dumnych ludzi. Wszystkich religijnych ludzi świata, którzy nie narodzili się ponownie, i niewierzących, świeckich ludzi tego świata, Bóg zapyta o ich grzechy i ukarze ich. 
Tymczasem oni pozostają dumni, mówiąc do siebie: „Zasiadam jak królowa, nie jestem wdową i nie zaznam smutku”. Dlatego Bóg przyniesie im plagi zniszczenia ich. Wraz z wielkimi plagami sprowadzonymi przez Boga, wszyscy będą cierpieć smutek z powodu utraty wszystkich swych dóbr doczesnych i utraty swych ukochanych, a wszystko to w tym samym czasie.

Werset 8: „Dlatego w jednym dniu przyjdą na nią jej plagi, śmierć, smutek i głód i zostanie spalona ogniem, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądzi”.
Wraz z nadejściem siedmiu plag, plagi śmierci, żałoby i głodu przyjdą na ten świat w ciągu jednego dnia. Antychryst i wszyscy jego światowi wyznawcy zostaną w ten sposób ukarani, aby płonąć na zawsze w piekle.

Werset 9: „I będą płakać, i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy uprawiali z nią nierząd i pławili się w przepychu, gdy zobaczą dym jej pożaru”.
Ludzie i królowie świata na własne oczy będą świadkami, jak ich świat pochłonie ogień i trzęsienia ziemi oraz zostanie zniszczony przez plagi siedmiu czasz. Dlatego królowie świata będą płakać i lamentować, narzekając na swoją stratę.

Werset 10: „Stojąc z daleka z powodu strachu przed jej męką, powiedzą: Biada, biada tobie, wielkie miasto, Babilonie, metropolio potężna, bo w jednej godzinie nadszedł twój sąd!”.
Ludzi, którzy nie wierzyli, że ten świat upadnie, uderzy strach, gdy zobaczą, jak cały świat faktycznie się rozpada na ich oczach. Sąd Boży nad tak błyszczącym swoim pięknem świecie, nastąpi w ciągu jednego dnia i świat ten upadnie za jednym razem.

Wersety 11-13: „A kupcy ziemi będą płakać i lamentować nad nią, bo już nikt nie będzie kupował ich towaru; Towaru złota, srebra, drogich kamieni, pereł, bisioru, purpury, jedwabiu, szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego, wszelkich przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z najkosztowniejszego drewna, brązu, żelaza i marmuru; Cynamonu i wonności, olejku i kadzidła, wina i oliwy, najczystszej mąki i pszenicy, bydła i owiec, koni i wozów, niewolników i dusz ludzkich”.
Kto mógłby kupić lub sprzedać cokolwiek, gdy zniszczenie świata jest w zasięgu ręki? Ziemscy kupcy również będą płakać i lamentować nad utratą ich świata. Kiedy Bóg wyleje plagi siedmiu czasz, nikt nie będzie kupował niczego na całym świecie. Ten świat już nigdy nie zostanie odbudowany, a na jego ruinach powstanie jedynie Królestwo Chrystusa.
Tutaj jest lista ekstrawaganckich towarów, którymi ludzie do dziś zdobią siebie w luksusie. Ale wszystkie te rzeczy staną się bezużyteczne w ciągu zaledwie jednego dnia i nikt już nigdy nie będzie szukał takich doczesnych rzeczy. Wszystkie te rzeczy są tym, czym handlują światowe religie. Religie świata z zamiłowania do pieniędzy, zrobiły wszystko, co tylko można sobie wyobrazić, nie wahając się nawet sprzedać ludzkich dusz za grosza.

Wersety 14-18: „Owoce, których pożądała twoja dusza, opuściły ciebie i wszystko, co tłuste i świetne, opuściło ciebie i już nigdy tego nie znajdziesz. Ci, którzy tym handlowali i wzbogacili się na niej, będą stać z daleka z powodu strachu przed jej męką, płacząc i lamentując w słowach: Biada, biada tobie, wielkie miasto, ubrane w bisior, purpurę i szkarłat, przyozdobione złotem, drogimi kamieniami i perłami; Bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo; a każdy sternik i całe rzesze pływających na okrętach, i marynarze, i wszyscy, którzy pracują na morzu, stanęli z daleka; I wołali, widząc dym jego pożaru: Które miasto jest podobne do tego wielkiego miasta?”.
Wobec tego, ludzie już nigdy nie będą mogli zobaczyć żadnego ze swoich doczesnych dóbr.
Kupcy, którzy stali się bogaci dzięki temu światu, będą płakać i lamentować, widząc, jak ich świat się rozpada. Będą lamentować z desperacji, bo kiedy świat upadnie, oni też upadną wraz z nim, a cały ich dobytek zniknie w ciągu zaledwie jednego dnia.
Kiedy religie zbudowane na doczesnym bogactwie upadną, ludzie tego świata zaczną lamentować: „biada, biada!”. Międzynarodowi przedsiębiorcy i sternicy przemierzający świat również będą lamentować. Ci ludzie będą wołać w desperacji: „Jaka cywilizacja kiedykolwiek zbudowana przez ludzkość była większa i lepsza od dzisiejszej?”.

Werset 19: „I sypali proch na swoje głowy, i wołali, płacząc i lamentując: Biada, biada tobie, wielkie miasto, w którym, dzięki jego dostatkowi, wzbogacili się wszyscy, którzy mieli statki na morzu, bo w jednej godzinie zostało spustoszone”.
Widząc świat zniszczony plagami siedmiu czasz, wszyscy, którzy myśleli, że ten świat będzie trwał wiecznie, będą lamentować w wielkim smutku. Ci, którzy nadal pozostaną na tym świecie, będą płakać i lamentować, gdy będą świadkami, jak cały świat nagle zostanie zniszczony plagami siedmiu czasz przyniesionych przez Boga, lecz cały ich płacz będzie bezużyteczny, ponieważ do tego czasu ten świat i wszystko w nim będzie skończone. Jeśli wtedy będą mieć siłę, aby płakać, powinni teraz lamentować nad własnym losem, że są skazani na piekło z powodu swoich grzechów i powinni uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, aby dostąpić zbawienia od swego wiecznego zniszczenia.

Werset 20: „Raduj się nad nim niebo oraz święci apostołowie i prorocy, bo Bóg pomścił na nim waszą krzywdę”.
Pochwyceni święci w powietrzu będą się radować, gdy przyniesione zostaną plagi siedmiu czasz, ponieważ tymi plagami Bóg pomści ich wszystkich. Słuszne jest, że Bóg wyleje w ten sposób straszliwe, wielkie plagi na Swoich wrogów.

Werset 21: „A jeden potężny anioł podniósł kamień, wielki jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak gwałtownie będzie zrzucony Babilon, wielkie miasto, i już go nie znajdą”.
Bóg mówi tutaj, że ten świat już nigdy nie będzie widziany, jak kamień młyński wrzucony do morza. Nasz Pan odnowi wtedy cały wszechświat i wszystko w nim, i dokona Swego dzieła przemiany tej ziemi w Królestwo Chrystusa.

Werset 22: „I głosu harfiarzy, śpiewaków, flecistów i trębaczy nie będzie już słychać w tobie, i żaden rzemieślnik jakiegokolwiek rzemiosła już się nie znajdzie w tobie, i odgłosu kamienia młyńskiego już się w tobie nie usłyszy”.
Kiedy skończą się plagi siedmiu czasz, żaden dźwięk muzyki, który ludzie słyszeli na tym świecie, nie będzie już nigdy słyszany, ani też nie będzie słychać odgłosów pracy rzemieślników.

Werset 23: „I światło lampy nie zabłyśnie już w tobie, i głosu oblubieńca i oblubienicy nie będzie już słychać w tobie, bo twoi kupcy byli możnowładcami ziemi, bo twoimi czarami zostały zwiedzione wszystkie narody”.
Kiedy plagi siedmiu czasz się skończą, ten świat już nigdy więcej nie ujrzy światła lampy ani głosu oblubieńca i oblubienicy. Skończy się również oszustwo czarowników świata, gdyż świat by się skończył.

Werset 24: „W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi”.
Powodem, dla którego Bóg wyleje wielkie plagi siedmiu czasz na tę ziemię, jest to, że słudzy Szatana przeleją krew Jego proroków i świętych.