Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 18-2] „Wyjdźcie z Niej, Mój Ludu, Aby Was Nie Dotknęły Jej Plagi” (Księga Objawienia 18:1-24)

„Wyjdźcie z Niej, Mój Ludu, Aby Was Nie Dotknęły Jej Plagi”

(Księga Objawienia 18:1-24)

Bóg mówi nam w rozdziale 18, że zniszczy wielkie miasto Babilon Swoimi wielkimi plagami. Ponieważ, zanim nadejdzie koniec, ten świat w oczach Boga stanie się zbyt brudny i grzeszny, więc pomimo tego, że Sam Bóg stworzył ten świat, nie będzie miał innego wyboru, jak tylko go zniszczyć, pozwalając na wielkie, apokaliptyczne plagi, które skończą ziemię. Z tego względu, zanim ten świat zostanie całkowicie zniszczony, najpierw legnie w gruzach.    
Prawdziwym powodem, dla którego Bóg zniszczy świat, jest to, że widział krew Swoich proroków i świętych. A ponieważ ten świat będzie popełniał zbyt wiele, zbyt wielkich grzechów we wszystkim, co dał mu Bóg, stanie się zbyt obrzydliwy, aby Bóg mógł go tolerować. Najpiękniejszą planetą, jaką stworzył Bóg, jest planeta Ziemia. Jest tak, ponieważ sam Bóg pracował na tej ziemi z żywym zainteresowaniem, a także dlatego, że jest to również miejsce, w którym spełniły się plany Boga i Jego dzieło zbawienia grzeszników w Jezusie Chrystusie.
Niemniej jednak Bóg już zaplanował, jak zniszczy ten świat i jak sprawi, że przyjdzie Królestwo Chrystusa. Kiedy ten świat zostanie wypełniony wszelkiego rodzaju obrzydliwością, Bóg zniszczy go poprzez Swoich aniołów plagami siedmiu czasz. Wtedy On odnowi wszystko i sprawi, że Jego święci będą królować w Jego nowym świecie.
 

Upadłe Miasto Babilon!

Królowie ziemi uprawiali nierząd rzeczami tego świata i żyli w jego luksusie, podczas gdy wszyscy kupcy, zbyt zajęci sprzedawaniem i kupowaniem wszystkiego, co dał im Bóg, zgubili Samego Boga w pogoni za chciwością. Bóg zniszczy wszystko i wszystkich—budynki, religie, produkty które można znaleźć w religii, ludzi którzy wzbogacili się dzięki religii, królów, polityków, ludzi z obsesją na punkcie dóbr materialnych i wiele innych—wszystko to zostanie zniszczone przez Boga.
Bóg zburzy każdy budynek na tej ziemi i nie pozostawi żadnego, a Swoim ogniem zniszczy wszystko, od ludzi po lasy i drzewa. Kiedy wszystko na tym świecie upadnie, ludzie będą lamentować i płakać. Bóg w szczególności upewni się, aby zniszczyć tych wszystkich, którzy wzbogacili się poprzez religię. Bardzo ważne jest, abyśmy wcześniej wiedzieli i wierzyli, że Bóg w ten sposób zniszczy ten piękny świat, który Sam stworzył.
W tym czasie Bóg pozwoli narodzonym ponownie świętym, którzy uczestniczyli w pierwszym zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, panować na tej ziemi przez tysiąc lat. Wraz z Królestwem Pana, On wynagrodzi świętym za służenie ewangelii wody i Ducha oraz za zostanie męczennikiem w obronie ich wiary na tej ziemi. Bóg da im władzę nad dziesięcioma miastami, nad pięcioma miastami i nad dwoma miastami i pozwoli im rządzić przez tysiąc lat, a potem da im także Nowe Niebo i Ziemię, aby żyli na wieki.
Dlaczego więc Bóg ma zamiar zniszczyć Ziemię, najpiękniejszą planetę w całym wszechświecie? Tylko na tej planecie Ziemi ryby mogą pływać w rzekach, dzikie zwierzęta mogą wędrować po lasach, a ludzkość może żyć. Ale ponieważ Bóg nie będzie już w stanie tolerować świata, w którym grzech stał się tak nieokiełznany, obróci ten świat w ruinę Swoimi plagami. Bóg postanowił zniszczyć świat.
Wszyscy żyjący na tej ziemi, z wyjątkiem tych, którzy zostali zbawieni, zostaną zniszczeni przez plagi siedmiu czasz. Ponieważ wszyscy sprawiedliwi czasów ostatecznych staną się męczennikami, prześladowanymi i uciskanymi przez ten świat, Bóg zdepcze ten świat za jego złe czyny. Kiedy nadejdzie ten czas, wszyscy przywódcy religijni i kupcy, którzy handlowali duszami ludzi, zostaną zniszczeni. Bóg nie tylko zabije wszystkich, którzy byli przywódcami religijnymi, nie narodziwszy się ponownie, ale także wrzuci ich wraz z Diabłem do jeziora ognia i siarki.
Bóg z pewnością zniszczy ten świat. W związku z tym ogromnie zdajemy sobie sprawę i wierzymy bez cienia wątpliwości, że ten świat ma zostać zniszczony. Bóg zabije wszystkich kupców, którzy chlubią się wszelkiego rodzaju wielkimi rzeczami i handlem ludzkimi duszami w swoich religiach. A jednak, mimo że plagi Boga są tak nieuchronne, ludzie nadal pozostają aroganccy w swojej pewności siebie. Wystarczy spojrzeć na przywódców religijnych tej ziemi. Czyż oni wszyscy nie są pełni dumy, jakby postępowali właściwie przed Bogiem? Czy Bóg naprawdę pochwaliłby to, co robią tacy ludzie?
Jeśli Bóg powiedział, że zniszczy ten świat za grzechy tych ludzi, to musimy w to wierzyć, ponieważ wszystko stanie się dokładnie tak, jak Bóg powiedział. Musimy bronić naszej wiary. Nie mówię tego jako kolejny z tych przywódców kultu, którzy tworzą własne małe doktryny i mówią o nadchodzącej apokalipsie, ale mówię to, ponieważ musimy wierzyć w to, co Bóg powiedział nam w Piśmie Świętym—to jest w to, że Żywy Bóg z pewnością zniszczy ten świat wielkimi plagami siedmiu czasz.
 


Nie Możemy Ulegać Temu Światu, Który Wkrótce Zostanie Zniszczony


W związku z tym nie możemy mieć obsesji na punkcie gromadzenia dóbr materialnych tego świata, który wkrótce zostanie zniszczony. Musimy być zadowoleni z tego, co dał nam Bóg, używać i dzielić się tym tak, jak się Bogu podoba. Materialne rzeczy świata są potrzebne tylko po to, by służyć Bogu. Musimy żyć jako wierni słudzy, którzy zarządzają tym, co dał im Bóg w celu głoszenia ewangelii. Nie wolno nam przywiązywać się do materialnych rzeczy świata, ponieważ wierzymy, że Bóg zniszczy ten świat.
Nie możemy się oszukiwać, myśląc, że bogactwo i wartości tego świata będą trwały wiecznie. Wiedząc, że Bóg podepcze wszystkich przywódców religijnych i ich wyznawców, musimy żyć w oczekiwaniu na dzień powrotu Pana. Jeśli nie, to w końcu zaczniemy popadać w świat, świat, który wkrótce zostanie zniszczony. W związku z tym, aby nie wpaść w świat stojący w obliczu własnego zniszczenia, musimy wierzyć, że ta planeta Ziemia rzeczywiście zostanie zniszczona.
Bóg żyje w tej chwili, a kiedy nadejdzie czas, spełni wszystko, co powiedział. Chociaż prawdą jest, że nawet wśród narodzonych na nowo są tacy, których wiara jeszcze nie dojrzała, to jednak wszyscy musimy bez wątpienia wierzyć. I znowu wszyscy musimy się obudzić. Nie wolno nam nigdy stracić naszych serc dla tego świata, który wkrótce ma zostać zniszczony, i zamiast tego żyjmy życiem, pokładając naszą niewzruszoną i niezachwianą wiarę w Słowo Boże. Nasze serca mogą czasami być osłabione, lecz nadal musimy żyć z silną wiarą.
To, że Bóg uczyni to wszystko temu światu, jest dla nas cudowne. Gdyby Bóg nie zniszczył tego świata i nie zbudował na jego miejscu nowego Królestwa Chrystusa, sprawiedliwi byliby bardzo rozczarowani. Dlatego plan Boży jest tak wspaniały i daje nadzieję sprawiedliwym świętym.
Gdyby niewierzący pozostawali w swojej arogancji, a mimo to żyli dobrze w szczęściu na tej ziemi, a potem nawet weszli z nami do Nieba, byłoby to dla nas tak niesprawiedliwe, że Bóg nigdy by na to nie pozwolił. Boża obietnica, że On będzie sądził i niszczył wszystkich, którzy prześladują sprawiedliwych, dręczą ich kłamstwami i przelewają krew świętych, jest sprawiedliwa i słuszna.
Gdyby nie było sądu Bożego nad grzesznikami tego świata, czyż nie byłoby to niesłuszne dla sprawiedliwych, którzy wytrwale prowadzili całe życie dla Pana, pomimo wszelkiego rodzaju kłopotów i trudności? Dlatego słuszne jest, aby Bóg sądził ten świat. Kiedy ten świat stanie się podobny do świata z czasów Noego, Bóg z pewnością wywróci cały świat do góry nogami i zniszczy go.
Ponieważ wierzymy w Pana, w ogóle nie zazdrościmy ludziom tego świata. Ponieważ Pan powiedział, że będzie sądził ten świat i wrzuci Szatana, Antychrysta i jego wyznawców w ogień piekielny, wszyscy możemy mieć cierpliwość i czekać. 
Ten świat jest tylko minutę od zniszczenia, wszystko zgodnie z proroctwami Słowa Bożego. Na całej ziemi widzieliśmy już wiele znaków wskazujących na rychłe nadejście plag czasów ostatecznych.
Nieprawidłowości pogodowe, takie jak zjawisko El Niño i nowe choroby, takie jak choroba szalonych krów, wstrząsają dzisiejszym światem. Nieuleczalne choroby, z którymi ludzkość nie może sobie poradzić pochłaniają świat, podobnie jak katastrofy na wielką skalę, wcześniej niewyobrażalne, jak wielki głód i niszczycielskie trzęsienia ziemi, które nawiedzają ziemię.
Kiedy to wszystko się dzieje, musimy wierzyć, że Bóg istnieje i żyć, wiedząc, że Bóg osądzi i powali wszystkich tych, którzy żyli tylko dla swoich pożądliwości, gromadząc swoje bogactwa na tym świecie. Grzech stał się tak powszechny w dzisiejszym świecie. Ten świat jest zbyt ekstrawagancki w swoich luksusach. Ludzie są zbyt zajęci małżeństwem, jedzeniem i piciem oraz budowaniem swoich domów, aby zwracać uwagę na swój duchowy dobrobyt. Dzisiejszy świat to świat, w którym mężczyzna popełnia grzech seksualny z innym mężczyzną, a kobiety pałają w swej pożądliwości do siebie nawzajem (List do Rzymian 1:27).
Czy ten świat nie jest taki jak ten w czasach Noego? Być może dobrze znasz etymologię słowa „sodomita”. Kiedy Sodoma i Gomora zostały zniszczone, ich kultura była podobna do dzisiejszego świata, w którym teraz żyjemy. Ten świat, który zmienił się w świat w pełni opanowany przez demony, stał się tak obrzydliwy i grzeszny, do tego stopnia, że Bóg sprowadzi ogień i spali go na popiół. 
 


Fałszywi Prorocy Mają Zostać Skazani na Śmierć


Fałszywi prorocy zawsze szukają dóbr materialnych i nielegalnie gromadzą bogactwa, chowając się za względną autonomią rozciągniętą na ich instytucje religijne. „Jeśli uwierzysz w Jezusa, będziesz bogaty, będziesz dobrze żyć i wyleczysz się z choroby”—musisz zdać sobie sprawę, że za każdym takim kłamstwem zawsze kryje się ukryty cel w postaci wyzysku materialnego. 
Również w Korei minęło dużo czasu, odkąd chrześcijaństwo utraciło swoją fundamentalną wiarę i zostało zepsute, z wszelkiego rodzaju demonicznymi siłami szalejącymi w imieniu Jezusa. Ale na fałszywych proroków, którzy mierzą wiarę dobrami materialnymi świata i uprawiają czary ze Słowem Bożym, czeka Jego straszny wyrok piekła i wielkie plagi siedmiu czasz. 
Bóg mówi nam, że zarówno ci, którzy oszukują ludzi, jak i ci, którzy są oszukani przez fałszywych proroków, będą jednakowo sądzeni. Nie wolno nam patrzeć w stronę tego świata i podążać za nim. Zamiast tego musimy wierzyć, że ponieważ Bóg żyje, ci, którzy nie wierząc w Jezusa, przeciwstawiają się Mu i prześladują sprawiedliwych, wszyscy oni będą sądzeni i skazani na wieczną śmierć. Musimy także wierzyć, że po takim sądzie nad światem, Bóg z pewnością wynagrodzi świętym za całe ich cierpienie i ból zrodzone ze względu na imię Chrystusa.