Search

Kazania

Temat 11: Przybytek

[11-2] Nasz Pan, Który Cierpiał za Nas (Księga Izajasza 52:13-53:9)

Nasz Pan, Który Cierpiał za Nas
(Księga Izajasza 52:13-53:9) 
“Oto się szczęśliwie powiedzie Memu słudze. 
Będzie On wywyższony, wyniesiony i wielce uwielbiony. 
Jak wielu przeraziło się z Jego powodu, 
że zeszpecono Jego wygląd bardziej niż innych ludzi, 
a Jego postać – bardziej niż synów ludzkich; 
Tak też pokropi wiele narodów, 
królowie zamkną przed Nim swoje usta, 
dlatego że ujrzą to, czego im nie powiedziano, 
i zrozumieją to, o czym nie słyszeli. 
Któż uwierzył naszemu głoszeniu, 
a komu jest objawione ramię PANA? 
Wyrósł bowiem przed Nim jak latorośl 
i jak korzeń z suchej ziemi. 
Nie miał kształtu ani urody; 
i gdy widzieliśmy Go, 
nie było wyglądu, który by się nam podobał. 
Wzgardzony i odrzucony przez ludzi; 
mąż boleści i doświadczony cierpieniem. 
I przed Nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz; 
wzgardzony tak, że mieliśmy Go za nic. 
Zaprawdę on wziął na Siebie nasze cierpienia 
i nosił naszą boleść. 
A my uważaliśmy, że jest zraniony, 
uderzony przez Boga i utrapiony. 
Lecz On był zraniony za nasze występki, 
starty za nasze nieprawości. 
Kara dla naszego pokoju była na Nim, 
a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. 
Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, 
każdy z nas zboczył na swą drogę, 
a PAN włożył na Niego nieprawość nas wszystkich. 
Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył Swoich ust. 
Jak baranek na rzeź prowadzony 
i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, 
zamilkł i nie otworzył swoich ust. 
Został zabrany z więzienia i z sądu. 
Kto wypowie Jego pokolenie? 
Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących 
i zraniony za przestępstwo Mojego ludu. 
I wyznaczono Mu grób z niegodziwcami, 
a z bogaczami była Jego śmierć, 
choć nieprawości nie uczynił 
ani nie znaleziono fałszu w Jego ustach.”
 
 
Ewangelia Rozprzestrzenia Się Teraz po Całym Świecie
 
Ten wiek rzeczywiście zbliża się ku końcowi. Od polityki po ekonomię, wszystko biegnie w kierunku końca. Między innymi, nadchodzi wiatr wojny, ponieważ supermocarstwa wciąż próbują rozszerzyć swoje wpływy na resztę świata. Bliżej mojego domu, Korea Północna niedawno ogłosiła, że opracowuje broń nuklearną, powodując wielki wstrząs w społeczności międzynarodowej. W tych czasach światowego kryzysu, mogę tylko mieć nadzieję, że wszyscy zaangażowani w te spory będą w stanie rozwiązać wszystkie swoje problemy mądrze, a nie nierozważnie, i pogodzić się ze sobą, aby wszyscy razem prosperowali.
Musimy się modlić codziennie, aby Bóg dał nam więcej czasu, abyśmy nadal mogli szerzyć ewangelię. To nie dlatego, że boję się śmierci. Ale dlatego, że wciąż są kraje, w których prawdziwa ewangelia nie była jeszcze głoszona i są też kraje, w których prawdziwa ewangelia właśnie rozkwita. Moim pragnieniem jest dalsze szerzenie pierwotnej ewangelii jeszcze bardziej, gdy ona kiełkuje i rozkwita, ponieważ ewangelia wciąż musi być głoszona coraz dalej. Musimy codziennie się modlić, aby Bóg dał nam więcej czasu, abyśmy nadal mogli szerzyć ewangelię coraz dalej. Nie dlatego, że boję się śmierci. Dzieje się tak, ponieważ wciąż są kraje, w których prawdziwa ewangelia nie była jeszcze głoszona, są też kraje, w których prawdziwa ewangelia wkrótce rozkwitnie. Moim pragnieniem jest dalsze rozpowszechnianie pierwotnej ewangelii, nawet jeszcze bardziej, gdy ona kiełkuje i rozkwita, ponieważ ewangelia potrzebuje być głoszona jeszcze więcej i na szerszą skalę. 
Oczywiście, Bóg sprawia, że wszystkie rzeczy działają razem dla dobra, ale martwię się, bo ludzie mogą być tak nierozsądni. W rzeczywistości są ludzie, którzy zagrażają życiu innym, nawet jeśli sami nie mają pojęcia, kiedy i jak stawią czoła własnej śmierci; niektórzy z nich posuwają się nawet do próby zmasakrowania wszystkich.
Wierzę, że Bóg z pewnością rządzi sercami wszystkich przywódców świata. Wierzę też, że da On nam pokój.
W tym czasie, lud Izraela nadal czeka na obiecanego im Mesjasza. Muszą zrozumieć, że ich Mesjaszem jest nikt inny jak Jezus. Muszą uznać Jezusa jako Mesjasza, na którego czekali, i wierzyć w Niego. W niezbyt odległej przyszłości ewangelia, która cieszy Pana, wkrótce dotrze do Izraela, a także do innych krajów, do których drzwi ewangelii nie zostały jeszcze otwarte. W rzeczywistości ewangelia tak dobrze rozprzestrzenia się po całym świecie, że w pełni rozkwita w tym wieku ostatecznych czasów.
Powiedziano mi, że seminarium teologiczne w Bangladeszu uczyniło nasze publikacje w języku angielskim lekturą obowiązkową dla swoich studentów, aby uzyskali stopnie naukowe. Spotykając się po raz pierwszy z ewangelią wody i Ducha, studenci tego seminarium otrzymają teraz przebaczenie grzechów, zanim jeszcze będą mieli szansę, aby się zdziwić.
W ten sposób mam przede wszystkim nadzieję, że wszyscy teolodzy na świecie otrzymają przebaczenie grzechów poprzez znajomość i wiarę w ewangelię wody i Ducha. A ci z nas, którzy wcześniej otrzymali przebaczenie grzechów, muszą się bez końca modlić, aby tak się stało. Nie tylko musimy się modlić, ale musimy także żyć naszym życiem wiary.
 
 
Mesjasz Przyszedł na Ten Świat Około 700 Lat po Proroctwie Izajasza
 
Izajasz był prorokiem, który żył na tej ziemi około 700 lat przed narodzinami Jezusa Chrystusa. Chociaż faktycznie wyprzedził przyjście Jezusa Chrystusa o 700 lat, Izajasz prorokował wszystko o tym, jak przyjdzie Mesjasz i jak wykona swoje dzieło zbawienia, tak jakby widział Mesjasza na własne oczy, ponieważ wiedział wiele rzeczy o Mesjaszu. W Księdze Izajasza 52:13 oraz w rozdziałach 53 i 54 Izajasz nieustannie i szczegółowo prorokował, w jaki sposób Mesjasz zbawi ludzkość od grzechu. To po prostu cudowne, że tak dokładnie przepowiedział, że Jezus Chrystus rzeczywiście przyjdzie na tą ziemię, weźmie na Siebie wszystkie grzechy Swoim chrztem, przeleje Swoją krew na Krzyżu i w ten sposób przyniesie wszystkim zbawienie. A po 700 latach od proroctwa Izajasza, Jezus Chrystus w rzeczywistości przyszedł na tę ziemię i wypełnił wszystkie swoje dzieła dokładnie tak, jak przepowiedział Izajasz.
Izajasz prorokował, że Mesjasz przyjdzie na tę ziemię i będzie działał w szczęściu. Jak prorokowano w Księdze Izajasza 52:13: “Oto się szczęśliwie powiedzie memu słudze. Będzie on wywyższony, wyniesiony i wielce uwielbiony.” Ponieważ Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka i faktycznie wziął na Siebie wszystkie grzechy świata Swoim chrztem, mógł On oddać Swoje życie na Krzyżu, i tym samym zostać osądzonym za wszystkie grzechy całej ludzkości. Tak jak prorokował Izajasz, wszystko było rzeczywiście załatwione szczęśliwie. Dzięki Jezusowi Chrystusowi wszystkie grzechy ludzkości rzeczywiście zniknęły, zostały szczęśliwie załatwione, a Jego imię stało się rzeczywiście wywyższone, wyniesione oraz wielce uwielbione, wszystko zgodnie z tym, co zostało przepowiedziane wcześniej. To, co Izajasz przepowiedział o Chrystusie, faktycznie się spełniło.
Jednakże, kiedy nasz Pan przyszedł na tę ziemię, Izraelici nie uznali Go we właściwy sposób. Pomimo tego, że nasz Pan przyszedł na tę ziemię i naprawdę wziął na Siebie grzechy świata, włącznie z grzechami Izraelitów, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, lud Izraela nie uwierzył w chrzest Mesjasza, ani w Jego krew. Tak naprawdę Izraelici nie rozpoznali, że ten Mesjasz już się narodził w ich narodzie i że poprzez Swój chrzest i Krzyż zatroszczył się nie tylko o ich grzechy, ale także o grzechy całej ludzkości. Nie zdawali sobie sprawy, że ten Jezus Chrystus był w rzeczywistości Synem Bożym, rzeczywistym Mesjaszem ludu Izraela. Izraelici muszą teraz dokładnie zrozumieć, że Jezus jest rzeczywiście Mesjaszem, na którego czekali przez wszystkie te lata.
 
 

Cierpienia Jezusa Uczyniły, że Grzechy Świata Zniknęły

 
Kiedy Jezus przyszedł na tę ziemię, doznał faktycznie ogromnej zniewagi, której nie sposób opisać. Jak pokazano w Księdze Izajasza 53, Mesjasz rzeczywiście wydawał się mężem boleści. Biorąc na Siebie tak wiele naszych grzechów, doznał wielkiego cierpienia - tak bardzo, że Biblia mówi nam, że był unikany przez ludzi. 
Ale niewielu faktycznie uznało Jezusa jako Mesjasza. Ponieważ był zbyt uciśniony przez ówczesnych ludzi tamtych czasów, wielu nie uznało i nie uwierzyło w Jezusa Chrystusa Mesjasza jako Zbawiciela. Nasz Pan rzeczywiście przyszedł na tę ziemię w posłuszeństwie woli Ojca, aby wypełnić Swoje dzieło zbawienia ludzkości od grzechów świata, i aby wykonać to dzieło, był w rzeczywistości bardzo prześladowany. Nie wystarczająco, że przyszedł na ten świat, który Sam stworzył, w ciele człowieka, którego stworzył na Swój obraz, to był jeszcze wzgardzany, wyśmiewany, znieważany i uciskany, do tego stopnia, że Pismo mówi nam, że był unikany przez ludzi, bo nie mogli na to patrzeć. Dalece od bycia czczonym na tej ziemi jako Mesjasz, był uciskany i traktowany jak szaleniec, którego skromności nie można było nawet opisać słowami. Tak jak odwracamy twarze, gdy widzimy kogoś głęboko upokorzonego i zawstydzonego, tak i Mesjasz był ciemiężony przez Swoje własne stworzenia, tak bardzo, że Izraelici w tamtych czasach odwracali twarze od Niego.
Gdy Jezus przyszedł na tę ziemię, jak wyglądał? Gdy Mesjasz przyszedł na tę ziemię, w rzeczywistości był jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi. Innymi słowy, nie było wiele do powiedzenia o Jego wyglądzie zewnętrznym. W rzeczywistości, nawet kiedy porównujemy naszego Pana do nas, to niewiele było w tym Mesjaszu atrakcyjności i nie był przystojny. Wygląd zewnętrzny naszego Pana był taki, że naprawdę nie było się czym chwalić.
Kiedy Mesjasz przyszedł na tę ziemię, w Jego wyglądzie rzeczywiście nie było piękna, którego moglibyśmy pragnąć lub dzięki któremu moglibyśmy Go czcić. Ale niezależnie od Jego wyglądu jako nasz Mesjasz, postępował rozważnie, przyjął nałożenie rąk od Jana, aby wziąć wszystkie nasze grzechy na Swoje ciało zgodnie z systemem ofiarnym, został ukrzyżowany i przelał Swoją krew, zmartwychwstał i w ten sposób zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. Ponieważ ten Mesjasz wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przyjmując chrzest od Jana, mógł zostać ukrzyżowany i przelać za nas Swoją krew.
Jak mówi Izajasz 53:3, “Wzgardzony i odrzucony przez ludzi; mąż boleści i doświadczony cierpieniem. I przed Nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz; wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic”. Ponieważ nasz Mesjasz musiał przyjść na tę ziemię i sprawić, by wszystkie grzechy świata zniknęły poprzez nałożenie rąk i przelanie Swojej krwi, w rzeczywistości musiał zostać w taki sposób stłumiony przez lud Izraela i rzymskich żołnierzy.
 
 
Opresja Mesjasza Została Zapowiedziana Około 700 Lat Temu
 
Fakt, że Mesjasz musiał przyjść na tę ziemię, przyjąć chrzest od Jana, przelać Swoją krew na Krzyżu i zmartwychwstać, przepowiedział już prorok Izajasz około 700 lat przed narodzinami Chrystusa. Tak jak prorok Izajasz przepowiedział o nadchodzącym Mesjaszu, Jezus Chrystus rzeczywiście przyszedł na tę ziemię dokładnie tak, jak przepowiedział. Oznacza to, że Mesjasz Jezus urodził się z dziewicy w żłobie, w pokorze, wziął na Siebie grzechy świata Swoim chrztem otrzymanym od Jana Chrzciciela, poszedł na Krzyż, gdzie przelał Swoją krew i umarł za nasze zbawienie, i za trzy dni zmartwychwstał.
Tak jak ręce zostały nakładane na głowę ofiary, a jej krew została przelana w Dniu Przebłagania (Księga Kapłańska 16), i roczne grzechy zostawały w ten sposób odpokutowane, tak Jezus rzeczywiście wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem otrzymanym od Jana i przelał Swoją krew na śmierć na Krzyżu, wszystko to stało się zgodnie z faktycznym Słowem proroctwa. Po przyjęciu wszystkich grzechów świata poprzez Swój chrzest, Jezus istotnie cierpiał przez trzy lata w życiu publicznym. Powodem, dla którego Jezus Mesjasz został ukrzyżowany, jest to, że wraz z Jego chrztem od Jana Chrzciciela wszystkie grzechy świata zostały złożone na Niego i dlatego był w ten sposób wzgardzany, prześladowany i uciskany przez wszystkich.
W rzeczywistości ludzie nie tylko zaprzeczali temu, że Jezus był Mesjaszem, ale także niektórzy Żydzi i Rzymianie nienawidzili i prześladowali Jezusa w nieopisany sposób. Był przez nich ogromnie znienawidzony i odrzucany.
Jezus faktycznie wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, przyjmując chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan, a następnie przelał Swoją krew na Krzyżu. Mesjasz przyjął chrzest od Jana i przelał Swoją krew na Krzyżu, aby wypełnić wolę Ojca. Na Krzyżu został rozebrany do naga i opluty. Wszyscy okoliczni ludzie w tym czasie wyśmiewali Jezusa, szydząc z Niego: “Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża i wybaw samego Siebie!”
Kiedy Jezus przez Swój chrzest, rozpoczął Swoje życie publiczne, musiał przejść przez wiele cierpień sprowadzonych przez ludzkość. Chociaż Jezus Chrystus, ze względu na ludzkość, rzeczywiście wziął na Siebie grzechy świata Swoim chrztem, ludzie tamtych czasów, nie mogąc tego pojąć, nienawidzili Jezusa, który przyszedł jako ich własny Mesjasz, nieustannie Go prześladowali, przynosili Mu wiele cierpień, potępiali Go i znieważali. W rzeczywistości Jezus Mesjasz był tak znienawidzony, że Pismo Święte mówi nam, że na tej ziemi był traktowany jak czerw.
W istocie nie masz pojęcia, jak bardzo faryzeusze nienawidzili Jezusa. Ci faryzeusze nie mogli pozostawić Mesjasza w spokoju, który wydawał się zagrażać ich przywództwu i popularności. Dlatego nienawidzili Mesjasza, zawsze próbując znaleźć u Niego błędy i nie wahali się przeprowadzać wszelkiego rodzaju osobistych ataków na Niego, lecz za każdym razem, ich plany zawodziły. Mesjasz był poddawany wszelkiego rodzaju obelgom i potępieniom, które były pełne nienawiści i nikczemności. W ten sposób Izajasz przepowiedział, jak Mesjasz będzie prześladowany. Możemy zatem potwierdzić, na podstawie szczegółowych proroctw proroka Izajasza, sporządzonych ponad 700 lat przed przyjściem Mesjasza, jakie traktowanie Jezus otrzyma na tym świecie. 
 
 

Czy Ludzie Uwierzyli w Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Który Przyszedł Wodą i Krwią?

 
Jednakże niezależnie od tego prześladowania, Jezus Mesjasz po cichu wykonał i dokończył swoje dzieła. Teraz, lud Izraela i wszyscy na całym świecie muszą zrozumieć i uwierzyć, że tym Mesjaszem jest Jezus Chrystus. Aby sprawić, że grzechy Izraelitów i wszystkich na całym świecie zniknęły, Mesjasz rzeczywiście przyjął Swój chrzest w postaci nałożenia rąk, został ukrzyżowany i w ten sposób doznał ogromnych ucisków - i przez to, doskonale zbawił tych, którzy wierzą w Jego służbę, od wszystkich ich grzechów i zatwierdził ich wiarę jako całość. Pomimo faktu, że Mesjasz przyszedł na ten świat w Swojej pokornej postaci i pomimo tego, że został ochrzczony, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, aby wszystkie grzechy wszystkich ludzi zniknęły, tych, którzy w Niego uwierzyło, było zaledwie kilku. Abyśmy mogli żyć, musimy wierzyć, że Jezus rzeczywiście jest naszym prawdziwym Zbawicielem i Mesjaszem, że jest Mesjaszem nie tylko dla Izraelitów, ale także dla całej ludzkości.
Chociaż Jezus rzeczywiście wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest i przyjął nasze własne smutki, nasze własne choroby i własne przekleństwa, niektórzy ludzie mogą pomyśleć: „Jaki grzech popełnił, stawiając czoła tak wielkiej opresji?”. Ale Jezus jest w rzeczywistości bezgrzesznym Synem Bożym. Zabierając wszystkie nasze grzechy, Mesjasz zastępczo cierpiał zamiast nas wszystkie przekleństwa, boleści i ucisk za nasze grzechy. Poprzez wszystkie opresje, z którymi Jezus mierzył się przez 33 lata Swojego życia, odkąd przyszedł na tą ziemię, zbawił nas od wszystkich naszych grzechów.
Czy w tamtym okresie, słysząc Słowo Boże wypowiedziane przez proroka Izajasza, ludzie uwierzyli w Jezusa Chrystusa Mesjasza, który przyszedł przez wodę i Ducha? Kto uwierzył w tę ewangelię wody i Ducha, którą teraz głosimy? Nawet teraz jest wielu ludzi, którzy nie interesują się ewangelią wody i Ducha, chociaż twierdzą, że wierzą w Jezusa.
W głównym fragmencie tutaj, prorok Izajasz przepowiada, że Syn Boży przyjdzie na tę ziemię, będzie działał w szczęściu, weźmie na Siebie wszystkie nasze grzechy, zostanie za nie osądzony, a tym samym nas zbawi. Ale niewielu zaakceptowało prawdę, którą On zrealizował. Jestem jednak pewien, że od teraz wszyscy ludzie ze wszystkich narodów, uznają Jezusa Chrystusa za swojego Mesjasza i Go wywyższą. Czy zdajesz sobie teraz sprawę, że Jezus Mesjasz był uciskany z powodu grzechów ludu Izraela, z powodu moich i twoich grzechów, a także z powodu grzechów całej ludzkości? Prorok Izajasz, który chciałby, abyś to wiedział i uwierzył w to i prorokował w ten sposób służbę Mesjasza. 
 
 
Mesjasz Był Podobny do Korzenia z Suchej Ziemi
 
Oto właśnie jak prorok Izajasz przepowiedział przyjście Jezusa Chrystusa Mesjasza, że kiedy przyjdzie na tę ziemię, przyjdzie w tak żałosnej formie. Izajasz powiedział, że Mesjasz „wyrósł bowiem przed nim jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi” (Księga Izajasza 53:2). Kiedy Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, nie był kimś, kto by się ludziom podobał. Nie był muskularnym, wysokim i dobrze zbudowanym mężczyzną, jak Arnold Schwarzenegger czy Sylvester Stallone. W rzeczywistości był On tak drobny, że gdybyśmy spojrzeli na Niego, to rzeczywiście współczulibyśmy Mu, litując się i sympatyzując z Nim. Niemniej jednak Jego Słowo było jak ostry obosieczny sztylet.
Jezus Mesjasz był nie tylko raczej ubogi w swoim wyglądzie, ale był również ubogi materialnie. Józef, Jego cielesny ojciec, był zwykłym cieślą. Podobnie teraz, rodzina, której potrzeby zaspokaja cieśla, nie jest zamożna, ale raczej daleka od życia w dostatku. Tylko poprzez ciężką prace cieśle ledwie co mogą związać koniec z końcem.
Mesjasz, który przyszedł na tę ziemię, nie uczęszczał także do szkoły. Faryzeusze próbowali z Niego z tego powodu wyszydzać, ale nie mogli tego zrobić, ponieważ ujawniłoby to tylko, to że Jezus Chrystus Mesjasz był rzeczywiście Synem Bożym. Jezus nigdy nawet nie postawił stopy w Szkole Gamaliela, najbardziej renomowanej szkole żydowskiej tamtych czasów, w której nauczał Prawa jeden z największych znawców Prawa, Gamaliel. W szkole tej uczniowie mogli się uczyć od wielkich nauczycieli Prawa, przeszkolonych nie tylko w znajomości tego świata, ale także w samym Prawie. Ale Jezus nie był szkolony w takiej szkole. Nie ma żadnych zapisów, że chodził do szkoły. Mimo to, w Prawie Starego Testamentu nie było niczego, czego Mesjasz nie znał, a gdzie Stary Testament nauczał o Mesjaszu, był on jeszcze bardziej zorientowany i miał większą wiarę niż ktokolwiek inny. W tym, co mówił, nie było nic nielogicznego lub odbiegającego od Prawa Bożego.
 
 
Dlaczego Mesjasz Musiał Być Tak Uciskany, Upokarzany i Pogardzany?
 
Aby rzeczywiście stać się prawdziwym Mesjaszem dla ludu Izraela, zbawić go od wszystkich grzechów i uczynić ludem Bożym, nasz Mesjasz przyszedł na tę ziemię i chętnie przyjął wszystkie Swoje cierpienia, zniewagi, szyderstwa i pogardy. Cierpienie i pogarda, przez które Mesjasz rzeczywiście przeszedł ze względu na lud Izraela, były niezwykle ofiarne i przytłaczające. Ucisk, który Mesjasz wycierpiał dla nas, był tak wielkim cierpieniem, że ukrywalibyśmy przed Nim swoją twarz. Ponieważ Jezus był Mesjaszem, który miał nas zbawić od naszych grzechów i sądu, rzeczywiście wybawił nas od naszych grzechów, będąc uciskanym i wzgardzonym ponad wszelki opis przed wszystkimi ludźmi. W ten sposób Jezus był prześladowany na tym świecie.
Ponieważ Jezus Mesjasz był tak bardzo uciskany i wzgardzany, ludzie w tamtych czasach nie mogli znieść Jego widoku. Nigdy nie wolno nam zapominać, że chociaż Jezus przyszedł jako twój i mój Mesjasz, jako Mesjasz całej ludzkości, aby wypełnić i zakończyć rolę, i Swoje dzieło, był on bardzo prześladowany, a poprzez ten ucisk, wybawił On nas od wszystkich naszych grzechów i potępienia za nie.
Nawet podczas ukrzyżowania Mesjasza, ludzie nie przestawali z Niego szydzić: „Dlaczego nie zejdziesz stamtąd? Jeśli naprawdę jesteś Synem Bożym, po prostu zejdź z Krzyża. Jak możesz być Synem Bożym? Jeśli naprawdę jesteś tym Synem Bożym, zejdź i ocal złodzieja, który wisi obok Ciebie; jeszcze lepiej, zejdź i ocal siebie!” I kontynuowali kpiąc: „Och, tak, dlaczego nie zamienisz tego kamienia w chleb? Jeśli jesteś Synem Bożym, daj nam dowód! Pokaż nam dowód, abyśmy mogli uwierzyć. Jeśli nawet tego nie możesz zrobić, to jakim jesteś Mesjaszem? Jakże to żałosne!”
W ten sposób ludzie obrażali Mesjasza, potępiali Go i bez końca Go wyśmiewali. Rozebrali Go do naga, uderzali Go w twarz i pluli na Niego. Chrystus doznał największych kpin, upokorzeń i zniewag, jakich nigdy wcześniej i nigdy więcej nie widziano. Został również skazany na karę ukrzyżowania, karę zarezerwowaną dla najgorszych przestępców w tamtych czasach. Nasz Mesjasz został wychłostany przez żołnierzy, Jego ręce i nogi przybite były do Krzyża i przelał całą Swoją krew, którą miał w swoim ciele.
Jezus naprawdę znosił całą taką pogardę, ból i ucisk, aby móc wypełnić swoją posługę jako Mesjasz dla naszego własnego dobra. Poprzez ukrzyżowanie, wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze przekleństwa, wszystkie nasze choroby i całą naszą karę za grzech. Zabrał wszystkie nasze prześladowania, które ty i ja mieliśmy znieść, a dla naszego własnego dobra, oddał nawet Swoje własne życie zamiast nas. Ten Mesjasz stał się teraz Zbawicielem dla tych z nas, którzy wierzą, że Jezus naprawdę jest naszym Zbawicielem. Chętnie stał się naszym Mesjaszem. Przyszedł na tę ziemię zgodnie z wolą Swego Ojca i wziął na Siebie nasze grzechy i karę za nie na Krzyżu ze względu na nas, i zmartwychwstał - wszystko po to, aby nas zbawić!
Moi bracia i siostry, czy myślicie, że Jezusowi łatwo było przejść przez wszystkie te cierpienia i upokorzenia w obecności wszystkich tych nieznajomych? Gdybyśmy byli na Jego miejscu, gdybyśmy to my musieli stawić czoła całej tej pogardzie, bycia rozebranym do naga, znieważenia, torturowania i ukrzyżowania, nie tylko przed naszą własną rodziną, mężem lub żoną, czy nawet naszymi ukochanymi, ale przed naszymi własnymi wrogami, to oszalelibyśmy przed śmiercią! Chrystus został ukrzyżowany, aby każdy mógł zobaczyć Jego upokorzenie, nie stało się to w jakimś niewidzialnym miejscu, ale wysoko na górze, aby wszyscy mogli wskazywać palcami i pluć na Niego.
Jeszcze większe cierpienia, boleści i męki przyszły na Chrystusa przed Jego ukrzyżowaniem. Przed przybiciem Jezusa do Krzyża, ludzie upewnili się, że przejdzie On przez wszelkiego rodzaju cierpienia. Został postawiony przed tłumem i osądzony w ich obecności, został opluwany, a nawet sługa Najwyższego kapłana uderzył Go w twarz. Został opluty! Ludzie bili Go w twarz, biczowali i rzucali kamieniami! Jezus Mesjasz przeszedł przez cały ten ucisk dla nikogo innego, jak tylko dla nas! 
Pismo mówi nam, że był tak prześladowany dla naszego własnego dobra: “Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości” (Księga Izajasza 53:5). Mesjasz przeszedł przez takie cierpienia, aby mógł uwolnić cały lud, łącznie z Izraelitami, od ich grzechów i potępienia za ich grzechy. Mesjasz zajął się grzechami świata i karą za te grzechy, przyjmując chrzest od Jana, a wypełnił Swoją posługę Mesjasza, będąc uciskanym przez swój własny lud, rzymskich żołnierzy i ludzi z wielu innych narodów.
Bóg prorokował, że Mesjasz zbawi tych właśnie ludzi, którzy stanęli przeciwko Niemu, od wszystkich ich grzechów - w istocie, od wszystkich grzechów, jakie kiedykolwiek popełniono przez całą ludzkość - i tak jak to zostało przepowiedziane, Jezus Chrystus rzeczywiście przyszedł na tę ziemię jako Mesjasz, rzeczywiście przeszedł przez całą tą opresję i zbawił ciebie i mnie od naszych grzechów i potępienia za nie, przelewając Swoją drogocenną krew.
Fakt, że zostaliśmy zbawieni od grzechu i potępienia za grzechy poprzez wiarę w Mesjasza, w rzeczywistości nie nastąpił bez zapłacenia wysokiej ceny. To dlatego, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię i stawił czoła takiej opresji, mogliśmy się teraz stać bezgrzeszni, a to dlatego, że ten Mesjasz został osądzony za wszystkie nasze grzechy, mogliśmy, wierząc z całego serca, otrzymać dar zbawienia i odpuszczenie grzechów i stać się dziećmi Bożymi. To dzięki naszemu Mesjaszowi mogliśmy się stać tak szczęśliwymi ludźmi.
Musimy dziękować Mesjaszowi za to, że dał nam to szczęście i obdarzył nas Swoimi błogosławieństwami. Zbawienie, które dał nam Mesjasz, przyszło do nas tylko poprzez naszą wiarę, bo chociaż nie złożyliśmy Mu żadnej własnej ofiary, On sam złożył swoją bezcenną ofiarę przed Bogiem Ojcem. Musimy wierzyć, że sam Bóg prawdziwie zbawił nas znosząc całą tą opresję, i musimy Mu za to dziękować.
 
 
Posłuchaj, Izraelu, Nawróć Się i Uwierz w Jezusa Chrystusa
 
Lud Izraela musi teraz nawrócić się i uwierzyć w Jezusa Mesjasza jako swojego Zbawiciela. Nawet do tej chwili, Izraelici nie uważają, że ich Mesjasz już przyszedł. Tak jak wszystko zostało przepowiedziane przez proroka Izajasza, że Mesjasz, Sługa Boży, przyjdzie na tę ziemię, i tak jak to Słowo proroctwa przepowiedziało nam, że ten Mesjasz przychodząc na tę ziemię, zbawi nas wszystkich grzechów, zabierając wszystkie grzechy ludzkości przez Swój chrzest i ukrzyżowanie na Krzyżu. Jezus Chrystus rzeczywiście wypełnił wszystkie Swoje dzieła zbawienia. Lud Izraela musi się teraz nawrócić, poznać i uwierzyć w tę prawdę. Muszą przyznać się do grzechu ukrzyżowania Jezusa popełnionego przez swoich własnych ludzi. I muszą zrozumieć, że ich prawdziwe oblicze jest od urodzenia masą grzechu, i wierząc w tego Mesjasza, muszą zostać zbawieni od wszystkich swoich grzechów i potępienia za nie.
Nie ma innego Mesjasza. Ponieważ Jezus Chrystus przyszedł już jako Mesjasz, nie ma innego Mesjasza. Jak właściwie mógłby być inny Mesjasz? Jak mógłby być jakiś inny Zbawiciel? Kiedy naród Izraela będzie przechodził w przyszłości przez jeszcze większe trudności, czy mogą oni mieć nadzieje, że jakiś hollywoodzki bohater akcji, taki jak Superman, pojawi się i zostanie ich Mesjaszem?
Już teraz Izraelici muszą uznać Jezusa Chrystusa za swojego Mesjasza. Muszą wierzyć, że Jezus Chrystus jest rzeczywiście ich prawdziwym Mesjaszem. Ich Mesjasz przyszedł już na tę ziemię 2000 lat temu, i aby wziąć na Siebie ich grzechy i uczynić ich prawdziwymi dziećmi Abrahama, został ochrzczony, tak jak oni musieli zostać obrzezani, i został ukrzyżowany, wszystko po to, aby mogli oni otrzymać duchowe obrzezanie. Mesjasz stał się prawdziwym Zbawicielem ludu Izraela, biorąc na Siebie ich grzechy Swoim chrztem od Jana, niosąc Krzyż i przelewając Swoją krew, aby zostać ciemiężonym i powstał z martwych. 
Izraelici muszą się nawrócić, aby uwierzyć w Mesjasza. Muszą teraz uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako ich Mesjasza. Teraz wszystko, co pozostaje do spełnienia, Izraelitom to uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Muszą zrozumieć, że Mesjasz, o którym prorokował Izajasz, to właśnie ten Jezus Chrystus. Muszą zdać sobie sprawę i uwierzyć, że tym prorokowanym Mesjaszem jest sam Jezus Chrystus. Nie pomijając ani najmniejszej litery, ani najmniejszej kreski, wszystkie proroctwa Starego Testamentu spełniły się poprzez Jezusa Chrystusa, W głównym fragmencie jest również napisane, że wiele narodów zostanie pokropionych. 
Księga Izajasz 52:14-15 mówi; “Jak wielu przeraziło się z Jego powodu, że zeszpecono Jego wygląd bardziej niż innych ludzi, a Jego postać – bardziej niż synów ludzkich; Tak też pokropi wiele narodów, królowie zamkną przed Nim swoje usta, dlatego że ujrzą to, czego im nie powiedziano, i zrozumieją to, o czym nie słyszeli”.
Przychodząc na tę ziemię, Jezus Chrystus przeżył o wiele większe cierpienia niż najgorsi przestępcy tego świata, którzy byli skazani na śmierć. Złożył Siebie w ofierze, biorąc na Siebie więcej bólu i cierpień, niż jakikolwiek przestępca tego świata, aby uczynić całą ludzkość Swoim ludem. Zbawił Swój lud, który otrzymał przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Niego. Właśnie w ten sposób ich zbawił.
Ludzie usłyszą cudowną nowinę o zbawieniu, której wcześniej nie słyszeli ani nie widzieli. Wszyscy, którzy jeszcze nawet nie słyszeli, że Mesjaszem był Jezus Chrystus, naprawdę to usłyszą i ostatecznie w to uwierzą.
 
 

Jezus Jest Mesjaszem, Który Kiedyś Przyszedł i Przyjdzie Znowu

 
Dziś zbliżamy się do końca świata. Będzie to wiek śmierci i utrapienia. Niemniej jednak ci, którzy wierzą w Mesjasza, w rzeczywistości nie boją się śmierci. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej czekają na szczęście Nieba i zmartwychwstanie, które nastąpi po ich śmierci. To, że ciemność zstępuje na świat, nie oznacza, że my, sprawiedliwi, również jesteśmy w ciemności. Kiedy ta ewangelia zostanie ostatecznie rozpowszechniona, Mesjasz w rzeczywistości powróci.
Jezus Chrystus, nasz Mesjasz, przyszedł na ten świat jako Baranek Boży, jako nasza ofiara, Jego ciało zostało ochrzczone przez Jana a Swoje życie oddał na Krzyżu. Jezus Mesjasz, niczym owca przed swoimi postrzygaczem, po cichu wziął na Siebie nasze grzechy, doznał wielkich cierpień, ponosząc nasz własny sąd za grzechy, na Krzyżu, zmartwychwstał w ciągu trzech dni i w ten sposób stał się doskonałym Zbawicielem dla wszystkich wierzących.
Tylko nieliczni wtedy wiedzieli, że Mesjasz to Jezus Chrystus. Było niewielu ludzi, którzy wiedzieli, że Jezus Chrystus stał się naszym Mesjaszem, rodząc się po cichu na tym świecie około 2000 lat temu, świadcząc o ewangelii Królestwa przez trzy lata po Swoim chrzcie, umierając na Krzyżu i zmartwychwstając. Nieliczni, którzy szukali Boga i wierzyli w Niego, świadczyli, że nasz Pan jest prawdziwym Mesjaszem, który po cichu wypełniał wszystkie Swoje dzieła.
Ci słudzy Boży rozpowszechnili po całym świecie wiadomość, że Mesjasz, przyszedł na tą ziemię, został prześladowany i zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. W rzeczywistości sam Bóg szerzy ewangelię wody i Ducha, pozwalając na rozwój technik drukarskich, poruszając historię świata i czyniąc narody głoszące tę ewangelię silnymi i bogatymi. 
„Jezus jest Mesjaszem. Jezus jest Mesjaszem. Jezus jest Mesjaszem! Jeśli uwierzysz w Jezusa jako swojego Mesjasza, zostaniesz zbawiony. Jezus jest Synem Bożym. Jezus jest Stwórcą, który stworzył cały wszechświat. On jest Bogiem. On jest Mesjaszem, naszym Zbawicielem”. Słudzy Boży głosili ludziom, że Jezus jest Mesjaszem, a także o Jego chrzcie, śmierci na Krzyżu i zmartwychwstaniu.
Niewielu izraelskich młodych ludzi zdało sobie sprawę, że 2000 lat temu młody człowiek imieniem Jezus przyszedł na tę ziemię, a kiedy skończył 30 lat, wziął na Siebie grzechy ludzkości przyjmując chrzest od Jana. W tamtym czasie tylko uczniowie Jezusa wiedzieli, że jest On Mesjaszem, i tą wiedzą podzieliła się tylko garstka ludzi, którzy naprawdę bali się Boga – wszyscy inni pozostali nieświadomi tej prawdy. Ogólnie rzecz biorąc, w narodzie izraelskim było tylko około 500 świętych (Pierwszy list do Koryntian 15:6), którzy wiedzieli, że Mesjasz zaniósł grzechy świata na Krzyż, że na nim umarł i że jeszcze raz powstał z martwych. Wszyscy inni nie mieli pojęcia.
Pięćdziesiątego dnia od śmierci Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstania, Duch Święty rzeczywiście zstąpił na Jego uczniów. Kiedy uczniowie Chrystusa modlili się w domu, Duch Święty rzeczywiście zstąpił na nich, sprawiając, że mówili językami i świadczyli, że Mesjasz to Jezus Chrystus. Następnie Jego uczniowie, nie bojąc się śmierci, odważnie głosili: „Jezus jest Mesjaszem. Mesjasz jest naszym Zbawicielem. Zmartwychwstały Jezus jest naszym Mesjaszem”. Dlatego też wielu ludzi zaczęło wierzyć w tamtym czasie.
Przez Jezusa Mesjasza, Bóg rzeczywiście zbawił ciebie i mnie od wszystkich naszych grzechów, i potępienia za te grzechy. Ponieważ cierpiał tak wielki ucisk, aby w ten sposób zbawić nas od naszych grzechów i sądu, absolutnie musimy w Niego wierzyć; ci wszyscy, którzy nie wierzą, muszą nawrócić się i uwierzyć; a także wszyscy musimy z wiarą szerzyć tę prawdę.
W rzeczywistości lud Izraela jest teraz pełen obaw w ekstremalnie napiętej sytuacji. Dlatego muszą oni usłyszeć Słowa Przybytku, które Bóg rzeczywiście do nich powiedział. Wkraczamy teraz w czasy ostateczne. Ewangelia wody i Ducha objawiona w systemie ofiarnym Przybytku z pewnością dotrze do ludu Izraela. Uwierzą oni także, że Jezus Chrystus jest rzeczywiście Mesjaszem, o którym mówił im Bóg.
Bóg już powiedział ludowi Izraela o systemie ofiarnym, a oni w niego uwierzyli. W rzeczywistości nadal pragną składać ofiary Bogu zgodnie z systemem ofiarnym tego Przybytku. Wśród Izraelitów wciąż są fundamentaliści żyjący na odludziu. Nawet teraz ci ludzie żyją na uboczu, składając ofiary. Innymi słowy, składają ofiary jakie kiedyś składano w Przybytku. Być może są potomkami Aarona. Aby zachować tradycje swoich rodzin, żyją na odludziu, a nie w miastach. Chociaż są Izraelitami, żyją jako odosobnione plemię, odizolowane od zwykłych ludzi. Również tym ludziom musimy głosić Słowo Przybytku, że Mesjasz już przyszedł do nas i zbawił nas zgodnie z naszą wiarą.
Musimy dziękować Jezusowi za przyjście na ziemię, za to, że był prześladowany i za to, że został osądzony zamiast nas, wszystko po to, aby zbawić ciebie i mnie, musimy dziękować naszemu Zbawicielowi, który zbawił nas od naszych grzechów i potępienia za nie.
 
 
“Miłość bowiem jest silna jak śmierć, zawiść twarda jak grób”
 
To, że w rzeczywistości zostaliśmy zbawieni ze wszystkich naszych grzechów i sądu za nie, nie zostało dokonane przez przypadek, jakby przez przypadkowe dostarczenie poczty. Nasze zbawienie nie jest jakimś łańcuszkiem, który ciągle nam mówi, że musimy przekazać je ponad 20 osobom, bo inaczej czeka nas zagłada. Ani też nasze zbawienie z odpuszczenia grzechów, nie jest jak jedna z tych wielu ulotek, które reklamują pizzę dwie w cenie jednej, gdzie możemy po prostu zadzwonić i napełnić żołądek do syta.
W rzeczywistości nasze zbawienie przyszło poprzez zesłanie przez Boga, Swojego Syna do nas, przez złożenie na Niego wszystkich naszych grzechów oraz przez sprawienie, by cierpiał i był uciskany za wszystkie nasze grzechy. Dlatego ty i ja, musimy z całego serca w Niego wierzyć i dziękować Mu. Wiedząc jak nasze zbawienie zostało wypełnione, to jak ktokolwiek z nas mógłby kiedykolwiek wyrzucić je jak parę zużytych butów, odłożyć je na bok jako bezużyteczne złamane narzędzie leżące na strychu lub zignorować je, tak jakby należało do kogoś innego?
Czy jest wśród was ktoś, kto chodząc do kościoła Bożego, nie otrzymał jeszcze przebaczenia grzechów? Czy jest ktoś, kto jeszcze nie uwierzył w ewangelię wody i Ducha? Jeśli rzeczywiście są tacy ludzie, wszyscy muszą nawrócić się i uwierzyć w Mesjasza, zanim będzie za późno. Jeśli zgubiłeś się i nie jesteś pewien, którą drogę wybrać, po prostu wierz całym sercem w Słowo prawdy. Ci, którzy nie wierzą, odrzucają tę miłość Syna Bożego, miłość z jaką On ich zbawił, przechodząc przez wszystkie te cierpienia dla nikogo innego, jak tylko dla nich. 
Ci którzy nie doceniają wartości Jego miłości i odrzucają ją, będą przeklęci. Pismo Święte mówi nam: “Miłość bowiem jest silna jak śmierć, zawiść twarda jak grób” (Pieśń nad Pieśniami 8:6). Miłość Boża jest tak silna i wielka, że przynosi najokrutniejszą karę na ludzi, którzy ją do końca odrzucają. Innymi słowy, mówi nam, że jeśli ktoś rzeczywiście umrze pozostając grzesznym, to będzie cierpieć bezlitosny ból piekielny tak jak w grobie. Zawiść jest twarda jak grób. Gdy Mesjasz tak bardzo was umiłował, kiedy został ochrzczony, przelał Swoją własną krew i cierpiał wszelkiego rodzaju opresję, wszystko po to, aby was zbawić, jeśli nie wierzycie w tę miłość i ją odrzucicie, na pewno będziecie cierpieć okrutny ból. To nic innego jak piekło. 
Bóg powiedział: “A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (List do Hebrajczyków 9:27). Kiedy umieramy, jest to koniec dla naszego ciała, ale dla Boga to nie jest dla nas koniec. Aby okrutnie stratować tych, którzy odrzucają miłość Boga, Bóg sprawi, że będą żyli wiecznie i nigdy nie umrą, i przyniesie im bezlitosne cierpienia. Innymi słowy, faktycznie wrzuci On ich do zawsze płonącego ognia i sprawi, że będą bezustannie cierpieć ból, bez końca, i na wieki wieków. To okrutne cierpienie to nic innego jak okrutna nienawiść Boga. Czy myślicie, że Bóg nigdy nie byłby w stanie zmusić Się do zrobienia czegoś takiego? Nie zapominajcie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych!
Wielka i ogromna miłość Boga do nas, całe cierpienie Boże dla nas, uchroniło nas od wszystkich naszych przekleństw, wszystkich naszych grzechów, i wszelkiego potępienia. Coś co może rozwiązać wszystkie wasze problemy, to miłość Mesjasza. W istocie nie ma nic większego niż miłość Mesjasza. Bez wiary w tego Mesjasza, miłość Boga nie może być naszą. Miłość ta jest nam dana tylko przez tego Boga, który stał się naszym Mesjaszem, a to Jego Ojciec posłał Go do nas. Wszechmocny Bóg w Trójcy Jedyny umiłował nas w ten sposób i w ten sposób ocalił nas od naszych grzechów i potępienia. Dlatego musimy wierzyć w Mesjasza, musimy Mu dziękować, musimy oddawać Mu chwałę i musimy być usatysfakcjonowani z naszej wiary w tego Mesjasza.
Jak bardzo jesteście wdzięczni, że Mesjasz dał nam ewangelię wody i Ducha? Jeśli ktoś nie wie, jak bezcenna jest ta miłość, że nigdy nie można jej zamienić na nic innego na tym świecie, to z pewnością ta osoba musi być jednym z najbardziej ignoranckich i głupich ludzi. Przez jak straszne cierpienia i utrapienia przeszedł dla nas nasz Pan? Ponieważ jesteśmy tak wdzięczni za Jego miłość, pomimo tego, że jesteśmy wybrakowani, to nadal poświęcamy wszystkie nasze pozostałe siły na szerzenie tej miłości tym, którzy jej nie znają.
Aby wykonywać takie dzieła Boże, musimy także stawić czoła trudnościom i cierpieniom. Nie możemy dążyć do pomyślności tylko dla samych siebie. Jeśli rzeczywiście zostaliśmy zbawieni, przyjmując Jego miłość ofiarną i będąc nią odziani, musimy również dzielić się tą miłością z innymi. Tak jak Jezus Chrystus stawił czoła wszystkim swoim cierpieniom, po to, aby nasze grzechy zniknęły, nie poprzez miłość cielesną, ale poprzez Jego prawdziwą miłość, tak i my musimy teraz wykonywać Jego dzieła z wiarą, chętnie przyjmując trudności, ucisk, nienawiść, cierpienie i pogardę, jeśli oznacza to, że inni również otrzymają przebaczenie grzechów. Musimy cierpieć taką nienawiść w imię miłości. Jeśli ty i ja naprawdę otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, to wierzę, że taka miłość rzeczywiście znajduje się w naszych sercach. 
Narodzeni na nowo, którzy naprawdę wiedzą, kim byli wcześniej i jak wielka, i silna jest miłość zbawienia Jezusa, przynoszą owoce. Ocaleni są drzewami, które przynoszą owoce zbawienia, “Po owocu bowiem poznaje się drzewo” (Ewangelia Mateusza 12:33). Zanim zostaliście zbawieni, byliście całkowicie pogrążeni w swoich grzechach i dlatego nie moglibyście nawet narzekać, gdybyście rzeczywiście zostali wrzuceni do piekła. A jednak uwierzyliście, że Bóg stał się waszym Zbawicielem, przychodząc na tę ziemię w ciele człowieka i że był uciskany ze względu na was, a cierpiąc w waszym imieniu, ocalił was od waszych grzechów i sądu. Dzięki takiej wierze zostaliście zbawieni. Jeśli rzeczywiście otrzymaliście tę miłość, to z pewnością musicie mieć serca, które pragną żyć dla innych. 
Jeśli ktoś nie ma takiego serca, to nie otrzymał przebaczenia grzechów. Mówiąc dokładniej, osoba ta tylko udaje, że otrzymała przebaczenie grzechów.
Tak jak Chrystus stawił czoła wszystkim swoim cierpieniom i zbawił nas od wszystkich naszych grzechów i sądu, ponieważ nas umiłował, jeśli rzeczywiście zostaliśmy zbawieni przez wiarę w tę miłość, to ta miłość znajduje się również w naszych sercach. Dlaczego? Ponieważ Chrystus żyje teraz w naszych sercach. Ponieważ był prześladowany ze względu na nas i pokochał nas, musimy także pragnąć żyć dla innych i stawiać czoła trudnościom ze względu na nich. Ponieważ ci z nas, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, nie mają już żadnego grzechu w sercach, wszystkie nasze serca zostały przemienione, stając się jak serce Jezusa Chrystusa. 
Dziękuję Jezusowi Chrystusowi za przyjście na tę ziemię, za przyjęcie chrztu i przelanie Swojej krwi na Krzyżu, za przyjęcie wszystkich cierpień ze względu na nas i za to, że stał się naszym Mesjaszem, który uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów.