Search

Kazania

Temat 8: Duch Święty

[8-8] Z Kogo Popłynie Żywa Woda Ducha Świętego? (Ewangelia Jana 7:37-38)

Z Kogo Popłynie Żywa Woda Ducha Świętego?
(Ewangelia Jana 7:37-38)
„A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do Mnie i pije. Kto wierzy we Mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z Jego wnętrza”.
 
Kto może pić żywą wodę Ducha Świętego?
Ci, którzy wierzą w cudowną ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu
 
Żywa woda Ducha Świętego wypływa z serc tych, którzy wierzą w cudowną ewangelię. Ewangelia Jana 7:38 mówi: „Kto wierzy we Mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z Jego wnętrza”. Oznacza to, że istnieje prawdziwe zbawienie i odpuszczenie grzechów dla tych, którzy wierzą w cudowną ewangelię, którą dał nam Bóg.
Kiedy następuje zamieszkiwanie Ducha Świętego? Zamieszkiwanie Ducha Świętego można otrzymać, gdy słucha się i wierzy w prawdziwą ewangelię, która mówi, że Jezus Chrystus zgładził wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana. Wtedy można pić żywą wodę Ducha Świętego. Ci, którzy wierzą w piękną ewangelię, są zamieszkiwani przez Ducha Świętego i mogą odczuwać, jak Duchowa żywa woda przepływa i nawilża ich suche serca za każdym razem, gdy głoszą lub słyszą słowa Boga.
Żywa woda Ducha Świętego wypływa z serc tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, która mówi, że Pan przyszedł na ten świat, aby zbawić wszystkich grzeszników od ich grzechów. Duch Święty jest prawdą, której nie można oddzielić od ewangelii wody i Ducha i spoczywa w ludziach, którzy wierzą w słowa Boga.
Każdy, kto chce pić żywą wodę Ducha Świętego, musi otrzymać przebaczenie wszystkich swoich grzechów, wierząc we wspaniałą ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu. Ta żywa woda Ducha Świętego istnieje w sercach tych, którzy wierzą w słowa Boga. Ludzie, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mają żywą wodę Ducha Świętego, która płynie jak rzeka, przepływając przez ich serca. Nawet w tej chwili żywa woda Ducha Świętego tryska jak źródlana woda w sercach tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów dzięki wierze w cudowną ewangelię chrztu Jezusa Chrystusa i Jego krwi na Krzyżu.
Tymczasem z serc tych, którzy nie wierzą w tę wspaniałą ewangelię prawdy, nie wypływa ani jedna kropla żywej wody Ducha Świętego. Dopóki nie uwierzyłem i nie uznałem ewangelii wody i Ducha, nie miałem ani jednej kropli duchowej żywej wody wypływającej z mojego serca. W tamtym czasie, chociaż gorąco wierzyłem w Jezusa Chrystusa, nie wiedziałem nawet o znaczeniu żywej wody Ducha Świętego, ponieważ nie miałem Ducha Świętego w swoim sercu. Jednak teraz mam piękną ewangelię wody i Ducha oraz żywą wodę Ducha Świętego, która swobodnie wypływa z mojego serca.
Teraz żywa woda Ducha Świętego wypływa i z mojego serca i z serc tych, którzy słuchają i wierzą w słowo Boże. Tak jak Jezus powiedział: „Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do Mnie i pije”, tak żywa woda Ducha Świętego orzeźwia innych poprzez narodzonych na nowo chrześcijan, którzy wierzą w cudowną ewangelię wody i Ducha. Ta żywa woda wypływa z mojego serca wraz z wiarą w ewangelię wody i Ducha, nawet w tej chwili, pozwalając innym pić z niej. Bóg pozwala, by żywa woda Ducha Świętego wypływała z mojego serca jak rzeka. Jest to coś, co jest znane tylko tym, w których zamieszkuje Duch Święty.
Tak jak jest napisane w Księdze Objawienia, nikt nie wie, za wyjątkiem tych, którzy je otrzymali, że zamieszkiwanie Ducha Świętego i wody żywej jest tajemnicą znaną tylko tym, którzy znają i wierzą w cudowną ewangelię wody i Ducha. Dlatego powinieneś wiedzieć, w kim mieszka Duch Święty. Powinieneś wiedzieć, że zamieszkanie Ducha Świętego jest dane tylko tym, którzy wierzą w ewangelię Jezusa.
 
 

Kiedyś wierzyłem tylko w krew na Krzyżu

 
Pomimo, że wierzyłem w krew Jezusa na Krzyżu przez ponad dziesięć lat, grzech wciąż był w moim sercu. W tamtym czasie wierzyłem, że moje grzechy zostały przebaczone tylko przez krew Jezusa. Jednak nie mogłem otrzymać ani całkowitego odpuszczenia grzechów, ani zamieszkiwania Ducha Świętego poprzez tego rodzaju wiarę, a w moim życiu było tylko zamieszanie i pustka. Jedynym znakiem, który wskazywał na moją wiarę w Jezusa, był fakt, że chodziłem do kościoła.
Wtedy zacząłem ponownie rozważać swoje przekonania. „Czy naprawdę otrzymałem Ducha Świętego?”. Kiedy po raz pierwszy uwierzyłem w Jezusa, moje serce było pełne miłości do Niego, a nawet miałem dar mówienia językami. Ale co się ze mną stało? Zrozumiałem, że to doświadczenie palących emocji nie było oznaką obecności Ducha Świętego i że w ogóle Ducha Świętego nie otrzymałem. Wierzyłem w Jezusa, ale Ducha Świętego i żywej wody Ducha Świętego nie było w moim sercu.
To nie było naprawdę ważne czy moje serce było gorące czy zimne, ponieważ moja wiara była oparta na  4kalwinizmie. Pytania, na które naprawdę musiałem odpowiedzieć, były następujące:
(1) Czy mieszka we mnie Duch Święty? ─ Nie. Nie jestem pewien, czy On jest we mnie. ─
(2) Czy jest we mnie grzech? ─ Tak, jest. Na pewno był we mnie wtedy grzech, chociaż wierzyłem w krew Jezusa na Krzyżu. Wciąż miałem grzech w sercu, chociaż wierzyłem w Jezusa i codziennie odmawiałem modlitwy pokuty. Grzech w moim sercu nigdy nie został całkowicie oczyszczony, bez względu na to, jak bardzo się starałem.
 
4System chrześcijańskiej interpretacji zapoczątkowany przez Jana Kalwina. Podkreśla predestynację i zbawienie. Pięć punktów kalwinizmu opracowano w odpowiedzi na stanowisko Arminianizmu.
Kalwinizm naucza: 1) Całkowitej deprawacji: że człowiek jest dotknięty grzechem we wszystkich częściach jego istoty: ciele, duszy, umyśle i emocjach, 2) Bezwarunkowego wybrania: że łaska Boga dla człowieka pochodzi całkowicie z Jego wolnego wyboru i nie ma nic do czynienia z człowiekiem. Jest całkowicie niezasłużona przez człowieka, 3) Ograniczone pojednanie: że Chrystus nie poniósł grzechów każdego człowieka, który kiedykolwiek żył, ale zamiast tego poniósł tylko grzechy tych, którzy zostali wybrani do zbawienia, 4) Nieodparta łaska: człowiek nie może odeprzeć wezwania Bożego do zbawienia, 5) Wytrwanie świętych: że nie można stracić zbawienia. Ale możesz wyraźnie odróżnić jego nauki od ewangelii wody i Ducha, szczególnie w odniesieniu do jego doktryny o ograniczonym pojednaniu.
 
‘Jak mogę otrzymać obecność Ducha Świętego?’, ‘Jak mogę zmyć grzech z mojego serca?’. To były dwa dokuczliwe problemy, z którymi się borykałem, nawet po tym jak zacząłem wierzyć w Jezusa. Mówiłem językami po tym, jak uwierzyłem w Jezusa, a także wierzyłem, że moje grzechy zostały oczyszczone dzięki mojej wierze w krew Jezusa.
Jednak z biegiem czasu w moim sercu gromadziło się coraz więcej grzechów. Byłem pełen grzechu. Modlitwy pokuty lub post nie mogły zmyć grzechów z mojego serca, dopóki polegałem wyłącznie na krwi Jezusa. Długo martwiłem się o moje rzeczywiste grzechy. Im bardziej się martwiłem, tym gwałtowniej głosiłem innym przesłanie Jezusa. Chodziłem też do kościoła jeszcze bardziej regularnie i poświęcałem się służbie Jezusowi, polegając na Jego krwi.
Jednak z biegiem czasu rzeczywiste grzechy w moim sercu blokowały mi prawdziwą wiarę. Trudniej było wierzyć w Jezusa niż kiedykolwiek wcześniej. Starałem się bardziej polegać na krwi Jezusa, dołożyłem wszelkich starań i zwiększyłem swoje oddanie Bogu. Jednak pustka w moim sercu stawała się większa. Ten rodzaj wiary sprawił, że poczułem się pusty i ospały, aż stałem się obłudnym chrześcijaninem, który dbał tylko o wygląd zewnętrzny. Myśląc sobie: „To nie tylko ja, wiara w Jezusa jest taka dla wszystkich!”. Próbowałem zaprzeczyć, że moja wiara była błędna. Jednak krew Jezusa i modlitwy pokuty nadal nie mogły zmyć wszystkich moich rzeczywistych grzechów.
W takim razie jaką wiarą mogły moje grzechy zostać zmyte? Moje rzeczywiste grzechy mogły zostać zmyte tylko przez wiarę, że wszystkie moje grzechy zostały przekazane Jezusowi, kiedy został ochrzczony w rzece Jordan. Jest to zapisane w Ewangelii Mateusza 3:13-17. Dlaczego więc moje rzeczywiste grzechy nie zostały zmyte krwią Jezusa? Nie znałem i nie wierzyłem w cudowną ewangelię, która zawiera znaczenie chrztu Jezusa przez Jana.
Czy to oznacza, że wszystkie grzechy świata zostały zmyte przez chrzest Jezusa? Tak, to prawda. Biblia świadczy o tym, mówiąc: “ Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (Ewangelia Jana 3:3-5). Jezus przyszedł na ten świat i przyjął wszystkie grzechy świata poprzez Swój chrzest od Jana.
Wciąż miałem co do tego wątpliwości więc porównałem Stary i Nowy Testament, aby to wyjaśnić. W rezultacie dowiedziałem się, że to prawda. Wszystkie grzechy świata zostały złożone na Jezusa, kiedy został ochrzczony i wszystkie moje grzechy zostały również złożone na Niego w tym czasie. Przez wiarę w te słowa zostałem uświęcony. Zrozumiałem, że to jest słowo prawdy, takie jakie jest zapisane w Biblii i jest to najpiękniejsza ewangelia na świecie.
Ponadto zdałem sobie sprawę, dlaczego moje grzechy nie zostały zmyte poprzez wiarę tylko w krew Jezusa. Powodem było to, że nie mogłem przekazać moich grzechów Jezusowi, kiedy nie znałem prawdy o Jego chrzcie w rzece Jordan. W końcu poznałem prawdę. Dowiedziałem się, że Jezus przyszedł na ten świat dla mnie i że przez Swój chrzest zabrał wszystkie grzechy świata, a później został ukrzyżowany, aby uwolnić nas od wszystkich grzechów świata. Dowiedziałem się również i uwierzyłem w prawdę, że celem chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu było zgładzenie wszystkich grzechów świata. Teraz jestem sprawiedliwy dzięki mojej wierze w cudowną ewangelię, którą dał nam Jezus, i przez to, że wszystkie moje grzechy zostały przebaczone.
To nie doktryny kościoła zmyły moje grzechy, to chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu to uczyniły. Ta prawda znajduje się w cudownej ewangelii. Zostałem zbawiony od wszystkich moich grzechów i stałem się sprawiedliwy nie tylko dzięki wierze w krew Jezusa, ale dzięki wierze, że chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu są moim zbawieniem.
Jeszcze jedną rzeczą, za którą muszę dziękować, jest to, że Boży Duch Święty zstąpił na mnie po tym, jak zacząłem wierzyć w cudowną ewangelię. Teraz Duch Święty mieszka we mnie razem ze słowami chrztu Jezusa od Jana i Jego krwią na Krzyżu.
Dziękuję Panu, który dał mi tę piękną ewangelię i który pozwolił mi głosić tą sama wiarę, co wiara Apostołów Jezusa. Bóg obdarzył mnie Duchem Świętym, chociaż jedyną rzeczą, jaką zrobiłem, była wiara w cudowną ewangelię. Teraz mogę przekazać to przesłanie z ogromnym zaszczytem i przekonaniem wszystkim ludziom na świecie. Z całą pewnością mogę im powiedzieć, że wiara tylko w krew Jezusa nie zmyje wszystkich ich grzechów!
Ale mogę im powiedzieć, że wszystkie ich grzechy z pewnością zostaną zmyte tylko wtedy, gdy uwierzą w cudowną ewangelię, która mówi o chrzcie Jezusa przez Jana i Jego krwi na Krzyżu. Nie odczuwam nawet najmniejszego wstydu przed Bogiem, kiedy głoszę tę piękną ewangelię. Mogę teraz z zaszczytem głosić tę piękną ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha wszystkim ludziom na świecie. Dziękuję Panu. Dziękuję Panu, który pozwolił mi pić żywą wodę Ducha Świętego, dając mi ewangelię wody i Ducha.
 
 

Testy kliniczne pokazują, że prawdziwa ewangelia to ta z wody i Ducha

 
Czy naprawdę otrzymałeś przebaczenie swoich grzechów i zamieszkiwanie Ducha Świętego? Jak możesz stwierdzić, czy ewangelia jest prawdziwa? Kiedyś przeprowadzałem testy na ludziach, którzy mieli uwierzyć w cudowną ewangelię daną nam przez Jezusa. Jednej osobie głosiłem tylko przesłanie o krwi Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Powiedziałem mu również, że w Jezusie Chrystusie nie powinno być grzechu. Innej osobie głosiłem wspaniałą ewangelię chrztu Jezusa przez Jana i Jego krwi na Krzyżu. W rezultacie osoba, która otrzymała przebaczenie grzechów, wierząc tylko w krew Jezusa, powiedziała, że musi stale otrzymywać przebaczenie za swoje rzeczywiste grzechy. Z drugiej strony osoba, która wierzyła w piękną ewangelię chrztu i krwi Jezusa, powiedziała, że stała się teraz doskonałą bezgrzeszną osobą.
Powiedziała, że nie ma grzechu w swoim sercu, ponieważ wierzy w prawdę, że Jezus zabrał wszystkie jego grzechy i został za nie osądzony. Mogła otrzymać Ducha Świętego od Boga, ponieważ wierzyła w cudowną ewangelię, która mówi, że chrzest Jezusa przez Jana zmył wszystkie grzechy świata.
Powodem, dla którego ten człowiek mógł powiedzieć, że nie miał już grzechu w sercu, był fakt, że otrzymał Ducha Świętego w swoim sercu dzięki wierze w cudowną ewangelię. Duch Święty dał mu przekonanie, aby powiedział, że nie ma grzechu w sercu. Bóg daje Ducha Świętego, który zamieszkuje wszystkich, którzy wierzą w chrzest Jezusa przez Jana i Jego krew na Krzyżu. W kim mieszka Duch Święty? Duch Święty jest darem dla tych, którzy wierzą we wspaniałą ewangelię chrztu Jezusa od Jana i Jego krwi na Krzyżu.
Samo zobaczenie powierzchownych zjawisk w dniu Pięćdziesiątnicy spowodowało, że wielu ludzi źle zrozumiało prawdę o przyjęciu Ducha Świętego i odłożyło na bok cudowną ewangelię. Ludzie myślą, że jeśli desperacko się modlą i będą szukać Ducha Świętego, będą mogli otrzymać Ducha Świętego, który w nich zamieszka. Przez długi czas chrześcijanie na całym świecie nie mieli nawet najmniejszego pojęcia o prawdzie, która mówiła, że Ducha Świętego można otrzymać tylko wierząc w cudowną ewangelię chrztu i krwi Jezusa. Jednak teraz wielu sług Bożych, którzy otrzymali Ducha Świętego poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, głosi ewangelię z pomocą Ducha Świętego. W rezultacie wielu ludzi na całym świecie nauczyło się akceptować tę wspaniałą ewangelię i otrzymywać zamieszkiwanie Ducha Świętego.
Bóg pozwala ludziom, którzy wierzą w tę piękną ewangelię, doświadczyć zamieszkiwanie Ducha Świętego. W Biblii jest powiedziane: „I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z Mego Ducha na wszelkie ciało” (Dzieje Apostolskie 2:17). Należy jednak wiedzieć, że próba przyjęcia Ducha Świętego, bez znajomości cudownej ewangelii jest błędem. Nie ma innego sposobu, aby otrzymać Ducha Świętego, jak tylko uwierzyć w chrzest Jezusa od Jana i Jego krew na Krzyżu.
Ponieważ Bóg mówi, że do Królestwa Niebieskiego można wejść tylko wtedy, gdy narodzimy się ponownie z wody i Ducha, a tylko narodzeni ponownie posiadają dar Ducha Świętego, nie ma wątpliwości, że każdy potrzebuje zamieszkiwania Ducha Świętego, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Jak możecie myśleć o przyjęciu Ducha Świętego lub wejściu do Nieba, nie wierząc w piękną ewangelię wody i Ducha? Nie ma innej drogi do Nieba niż wiara w cudowną ewangelię. Możecie otrzymać Ducha Świętego, tylko wierząc w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi. Tak jak płacimy pieniędzmi, kiedy zakupujemy rzeczy, tak samo otrzymujemy zamieszkiwanie Ducha Świętego, kiedy wierzymy w cudowną ewangelię.
Chcę wam powiedzieć, że jeśli naprawdę chcecie otrzymać Ducha Świętego, musicie najpierw poznać i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Wtedy doświadczycie otrzymanie Ducha Świętego. Ducha Świętego możecie otrzymać tylko wtedy, gdy uwierzycie w piękną ewangelię wody i Ducha. Bóg chce dać wam zamieszkiwanie Ducha Świętego.
Wierzę w cudowną ewangelię i wraz z upływem czasu odczuwam jeszcze silniej, że ta piękna ewangelia, którą dał mi Bóg, jest najpiękniejszą i najcenniejszą rzeczą na świecie. Jestem wdzięczny Bogu. Czy czujecie to samo? Zdajemy sobie sprawę, że ci z nas, którzy otrzymali Ducha Świętego, zostali ogromnie pobłogosławieni przez Boga.
Przekazuję wam wiadomość, w jaki sposób możecie otrzymać Ducha Świętego, wierząc we wspaniałą ewangelię. Ludzie mogą kwalifikować się do przyjęcia Ducha Świętego, który w nich zamieszka, tylko przyjmując tę błogosławioną, cudowną ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha.
W Ewangelii Jana 7:38 Jezus mówi: “Kto wierzy we Mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z Jego wnętrza”. Oznacza to, że w ludziach, którzy otrzymują przebaczenie wszystkich swoich grzechów, dzięki wierze w cudowną ewangelię, którą dał im Jezus Chrystus, zamieszkuje Duch Święty. Żywa woda Ducha Świętego wypłynie z ich serc jak rzeka. Ludzie, którzy wierzą w tę wspaniałą ewangelię, doświadczą wypływania żywych duchowych wód.
Zanim narodziłem się na nowo dzięki ewangelii wody i Ducha, z mojego serca nie wypływała żywa woda Ducha Świętego, pomimo tego, że gorliwie wierzyłem w Jezusa. Jednak, kiedy uwierzyłem w cudowną ewangelię wody i Ducha, żywa woda zaczęła swobodnie wypływać z mojego serca, tak jak jest to napisane w Biblii. Nawet w tej chwili żywa woda Ducha Świętego płynie razem z ewangelią wody i Ducha, którą dał mi Bóg. Żywa woda Ducha Świętego wypływa obficie z mojego serca przez cały rok. Zacząłem wykonywać pracę ewangelisty, głosząc cudowną ewangelię, po tym, jak otrzymałem zamieszkującego mnie Ducha Świętego.
 
 

Moje wyznanie wiary po uwierzeniu w piękną ewangelię i otrzymaniu zamieszkiwania Ducha Świętego

 
To było tuż przed końcem jesieni, gdy miałem dwadzieścia kilka lat. Szczególnie ta jesień sprawiła, że myślałem o nieuchronności mojej śmierci. Moje życie w tamtym okresie było naznaczone zamętem, pustką i ciemnością z powodu grzechów w moim sercu. Szedłem w złym kierunku, nie mając pojęcia, w którą stronę skręcić. Moje ciało chorowało, a pustka w moim sercu rosła.
Z powodu moich grzechów byłem w całkowitej rozpaczy i nie byłem nawet pewien jej przyczyny. Nie miałem innego wyjścia, jak tylko czekać na sąd Boży przy nagłym końcu mojego życia i błagać o przebaczenie moich grzechów. „O Panie, chcę otrzymać przebaczenie moich grzechów poprzez wiarę w Ciebie, zanim umrę. Proszę, także wylecz chorobę w moim ciele!”. Modliłem się i modliłem. 
Właśnie wtedy nowa nadzieja zaczęła wypływać z głębi mojego zdesperowanego serca. Moje serce było wypełnione tęsknotą za Bogiem i było gorące jak kula ognia. To nie była rozpacz: to była nowa nadzieja, która płonęła, jak rozszalały ogień w moim sercu. Od tego dnia rozpocząłem nowe życie religijne, wierząc, że Jezus umarł na Krzyżu, aby zbawić mnie od moich grzechów.
Niedługo potem miałem doświadczenie mówienia językami. Nadal płakałem, myśląc o krwi, którą Jezus przelał na Krzyżu. Byłem wdzięczny, że przelał za mnie Swoją krew na Krzyżu.
Po tym incydencie porzuciłem swoje stare życie i znalazłem nową pracę, która pozwoliła mi dotrzymać świętości niedzieli. W tamtym czasie moje serce było pełne miłości do Jezusa i przepełnione nieskończoną wdzięcznością, ilekroć czułem, że Jezus przelał Swoją krew na Krzyżu, aby zbawić mnie od moich grzechów. Mój duch religijny zaczął rosnąć, ale opierał się wyłącznie na słowach krwi Jezusa na Krzyżu.
Jednak z biegiem czasu moje życie religijne zaczęło być przepełnione cierpieniem z powodu moich słabości i faktycznych grzechów. Wszystkie moje rzeczywiste grzechy nie zostały całkowicie zmyte, ponieważ moja wiarą była tylko krew Jezusa na Krzyżu. Próbowałem zmyć moje rzeczywiste grzechy poprzez modlitwy pokuty. Jednak modlitwy, które ofiarowywałem w nadziei uzyskania Bożego przebaczenia, nie mogły całkowicie zmyć moich rzeczywistych grzechów. To wszystko dlatego, że nie mogłem przestrzegać praw Bożych. Moje rzeczywiste grzechy zaczęły się piętrzyć.
Chociaż moje grzechy nie zostały całkowicie zmyte przez moje modlitwy o pokutę, nie miałem innego wyjścia, jak tylko kontynuować te modlitwy. Wierzyłem, że za każdym razem, gdy grzeszę, mogę zmyć swoje grzechy poprzez modlitwę pokuty i myślenie o krwi Jezusa na Krzyżu. Im dłużej kontynuowałem swoje życie religijne, tym bardziej piętrzyły się moje rzeczywiste grzechy powodowane przez moje słabości. Moje cierpienie jedynie narastało z powodu tych grzechów.
Stałem się faryzejskim chrześcijaninem i zostałem diakonem, a później ewangelistą, niezależnie od ciężaru moich grzechów. Wyszedłem, aby głosić ewangelię, ilekroć czułem ból moich rzeczywistych grzechów, myśląc, że to jedyny sposób, aby oczyścić moją duszę. Ale moje rzeczywiste grzechy nie zostały zmyte przez tego rodzaju wiarę opartą na doktrynie i poświęcaniu się.
Miałem nawet doświadczenie, zostania schwytanym przez Szatana. Zostałem potępiony z powodu moich faktycznych grzechów, a nawet poczułem chęć skończenia ze sobą z powodu moich występków. „Zgrzeszyłeś, prawda?” Szatan nadal potępiał mnie i dręczył moim grzechem. 
Moja wiara była na skraju upadku. Zdałem sobie sprawę, że nie mogę zmyć moich rzeczywistych grzechów jedynie przez wiarę w krew Jezusa i modlitwy pokuty, i tak ostatecznie znalazłem się w stanie frustracji.
Studiując kalwinizm w seminarium teologicznym, zainteresowałem się powodem chrztu Jezusa przez Jana. Zapytałem wielu profesorów, dlaczego Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie. Ale ich odpowiedzi były stereotypowe, na przykład, że został ochrzczony, aby okazać Swoją skromność lub ogłosić, że jest Synem Bożym. Jednak te odpowiedzi nie były wystarczające, aby ugasić moją ciekawość.
 
 
Prawda o chrzcie Jezusa przez Jana sprawiła, że poznałem wspaniałą ewangelię
 
Po moim pobycie w seminarium moje grzechy nadal nie zostały zmyte i cierpiałem pod ich ciężarem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Wtedy pewnego dnia zrozumiałem, dlaczego Jezus został ochrzczony i dlaczego powiedział, że cała sprawiedliwość zostanie wypełniona przez ten czyn. To była wspaniała ewangelia, która mówi, że wszystkie moje grzechy zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest w rzece Jordan. Bóg pomógł mi zrozumieć tę prawdę poprzez Swoje zapisane słowa.
Po wielokrotnym przeczytaniu słów Boga, w których zapisana jest cudowna ewangelia, w końcu rozpoznałem prawdę, że wszystkie moje grzechy zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest od Jana i że został za nie osądzony na Krzyżu.
Wszystkie grzechy w moim sercu zostały całkowicie przebaczone po tym, jak zrozumiałem i uwierzyłem w tę wspaniałą ewangelię. Grzechy, które pogrążały mnie w frustracji i rozpaczy, zostały całkowicie zmyte mocą pięknej ewangelii. Te grzechy, które nigdy nie zostały wymazane pomimo moich niekończących się poświęceń i modlitw pokutnych, natychmiast całkowicie zniknęły. Serdecznie dziękuję Panu.
Jest prawdą, kiedy mówię, że wszystkich grzechów świata nie można zmyć tylko krwią Jezusa na Krzyżu. Chrzest Jezusa przez Jana również doprowadził do odpuszczenia grzechów. Teraz każdy powinien zrozumieć i uwierzyć, że wszystkie jego grzechy zostały zmyte dzięki cudownej ewangelii wody i Ducha. Mam zamieszkiwanie Ducha Świętego głęboko w moim sercu, ponieważ wierzę we wspaniałą ewangelię wody i Ducha, i słowa Świadka Bożego, który świadczył o Jego Synu, to wystarczyło, aby wypędzić wszystkie grzechy z mojego serca. Otrzymałem Ducha Świętego niczym gołębicę jako wynik mojej wiary w cudowną ewangelię.
Od tego dnia Duch Święty działał w moim sercu, umożliwiając mi wykonywanie pracy duchowej, innymi słowy, głoszenie wspaniałej ewangelii. Teraz nie ma grzechu w moim sercu. Chrzest Jezusa od Jana i Jego krew na Krzyżu były świadectwem odpuszczenia moich grzechów i doprowadziły mnie do przyjęcia Ducha Świętego. Alleluja! Chwalę Pana. Duch Święty zstąpił na mnie w milczeniu niczym gołębica i zamieszkał we mnie od dnia, w którym uwierzyłem w ewangelię wody i Ducha. Zaczął pracować w moim sercu czasem cicho jak gołębica, innym razem tak jak wielki piec.
Teraz możecie również otrzymać Ducha Świętego, jeśli przyjmiecie i uwierzycie w cudowną ewangelię wody i Ducha. Czy nie chcecie przyjąć Ducha Świętego i wychwalać Pana, wierząc razem ze mną w piękną ewangelię wody i Ducha? Czy nie chcecie współpracować ze mną w głoszeniu wspaniałej ewangelii wody i Ducha całemu światu? Cudowna ewangelia wody i Ducha uświęci was i da wam Ducha Świętego. Sprawiedliwość Boża objawia się w ewangelii z wiary w wiarę. Dlatego zamieszkiwanie Ducha Świętego jest możliwe tylko przez wiarę w cudowną ewangelię wody i Ducha.
 
 
Wspaniałe rzeczy, które Duch Święty uczynił dla mnie
 
Po otrzymaniu Ducha Świętego, zacząłem pracować w nowym kościele, aby głosić cudowną ewangelię. Duch Święty pozwolił mi z mocą głosić tę piękną ewangelię.
W tym czasie miał miejsce następujący incydent. W mieście, w którym mieszkałem, był krawiec, który robił interesy z zagranicznymi kupcami. Ta osoba była diakonem. Kiedyś zatrzymał się w miejscowym hotelu, w celach biznesowych i zobaczył tam nasz plakat. Zaproszenie go przyciągnęło i próbował się ze mną skontaktować. Spotkał się ze mną i powiedział, że przez długi czas żył w grzechu. Po pięciu godzinach porad dotyczących ewangelii wody i Ducha w końcu rozpoznał prawdę o odpuszczeniu grzechów. Przyszedł, aby narodzić się ponownie, a także otrzymał w tym czasie Ducha Świętego.
Oto inna historia, która wydarzyła się, kiedy wyszedłem poszukać budynku dla kościoła. Znalazłem wspaniały i przestronny budynek. Ale w tamtym czasie nie miałem wystarczająco dużo pieniędzy, aby wynająć go jako budynek naszego kościoła. Według moich szacunków wynajęcie budynku wydawało mi się niemożliwe z powodu dużego deficytu. Jednak Duch Święty we mnie powiedział: „Bądź mocny i pewny siebie”. O dziwo udało mi się uzyskać budynek dla kościoła i wykonać Jego dzieło dzięki pomocy Ducha Świętego. Duch Święty sprawił, że od tamtego czasu głosiłem cudowną ewangelię wody i Ducha. Duch Święty, który mieszka w moim sercu, jest ze mną nawet w tej chwili, pobudzając mnie do głoszenia wspaniałej ewangelii wszystkim ludziom. I widzę, że ci, którzy słyszą tę piękną ewangelię i w nią wierzą, otrzymują Ducha Świętego.
Dziękuję Duchowi Świętemu, który dał mi zdolność głoszenia tej wspaniałej ewangelii. Wiem, że nawet całe moje życie nie wystarczyłoby, by pisać o wszystkich rzeczach, które zrobił dla mnie Duch Święty. Duch Święty pozwala mi żyć z żywą wodą swobodnie wypływającą z mojego serca. Dziękuję Temu, który we mnie mieszka.
 
 
Duch Święty założył kościół, który postępuje w Nim poprzez Ewangelię Wody i Ducha
 
Kiedyś wyszedłem na bezdroża, aby głosić cudowną ewangelię. W tym czasie Bóg zaprowadził mnie do małego miasteczka i spotkałem małą grupę ludzi, którzy szukali Boga. Bóg poprowadził mnie, abym głosił im piękną ewangelię, która sprawiła, że zamieszkał w nich Duch Święty. Otrzymali także Ducha Świętego, poprzez słuchanie i wiarę w cudowną ewangelię. Duch Święty sprawił, że stali się moimi współpracownikami i od tej pory wraz z nimi zacząłem głosić tę piękną ewangelię całemu światu. 
W tamtym czasie była to tylko niewielka grupa ludzi, nienależąca do żadnego wyznania. Chcieli żyć według słów Boga i rozpaczliwie wołali do Boga o przebaczenie grzechów, ponieważ znajdowali się w niewoli grzechu. Duch Święty zaprowadził mnie do tej grupy ludzi i zachęcił do głoszenia tej pięknej ewangelii. Widziałem, że Duch Święty przygotował ich i mnie, abyśmy się spotkali. Bóg doprowadził mnie do głoszenia pięknej Ewangelii wody i Ducha, począwszy od systemu ofiarnego, jak to jest napisane w Księdze Kapłańskiej, a ludzie otrzymali Ducha Świętego przez słowa cudownej Ewangelii.
Bóg założył kościół Ducha Świętego wraz z wierzącymi we wspaniałą ewangelię. Duch Święty wyznaczył ich na uczniów Jezusa poprzez piękną ewangelię. Teraz coraz więcej owieczek zaczęło otrzymywać Ducha Świętego i przychodzić do kościoła.
Duch Święty poprowadził mnie do założenia szkoły misyjnej i wychowania uczniów. Pomógł mi uczyć ludzi słów Boga, a im pomógł nauczyć się posłuszeństwa poprzez wiarę i służyć jako pracownicy Boga. Pozwolił na to, aby wszędzie gdzie poszli pojawiły się dzieła pięknej Ewangelii, a Bóg przez nich założył Swoje kościoły. Duch Święty prowadził Swoje sługi do głoszenia pięknej ewangelii wody i Ducha. Duch Święty poprowadził sprawiedliwych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, do zjednoczenia się z Kościołem i uzyskania błogosławieństwa, aby wieść sprawiedliwe życie na tym świecie.
Szatan oszukuje ludzi od niepamiętnych czasów i nadal będzie to czynił. Szatan mówi ludziom, że mogą otrzymać Ducha Świętego poprzez modlitwy pokuty, post lub nałożenie rąk. To wcale nie jest prawdą. Ludzie nie mogą otrzymać Ducha Świętego poprzez modlitwy pokuty lub nałożenie rąk. Ducha Świętego mogą otrzymać tylko wtedy, gdy zostaną im przebaczone wszystkie grzechy dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, którą dał nam Bóg. Takie jest prawdziwe znaczenie zamieszkiwania Ducha Świętego. Duch Święty nieustannie prowadzi uczniów Jezusa Chrystusa do głoszenia pięknej ewangelii wody i Ducha, aby pomóc ludziom otrzymać Ducha Świętego.
 
 
Duch Święty poprowadził nas do prowadzenia służby literackiej na całym Świecie
 
Podobnie jak Paweł napisał cudowną ewangelię w swoich listach, Duch Święty zamieszkujący w moim sercu był dla mnie katalizatorem/stymulantem/motywatorem głoszenia i szerzenia cudownej ewangelii wody i Ducha na piśmie. To jest powód, dla którego publikujemy chrześcijańskie książki zawierające piękną ewangelię, która prowadzi wierzących do otrzymania Ducha Świętego. Na początku zaczęliśmy od małych, kilkustronicowych traktatów, jednak wkrótce nasze książki zawierające wspaniałą ewangelię rozeszły się po całym świecie.
Duch Święty, który mieszka we mnie, poprowadził coraz więcej ludzi do wstąpienia do kościoła po otrzymaniu przebaczenia grzechów poprzez czytanie książek i wiarę w piękną ewangelię. Ponadto poprowadził nas do głoszenia cudownej ewangelii w różnych obcych językach. Poprowadził nas do głoszenia pięknej ewangelii w około 150 krajach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych.
Duch Święty pobudził kościół do modlitwy o misję światową i poprowadził nas do przetłumaczenia cudownej ewangelii na różne języki i głoszenia jej poprzez posługi literackie, aby ludzie wielu różnych narodowości mogli ją usłyszeć i uwierzyć w nią. Duch Święty poprowadził mnie do współpracy z nowymi uczniami w różnych krajach i głoszenia tam razem z nimi wspaniałej ewangelii. Dziękuję Duchowi Świętemu.
Duch Święty napełnił mnie entuzjazmem, żebym głosił ewangelię w Rosji. Duch Święty prowadził nas do modlitwy i dał nam szansę spotkania poszukujących prawdy rosyjskich ewangelistów i głoszenia im wspaniałej ewangelii. Wtedy właśnie po raz pierwszy usłyszeli cudowną ewangelię. Następnie otrzymali Ducha Świętego, tak jak my, po wysłuchaniu i uwierzeniu w piękną ewangelię wody i Ducha.
Jeden z nich, profesor uniwersytetu narodowego w Moskwie, złożył mi to wyznanie po wysłuchaniu cudownej ewangelii wody i Ducha.
„Wierzyłem w Boga przez 6 lat, ale wierzyłem, nie rozumiejąc Go naprawdę. Jednak po usłyszeniu o wspaniałej ewangelii wody i Ducha miałam w sercu silną wiarę i spokój. Naprawdę dziękuję Panu. Do tej pory myślałem, że prowadzę życie religijne poprzez właściwą wiarę. Moje życie religijne polegało tylko na wierze w krew Jezusa, który umarł za nasze grzechy. Jednak nie miałem pojęcia, że Bóg oczyścił wszystkie moje grzechy.
Potem spotkałem narodzonych na nowo pastorów i usłyszałem o pięknej ewangelii, którą dał nam Bóg, i dowiedziałem się, że wciąż jestem grzesznikiem. Próbowałem dowiedzieć się więcej o cudownej ewangelii, a także o tym, co oznacza bycie sprawiedliwym. Zrozumiałem, że wszystkie moje grzechy zostały złożone na Jezusa, kiedy został ochrzczony. To była piękna ewangelia. Zrozumiałem, że nie tylko grzech pierworodny, ale także moje codzienne grzechy i wszystkie moje przyszłe grzechy zostały przekazane Mu poprzez Jego chrzest. Dostąpiłem wielkiego szczęścia narodzenia się na nowo, słuchając i wierząc w tę ewangelię prawdy”.
Wielu Rosjan, w tym ten profesor, otrzymało Ducha Świętego, słuchając i wierząc w cudowną ewangelię wody i Ducha. Teraz został tam założony kościół Ducha Świętego i coraz więcej ludzi wierzy w piękną ewangelię dzięki dziełu Ducha Świętego. Bóg uczynił to wszystko i dlatego szczególnie dziękuję Duchowi Świętemu.
Duch Święty, który mieszka we mnie, uczynił mnie nowo narodzonym chrześcijaninem, tak jak wszystkich, którzy wierzą we wspaniałą ewangelię wody i Ducha, a teraz głoszę tą piękną ewangelię światu. Pozwolił, aby nasze książki o cudownej ewangelii były nieustannie tłumaczone nie tylko na angielski, ale także na wiele innych języków na całym świecie. Sprawił, że głosiliśmy tę piękną ewangelię na całym świecie. Dziękuję Duchowi Świętemu. Wy także możecie otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego. Bóg chce, abyście otrzymali zamieszkiwanie Ducha Świętego.
Wiele osób próbuje otrzymać Ducha Świętego, wzywając Jego imię i ofiarowując Bogu zdesperowane modlitwy. Jednak próba otrzymania Ducha Świętego bez cudownej ewangelii wody i Ducha, którą dał nam Jezus, jest błędem. Mówienie, że można otrzymać Ducha Świętego bez wspaniałej ewangelii wody i Ducha Jezusa, jest fałszywą nauką.
Czy uczniowie Jezusa otrzymali Ducha Świętego, nie wierząc w cudowną ewangelię, którą dał im Jezus? Nie, absolutnie nie. Powinieneś wiedzieć, że w dzisiejszych czasach Duch Święty mieszka w tych, którzy wierzą w piękną ewangelię wody i Ducha, a żywa woda Ducha Świętego wypływa z ich serc. Nawet w tej chwili żywa woda Ducha Świętego wypływa z mojego serca wraz z piękną ewangelią. Alleluja, dziękuję Panu.