Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[1-4] Sprawiedliwy Żyje z Wiary (List do Rzymian 1:17–18)

(List do Rzymian 1:17–18)
„W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości”.
 

Musimy żyć z wiary
 
Jest napisane: „Sprawiedliwy będzie żył z wiary”. Czy żyjemy z wiary czy nie? Jedyny sposób, w jaki żyją sprawiedliwi, jest z wiary. Wiara pozwala żyć sprawiedliwym. Gdy wierzymy w Boga, możemy żyć i kontynuować wszystko. Tylko sprawiedliwi żyją z wiary. Słowo „tylko” oznacza, że nikt oprócz sprawiedliwych nie może żyć z wiary. A co z grzesznikami? Grzesznicy nie mogą żyć z wiary. Czy żyjesz teraz z wiary? Musimy żyć z wiary. 
Nauczenie się prawdziwej wiary zajmuje dużo czasu. Musimy sobie uświadomić, że żyjemy, kiedy wierzymy w Boga, i umieramy, kiedy nie wierzymy w Boga. Musimy zdać sobie sprawę, że życie z wiary jest przeznaczeniem sprawiedliwych.
Ptaki mają skrzydła, ale jeśli ich nie użyją, zostaną złapane i zabite przez zwierzęta chodzące po ziemi. Dlatego przeznaczeniem sprawiedliwych jest życie z wiary. Bóg przeznaczył sprawiedliwych na życie z wiary. Jeśli nie będą żyć z wiary, ich dusze umrą.
Życie chrześcijanina i prawdziwa droga zaczynają się od wiary. W jaki sposób sprawiedliwi mogą ponownie przystosować się do społeczeństwa po narodzeniu się na nowo z wody i Ducha? Musimy wiedzieć, że jedynym sposobem jest życie z wiary.
Czy rozumiecie? Jest to życiem dla sprawiedliwych. Bez wiary umieramy i nie mamy siły aby poradzić sobie z trudnościami. Człowiek, który nie żyje w wiary i nie używa wiary, przechodząc przez trudności, na końcu umiera. Jeżeli człowiek ma wiarę w Boga i wyznaje: „Panie, wierzę w Ciebie”, to może żyć, nawet jeśli jest nieudolny i bardzo słaby. Może on żyć, ponieważ wierzy w Boga. Bóg pracuje i pomaga mu, na tyle na ile on w Niego wierzy.
 

Kiedy czujemy nasze ograniczenia, zaczynamy się uczyć wiary
 
Chcę, żebyście się zastanowili, czy żyliście z wiary, czy nie. Człowiek nie żyje z wiary zaraz po tym jak narodzi się na nowo. Na początku żyje według okoliczności, więc nie uczy się żyć z wiary. Dlaczego? Ponieważ może żyć na ziemi, zarabiając pieniądze własnymi rękami i nogami, to nie jest konieczne, aby używać wiary w Boga. Ale zaczynamy odczuwać nasze ograniczenia, kiedy zastanawiamy się, czy możemy żyć tylko dzięki naszym fizycznym mocom i wysiłkom. Czujemy, że nie możemy tak żyć. Jak więc mamy żyć? Musimy użyć wiary. Nigdy nie możemy naprawdę żyć, jeśli nie użyjemy wiary i nie wierzymy w Boga.
Musimy żyć z wiary nawet w małych sprawach, mówiąc: „Panie! Wierzę w Ciebie, pomóż mi”. Kiedy wierzymy w Boga poprzez błahe sprawy, mówiąc: „Panie! Wierzę w Ciebie, wierzę, że mi pomagasz, wierzę w Ciebie” - udowadniamy, że możemy żyć z wiary, nawet jeśli jest to mała sprawa.
Możemy doświadczyć stawania się silniejszymi i mieć oczekiwania, że sprawy, zostaną załatwione tylko wtedy, gdy wierzymy. Jednakże kiedy nie wierzymy w Boga, nie uświadamiamy sobie, że Bóg pozwolił, aby sprawy były załatwione, więc tracimy, ponieważ nie doświadczamy poprzez wiarę. Nie możemy rozwiązać problemu, chociaż można go łatwo rozwiązać wiarą. Życie z wiary jest dobre pod każdym względem, dlatego musimy nauczyć się żyć z wiary. 
Ludzie w Starym Testamencie żyli z wiary i jest również właściwe, aby ludzie w Nowym Testamencie zostali zbawieni z wiary. Jak możemy mieć pewność w nasze zbawienie? Czy staliśmy się sprawiedliwi, wierząc w to, co zrobił Jezus Chrystus? Tak. Bóg pomaga nam, kiedy żyjemy, wierząc w Niego. Na początku po prostu wierz w Boga i proś o wszystko, czego potrzebujesz, a wtedy Bóg nam pomaga. Tak jak Bóg dał nam zbawienie, daje nam także inne rzeczy. Wiara jest dostępna we wszystkich aspektach naszego życia. Jest życiem. Życiem sprawiedliwych jest wiara. Wiara to życie. To to samo, co krew ciała. Kiedy osoba, która narodziła się na nowo, nie ma wiary, jej duch umiera, tak jak umiera człowiek, gdy jego ciało nie ma krwi. Powinniśmy wierzyć w Boga i wyznać: „Boże, wierzę w Ciebie. Wierzę, że mi pomożesz i rozwiążesz problem”.
To wiara szuka najpierw Królestwa Bożego, zanim zaczniemy szukać tego, czego potrzebujemy, i wierzymy, że Bóg z pewnością odpowie na nasze modlitwy. Musimy żyć z wiary. Sprawiedliwi nie mogą nie żyć z wiary. Żyjąc na tej ziemi, to, co mamy w ciele, kiedyś się wyczerpie. I pewnego dnia napotkamy niebezpieczeństwo lub nieuniknioną sytuację. W tym czasie najważniejszą rzeczą, jakiej potrzebujemy, jest wiara w Boga; wiara, że Bóg nas zbawił, pomaga nam i że jest dobry. 
Ponadto potrzebujemy również wiary, że Bóg daje to, o co się modlimy i czego szukamy, jeśli jest to właściwe według Boga. Wiara prowadzi nas do życia w Jego łasce, gdy wyczerpuje się to, co mamy w ciele. Wiara w Boga staje się dla nas motywującą siłą do osiągnięcia tego, na co mamy nadzieję przed Bogiem.
 


Musimy używać wiary w małych sprawach

 
Jak musimy żyć? Musimy modlić się tak. „Boże, wierzę w Ciebie. Brakuje mi tego i tamtego, więc pomóż mi, Panie”. Nie mówię o naszej pierwotnej słabości. Żyjmy z wiary, mówiąc: „Potrzebuję tego i tamtego w moim codziennym życiu. Proszę pomóż mi, Panie. Wierzę, że zrobisz to dla mnie”. Osoba, która żyje z wiary, musi szukać Boga, zaczynając od drobnych spraw. Na przykład: „Panie, nie mam pasty do zębów. Proszę, daj mi pastę do zębów. Wierzę w Ciebie”. Stąd też zaczynamy doświadczać, że Bóg odpowiada, kiedy wierzymy w Niego i szukamy Go.
Z czego żyją grzesznicy? Grzesznicy żyją z własnych sił, lecz sprawiedliwi z wiary. Możemy wykorzystać wiarę w naszym życiu, gdy wiemy, że sprawiedliwi żyją z wiary. Nie żyjemy tym, co mamy, ale wiarą. Czy rozumiecie to? „Sprawiedliwy będzie żył z wiary”. Tym, czego najbardziej potrzebujemy, jest wiara, ale zaczynamy używać wiary tylko wtedy, gdy wyczerpujemy zasoby.
Zaczynamy używać wiary, kiedy wszystkie nasze siły i zasoby zostają zużyte. Musimy jednak wiedzieć, że życie z wiary jest prawdą i przykazaniem Boga, opartym na Jego obietnicy, której z pewnością potrzebujemy w naszym życiu. Żyj z wiary. Wierz w Boga i szukaj. Wtedy możemy uzyskać i otrzymać to, czego potrzebujemy. Musimy nauczyć się żyć z wiary z naszych małych sprawach i wtedy będziemy mogli stopniowo mieć silniejszą wiarę.
Dawid z wiary zabił Goliata procą i kamieniem. Zabił Goliata z wiarą, że Bóg jest z nim, myśląc: „Boże, wierzę w Ciebie. Zabicie go jest Twoją wolą”. I krzyknął do Goliata: „Ty przychodzisz do mnie z mieczem, włócznią i tarczą, a ja przychodzę do ciebie w imię PANA zastępów, Boga wojsk Izraela, któremu rzuciłeś wyzwanie” (I Księga Samuela 17:45). Z wiary Abraham, gdy został wezwany, był posłuszny, idąc w miejsce, które miał otrzymać w dziedzictwo; i wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. 
Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W czterech Ewangeliach jest wiele podobnych wyrażeń, takich jak ‘żyj z wiary’. Jednak ile osób wie, że życie z wiary jest życiem sprawiedliwych, życiem chrześcijan? Nie mówię, że powinniśmy porzucić wszystkie nasze siły fizyczne i cechy, na których polegaliśmy. Radzę wam tylko porzucić wasz umysł, który jest zależny od czegoś na ziemi, aby żyć z wiary. W takim razie, wierzyć w co? W Boga. Bóg działa, kiedy wierzymy w Niego i szukamy tego, czego potrzebujemy. Wierzcie, że On odpowiada na nasze modlitwy i wierzcie przywódcy kościoła. Dołącz do kościoła i służ Panu. Czy wierzycie? Musimy żyć z wiary, ponieważ indywidualnie jesteśmy sprawiedliwymi.
Musimy porzucić to, na czym polegamy w naszych sercach. Musimy wierzyć w Boga, szukać i otrzymać przez wiarę, bez względu na to, jak trywialne może być to zadanie. Musimy żyć z wiary i musimy tego doświadczyć. Wtedy będziemy mogli królować z Panem i nie będziemy wyśmiewani przez ludzi na świecie. Bóg mówi, że On zastawi; „przede mną stół wobec moich wrogów” (Księga Psalmów 23:5). Otrzymać wielką rekompensatę to być błogosławionym przed Bogiem. Nie chodzi o życie zgodnie z rozwojem sytuacji, ale z wiary.  
Czy kiedykolwiek żyłeś z wiary? Niezliczeni ludzie nigdy nie żyli z wiary, ale są ludzie, którzy modląc się, doświadczyli dzieł Bożych. Nie tylko raz, ale musimy nieustannie tego doświadczać. Raz za razem. Tak właśnie powinni żyć sprawiedliwi. Nie możemy polegać na ziemskich rzeczach świata, ale wierzyć w Boga. To życie sprawiedliwych. Musimy tak żyć. Tylko dzięki wierze możemy żyć i otrzymać wszystkie błogosławieństwa od Boga.
 


To, czego najbardziej potrzebujemy przed Bogiem, to wiara 

 
Wydaje się, że posiadanie wiary jest bardzo trudne, ale w rzeczywistości jest łatwe. Nie potrzeba nic oprócz wiary w Boga. Musimy tylko wierzyć w Boga. Ludzie myślą, że trudno jest uwierzyć w Boga, ale w rzeczywistości nie jest to takie trudne. Nazywam mojego ojca „Ojcem” i wierzę, że jest moim ojcem, ponieważ jest dla mnie prawdziwym ojcem. To, że jest moim ojcem, nie zależy od mojej własnej wiary. Wiara w Boga zaczyna się od tego momentu. Wierzę w Boga. Czemu? Ponieważ Bóg zawsze stoi po stronie sprawiedliwych, kocha ich i staje się ich Ojcem i Zbawicielem. Po drugie, jeśli w Niego wierzymy, pytamy Go, o to czego potrzebujemy, tak jak dziecko pyta ojca, o to czego potrzebuje. Wreszcie Bóg Ojciec słyszy i odpowiada na to, czego szukamy. Wiara w Boga zaczyna się i opiera na takim prostym zaufaniu. 
Musimy żyć z wiary, ponieważ Bóg jest Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim. Całe nasze życie dotyczy wiary. Zostaliśmy zbawieni z wiary, a Bóg opiekuje się nami poprzez wiarę. To wiara pozwala nam powiedzieć: „Panie, wierzę w Ciebie. Zachowaj mnie i proszę, zaopiekuj się mną”. Co powinniśmy zrobić, gdy jesteśmy słabi i przestraszeni groźbami Szatana? Musimy wierzyć w Boga, mówiąc: „Panie, wierzę w Ciebie”. Możemy myśleć nieprawidłowo i w rezultacie możemy zostać złapani i pokonani przez Szatana. W takim przypadku, ponieważ modlimy się i wierzymy w Boga, mówiąc: „Panie, proszę, zachowaj mnie. Wierzę, że na pewno mnie zachowasz”, a ponieważ Bóg jest naszym Ojcem, zachowuje nas. Bóg troszczy się o nas nawet jeśli odmawiamy niewłaściwe modlitwy, ponieważ dobrze nas zna. Najważniejsze to wierzyć. To jest bardzo proste. Po prostu użyj wiary, którą otrzymałeś od Boga, a On poprowadzi cię z wiary w wiarę. Bóg istnieje, więc jest bezużyteczne jeśli nie wierzymy. Zaczynamy żyć z wiary, jeśli wierzymy w Boga.
 

Z wiary w wiarę
 
List do Rzymian 1:17 mówi: „W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę”. Kiedy raz po raz używamy naszej wiary, stajemy się ludźmi wiary. Chcę, żebyście to zrozumieli. Bóg nie istnieje dla nas, jeśli nie wierzymy w Boga, pomimo że On naprawdę istnieje. Osiągniesz wiarę z wiary, kiedy konsekwentnie wierzysz, że Bóg żyje i że nas zbawił.
Kiedy stajesz się osobą wiary, wszystkie rzeczy Boże stają się twoje poprzez wiarę. W Liście do Rzymian 1:17 Biblia mówi, że początkiem i końcem wiary jest wiara. „W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę”. Dlatego możemy zostać zbawieni i możemy także stać się ludźmi wiary, jeśli wierzymy, że Bóg nas zbawił. Nie możemy być dziećmi wiary, jeśli nie wierzymy. Bóg odpowiada, kiedy szczerze szukamy tego, czego potrzebujemy w naszym życiu, wierząc w Niego. 
To, o czym apostoł Paweł mówi w Liście do Rzymian 1:17, jest bardzo znaczące, chociaż fragment jest krótki. Czy teraz rozumiecie, jak żyją sprawiedliwi? „Sprawiedliwy będzie żył z wiary”. Wiara jest z pewnością niezbędna dla sprawiedliwych, ale nie dla grzeszników.
Pierwszą rzeczą, jakiej potrzebują grzesznicy, to wiara, że Jezus jest ich Zbawicielem. Tymczasem my, narodzeni na nowo chrześcijanie, możemy mieć wiarę w naszym życiu. Czy potrzebujemy tylko jednej lub dwóch rzeczy, kiedy żyjemy? Nie. Jest wiele rzeczy do zrobienia, niezależnie od tego, czy są one poważne czy trywialne. Sprawiedliwy będzie żył z wiary we wszystkich sprawach. Czy rozumiecie to? Musimy żyć z wiary. Jesteśmy zbawieni przez wiarę i przez wiarę jesteśmy bezpieczni od zagrożenia. Kiedy modlimy się z wiary, Bóg odpowiada. Musimy żyć wiarą i modlić się, nawet jeśli jesteśmy słabi. We wszystkim, od zaślubin po głoszenie ewangelii, potrzebujemy wiary. Kiedy głosimy komuś ewangelię, wiara sprawia, że modlimy się w ten sposób. „Boże, wierzę, że zbawiłeś tę duszę”. Robimy wszystko z wiary.
Nie możemy głosić ewangelii bez wiary. Możemy głosić ewangelię tylko poprzez wiarę. Ludzie zostają zbawieni, kiedy głosimy ewangelię z wiary. Czy kiedykolwiek żyliście z wiary? Ludzie żyją bez wiary, nie wiedząc, że muszą żyć z wiary, więc kiedy napotykają trudności, trafiają na dno. Szukają tylko wtedy, gdy wyczerpią swoją moc, więc na końcu zawsze czegoś im brakuje. Nie mają zaufania do wiary i niechętnie żyją, mówiąc: „Niechętnie żyję, bo nie mogę umrzeć”.
Ale sprawiedliwi żyją życiem wiary spontanicznie i pozytywnie; wierzą, szukają i otrzymują odpowiedzi. Bezużyteczne myśli i niewiara stają się obecne, jeśli nie mamy wiary. Wtedy nie możemy podążać za kościołem. Jak możemy podążać za Panem bez wiary? Czy jest coś w ciele, w co można wierzyć? Nic. Jak możemy wierzyć? Nie możemy mieć wiary, jeśli nie wierzymy w Boga. Możemy podążać za kościołem, kiedy żyjemy z wiary, a życie z wiary wynika z wiary. Czy rozumiecie to? Czy wierzycie w Boga? No to szukaj tego, czego potrzebujesz. Wierz w Boga, a wszystko pójdzie dobrze. Jedynym problemem jest brak uświadomienia sobie, że musimy żyć wiarą.
Dziękuję Bogu, który poprowadził nas do życia w wierze do końca naszych dni.