Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[8-3] Kto jest Chrześcijaninem? (List do Rzymian 8:9-11)

(List do Rzymian 8:9-11)
„Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, Ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Swego Ducha, który w was mieszka”

To, czy ktoś jest prawdziwym chrześcijaninem, czy nie, zależy od tego, czy mieszka w nim Duch Boży. Jak ktoś może być chrześcijaninem, niezależnie od tego, czy wierzy w Jezusa, czy nie, jeśli nie ma Ducha Świętego w swoim sercu? Paweł mówi nam, że to, czy wierzymy w Jezusa, nie jest najważniejszą kwestią, lecz to czy wierzymy w Niego poprzez odkrycie sprawiedliwości Bożej, czy też nie. Prawdziwa wiara wymagana od świętych to wiara gotowa na to, aby Duch w nich zamieszkał. Obecność Ducha Świętego w was decyduje, czy jesteście chrześcijanami, czy nie.
Dlatego Paweł powiedział: „A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy”. Powiedział „ktoś”. Nie ma znaczenia, czy dana osoba jest pastorem, ewangelistą czy kaznodzieją ruchu odrodzenia. Jeśli ktoś nie ma Ducha Świętego w swoim sercu, osoba ta nie jest Jego. Musisz pamiętać, że jeśli nie wierzysz w sprawiedliwość Bożą, która prowadzi do otrzymania Ducha Świętego, jesteś grzesznikiem przeznaczonym na pójście do piekła. Dlatego wszyscy powinniśmy troszczyć się o ewangelię wody i Ducha, która zawiera sprawiedliwość Bożą.
Jeśli Duch Święty mieszka w nas, oznacza to, że umarliśmy dla grzechu przez wiarę w chrzest Chrystusa. Ale nasz duch żyje dzięki nowo osiągniętej sprawiedliwości. Co więcej, w dniu, w którym nasz Pan ponownie przyjdzie, nasze śmiertelne ciała również otrzymają życie. Dlatego musimy myśleć o Tym, który dał nam Ducha Świętego.
Jeśli nie macie wiary w sprawiedliwość Bożą, nie należycie do Chrystusa. Z drugiej strony, jeśli naprawdę wierzycie w Bożą sprawiedliwość, Duch Boży mieszka w was. Bez tej wiary Duch Święty nie panowałby nad wami. Dlatego, jeśli nie macie Słowa odkupienia, które zawiera sprawiedliwość Bożą, nie należycie do Chrystusa, nawet gdybyście zewnętrznie wyznawali i recytowali Skład Apostolski podczas każdego niedzielnego nabożeństwa. Jeśli nie należycie do Chrystusa, wasz duch zostanie przeklęty i doprowadzi was do wiecznej zagłady, bez względu na to, jak bardzo chcielibyście czynić dobro.