Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[16] Pozdrówcie Jedni Drugich 

Apostoł Paweł w swym epilogu powiedział świętym w Rzymie, a także nam, abyśmy pozdrawiali jedni drugich. Kogo możemy całym sercem pozdrowić w Panu, nawet w tym wieku? Możemy z radością pozdrowić pastorów i wierzących, którzy głoszą Słowo Boże na całym świecie. Możemy mieć społeczność z tymi, którzy są zbawieni, czytając książki o ewangelii wody i Ducha. My także mamy kościoły, wierzących i sługi Boże, i możemy ich pozdrawiać w Chrystusie.
Ponieważ nie każdy wierzy w ewangelię wody i Ducha, sprawiedliwi nie mogą wszystkich pozdrawiać. Na tym świecie nie ma zbyt wielu ludzi, których możemy pozdrawiać z radością. Szkoda tylko, że nie ma tak wielu ludzi, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, których możemy pozdrawiać i mieć społeczność w tej samej wierze. Nie możemy mieć społeczności z grzesznikami, którzy udają sługi Boże w światowych kościołach.
Tak jak grzech i Duch Święty nie mogą mieszkać razem, tak grzesznicy i sprawiedliwi nie mogą się pozdrawiać. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mogą ofiarować duchowe uwielbienie Bogu i pracować nad sprawami duchowymi. Ale grzesznicy, którzy nie otrzymali jeszcze przebaczenia grzechów, próbują zostać zbawieni, przestrzegając Prawa Bożego, i w ten sposób nie mogą mieć duchowej społeczności ze sprawiedliwymi. Tak jak zwierzę i człowiek nie mogą ze sobą rozmawiać, tak sprawiedliwi nie mogą mieć duchowej społeczności z grzesznikami.
Widzimy, że jedynymi ludźmi, z którymi Paweł miał duchową społeczność, byli ci, którzy mieli taką samą wiarę jak jego. Wiemy, że jeśli ktoś miał społeczność z Pawłem, oznacza to, że Paweł zatwierdził jego wiarę. Pomyślałem więc: „Gdybym miał dziś udać się do określonego regionu, kogo powinienem odwiedzić i pozdrowić?”. Jestem pewien, że odwiedzę kościół Sokcho, jeśli pójdę do Sokcho, i kościół Gangneung, jeśli pójdę do Gangneung. Mogę spotkać sługi Boże i wierzących, mieć społeczność z nimi i łamać z nimi chleb. Mogę tam również odwiedzić domy moich braci i sióstr i pozdrowić ich. Lecz ludzie, których mogę pozdrowić, to tylko ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha oraz ci, z którymi mogę dzielić tę samą wiarę w Ducha Świętego.
Widzimy, jak błogosławieni są ci, których wiara została zatwierdzona przez Pawła. Jak wspaniałe to jest, że mamy ewangelię wody i Ducha, aby potwierdzać naszą wiarę i pozdrawiać się nawzajem. Czy wierzycie w ewangelię wody i Ducha, która pozwala wam się pozdrawiać? Czy możecie bez wątpienia wiernie wyznać Bogu, że nie macie żadnego grzechu?
Miałem okazję pozdrowić współwyznawców w Chinach, kiedy tam byłem. Odwiedziłem brata, który mieszkał nad brzegiem rzeki Heran. Jak tylko obudziliśmy się następnego ranka, przygotował nam obfite śniadanie. Siedzieliśmy przy ogromnym okrągłym stole, takim, przy którym sadza się wszystkich członków rodziny także i tej dalszej, i mieliśmy cudowną społeczność z tamtejszymi wierzącymi. W pobliskim mieście był też ewangelista, który tak bardzo chciał nas zobaczyć. Więc odwiedziliśmy go i też mieliśmy z nim społeczność. Możemy pozdrowić każdego, kto wierzy w ewangelię wody i Ducha.
Gdzie bym się udał, gdybym odwiedził Stany Zjednoczone? Odwiedziłbym pastora Sangchana Lee i jego żonę w dzielnicy Flushing w Nowym Jorku. Odwiedziłbym tam także Kościół Nowego Życia, aby spotkać się z naszymi braćmi i siostrami. W Rosji też jest kościół narodzonych na nowo, który odwiedziłem kilka lat temu. W Japonii chciałbym odwiedzić dom diakonisy Soon-Ok Park w Tokio.
Jesteśmy sprawiedliwymi, którzy są zbawieni dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Nie byliśmy zbawieni z powodu jakichkolwiek osiągnięć naszego ciała, ale z powodu sprawiedliwości Bożej, którą otrzymaliśmy przez naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha.
Jak widać, są ludzie przeznaczeni do powitania przez sprawiedliwych, podobnie jak Paweł miał listę osób do powitania w 16 rozdziale Listu do Rzymian. Podobnie jak Paweł, nie możemy pozdrowić każdego chrześcijanina, ponieważ nie wszyscy mają właściwą wiarę, lecz pozdrawiamy tylko tych, którzy znają i wierzą w sprawiedliwość Bożą. Nie możemy nie chwalić Boga za to, że dał nam wiarę, w której możemy pozdrawiać i być pozdrawiani.
 


Paweł ostrzegł nas, abyśmy trzymali się z dala od tych ludzi

 
Począwszy od wersetu 17, drugim napomnieniem skierowanym do nas przez Pawła jest trzymanie się z dala od tych, którzy służą tylko własnym brzuchom. „A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich. Gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi” (List do Rzymian 16:17-18). Są tacy, którzy nie służą Chrystusowi, a własnym brzuchom. To oni wywołują rozłamy wśród wierzących i zwodzą naiwnych łagodnymi słowami i pochlebnymi wypowiedziami. Nie możemy pozdrawiać takich ludzi, lecz musimy trzymać się od nich z daleka.
Paweł ostrzegł nas, abyśmy trzymali się z daleka od takich ludzi, ponieważ ci lubią powodować udręki w kościele, przeszkadzać tym, którzy szczerze wierzą w Boga i gromadzą naiwnych tylko po to, by nakarmić własną chciwość. Tacy oszukańczy przywódcy chrześcijańscy próbują uwięzić ludzi pod wpływem grzechu, ucząc swoich naśladowców całkowitego przestrzegania Prawa. Napełniają tylko własne brzuchy w imię Jezusa i zwodzą niewinnych. Nie ma potrzeby, abyśmy ich pozdrawiali, ponieważ pełnią służbę tylko po to, by służyć własnym brzuchom.
 


Ewangelia wody i Ducha musi rozprzestrzenić się na wszystkie narody!

 
Po trzecie, Paweł mówił o potrzebie głoszenia ewangelii wszystkim narodom. W wersecie 26 czytamy: „Lecz teraz objawionej i przez Pisma proroków według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do posłuszeństwa wierze…”. Ewangelia wody i Ducha, którą głosił Paweł, jest prawdziwą ewangelią, w którą muszą wierzyć wszystkie narody i której muszą być posłuszne. Szkoda tylko, że większość regionów, w których Paweł zakładał kościoły z tymi, którzy wierzyli w ewangelię wody i Ducha, stało się teraz regionami islamskimi.
W tamtym czasie Paweł udał się do tych regionów i ustanowił tam przywódców kościelnych wśród wierzących w ewangelię wody i Ducha, która zawiera sprawiedliwość Bożą. W podobny sposób wysyłamy pracowników do naszego kościoła po przeszkoleniu ich w naszej szkole misyjnej. Pomimo że kościoły w tamtym czasie zachowywały wiarę w „jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest” (List do Efezjan 4:5), nie udało im się zachować wiary w ewangelię, ponieważ nie spisali jej na piśmie.
W tej chwili jesteśmy w trakcie tłumaczenia naszych książek na język turecki. Ktoś z Turcji był wzruszony naszymi angielskimi wydaniami i zgłosił się do ich przetłumaczenia. Zaczynamy teraz głosić ewangelię wody i Ducha tam, gdzie kiedyś sam Paweł głosił ewangelię i zakładał kościoły Boga. Głosimy tę samą ewangelię, którą Paweł głosił kiedy odwiedził ten sam region. Ewangelia, którą głosił Paweł, była ewangelią wody i Ducha, która może zbawić wszystkie narody, poprzez wierzenie w nią i bycie jej posłusznym.
W ostatnim rozdziale Listu do Rzymian Paweł powiedział świętym w Rzymie, aby pozdrawiali się wzajemnie, trzymali się z dala od tych, którzy tylko napełniają swe brzuchy, i głosili ewangelię wody i Ducha wszystkim narodom.
 

Ewangelia wody i Ducha będzie nas wzmacniać
 
Czwartą rzeczą, o której Paweł wspomniał, było to, że ta ewangelia wody i Ducha jest mądrością Bożą, która nas utwierdzi. „A Temu, który was może utwierdzić według mojej ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem; Lecz teraz objawionej i przez Pisma proroków według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do posłuszeństwa wierze; Temu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen” (List do Rzymian 16:25-27). Co mogło utwierdzić świętych w Rzymie? To ewangelia wody i Ducha Pawła mogła utwierdzić świętych w Rzymie i rzeczywiście ich utwierdziła. Ta ewangelia jest także mądrością Bożą.  
W ewangelii, którą dał nam Bóg, jest Jego mądrość. Ta ewangelia ma moc usunięcia wszystkich grzechów, nawet tych ludzi, którzy są pełni niedoskonałości. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, są nie tylko bezgrzeszni, ale także są głosicielami tej ewangelii, bez względu na to, jak słabi i pełni niedoskonałości mogą być. Tylko mądrość Boża oraz ewangelia wody i Ducha, która z niej pochodzi, mogą uczynić nas kompletnymi istotami. Poza tą ewangelią nie ma prawdy, która mogłaby wzmocnić czyjąś duszę, serce, myśli i ciało.
Paweł nie nazwał ewangelii „ewangelią”, ale nazwał ją „moją ewangelią”. Ewangelia, którą głosił Paweł, była ewangelią wody i Ducha, która została objawiona zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Ta ewangelia wody i Ducha jest oparta na ewangelii objawionej przez proroków w Starym Testamencie i wypełnionej przez Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. Dlatego Paweł powiedział, że „jego ewangelia” została objawiona według objawienia tajemnicy okrytej milczeniem przez Pisma proroków.
Ewangelia, którą głosił Paweł, została zawarta w systemie ofiarnym w Pięcioksięgu Starego Testamentu, zwłaszcza w Księdze Kapłańskiej, i została wypełniona przez Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie jako Boża sprawiedliwość poprzez Jego chrzest, Jego śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie. Dlatego Paweł oddał całą chwałę „Temu, który was może utwierdzić według mojej ewangelii”.
Ewangelia wody i Ducha utwierdza świętych i sługi Boże. Dzięki tej ewangelii nasza wiara, dusze, myśli, umysły i ciała zostają wzmocnione. Jak możemy wzmocnić naszą wiarę? Co sprawia, że pozostajemy silni przez cały czas, kiedy zawsze jesteśmy słabi?
Nasza wiara staje się coraz silniejsza, ponieważ otrzymaliśmy zbawienie Chrystusa, który zgładził wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i krew na Krzyżu. Możemy powiedzieć, że nie mamy grzechu przed Bogiem, ponieważ nasze serca nie mają już się czego wstydzić, a dzięki tej duchowej wierze bez wstydu możemy głosić ewangelię wody i Ducha tym, którzy są nadal związani grzechem.
 

Ostatnie upomnienia
 
Paweł kończy rozdział 16 modlitwą na zakończenie, mówiąc: „Temu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen”. Co najbardziej wychwala Boga? Głoszenie sprawiedliwości Bożej w Jezusie Chrystusie najbardziej wychwala Boga. Jesteśmy również wychwalani, gdy całym sercem służymy ewangelii.
Istota przesłania Pawła w 16 rozdziale Listu do Rzymian jest taka: pozdrawiajcie jedni drugich, trzymajcie się z dala od tych, którzy tylko napełniają swój brzuch, głoście ewangelię wszystkim narodom. To było ostatnie napomnienie, jakie Paweł przekazał Kościołowi w Rzymie. Ewangelia wody i Ducha, którą głosił Paweł, ma moc wzmacniać nas pod każdym względem. W to właśnie wierzymy. Wiara w ewangelię wody i Ducha jest taka sama, jak wiara apostołów w Biblii i to, w co wierzy teraz nasz własny kościół.
Czy czujecie tą identyczność? Jestem zdumiony, ilekroć czytam Biblię i zdaję sobie sprawę, że mamy taką samą wiarę, jak postacie biblijne, które żyły dwa tysiące lat temu.
Czy zastanawiałeś się, z iloma osobami codziennie dzielimy się ewangelią? Dzielimy się ewangelią z nie mniej niż dwoma tysiącami ludzi dziennie. Te dwa tysiące wkrótce pomnoży się do dziesięciu tysięcy, jeśli nowo narodzeni ponownie święci w każdym narodzie będą głosić ewangelię swoim sąsiadom, dziesięć tysięcy ludzi będzie musiało podzielić się nią tylko raz, aby stali się dwudziestoma tysiącami. Jak widać, głoszenie ewangelii całemu światu nie jest wcale zadaniem niemożliwym do wykonania.
Oczywiście kluczową cechą naszych książek o ewangelii wody i Ducha jest to, że nie znikają, ale są przechowywane, a ich znaczenie nie zmienia się niezależnie od tego, ile osób je czyta. Tam, gdzie jest książka, która zawiera ewangelię wody i Ducha, wielu ludzi ją pożyczy i przeczyta, a ewangelia Boża będzie się rozprzestrzeniać. Dzień, w którym ewangelia dotrze do całego świata, nie jest zbyt odległy.
Sprawiedliwość Boża, którą macie dzięki wierze, jest ewangelią wody i Ducha, której nawet mieszkańcy krajów rozwiniętych nie są dobrze świadomi. Prawdziwa ewangelia, którą pragniemy podzielić się z całym światem, jest tajemnicą nieznaną temu światu, dlatego z niecierpliwością pragniemy wyjawić tajemnicę zbawienia wszystkim, którzy duszą się swoimi grzechami. Ta sprawiedliwość Boża, ukazana w ewangelii wody i Ducha, jest tak wyraźna, że każdy, kto przyjmuje tę ewangelię, będzie dziękował Bogu i chwalił Boga.
Niektórzy uważają, że to dziwne, że wielokrotnie rozmawiamy o ewangelii wody i Ducha. Ale bez względu na to, ile razy to powtarzamy, wciąż budzi radość i wdzięczność w naszych duszach. Ponieważ jest tak wielu chrześcijan, którzy wciąż są skazani na życie w grzechu, wielokrotnie głosimy ewangelię wody i Ducha całemu światu. Ponieważ ta ewangelia jest tą samą ewangelią, która została przekazana przez apostołów, w tym Pawła, wszystkie dusze powinny wierzyć w tę ewangelię. Musimy słuchać i wyryć ewangelię wody i Ducha w naszych sercach, ponieważ jest ona niezbędna dla każdego chrześcijanina.
Dzielimy się ewangelią z ponad dwoma tysiącami ludzi dziennie za pośrednictwem naszych książek, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych, oraz naszej strony internetowej. Jesteśmy pewni, że jeśli ziarno prawdy spadnie na dobrą glebę, będzie w stanie wydać plon―trzydzieści, sześćdziesiąt lub sto razy większy niż zasiano. Jedna osoba może głosić ewangelię dziesiątkom ludzi, a każda z tych osób może następnie głosić ewangelię dziesiątkom innych, głosząc ewangelię ogromnej liczbie ludzi.
Kiedy słyszymy, że nasza ewangelia dociera do ponad dwóch tysięcy ludzi dziennie, nasze serca wypełniają się Bożą sprawiedliwością. Dziękuję Bogu, że otworzył nam drogę do głoszenia tej ewangelii na całym świecie. Modlę się, aby Bóg jeszcze bardziej wzmocnił wiarę Swoich sług.
Ewangelia wody i Ducha, która teraz rozprzestrzenia się po całym świecie, jest nową falą prawdy o zbawieniu. Ta ewangelia jest jedyną drogą do otrzymania Ducha Świętego i wejścia do Królestwa Bożego. Bez względu na to, jak bardzo poszukujesz, w świeckich religiach nie znajdziesz ewangelii wody i Ducha.
Ludzie na całym świecie będą dziękować Bogu, ponieważ mogą teraz uwierzyć w Jego sprawiedliwość poprzez ewangelię wody i Ducha. Każdy, kto czyta naszą książkę, zawoła: „Ach! W ten sposób Jezus zbawił mnie od moich grzechów!”, ponieważ nigdy wcześniej nie słyszeli tej ewangelii.
Ci, którzy chcą uwolnić się z niewoli grzechu i ci, którzy nieustannie pragną otrzymać Ducha Świętego, otrzymają całkowite przebaczenie swoich grzechów i spokój umysłu, kiedy w końcu poznają i przyjmą ewangelię wody i Ducha. Od tego momentu ewangelia wody i Ducha dotrze do wszystkich narodów na świecie.
Moje serce przepełnia radość, że ewangelia wody i Ducha rozprzestrzenia się po całym świecie. Chociaż służę ewangelii, wiem, że wciąż jestem pełen słabości i niedociągnięć. Ale ponieważ całkowicie wierzę w ewangelię wody i Ducha i znam sprawiedliwość Bożą, zawsze otrzymuję nową siłę od Pana, abym mógł dalej służyć Jego ewangelii. Ewangelia dotarła teraz do większej liczby narodów; więcej ludzi przeczytało nasze książki i było zdumionych taką doskonałą ewangelią.
Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą na całym świecie, to ci, którzy zostali zbawieni dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Powodem, dla którego możemy stać się całością i być kompletni pomimo naszych słabości, jest to, że wierzymy w naszego Pana, sprawiedliwość Bożą. Jesteśmy pracownikami Boga. Nie dążymy do tego, aby tylko zaspokoić nasze cielesne brzuchy, ale do szerzenia prawdziwej wiary na całym świecie. Błogosławię i mam nadzieję, że wielu sprawiedliwych wierzących podejmie wyzwanie szerzenia ewangelii na całym świecie. 
Podobnie jak Paweł, możemy głosić ewangelię wody i Ducha, niezależnie od tego, kiedy Pan przyjdzie. Pracujmy razem ciężko dla tego Wielkiego Nakazu. Kiedy będziemy głosić ewangelię po krańce ziemi, Pan przyjdzie zgodnie ze Swoją obietnicą i zabierze nas do domu. Musimy uważnie słuchać tego, co Paweł nam napomniał, pozdrawiać i zachęcać się nawzajem. Chociaż jesteśmy niedoskonali w naszych uczynkach, jesteśmy wielce duchowo wzmocnieni dzięki wierze w Bożą sprawiedliwość. Dowiadujemy się, jak godziwa i pewna jest nasza wiara w ewangelię wody i Ducha. Naprawdę wierzymy w naszego Pana, który jest doskonałą sprawiedliwością Bożą.
Kiedy patrzymy na ten świat z wiarą w Bożą sprawiedliwość, okazuje się, że jest tak wiele do zrobienia. Wszyscy możemy żyć, głosząc ewangelię na całym świecie, wielbiąc Boga z wiarą w Chrystusa, który jest sprawiedliwością Bożą.
Alleluja! Chwalę na wieki naszego Pana, sprawiedliwość Bożą!