Search

Kazania

Temat 11: Przybytek

[11-19] Złoty Świecznik (Księga Wyjścia 25:31-40)

Złoty Świecznik
(Księga Wyjścia 25:31-40) 
„Uczynisz też świecznik ze szczerego złota. Ów świecznik będzie wykuty: jego podstawa, ramiona, kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. Z jego boków będzie wychodzić sześć ramion: trzy ramiona świecznika z jednego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego boku. Trzy kielichy na kształt migdału na jednym ramieniu, wraz z gałką i kwiatem; i trzy kielichy na kształt migdału na drugim ramieniu, wraz z gałką i kwiatem. Tak będzie na wszystkich sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. Ale na trzonie świecznika będą cztery kielichy na kształt migdału, z gałkami i kwiatami. I będzie gałka pod dwoma jego ramionami, także gałka pod następnymi dwoma ramionami i gałka pod innymi dwoma ramionami: tak będzie pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. Z niego samego będą wychodzić gałki i ramiona, wszystko to w całości będzie wykute ze szczerego złota. Uczynisz też do niego siedem lamp i zapalisz je, aby świeciły w przeciwległą stronę. Także jego szczypce i naczynia na popiół mają być ze szczerego złota. Uczynisz go i wszystkie naczynia z talentu szczerego złota. Uważaj, abyś uczynił wszystko według wzoru tego, co ci ukazano na górze.”
 
 
Złoty świecznik
Złoty świecznik został wykonany z bryły czystego złota. Jego podstawa była wykuta z jednego kawałka bryły czystego złota, z trzema ramionami wychodzącymi z każdego z jego dwóch boków i siedmioma lampami umieszczonymi na szczycie podstawy i jego sześciu ramionach. Ponieważ złoty świecznik został wykonany z bryły czystego złota, był to urzekająco wspaniały i piękny widok.
Na szczycie złotego świecznika znajdowało się siedem lamp do przechowywania oliwy, która była zapalana, aby przez cały czas oświetlać Miejsce Święte. Do Miejsca Świętego można było wejść tylko poprzez podniesienie i otwarcie zasłony wejścia Przybytku utkanej z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. Ci, którzy mogą wejść do tego miejsca, to tylko ci, którzy wierzą w dzieła zbawienia objawione w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. W związku z tym nikt nie może wejść do Miejsca Świętego bez tej wiary, ponieważ jest to miejsce dozwolone tylko dla tych, którzy znają tajemnicę błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru ukazanego w zasłonie wejścia Przybytku.
Dlatego tylko ci, którzy wierzą w cudowne zbawienie z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru, mogą zostać członkami Kościoła Bożego. Cztery kolory zasłon w wejściach Przybytku to cień ewangelii wody i Ducha, zapowiadający przyjście Jezusa, który wziął na Siebie nasze grzechy świata, przyjąwszy chrzest, i poniósł potępienie za nasze grzechy, będąc ukrzyżowanym i przelewając Swoją krew. 
Nic innego, jak tylko ta ewangelia wody i Ducha, jest ewangelią prawdziwego przebaczenia grzechów, którą dał nam Pan. Ewangelia wody i Ducha składa się z chrztu, który Jezus Chrystus przyjął i sądu na Krzyżu, który poniósł, aby dać nam błogosławieństwo odpuszczenia grzechów. W związku z tym tylko ci, którzy całym sercem wierzą w tę prawdę, mogą otrzymać odpuszczenie wszystkich swoich grzechów. Innymi słowy, Bóg pozwala wejść do Miejsca Świętego tylko tym, którzy wierzą w prawdę błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru.
Tak jak złoty świecznik w Miejscu Świętym zawsze świecił jasnym światłem, tak i ci, którzy stają się dziećmi Bożymi, wierząc w ewangelię wody i Ducha, mogą oświetlać ten świat światłem zbawienia, które zbawia ludzi od grzechów. Innymi słowy, tylko ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha, mogą pełnić rolę świecznika, który daje światło zbawienia, aby inni również mogli poznać tę prawdę i otrzymać przebaczenie swych grzechów. 
Złoty świecznik miał kwiaty, gałki i kielichy. Bóg nakazał umieścić na świeczniku siedem lamp, dlatego kiedy świecznik zapalano, ciemności nigdy nie było w Miejscu Świętym. Oznacza to, że sprawiedliwi, którzy zostali oczyszczeni ze swoich grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, gromadzą się razem, budują Kościół Boży i oświetlają ten świat. Światło świecznika, które świeciło w Miejscu Świętym, to ewangelia wody i Ducha, która usuwa ciemność tego świata.
Aby zbawić nas od grzechu, Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, wcielony w ludzkie ciało. Wziął na Siebie nasze grzechy, przyjął chrzest od Jana, a aby ponieść potępienie za nasze grzechy, został ukrzyżowany. W ten sposób Jezus stał się światłem zbawienia. Na dziedzińcu Przybytku grzesznicy składali swoje grzechy na ofiarę, kładąc ręce na jej głowie i pozwalając jej ponieść potępienie za grzechy, zabijając tę ofiarę. 
Podobnie Jezus Chrystus dopełnił naszego zbawienia, przyjmując chrzest i umierając na Krzyżu zgodnie z prawem Bożym, stał się światłem zbawienia dla całej ludzkości. Dzięki posługom ukazanym w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze Jezus Chrystus dokonał zbawienia ludzkości. W ten sposób zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów, wierząc w ewangelię chrztu i krwi, które dał nam Jezus Chrystus. Wszyscy, którzy wierzą w Jezusa, muszą również odkryć to światło prawdy.
Jezus Chrystus rzucił światło zbawienia na ten świat, aby tylko ci, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha, mogli wejść do Królestwa Bożego. W związku z tym tylko ci, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha, mogą stać się częścią Kościoła Bożego i otrzymać uprawnienie, aby świecić i rozprzestrzeniać światło wody i Ducha na całym świecie. Ponieważ tylko oni wierzą w ewangelię wody i Ducha i szerzą ją, Bóg szczególnie im powierzył tę ewangelię wody i Ducha, i pozwolił im świecić światłem prawdziwej ewangelii. 
W związku z tym powinniśmy zdać sobie sprawę, że to dzieło szerzenia światła ewangelii na całym świecie może być wykonane tylko przez tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha jako prawdziwą prawdę. Grzesznicy nie mogą wejść do Miejsca Świętego. Tylko ci, którzy wierzą w ewangelię, ukazaną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici wejścia Przybytku mogą wejść. Dlatego tylko ci, którzy znają prawdę o błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici i wierzą w nią w swoich sercach, mogą wejść do Przybytku i wykonać zadanie oświecania jasnym światłem zbawienia.
Przy wejściu dziedzińca Przybytku zasłona z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oświetlała również drogę. Tym, którzy szukają przybytku, aby złożyć w nim ofiary, Bóg uczynił wejście jego dziedzińca w tych samych czterech kolorach. Ale ludzie w czasach Starego Testamentu nie mogli na zawsze stać się całością z powodu swoich codziennych ofiar. Dlatego musieli nadal czekać na Mesjasza. Jednak, kiedy Jezus Chrystus Mesjasz rzeczywiście przyszedł, nie zdali sobie sprawy, że stał się prawdziwym Mesjaszem, składając jedną wieczną ofiarę zgodnie z objawieniem dokonanym w kolorach zasłony wejścia Przybytku. 
Podobnie jest z dzisiejszymi chrześcijanami, którzy nawet wzywając imienia Jezusa, nie wiedzą, że przyszedł z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru i doskonale nas zbawił. Kiedy ludzie Starego Testamentu codziennie składali swoje ofiary z nałożeniem rąk i krwią ofiar, musieli wierzyć, że Zbawiciel pojawi się w taki sam sposób, jak ich ofiara. 
Podobnie ludzie na świecie muszą również wierzyć, że Jezus Chrystus Zbawiciel przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie grzechy świata, przyjął chrzest zgodnie ze starotestamentowym systemem ofiarnym nakładania rąk i krwi, został ukrzyżowany i przelał Swoją krew i tym samym ocalił Swój lud od grzechu. Ale ponieważ nie znają nawet systemu ofiarnego Starego Testamentu, nie mają pojęcia, czy Jezus przyszedł przez Swój chrzest i krew, czy tylko przez krew na Krzyżu, czy też jako zwyczajny Zbawiciel. 
W oczach Boga wiara, jaką dzisiejsi chrześcijanie pokładają w systemie ofiarnym Starego Testamentu, jest tak samo wadliwa, jak wiara ludu Izraela. Ponieważ nie mają prawdziwej wiary w Mesjasza, który objawił się w systemie ofiarnym, nie mogą uwierzyć, że Mesjasz przyszedł, został ochrzczony i przelał Swoją krew. Jednak wszystkie narody tego świata, łącznie z ludem Izraela, muszą wierzyć w ewangelię wody i Ducha, że Jezus zbawił ich od grzechów przez posługę Swego chrztu i ukrzyżowania.
Aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów i potępienia, Jezus Chrystus przyjął chrzest i przelał Swoją krew. Dzięki prawdzie zawartej w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, która ukazała się w wejściu Przybytku, w cieniu ewangelii wody i Ducha, możemy poznać Jezusa Chrystusa. Ta prawda zbawienia jest taka, że ludzie mogą otrzymać przebaczenie grzechów, wierząc w prawdziwą ewangelię w swoich sercach. Wierząc w ewangelię wody i Ducha, którą dał nam Jezus Chrystus, przychodząc na ten świat, przyjmując chrzest i umierając na Krzyżu, musicie mieć w sercach wiarę, która zbawia was. Ta prawda ocaliła was od wszystkich waszych grzechów.
W świętym Domu Bożym były trzy wejścia z zasłon. Wszystkie te wejścia były utkane z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. Jak wam wielokrotnie powtarzałem, te cztery kolory ukazują dokładnie zbawienie Boże: aby zbawić nas od naszych grzechów, Bóg ustanowił prawo odpuszczenia grzechów przez błękitną, purpurową i karmazynową nić oraz skręcony bisior. Dlatego jeśli wierzymy zgodnie z tym prawem odpuszczenia grzechów, wówczas Bóg przyjmie naszą wiarę i na zawsze zbawi nas od naszych grzechów.
To przez wiarę w ewangelię wody i Ducha, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, każdy z nas może zostać zbawiony na zawsze od wszystkich grzechów. Znając i wierząc w prawdziwe znaczenie systemu ofiarnego Boga, każdy może się do Niego udać. Przy wejściu do Miejsca Świętego, Domu Bożego, znajdowało się pięć słupów, a na nich zawieszono zasłonę utkaną z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. Abyśmy mogli przyjść do Boga, musimy mieć wiarę w cztery prawdy, które objawiają się w czterech kolorach zasłony. 
Wiara ukazana w błękitnej nici polega na tym, że Jezus Chrystus przyjął nasze grzechy, przyjąwszy chrzest, a wiarą objawioną w karmazynowej nici jest to, że Jezus poniósł potępienie za grzech, będąc ukrzyżowanym i przelewając Swoją krew. Wiara objawiona w kolorze purpurowym to wiara, że Jezus jest Samym Bogiem, a wiara przejawiająca się w skręconym bisiorze polega na wierze w Jego misterne Słowo, że Bóg uczynił nas bezgrzesznymi, zmywając nasze grzechy wyżej wymienionymi nićmi - to znaczy błękitną, purpurową i karmazynową nicią. Ta prawda nazywa się ewangelią wody i Ducha. Jako tacy, wierząc, że Jezus zbawił nas przez wodę i Ducha, możemy wejść do Królestwa Bożego. Taka jest wiara tych, którzy mogą otworzyć wejście Przybytku i wejść do Miejsca Świętego.
Wejście dziedzińca przybytku utkane z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici pozwala nam zrozumieć Boży plan, jak On nas zbawi, pokazując nam, że nasze zbawienie, pochodzące z przebaczenia grzechów ustanowione przez Boga, nie jest osiągane poprzez własne wysiłki człowieka. Nawet jeśli każdego dnia prosimy o przebaczenie naszych grzechów, bez ofiary przebłagania za grzech, przekazania grzechu przez nałożenie rąk i przelania krwi, nie możemy być zbawieni od naszych wiecznych grzechów. Tylko wtedy, gdy ofiara, która przyszła, aby nas zbawić od naszych grzechów, bierze na siebie nasze wieczne grzechy świata, możemy zostać całkowicie zbawieni, wierząc w tę prawdę i otrzymując w ten sposób przebaczenie grzechów.
Jeśli mamy w sercu wiarę, która wierzy w tę ewangelię prawdy, będziemy w stanie głosić ewangelię zbawienia, która przyniesie życie wieczne każdej zagubionej duszy. Wierząc w służbę Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, możemy oświetlić ten świat prawdą o przebaczeniu grzechów. Świecznik w Miejscu Świętym miał siedem lamp, więc kiedy te lampy zostały zapalane, ich światło odbijało się od ścian Przybytku wykonanych z desek pokrytych złotem, oświetlając w ten sposób całe wnętrze Miejsca Świętego. Gdyby w Miejscu Świętym nie było świecznika, panowałaby tam tylko ciemność. To jest powód, dla którego Bóg umieścił świętych i Jego sługi, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, w tym mrocznym świecie.
 
 

Jaka Jest Rola Złotego Świecznika?

 
Złoty świecznik pokazuje nam, że Bóg dał nam wiarę, która wierzy w prawdę, która staje się światłem świata. Naszą wiarą jest wierzyć, że Jezus Chrystus narodził się na tej ziemi, został ochrzczony i przelał Swoją krew na Krzyżu. Innymi słowy, Bóg mówi nam, abyśmy tą wiarą świecili światło zbawienia. Kiedy trzymamy w sercach ewangelię zbawienia i szerzymy tę wiarę, to właśnie w tym momencie jaśnieje światło prawdy. Ludzie będą widzieli i zbliżali się do tego jasnego światła, zdając sobie sprawę, że Pan zbawił ich błękitną, purpurową i karmazynową nicią oraz skręconym bisiorem i że stali się ludem Bożym. To światło prawdy to ewangelia wody i Ducha, zaplanowana i wypełniona przez Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
Z naszą wiarą w prawdę, że Jezus przyszedł na tę ziemię, został ochrzczony i ukrzyżowany, przelał Swoją krew, umarł i zmartwychwstał, aby dać nam przebaczenie wszystkich grzechów, głosimy ewangelię tym, którzy pragną być zbawieni. Gdyby Jezus Chrystus nie został ochrzczony i ofiarowany za nas, nigdy, ale to przenigdy nie zostalibyśmy zbawieni od naszych grzechów. 
Ponieważ Jezus przyjął chrzest, przelał Swoją krew i został złożony w ofierze za nas, mógł dać wszystkim grzesznikom wiarę, która ich zbawia. Nie szerzymy tutaj złudnej doktryny. Na cały świat szerzymy światło zbawienia, które objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze. Ponieważ mamy wiarę, która zna i wierzy w chrzest Jezusa i Jego ofiarę na Krzyżu, niesiemy światło życia tym, których serca są pogrążone w ciemności. Wszyscy, którzy w ten sposób zostali oświeceni przez to światło, dają świadectwo wspaniałego cudu, że wszystkie ich grzechy znikły z ich serc. Wszyscy ludzie na świecie również poznają chrzest, który Jezus przyjął i ofiarę Krzyża, którą złożył, aby zmyć wszystkie grzechy świata, a wierząc, że jest to ich własne przebaczenie grzechów, przyjdą odkryć światło prawdy.
Dlaczego Jezus Chrystus musiał przyjść na tę ziemię? Dlaczego musiał zostać ochrzczony? Dlaczego musiał umrzeć na Krzyżu? Dlaczego musiał ponownie zmartwychwstać po trzech dniach? Powodem tego wszystkiego jest to, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Aby wypełnić wszystkie dzieła zbawienia jako Mesjasz, Jezus przyjął chrzest i przelał Swoją krew, a tym samym oświetlił grzesznikom światło zbawienia. Dlatego szerząc światło zbawienia na całym świecie, możemy umożliwić wielu ludziom poznanie tej prawdy, uwierzenie w nią i otrzymanie w ten sposób życia wiecznego.
My jesteśmy świecznikiem, który oświetla ten świat światłem ewangelii wody i Ducha. Dzięki ewangelii, którą głosimy, ludzie poznają światło prawdy, które ich zbawia. Ci, którzy szukają światła w tym ciemnym świecie, zobaczą to wspaniałe światło, które szerzymy, dotrą do światła prawdy i zostaną zbawieni od wszystkich swoich grzechów. Przyjmując wiarę, która wierzy w tę prawdę, wszyscy ludzie mogą zostać zbawieni.
Ta ewangelia nie jest kwestią teoretyczną. Dlatego musimy wierzyć prawdziwym sercem. Możemy pracować nad szerzeniem ewangelii tylko wtedy, gdy naprawdę wierzymy w służbę Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze. Ale nawet jeśli otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, bez lampy, do której można wlać oliwę, nie możemy wiecznie świecić, dlatego Bóg dał nam Kościół Boży, nasz świecznik. Na każdym ramieniu świecznika znajdowały się kielichy, a pod nimi gałki. Oznacza to nic innego jak Kościół zbudowany przez wiarę. 
Miejscem, w którym gromadzą się ci, którzy naprawdę otrzymali przebaczenie grzechów przez wiarę w swoich sercach, jest prawdziwy Kościół Boży. Głową Kościoła jest Jezus Chrystus, a Kościół jest Jego ciałem. Tak jak ciało porusza się dokładnie tak, jak nakazuje głowa, tak Kościół porusza rękami i nogami zgodnie z poleceniem Jezusa Chrystusa. W ten sposób służy się ewangelii. Na co więc patrzy Kościół Boży? Świat całkowicie pogrążony w ciemnych grzechach umiera, a Kościół patrzy na dusze, które są pośród nich, które nie mogą uniknąć, aby być skazane na piekło. Kościół Boży oświetla ich światłem zbawienia. To właśnie robimy ty i ja w Jego Kościele z naszą wiarą w ewangelię.
W krajach, w których chrześcijaństwo ma długą historię, jest wielu wysoce uczonych i znających Biblię. Wierzę, że kiedy ci spośród tych ludzi, którzy nieustannie szukają najprawdziwszej prawdy, spotkają tę prawdę, natychmiast otrzymają przebaczenie swoich grzechów. Aby więc głosić ewangelię wody i Ducha takim ludziom, pracuję, jednocząc się w wierze ze wszystkimi narodzonymi ponownie świętymi.
Ponieważ chrześcijaństwo, w przeciwieństwie do innych religii, oparło swoją wiarę na Słowie, ludzie otrzymają przebaczenie grzechów, jeśli tylko będziemy prawidłowo głosić Słowo. Ale są też tacy, którzy zaciekle przeciwstawiają się tej prawdzie, wyśmiewając ją i nie wierząc, bez względu na to, jak mocno jest im ona głoszona. W szczególności są tacy uparci religijni ludzie, którzy nie wierzą w Słowo Boże, a tacy ludzie nigdy nie uwierzą w tę prawdę o wodzie i Duchu. A co z tymi, którzy uznają Biblię za Słowo Boże? Niezliczona liczba z nich otrzyma przebaczenie grzechów poprzez słuchanie i wiarę w tę ewangelię. 
Ponieważ mam tę wiarę, służę Bogu razem z wami do dziś. W nadchodzących dniach ta ewangelia zostanie rozpowszechniona wśród niezliczonych rzesz ludzi i powstaną wielkie dzieła ewangelii. Może się nawet zdarzyć, że Bóg działa tam, gdzie nie możemy zobaczyć, a tysiące ludzi w rzeczywistości codziennie otrzymuje przebaczenie grzechów. I podobnie jak ty i ja, mnóstwo ludzi stanie się lampami i rozpowszechni wśród ludzi na całym świecie wiarę swych serc, która wierzy w zbawienie objawione w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze. Wierzę, że kiedy oświetlą cały świat, nowi wierzący będą nadal wzrastać i oni również będą pielęgnowani i po kolei będą głosić tę ewangelię.
My, którzy teraz staliśmy się lampami Bożymi, oświetlamy światło zbawienia naszą wiarą, która wierzy w prawdę objawioną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze. Błękitna nić rozjaśnia prawdę o chrzcie Jezusa - to znaczy Jezus wziął na Siebie grzechy całego świata, przyjąwszy chrzest od Jana; purpurowa nić oświetla światło prawdy, że Jezus Chrystus jest Królem królów; karmazynowa nić oświetla światło prawdy, że Jezus zaniósł grzechy świata na Krzyż i przelał na nim Swoją krew; a skręcony bisior oświetla światło prawdy, że Słowo Boże usprawiedliwiło grzeszników. Słowo ewangelii wody i Ducha dane przez Boga jest światłem prawdy, które objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze. 
Ta ewangelia mówi nam również, że powróci na tę ziemię jako Pan Drugiego Przyjścia, przywróci nas do życia, sprawi, że będziemy panować z Nim przez tysiąc lat w Tysiącletnim Królestwie i umożliwi nam wejście do wiecznego Królestwa Bożego i życie wiecznie. Czy możesz sobie wyobrazić, czym jest życie wieczne?
Ten wszechświat jest tak ekspansywny i rozległy, że naukowcy twierdzą, że istnieją systemy gwiezdne na systemach gwiezdnych w innych niezliczonych galaktykach poza naszym układem słonecznym i Drogą Mleczną. Obszar wszechświata, który stworzył Bóg, jest zdumiewająco kolosalny. Poza naszym znanym wszechświatem, w galaktykach znajdują się niezliczone sfery, których nawet nie znamy. Spadające teraz gwiazdy to tak naprawdę fragmenty planet, które rozpadły się w głębokich galaktykach miliardy lat temu, dopiero teraz docierając do ziemskiej atmosfery spalając się. 
Innymi słowy, potwierdzamy to, co wydarzyło się miliardy lat temu dopiero teraz. W ten sposób rozległe sfery wszechświata stworzonego przez Boga nadal pozostają nieznane. Ale nawet jeśli nie znamy wszechświata, dla Boga, jest on tak mały, jak dłoń. Bóg jest wszechwiedzącym i wszechmocnym Tym, który stworzył wszystkie rzeczy i ustanowił porządek wszechświata.
Oświetlamy świat światłem prawdy, aby poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha wszyscy mogli otrzymać wieczne przebaczenie grzechów i cieszyć się życiem wiecznym. Dzieci Boże mają jasne światło życia, które pozwala im żyć wiecznie z Jezusem Chrystusem. Bóg żyje z nami na zawsze, pozwalając nam cieszyć się Jego przyjemnościami i przyodziać się w Jego chwałę. Czemu? Ponieważ wierzymy w światło ewangelii Jego mocy. Kiedy odkryliśmy to światło, które pozwoliło nam poznać prawdę, nie mogliśmy nie rozprzestrzeniać tego światła na innych. 
A kiedy zobaczyliśmy opatrzność Bożą, która działa w całym wszechświecie, nasza wiara w Jego dzieła nie mogła nie urosnąć. Niektóre gwiazdy zniknęły miliardy lat temu, a jednak nasze oczy wciąż je widzą, ponieważ znajdowały się miliardy lat świetlnych od tej planety! Możemy jedynie wyobrazić sobie pojęcie „wieczności”, kiedy spekulujemy na temat nieskończoności wszechświata. 
My, którzy staliśmy się częścią Kościoła Bożego, żyjemy teraz szerząc światło prawdziwej ewangelii, ponieważ wierzymy w prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. Wierzymy, że to zbawienie gwarantuje nam wieczne i błogosławione życie w Królestwie naszego Ojca. I wiemy, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (I List do Tymoteusza 2:4). Dlatego ci, którzy znają światło zbawienia, muszą szerzyć ewangelię wody i Ducha, jest to zadanie, które powierzył im Bóg. 
Bóg pobłogosławił nas, abyśmy mogli wykonać tę pracę. Zdając sobie sprawę z tego, jak wielkim błogosławieństwem jest ten fakt, mamy prawo wypełniać powierzone nam zadania z wiarą. Mam nadzieję, że wszyscy wypełnicie swoje serca światłem, które zna prawdę Boga. Dzięki łasce Bożej uwierzyliśmy w dzieło zbawienia, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz w skręconym bisiorze i staliśmy się światłem zbawienia dla całego świata, tymi, którzy oświetlają cały świat. Alleluja! Dziękuję Bogu.