Search

Studia o Przybytku

Ołtarz Całopalenia

 
 
Ołtarz całopalenia, o długości i szerokości 2,25 m oraz wysokości 1,35 m, został wykonany z drewna akacjowego i pokryty miedzią. Ilekroć Izraelici patrzyli na ten ołtarz całopalenia, zdawali sobie sprawę, że to oni byli zamknięci w swoim potępieniu i nie byli w stanie go uniknąć. I kiedy zwierzę ofiarne zostało zabite, zdali sobie również sprawę, że to oni również musieli umrzeć z powodu swoich grzechów. Ale także wierzyli, że Mesjasz przyjdzie na tę ziemię i zmyje ich grzechy poprzez potępienie i śmierć jako ofiara za grzechy.
Ołtarz całopalenia był cieniem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Gdy nieskazitelne zwierzęta były ofiarowane przez nałożenie rąk i przelanie ich krwi, Jezus Chrystus przyszedł do nas jako Syn Boży i poniósł potępienie za wszystkie nasze grzechy. Tak jak ofiary składane w Starym Testamencie musiały przyjąć wszystkie grzechy poprzez nałożenie rąk i przelanie ich krwi, tak On zaakceptował wszystkie grzechy świata, które zostały na Niego przekazane przez chrzest od Jana, i poniósł potępienie za te grzechy przez przelanie Swojej krwi na Krzyżu.
W ten sposób ołtarz całopalenia pokazuje nam, że Jezus Chrystus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i przez to nas zbawił.