Search

Studia o Przybytku

Miejsce Najświętsze

 
Miejsce Najświętsze było miejscem, w którym mieszkał Bóg. W Miejscu Najświętszym dwóch cherubinów rozpościerających skrzydła spoglądało w dół znad wieka, która przykrywała Arkę Świadectwa. Przestrzeń między dwoma cherubinami nazywana jest Przebłagalnią. Przebłagalnia jest miejscem, w którym Bóg obdarza nas Swoją łaską. Pokrycie Arki Świadectwa było poplamione krwią, gdy Najwyższy kapłan siedem razy kropił tą Przebłagalnię krwią ofiary złożonej za lud Izraela.
Tylko Najwyższy kapłan mógł wchodzić do Miejsca Najświętszego raz w roku, w Dzień Przebłagania, niosąc krew kozła ofiarnego na odpuszczenie grzechów Izraelitów. Czynił to, ponieważ Miejsce Najświętsze w przybytku, Dom Boży, był świętym miejscem, do którego nie mógł wejść, dopóki nie wziął krwi ofiary, na której głowę położono ręce, aby zmyć nieprawości grzeszników.
W ten sposób Bóg zstępował na Przebłagalnię i obdarzał lud Izraela Swoim miłosierdziem. Dla tych, którzy w to wierzą, zaczynają się Boże błogosławieństwa, ochrona i przewodnictwo. Odtąd stają się prawdziwym ludem Bożym i mogą wejść do Miejsca Świętego.