Search

አግኙን

እባክህ አስተያየቶችህን ወይም ጥያቄዎችህን ላክልን፡፡

እነዚህ በመጽሐፍ ጠያቂዎች ተዘውትረው የተጠየቁ ዕቃዎች ናቸው፡፡

እባክህ ከተከታዮቹ ዕቃዎች ምን ልትነግረን እንደፈለግህ ምረጥ፤ ከዚህ በፊት ነጻ መጽሐፎችን አዘህ የምታውቅ ከሆነ እባክህ ባለፈው ጊዜ ያቀረብከውን ያንኑ ግላዊ መረጃ አቅርብ፡፡ በአጋጣሚ ሌላ ስምና ኢሜል አድራሻ አቅርበህ ከሆነ የመጽሐፍ መጠይቅ ታሪክህን ማግኘት ስለማንችል መጽሐፎችህን ለአንተ ለመላክ ያዳግተናል፡፡ ሆኖም ባለፈው ጊዜ የተሳሳተ ግላዊ መረጃ በማቅረብህ ምክንያት ልታርማቸው የምትፈልግ ከሆነ እባክህ ትክክለኛ ግላዊ መረጃ አቅርብ፡፡

አጋር ሠራተኛ ለመሆን ቅቡልነት አግኘተህ ከሆነ እባክህ አስተያየትህን ለማስቀመጥ ግባ፡፡ ግባ፤
ርዕስ*
አስተያየቶች*
 
ስም*
ኢሜል*
ሞባይል ስልክ*
ስልክ
ጾታ
አድራሻ ወይም የፖስታ ሣጥን ቁጥር*
ከተማ*
ግዛት/ክፍለ ሃገር*
አገር *
ዚፕ ወይም የፖስታ ኮድ*
አማራጭ መገናኛዎች፤

በቀጥታ በፖስታ ወይም በኢሜል ልትገናኘን ትችላለህ፡፡

John Shin

Seoul Korea / newlife@bjnewlife.org / Facebook: John Shin