Search

በነጻ የሚታደሉ የታተሙ መጽሐፎች፣
ኢመጽሐፎችና የኦዲዮ መጽሐፎች፤

እኛ የፖል ሲ. ጆንግን የክርስቲያን መጽሐፎች ለእያንዳንዱ ጎብኚ ፈጽሞ በነጻ እየለቀቅን ነው፡፡

አሁኑኑ ለማሰስና በነጻ የሚታደለውን ተከታታይነት ያለው መጽሐፍ ቅጂ ለመጠየቅ ነጻነት ይሰማህ! በአንድ ጊዜ ከእያንዳንዱ መጽሐፍ አንድ ቅጂና ከፍተኛውን 2 የተለያዩ መጽሐፎችን መጠየቅ ትችላለህ፡፡ የወረቀት መጽሐፎቻችንን በመቀበል ለመቀጠል የምትፈልግ ከሆነ ወይም በዙሪያህ ላሉት ሰዎች ለማጋራት ተጨማሪ መጽሐፎችን መቀበል የምትወድ ከሆነ ከእኛ ዘንድ ማረጋገጫን ለማግኘት የThe New Life Mission አጋር ሆነህ ተመዝገብ፡፡ እኛ እነዚህን በነጻ የሚታደሉ መጽሐፎች በePub እና PDF እናቀርባለን፡፡
ቋንቋ፤ reset
ለይ፤
ጠቅላላ፤ 76

የውሃውና የመንፈሱ ወንጌል፤