Search

በነጻ የሚታደሉ የታተሙ መጽሐፎች፣
ኢመጽሐፎችና የኦዲዮ መጽሐፎች፤

የሐዋርያው ጳውሎስ መልዕክት ለሮሜ ሰዎች፤

በሮሜ ውስጥ የተገለጠው የእግዚአብሄር ጽድቅ - የእግዚአብሄር ጽድቅ የሆነው ጌታችን (I)
  • ISBN9788928238040
  • ገጾች፤376

አማርኛ 5

በሮሜ ውስጥ የተገለጠው የእግዚአብሄር ጽድቅ - የእግዚአብሄር ጽድቅ የሆነው ጌታችን (I)

Rev. Paul C. Jong

ማውጫ
 
መቅድም 

ምዕራፍ 1
1. የሮሜ መግቢያ ምዕራፍ 1 
2. በወንጌል ውስጥ የተገለጠው የእግዚአብሄር ጽድቅ (ሮሜ 1፡16-17) 
3. ጻድቅ በእምነት ይኖራል (ሮሜ 1፡17) 
4. ጻድቅ አሁን በእምነት ይኖራል (ሮሜ 1፡17-18) 
5. እውነትን በአመጻ የሚከለክሉ ሰዎች (ሮሜ 1፡18-25) 

ምዕራፍ 2
1. የሮሜ መግቢያ ምዕራፍ 2 
2. እነዚያ የእግዚአብሄርን ጸጋ የማያውቁ (ሮሜ 2፡1-16) 
3. መገረዝ የልብ ነው (ሮሜ 2፡17-29) 

ምዕራፍ 3 
1. የሮሜ መግቢያ ምዕራፍ 3 
2. ከሐጢያቶች መዳን የሚገኘው በእምነት ብቻ ነው (ሮሜ 3፡1-31) 
3. ስለ ጌታ አምላክን ታመሰግናላችሁን? (ሮሜ 3፡10-31) 

ምዕራፍ 4 
1. የሮሜ መግቢያ ምዕራፍ 4 
2. እነዚያ ሰማያዊ በረከትን በእምነት የተቀበሉ (ሮሜ 4፡1-8) 

ምዕራፍ 5
1. የሮሜ መግቢያ ምዕራፍ 5 
2. በአንድ ሰው በኩል (ሮሜ 5፡14) 

ምዕራፍ 6 
1. የሮሜ መግቢያ ምዕራፍ 6 
2. የኢየሱስ ጥምቀት እውነተኛው ትርጉም (ሮሜ 6፡1-8) 
3. ብልቶቻችሁን የእግዚአብሄር ዕቃ ጦር አድርጋችሁ አቅርቡ (ሮሜ 6፡12-19) 
 
በእነዚህ መጽሐፎች ውስጥ ያሉት ትምህርቶች በልባችሁ ውስጥ ያለውን ጥማት ያረካሉ፡፡ የዘመኑ ክርስቲያኖች በየቀኑ ለሚሰሩአቸው የግል ሐጢያቶቻቸው እውነተኛውን መፍትሄ ሳያውቁ መኖራቸውን ቀጥለዋል፡፡ የእግዚአብሄር ጽድቅ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁን? ደራሲው እናንተ ራሳችሁ ይህንን ጥያቄ እንደምትጠይቁና በእነዚህ መጽሐፎች ውስጥ በስፋት የተብራራውን የእግዚአብሄር ጽድቅ እንደምታምኑ ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ አስቀድሞ የመወሰን፤ የመንጻትና የሒደት ቅድስና ትምህርቶች በምዕመናን ነፍስ ውስጥ ያመጡት ነገር ቢኖር ውዥንብርንና ባዶነትን ብቻ ነው፡፡ ነገር ግን ውድ ክርስቲያኖች በተማራችሁትና ባረጋገጣችሁት እውነት መቀጠል የሚገባችሁ ጊዜ ካለ አሁን ነው፡፡ እነዚህ መጽሐፎች ለነፍሳችሁ ታላቅ ማስተዋልን ያመጣሉ፤ ደራሲው የእግዚአብሄርን ጽድቅ የማወቅ በረከት እንዲኖራችሁ ይፈልጋል፡፡
ኢመጽሐፍ አውርድ፤
PDF EPUB
በነጻ የሚታደል የታተመ መጽሐፍ፤
ይህንን የታተመ መጽሐፍ ጋሪው ላይ ጨምር፤
ኦድዮ መጽሐፍ፤
ኦድዮ መጽሐፍ፤

ከዚህ ርዕሰ ጋር የተዛመዱ መጽሐፎች