Search

Проповеди

Тема 11: Скинията

[11-15] Две сребърни подложки и два шипа за всяка дъска на скинията (Изход 26:15-37)

Две сребърни подложки и два шипа за всяка дъска на скинията
(Изход 26:15-37)
"Да направиш за скинията дъски от ситимово дърво, които да стоят изправени. Десет лакътя да бъде дължината на всяка дъска, и лакът и половина широчината на всяка дъска; и два шипа да има във всяка дъска, един срещу друг; и така да направиш на всички дъски на скинията. И дъските на скинията да направиш двадесет дъски за южната страна, към пладне; и под двадесетте дъски да поставиш четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска за двата й шипа, и две подложки под друга дъска за двата й шипа. Също за втората страна на скинията, която е северната, да направиш двадесет дъски, и четиридесетте им сребърни подложки, две подложки под една дъска, и две подложки под друга дъска. А за задната страна на скинията, западната, да направиш шест дъски, И две дъски да направиш за ъглите на скинията от задната страна; да са скачени отдолу, а отгоре да са свързани посредством едно колелце; така да бъде за двете дъски; те нека бъдат за двата ъгъла. Така да бъдат осем дъски, и сребърните им подложки шестнадесет подложки, две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска. И да направиш лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията; пет лоста за дъските от другата страна на скинията, и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад. И средният лост, който е в средата на дъските, да преминава от край до край. Дъските да обковеш със злато, и колелцата им да направиш от злато за влагалища на лостовете; да обковеш и лостовете със злато. Да издигнеш скинията според образеца й, който ти бе показан на планината. И да направиш завеса от синьо, мораво, червено и препреден висон, и да навезеш на нея изкусно изработени херувими. И да я окачиш със златни куки на четири обковани със злато стълба от ситимово дърво, които да стоят на четири сребърни подложки. Под куките да окачиш завесата; и да внесеш там, отвътре завесата, ковчега с плочите на свидетелството, така щото завесата да ви отделя светото място от пресветото. И да положиш умилостивилището върху ковчега с плочите на свидетелството в пресветото място. А трапезата да положиш отвън завесата, и светилникът срещу трапезата към южната страна на скинията; а трапезата да положиш към северната страна. И да направиш за врата на шатъра закривка, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон. И за покривката да направиш пет стълба от ситимово дърво, които да обковеш със злато; куките им да бъдат златни; и да излееш за стълбовете пет медни подложки."
 
 
Дъските
 
Самата скиния беше построена с 48 дъски; двадесет дъски за всяка от южната и северната страни, шест дъски за западната страна и две дъски за двата задни ъгъла. Всяка дъска беше дълга 4,5 м (15 фута) и широка около 67,5 см (2,2 фута). За всички дъски да стоят изправени, имаше две сребърни подложки и два шипа, които точно си подхождаха. Това отново ни показва, че Божието спасение се дава само чрез Неговата благодат чрез вяра в Христос.
 
 

Спасението по благодат чрез вяра в Христос

 
Повечето християни знаят и дори рецитират известния цитат от Ефесяни 2:8-9: "Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами нас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой." Но за съжаление, те не знаят каква точно е Неговата благодат и от каква вяра те се нуждаят да бъдат спасени. Обаче тайнството на двете сребърни подложки и двата шипа, които точно си подхождаха, ни показва ясно тайната на Божието спасение.
За да осъзнаем истината за "двата шипа и двете сребърни подложки", поставени отдолу на дъските, трябва първо да узнаем основната истина на евангелието. Всички врати на скинията бяха изтъкани от синята, моравата и червената прежди и препредения висон. Тези четири цвята ни показват, че за да бъдем спасени от нашите грехове и разрушение, кръщението и кръвта на Исус бяха необходими. И те ни позволяват да вярваме в истината за спасението на Исус, без съмнение. Трябва да имаме ясно познание за истината, която ни е спасила, показана в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, и да вярваме в нея.
Исус каза: "Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни" (Йоан 8:32). Като такива, ние всички трябва да получим съвършеното опрощение на нашите грехове, като познаваме духовната истина, която е скрита в четирите цвята показани в покривката на скинията и в завесата на Пресветото място. Синята, моравата и червената прежди и препредения висон са материалите на вратата на Скинията.
С други думи, Исус Христос е наш Спасител и Цар на онези, които вярват, Той, който веднъж ни спаси от всички грехове на света, като беше кръстен от Йоан и взе всичките си грехове на Своето тяло веднъж завинаги, и като понесе греховете на света и проля кръвта Си на Кръста. Исус Христос, който е Царят, можеше да ни спаси окончателно от нашите грехове, защото Той беше кръстен и разпънат. Следователно, синята и червената прежди ни разказват за ясната и сигурна истина, която не можем да пропуснем, за да бъдем спасени от нашите грехове. За да вземе върху Себе Си нашите грехове, Исус беше кръстен от Йоан, и като понесе греховете на света и проля кръвта Си на Кръста, Той ни спаси веднъж завинаги от всичките ни грехове, и така завърши Своите дела на спасение.
Тук трябва да вярваме, че тези четири точки на синята прежда (кръщението на Исус), червената прежда (кръвопролитието Му), моравата прежда (Той е нашият Цар) и препреденият висон (Той е Бог на подробното Слово и ни направи праведни) са всичките материали, използвани за нашето спасение. Трябва да осъзнаем, че ако въпреки всичко се опитаме да бъдем спасени от всичките си грехове, като вярваме само в едно от тях, тогава такова спасение няма да бъде пълно. Защо? Защото в долната част на всяка дъска на Скинията имаше два шипа, които стърчаха да бъдат съединени със сребърните подложки, за да поддържат дъската.
Среброто в Библията означава Божия благодат, Божий дар. И в Римляни 5:1-2 е писано: "И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос; посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се радваме поради надеждата за Божията слава." Нашето спасение може да ни бъде дадено, само когато нашата вяра правилно среща Божията благодат. Точно както отдолу на всяка дъска на Скинията имаше два шипа, а тези шипове бяха поставени в сребърните подложки, за да подкрепят дъската, Бог ни казва, че нашето спасение е завършено само когато вярваме и в кръщението на Исус, и в кръвта на Кръста.
Всички ние трябваше да повярваме в причината и в същността на това, защо всяка дъска имаше стърчащи два шипа.
Тези две подложки и два шипа на дъската са сянката на евангелието на водата и Духа, че в епохата на Новия завет Исус Христос щеше да дойде, да бъде кръстен от Йоан Кръстител, да бъде разпнат, да пролее кръвта си и да умре на Кръста, и по този начин напълно да изпълни нашето спасение.
С други думи, благодатта на опрощението на греха се дава на сърцата само на онези, които действително вярват в своето праведно спасение, което Исус изпълни, като се кръсти от Йоан и проля кръвта Си на кръста, за да заличи греховете ни. Затова, за да бъдем спасени от нашите грехове, ние се нуждаем от вярата в тези две дела на Исус. Всъщност всичко в Скинията ни дава подробен портрет на Исус, който ни е спасил от нашите грехове. Господ накара израилтяните да използват два дръжки и две сребърни подложки за всяка дъска на скинията не без основание.
Ние сме спасени и умити от всичките си грехове и от цялото осъждане за греха изцяло чрез делото на кръщението и кръвопролитието, което Бог ни е дал. С други думи, чрез вярата в евангелието на водата и Духа получихме правото да станем Божии деца. Нашата вяра, която е като чисто злато, беше построена с този Божий дар.
 
 
Все още не знаете ли кои наистина сте дори като вярвате в Исус?
 
Считате ли себе си за добри? Смятате ли, че имате праведен характер, който изобщо не може да търпи никаква неправедност при никакви обстоятелства и под никаква форма? Смятате ли, че някак вие сте праведни пред Бога, само защото всеки ден запазвате Божиите заповеди в сърцата си и се опитвате да ги следвате и изпълнявате в живота си? Всичко, което правим, е просто преструване се, че сме праведни, докато извършваме прелюбодействие и идолопоклонство в уединение.
Днес има стотици канали за гледане от кабелна или сателитна телевизия. Като работят 24 часа в денонощието, тези канали имат свои специални програми и ги показват непрекъснато. Сред тези канали, комерчески най-успешни специални канали са преди всичко канали за възрастни. Има много такива канали за възрастни, където хора могат да гледат всички видове порнографски материали, като просто превключват канали. Какво ще кажете за порнографски уеб сайтове? Излишно е да казвам, че потопът от порнографски спам-мейли сега наводнява света. Всеки осъжда злината на тези неприлични уебсайтове, но когато мислим за "закона на търсенето и предлагането", техният успех може само да означава, че безброй хора наистина гледат такива уеб сайтове в уединение.
Това явление ни показва, че ние, човешки същества, сме фундаментално покварени и неприлични. Библията посочва грешните сърца на човечеството, като се позовава на блудства, прелюбодейства и похотливост. Бог каза, че тези неща излизат от сърцата на хората и ги оскверняват и че те очевидно са грехове. Тогава ние не сме ли пълни с грях? Бог многократно каза, че собствените ни качества са грешни.
Но наистина ли признаваме това? Как е? Можем ли да избягаме от свойствата на греха, които са присъщи на нас, като затваряме очите си и покриваме ушите си? Ние не можем да не извършваме всякакъв вид грях с въображението на нашите мисли и ум. Независимо от това колко много си казваме, че трябва да се отдръпнем от такива грехове, и колкото и да се опитваме да направим това, това е напразно. Всъщност нашата плът е такава, че не само ние никога не можем да станем съвършени светии, които не извършват плътски грях, но всъщност имаме влечение към греха без желание да се отдалечаваме от него. Плътта и сърцата на човечеството винаги са далеч от светите неща, и освен това фактът е, че те не само искат да бъдат по-близо до греха, но искат да извършат още по-големи грехове.
На Изток мнозина научават ученията на Конфуций от тяхното раждане и затова много се опитват да прилагат тези учения на практика. На Запад, от друга страна, католицизмът или легалистичните християнски църкви доминират в религиозната сфера и много западняци се опитаха да запазят Божия закон, мислейки, че те могат да бъдат по-свещени и по-свети, докато продължават да се опитват по-усърдно. Но независимо от религиозната им опитност, когато дохождат при Бога и са оголени до истинската им същност, те са просто маси на грях и род на злодейци.
Човешките същества са неправедни, пълни с дефекти и маси на грях, изработени от прах и мръсотия. Дори и привидно добри хора, чиито добри дела се правят не за признание, но от искрените им сърца, и които всъщност чувстват се неловко да получат някаква похвала за своите добри дела, не могат да избягат от факта, че когато истинската им същност се отразява пред Бога, те са маси на грях и род на злодейци. Да защитаваме праведността на човечеството е голямо зло пред Бога, затова хората не могат да избягат от осъждането за греха, освен ако признаят наказанието си и приемат евангелието на водата и Духа, Божията любов. Пред Бога усилията на човечеството не могат да бъдат превърнати в никаква доброта, дори и толкова малка, колкото прах, а волята на човечеството е само мръсна пред Него.
В Библията за човешките същества често се говори по аналогия на дърво. Ствол на акациево дърво не може да бъде издигнат като стълб на входа на Божия храм, ако Бог не го покрие първо със злато. И без благодатта на спасението дадено от Бог хората не са нищо повече от прах, който може само да получи присъдата на огън.
Въпреки това, Бог изличи всичките ни грехове и престъпления, като накара Исус Христос, Месия, да приеме кръщението и да пролее кръвта Си до смъртта, докато ние оставахме само като грешници. Такова спасение беше пророкувано подробно от цар Давид за хиляда години преди Месията да дойде: "Колкото отстои изток от запад, Толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали чадата си, Така Господ жали ония, които Му се боят. Защото Той познава нашия състав, Помни, че ние сме пръст" (Псалми 103:12-14).
Преди да познахме Божията праведност, праведността на човечеството беше нашият стандарт на живот. Аз също бях така, когато не познавах Божия дар на спасението и нямах вярата в Неговото Слово. Всъщност нямах собствена си праведност, но все пак си мислех, че бях приличен. И така, от детството ми имаше много пъти, когато не можех да търпя несправедливост и се борих дори с хора, които бяха по-силни от мен. "Да живеем праведен живот" беше моето мото. Подобно на това, защото не видях себе си пред Бога, бях изпълнен със собствената ми праведност. И така мислих за себе си по-добре от другите и се опитвах да живея праведно.
Но същество като мен беше просто обикновена маса от грях пред Божията праведност. Аз не бях човек, който можеше да запази дори една от Десетте заповеди или 613 закона, които Бог заповяда да пазим. Самият факт, че имах волята да ги пазя, беше акт на неправедност, който се бунтуваше срещу Божието Слово, което обявява, че бях напълно неспособен да върша нищо освен грях, и това се противопостави на Него. Цялата праведност на човечеството е само неправедност пред Бога.
Това поколение, което е изгубило Бога и Неговия Закон сред поток от похотливост и разложение, също е загубило чувство за вина. Трябва обаче да признаем, че ние, човешките същества, можем само да грешим всеки ден и затова всички без изключение сме обречени да отидем в ада.
 
 
Бяхме неправедни и изпълнени с грях, но Господ ни направи свои собствени хора, като ни избави от нашите грехове с евангелието на водата и Духа
 
Всички ние бяхме неправедни, но чрез дара на спасението Господ спаси такива същества като нас от всичките ни грехове. Всички дъски на светилището, високи 4,5 м и широки 67,5 см, бяха изработени от акациево дърво, покрито със злато, и издигнати като стените на Светилището. Под всяка дъска бяха поставени две сребърни подложки, за да поддържат дъската. Сребърните подложки тук показват, че Бог е спасил вас и мен изцяло самостоятелно.
Истината, че Бог ни спаси от греха, е Неговата любов в това, че Исус Христос дойде на тази земя и беше кръстен, за да вземе върху Себе Си нашите грехове, понесе осъждането на нашите грехове, като умря на Кръста, и по този начин ни спаси от всички грехове на света и всяко осъждане. Като вярваме в дара на спасението, което Той ни е дал, ние сме новородени. Този дар на спасението, който Господ ни е дал, е нетленен като злато и така е вечно непроменим.
Спасението, което Господ ни е дал, е направено от кръщението и кръвта на Исус и напълно и чисто е изличило всичките ни грехове. Това е така, защото Господ ни е спасил от всичките си грехове, за да можем вие и аз напълно да бъдем освободени от всички грехове, които вършим с нашите умове, с нашите мисли и с нашите дела. Като повярвахме в сърцата ни в дара на спасението, който Бог ни е дал, ние станахме Негови скъпоценни светии. Чрез двете подложки, които поддържаха всяка дъска на скинията, Бог ни казва за спасението на водата и Духа. Бог ни казва, че то е 100% Неговата благодат и дар, че сме станали Негови деца.
Ако изключим нашата вяра в кръщението и кръвта на Исус, тогава нищо няма да остава в нас. Всички ние бяхме такива същества, които трябваше да бъдат осъдени за греха. Бяхме просто смъртни, които трябваше да треперят преди нашата сигурна смърт, в съответствие с Божия закон, който провъзгласява, че заплатата на греха е смърт, които трябваше да осъзнаят и да оплакват праведната присъда на огъня, която ни очаква. Ето защо ние не сме нищо без нашата вяра в евангелието на водата и Духа.
Като живеем в епоха, която сега е проникната от греха, ние никога не трябва да забравяме, че нашата съдба беше само да чакаме присъдата на огъня. Ние бяхме такива смъртни същества. Божията благодат обаче ни е дадена изцяло, защото Той ни е дал спасението на водата и Духа. Месията дойде на тази земя, беше кръстен от Йоан, проля кръвта Си и умря на Кръста, възкръсна от мъртвите и по този начин ни спаси от всичките ни грехове, от нашата неправедност и от цялото ни осъждане. Като вярваме в това съвършено евангелие на водата и кръвта, сега сме спасени от всичките грехове и можем да благодарим на Бога само с нашата вяра.
Макар че ние сме несъвършени в плътта, нашите работници, служители и аз проповядваме това евангелие на водата и Духа в целия свят. Макар че тази епоха е толкова покварена, тъй като ние вярваме в евангелието на водата и Духа, можем да служим на Господа чисто, без никаква порочност. Това, че сме дошли да такова разбиране, не е заради собствената ни заслуга, но защото Господ ни е дал святостта, като ни облече в Своята благодат за спасение.
Именно защото Господ ни е спасил съвършено от греха и осъждането, ние сме били облечени в силата на това спасение и затова сме напълно способни да служим на Господа чисто. Понеже Господ ни е спасил от всичките ни грехове с водата и Духа, аз вярвам, че можем да Му служим въпреки нашите недостатъци, като вече не сме свързани с нашите грехове, недостатъци и осъждане.
 
 
Това, че аз съм, какъвто съм, е абсолютно по Божията благодат
 
Наистина, всички тези неща биха били невъзможни да направим, ако нямаше благодатта на нашия Господ. Не би било възможно изобщо да разпространяваме евангелието на водата и Духа в целия свят и да служим на това евангелие чисто, ако нямаше благодатта на Господа. 100 процента по благодатта на спасението, което Бог ни е дал, вие и аз можем да живеем живота си, защитавайки и служейки на евангелието.
Ние станахме стълбовете на Храма на Бога (Откровение 3:12) и народът на Неговото Царство чрез вяра. Понеже Господ ни е дал вярата като злато, сега ние живеем в Божия дом. В тази епоха, когато светът се наводнява и се удавя в грях, в епохата, в която повечето хора забравят или дори оскверняват Бога, ние бяхме измити с чиста вода и станахме чисти и успяхме да пием чиста вода и да служим на Господ чисто – думи не могат да изразят колко дълбоко благодарен съм за това благословение.
Това е всъщност нашата вяра. Как сме могли да станем праведни? Как сме могли да се наречем праведни, когато в нас няма доброта. Как биха могли такива грешни същества като вас и мен да станат безгрешни? Можете ли да станете безгрешни и праведни чрез праведността на вашата плът? Мислите на плътта, вашите собствени усилия и вашите собствени дела – можеше ли някое от това да ви превърне в безгрешни, праведни? Можехте ли да станете праведни без вярата в евангелието на водата и Духа? Можехте ли да станете праведни без вашата вяра в Божието спасение, показвано в синята, моравата и червената прежди и препредения висон? Бихте ли станали праведни без да вярвате в спасението си чрез евангелието на водата и Духа, изпълнено от Месия и разкрито в Божието Слово? Никога не бихте могли да станете такива! Като вярваме само в червената прежда, никога не можем да станем праведни.
Понеже Исус Христос, нашият Спасител и Месия, взе върху Себе Си всичките грехове на света, включително и всичките грехове на целия ни живот, чрез кръщението, което Той прие от Йоан, за да изличи всичките ни грехове вместо нас, ние станахме праведни чрез вяра, Точно както жертвоприношението на Стария завет понасяше грях, когато грешници или Първосвещеникът полагаха ръце на главата му, така също по времето на Новия завет Исус прие всички грехове на света, които бяха предадени на Него, като беше кръстен от Йоан. Всъщност Исус взе върху Себе Си всичките ни грехове чрез Неговото кръщение (Матей 3:15). И Йоан свидетелстваше, че Той беше "Божият Агнец, Който носи греха на света" (Йоан 1:29).
След като прие кръщението Си, Исус живееше през следващите три години на живота Си за нашето спасение, и свърши всичките ни грехове и осъждане, като отиде на Кръста и предаде Своето тяло на Бога, както овца, която пред стригачите си не издава глас, и ни даде нов живот.
Именно защото Исус Христос взе върху Себе Си нашите грехове чрез кръщението, което Той прие от Йоан, Той се предаде тихо и беше прикован за ръцете и краката Му, когато Той беше разпънат от римски войници. Разпънат на кръста, Исус проля цялата кръв, която беше в Неговото тяло. И Той завърши последния период на нашето спасение, като каза: "Свърши се" (Йоан 19:30).
След като умря така, Той възкръсна от мъртвите след три дни, възнесе се в Небесното царство и стана наш Спасител, като ни даде вечен живот. Като понесе греховете на света чрез кръщението, което Той прие от Йоан Кръстител, и чрез Неговия кръст, възкресение и възнесение, Исус стана наш съвършен Спасител. И така, Библията казва: "А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях" (Евреи 10:18).
 
 

Вяра само в кръвта на Кръста и в доктрината на постепенното освещение никога не е ви спасила напълно от вашите грехове

 
Християните трябва да знаят, че не могат да бъдат спасени напълно от греховете си, като вярват само в кръвта на Исус на кръста. Тъй като хората всеки ден съгрешават с очите и делата си, те не могат да изличат греховете си чрез вяра само в кръвта на Кръста. Едно от най-разпространените прегрешения извършени в живота на хората днес е блудодеяние. Тъй като култура на явна и неприлична сексуалност обхваща света, този грях се вкоренява в нашата плът. Библията заповядва да не прелюбодействаме, но съвременната реалност е, че поради обстоятелствата, които ги обкръжават, много хора извършват този грях, дори когато не искат.
Бог заявява, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си (Матей 5:28), и въпреки това всичко, което очите ни виждат всеки ден, е неприлично. И така хората извършват такива лоши грехове всяка минута и всяка секунда. Когато правят така, как могат да бъдат осветени, като се молят за покаяние, и да влязат в Божието царство? Как могат те да станат праведни? Сърцата им стават ли праведни, когато те се дисциплинират за дълго време и по някакъв начин се освещават, когато остаряват? Характерът им става ли по-мек? Стават ли те по-търпеливи? Разбира се, че не! Това, което се случва, е точно обратно.
Между преобладаващите християнски доктрини има "доктрината на постепенното освещение". Това учение твърди, че когато християните вярват в смъртта на Исус на Кръста за дълго време, възнасят молитвите на покаяние ежедневно и служат на Господ всеки ден, те постепенно стават свети и добри. То твърди, че колкото повече време минава, откакто започнахме да вярваме в Исус, толкова повече ставаме хора, които нямат нищо общо с греха и чиито дела са чисти, и че до момента, когато смъртта ни стига, ние ставаме напълно осветени и следователно съвършено безгрешни.
Тя също така учи, че понеже бяхме възнасяли молитвите ни за покаяние през цялото време, бихме се очиствали от нашите грехове ежедневно, както дрехите ни са изпирани, и затова, когато умрем в края, ще отидем при Бога като някои които са станали напълно праведни. Има много хора, които вярват по този начин. Но това е само хипотетично размишляване, предизвикана от човешки мисли.
Римляни 5:19 казва: "Защото, както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни." Този цитат ни казва, че всички ние сме станали безгрешни чрез послушанието на един човек. Това, което ние не можехме да направим, Исус Христос извърши, когато Той лично дойде на тази земя. Като знаеше добре, че вие и аз не можехме да се освободим от греха, Исус опрости нашите грехове вместо нас, нещо, което нито вие, нито аз никога не можехме да направим. Като дойде на тази земя, като прие кръщението, беше разпънат и възкръсна от мъртвите, Той спаси вас и мен и веднъж завинаги ни очисти от всичките ни грехове.
Исус Христос можеше да даде спасението на Своя народ чрез опрощението на греховете им, защото Той се подчини на Божията воля. Като се покори на Божията воля като Месия, Исус Христос ни даде благодатта на спасението чрез Неговото кръщение, Кръст и възкресение. Като ни даде дара на спасението, Исус изпълни съвършено опрощението на греха. И сега чрез вярата ние бяхме облечени в благодатта на това спасение, защото Господ изпълни нашето спасение от греха, което никога не би могло да бъде постигнато чрез нашите собствени усилия.
Повечето християни обаче не вярват в кръщението, което Исус прие, а вярват само в кръвта, която Той проля на Кръста, и се опитват да бъдат осветени чрез собствените си дела. С други думи, въпреки че Исус взе върху Себе Си всички грехове на човечеството, като Той беше кръстен от Йоан, хората все още не вярват в тази истина. Глава 3 на Матей ни казва, че първото нещо, което Исус направи в обществения си живот, беше кръщението от Йоан. Това е истината, засвидетелствана от всичките четири писатели на евангелията.
Исус взе върху Себе Си греховете ни, като беше кръстен от Йоан Кръстител, представителя на човечеството и най-великия от всичките родени от жени, но все още има толкова много хора, които игнорират този факт и не вярват в него. Такива хора вярват в Исус, без да вярват в Неговото кръщение, и горещо хвалят само скъпоценната кръв на Кръста, която Той проля. Като страдат от смъртта на Исус на Кръста, те възбуждат емоциите си, вдигат шум в хвалбата си и викат: "♫Има чудесна сила в кръвта. ♪Има сила, чудотворна сила в скъпоценната кръв на Агнеца!♫" С други думи, опитват се да отидат при Бога, подхранвани от собствените им емоции, усърдие и сила. Но трябва да осъзнаете, че колкото повече правят това, толкова по-лицемерни стават, преструвайки се, че са свети, но всъщност натрупват тайно грехове в сърцата си.
 
 

Как можем да повярваме в Исус като наш Спасител без дори да знаем евангелието на водата и Духа?

 
Когато чуваме хората да говорят за Скинията, често виждаме, че дори наистина нямат представа за това, за което говорят. Когато става въпрос за вяра в Скинията, как можем просто да повярваме по начин, който смятаме за удобен и подходящ? Тъй като спасението от греха, което Господ изпълни, е толкова сложно, Бог ни даде възможност да осъзнаем колко сложно и конкретно нашето спасение е изпълнено.
Чрез Скинията Той също така ни накара да осъзнаем, че Господ ни спаси със синята и моравата прежди, водата и кръвта. Ние осъзнаваме, че за да изличи нашите грехове, Господ дойде "не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта" (1 Йоан 5:6). Водата, кръвта и Духът, в които вярваме, са едно. Бог дойде като човек, се кръсти от Йоан Кръстител, умря и се издигна от мъртвите, и така ни спаси.
Чрез Скинията ние успяхме да открием и да повярваме в този подробен портрет на спасението. Чрез изучаването на двата шипа и двете сребърни подложки на всяка дъска, ние осъзнахме метода, чрез който Исус ни спаси от нашите грехове. И така намерихме истината, че непременно трябва да вярваме в служенията на Исус, показани в синята, моравата и червената прежди.
Освен Библията, никъде другаде това спасение не може да намери своя произход. Нуждаем се от дара на спасението, направено от тези два елемента на кръщението и Кръста. Тези, които вярват в тази истина, могат да станат тези, които са родени от Бога. Като ни спаси от нашите грехове с водата и Духа, Бог изпълни абсолютно спасението ни.
С други думи, двата шипа бяха направени под всяка дъска и съединени с двете сребърни подложки. Тази истина е абсолютно необходима и изключително важна за нас и за нашето опрощение на греха. Най-важно е да вярваме в нашето спасение, което Бог извърши за нас, защото ако не вярваме в истината за синята, моравата и червената прежди, никога не можем да бъдем спасени.
Тъй като всяка дъска на Светата скиния изискваше две сребърни подложки, за да стои изправена, когато става въпрос за вяра в Исус Христос, двете истини за Неговата благодат са абсолютно необходими. Какви са те? Те са, че Исус взе греховете ни, като се кръсти, и че Той понесе всичкото осъждане и проклятия на нашите грехове, като донесе на Кръста и беше разпънат. Всеки, който става праведен, може да бъде направен праведен само когато напълно вярва в тези две благодати на съвършеното спасение. Нашата вяра в кръщението на Исус и кръвта на Кръста, двете оси на Неговия дар на спасението, ни карат да стоим твърдо в Божия дом. Когато двата шипа бяха съединени с двете сребърни подложки, всяка дъска можеше да стои изправена.
По този начин, чрез нашата правилна вяра в двете оси на спасението Му ние сме направени Неговите истински непорочни хора. Като вярваме в евангелието на водата и на кръвта, дадено от Исус, получаваме вярата като злато, която е завинаги неизменна. Като вярваме в това евангелие на водата и Духа, показано в синята, моравата и червената прежди и препредения висон, ние ставаме светии, които са получили спасението на съвършеното опрощение на греха.
 
 
Теология до сега и епохата на евангелието на водата и Духа
 
Изключвайки периода на ранната Църква, след Медиоланския едикт на 313 г. сл. Хр., християнството, включително и днешното християнство, разпространява евангелието на Кръста, което изпуска кръщението на Исус. От периода на ранната църква до 313 г. сл. Хр., когато християнството беше легализирано като нова римска религия, християнството проповядваше евангелието на водата и Духа, но след това Римокатолическата църква започна да доминира религиозната сцена. Тогава, от началото на 14 век започна да се появява култура, която съсредоточава всичко върху човешки мисли и призовава за възстановяването на хуманност, първо в някои проспериращи градове държави в Северна Италия. Това беше Ренесанс.
До 16-и век скритата тенденция от тази култура, произлизаща от Италия, започна да се разпространява в западния свят, а учените, изучаващи хуманистична, измислена от човека философия, започнаха да изучават теологията. Тълкувайки Библията със собствените си глави, те започнаха да изграждат християнски доктрини. Но понеже не знаеха истината, те не можеха да разберат Библията разумно и напълно. И така това, което те не можеха да разберат с главите си, те преодоляха, като включиха своите светски знания и мисли, като по този начин създадоха свои собствени християнски доктрини.
В резултат на това множество християнски доктрини и теология възникна в християнската история: лутеранството, калвинизма, арминианизъм, новата теология, консерватизъм, рационализъм, критична теология, мистична теология, теология на освобождение, феминистка теология, черна теология, и дори атеистична теология и т.н.
Историята на християнството може да изглежда много дълга, но всъщност не е толкова дълга. В продължение на 300 години от периода на ранната църква хората можеха да научат Библията, но това скоро беше последвано от Средновековието, тъмната епоха на християнството. През тази епоха, за миряните дори да четат Библията беше престъпление, наказуемо със смърт чрез обезглавяване. Едва през 1700-те години вятърът на теологията задуха, а след това християнството изглеждаше да цъфти през 1800-те и 1900-те години, когато теологиите му станаха peзониращи и активни, но сега много хора са изпаднали в мистични учения, вярвайки в Бога според собствените си лични преживявания. Но въпреки богословското си разнообразие, всичките клонове на християнството имат един общ знаменател на вярата, т.е. вярват само в кръвта на Исус.
Но това ли е истина? Когато повярвахте по този начин, греховете ви всъщност ли изчезнаха? Вие съгрешавате всеки ден. Съгрешавате всеки ден с вашите сърца, помисли, дела и недостатъци. Може ли тогава да бъдете очистени от тези грехове просто като вярвате само в кръвта, която Исус проля на Кръста? Това, че Исус понесе нашите грехове, като се кръсти и умря на Кръста, е библейската истина. И все пак има толкова много хора, които казват, че греховете им са били опростени чрез вяра само в кръвта на Кръста и всеки ден се молят за покаяние. Греховете на сърцето ви и съвестта ви са ли изличени чрез възнасяне на такива молитви на покаяние? Това е невъзможно.
Ако сте християни, тогава вече трябва да знаете и да вярвате в спасението на тази истина, че Исус Христос дойде на тази земя и взе нашите грехове на света, като се кръсти от Йоан. Независимо от това, игнорирате ли все още тази истина, като дори не се опитвате да я познаете нито да повярвате в нея? Ако е така, вие извършвате греха на надсмиване се над Исус, на унижаване и презиране на Неговото име, и не можете да кажете, че наистина вярвате в Исус като вашия Спасител. Като изключвате кръщението на Исус от това спасение, изпълнено от Исус Христос, и като вярвате в Него по какъвто начин искате, никога не можете да бъдете облечени в благодатта на спасението.
И все пак много християни не вярват в истината така, както е, че Исус изличи нашите грехове, а вместо това следват собствените си мисли и вярват в каквито и да са изкривени истини, в които искат да вярват. В днешно време техните сърца са закоравели все повече и повече от тяхната погрешна доктринална вяра в това, че греховете им могат да бъдат заличени чрез вярата само в кръвта на Кръста.
Но отговорът на планираното от Бога спасение е както следва: Ние можем да получим вечното опрощение на греховете чрез вярата в Исусовото кръщение, Неговата смърт на Кръста и възкресението Му. И все пак са се появили безброй хора, които вярват в Исус, като изпускат Неговото кръщение от тази истина на спасението, погрешно разбират и вярват, че следното уравнение е неизменен закон: "Исус (Кръстът и Неговото възкресение) + молитви на покаяние + добри дела = спасение получавано чрез постепенно освещение." Тези, които вярват по този начин, говорят само с устните си, че са получили опрощение на греха. Въпреки това, истината е, че сърцата им в действителност са пълни с купища грехове, които все още остават неразрешени.
Имате ли още грях в сърцата си? Ако имате грях в сърцата си, както сега вярвате в Исус, тогава ясно има сериозен проблем с вашата вяра. Именно защото вярвате в Исус само като религия, вашата съвест не е чиста и вие имате грях. Въпреки това, фактът, че можете да осъзнаете, че все още имате грях в сърцата си, е изключителен късмет сам по себе си. Защо? Защото онези, които наистина осъзнават, че имат грях, признават, че не могат да не бъдат обречени на ада за този грях, и когато правят това, те най-накрая могат да станат нищи по дух и по този начин могат да чуят Словото на истинското спасение.
Ако искате да получите опрощението на греха от Бога, тогава вашите сърца трябва да бъдат подготвени. Тези, чиито сърца са готови пред Бога, признават: "Господи, искам да получа опрощението на греха. Вярвам в Исус за дълго време, но все още имам грях. Тъй като заплатата на греха е смърт, не мога да не бъда хвърлен в ада." По този начин те се признават за напълно грешни пред Бога. Тези, които признават Божието Слово, онези, които вярват, че Божието Слово непременно се изпълнява точно както е записано – именно те са хората, чиито сърца са готови.
Бог среща такива души без изключение. Такива хора слушат Неговото Слово, гледат Словото със собствените си очи и го потвърждават, а от това осъзнават: "Ах, повярвах погрешно. И безброй хора вярват погрешно сега." И като вярват в евангелието на водата и Духа, независимо от това, какво другите могат да кажат, те получават опрощението на греха.
 
 

Тези, които са били спасени от всичките им грехове, трябва да защитават своята вяра, като вярват в евангелието на водата и Духа

 
Но този свят е пълен с безброй зли доктрини, които могат да разстроят и осквернят дори сърцата на новородените. Господ Исус ни предупреди: "Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирода" (Марк 8:15). Но ние не можем дори да преброим колко има такива учения на квас, оскверняващи сърцата на хората, които ги чуят дори само веднъж. Трябва да осъзнаем как този свят привлича блудодеяние.
Ние, които вярваме, трябва да знаем точно в какъв век живеем сега и да защитаваме вярата си. И все пак, докато живеем в такъв грешен свят, в сърцата ни е неопровержимата истина, че Господ ни е избавил от греха. Словото на свидетелството, което свидетелства за неизменното ни спасение, е евангелието на водата и Духа. Трябва да имаме вярата в истината, която не се поклатя от света нито не се влачи от него.
Всичко от този свят не е истина. Бог ни каза, че праведните побеждават света. С вярата си в евангелието на неизменната истина праведните преодоляват дявола и триумфират над света. Въпреки че ние не сме съвършени, все пак сърцата ни, мислите ни, както и телата ни са в Божия дом и са застанали твърдо на евангелието на спасението с вяра. Ние стоим твърдо на евангелието на водата и кръвта, с която Господ ни е спасил.
Поради това ние сме толкова благодарни на Бога. Без значение как грях изобилства в този свят, поне ние, праведни, наистина имаме неопетнени съвест и вяра, които блестят като злато в сърцата ни. Всички ние, праведни, ще живеем живот, който побеждава света с тази вяра. До деня на Господното завръщане, и дори когато ще бъдем в Неговото Царство, всички ние ще хвалим тази вяра. Ние ще хвалим завинаги Господ, който ни е спасил, и ще хвалим нашия Бог, който ни е дал тази вяра.
Тъй като тази истинска вяра, която имаме с нас пред Бог, е била издигната на канарата, тя не се поклатя при никакви обстоятелства. И така, независимо от това, какво се случва с нас, докато живеем на тази земя до деня, когато ще станем пред Господа, ние ще защитаваме сърцата си с тази вяра. Дори ако всичко в този свят ще бъде унищожено, дори ако и този свят ще се удавя в грях и дори ако този свят ще стане по-лош от Содом и Гомора от древността, ние няма да следваме този свят, но ще вярваме в Бога, ще следваме Неговата праведност и ще продължим да вършим делата, които разпространяват тези два благословения (кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста) на спасението, истинските Божии благословения.
 
 
Тези, които се преструват, че вярват в истинското евангелие
 
Някои хора, макар и да не вярват в евангелието на водата и Духа, все пак се преструват, че вярват в истината на синята, моравата и червената прежди. Но можем да видим, че такива хора имат грях в сърцата си, защото не вярват искрено в евангелието на водата и Духа. Те са като човек, който, като сечеше греда, загуби желязото, взето на заем от съседа му, във водата (2 Царе 6:5).
По подобен начин е възможно, ако е необходимо, за някои хора да се възползват от евангелието на водата и Духа за кратко. Но без да вярват, че това евангелие на водата и Духа е истината, те не могат да говорят с истинската вяра, когато проповядват или имат общение. И тези, които нямат вярата в истината, трагично се отказват от живота си на вяра насред път. Но истината за евангелието на водата и Духа не се променя и затова те трябва да вярват в това евангелие на водата и Духа.
Но като цитират Евреи 7:12, който казва: "Защото, ако се промени свещенството, по необходимост става промяна и на закона", някои хора твърдят: "Законът също се промени. И така, спасението, което Исус изпълни, не беше изпълнявано по същия начин в Стария Завет. Исус Христос дойде и ни спаси само като умря на кръста – ето е променен метод." Някои други твърдят: "Изглежда вероятно, че когато Исус умря на Кръста, Бог предаде нашите грехове на Неговия Син."
Но всички такива твърдения са сбъркани и безпочвени. Можем лесно да опровергаем твърденията им, като ги питаме: "Това означава ли тогава, че Бог просто разпъна Исус, който беше безгрешен, и едва тогава предаде греховете на света върху Него?" Когато вярваме в Божието Слово, трябва да вярваме в каквото е, а не да настояваме за собствените си мисли. Дори ако имаме собствени твърдения, ако Библията ни казва, че тези твърдения са неправилни, тогава трябва да прекъснем собствената си праведност и да вярваме в Божието Слово.
Колкото повече време минава, толкова по-благодатен и по-скъпоценен е фактът, че Господ ни е спасил с евангелието на водата и Духа. Когато ние вярвахме според собствените си мисли, имаше моменти, когато нашият живот на вяра беше подложен на риск и ние почти отпаднахме от Църквата. Но точно както два шипа държаха всяка дъска на скинията, като бяха съединени с две сребърни подложки, нашата вяра в Исусовата истина, че Той прие нашите грехове, като се кръсти и проля кръвта Си, ни държи твърдо. Като се кръсти от Йоан и понесе осъждането ни, като беше разпънати и проля кръвта Си, нашият Господ ни спаси от всичките ни грехове. И така, нашата вяра няма да се колебае завинаги.
Притчи 25:4 казва: "Отмахни нечистото от среброто, И ще излезе съд за златаря." Подобно на този цитат, въпреки че в нашите мисли за плътта се появява много низки, зли и покварени неща, чрез кръщението и кръвта Си Исус ни е очистил от тези мръсни неща, от греховете на човечеството и ни е направил работници на Божията праведност. Господ ни е очистил от греховете на света. Като се кръсти от Йоан и по този начин прие всичките ни грехове веднъж завинаги, и като беше разпънат и проля кръвта Си, и по този начин понесе цялото осъждане за нашите грехове, Исус ни избави чисто от греховете на света.
Като такива, на тези, които вярват в евангелието на водата и Духа, е гарантирано тяхното вечно спасение. Делата ни могат да изглеждат обезпокоителни от време на време, но евангелието на водата и Духа е в нашата вяра постоянно, точно както сребърните подложки поддържаха всяка дъска, като се държаха за двата си шипове.
 
 
Вечната благодат на спасението, която ни държи
 
Сега нека обърнем внимание на лостовете, които държаха дъските на Скинията заедно. Изход 26:26-27 казва: "И да направиш лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията; пет лоста за дъските от другата страна на скинията, и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад." Общата форма на Скинията беше правоъгълна. Стълбовете бяха поставени при вратата на скинията и за завесата на Пресветото място, а останалите бяха направени от дъски. Тези дъски бяха обгърнати от пет лоста.
За да държат тези лостове, на всяка дъска бяха поставени пет златни колелца, а самите лостове, изработени от акациево дърво, също бяха покрити със злато. Петте лостове бяха поставени на дъските от всичките три страни на скинията, от север, от юг и от запад. Тъй като тези лостове проврени през златните колелца държаха дъските, последните оставаха неподвижни. И така, подкрепени на дъното им със сребърни подложки и държани заедно на страните им от петте лостове, дъските стояха твърдо и неподвижно.
И тъй като 48-те дъски бяха обгърнати от петте лоста и се подкрепяха един друг, Божиите хора също са свързани с Бога от евангелието на водата и Духа. Божията Църква е мястото, където онези, които са получили дара на спасението на водата и Духа, се събират и живеят живота си на вяра. Исус каза на Петър, че щеше да съгради Църквата Си на канарата (Матей 16:18-19). И така, мястото, където Божието царство е формирано от събирането на онези, които са получили опрощението на греха, е Божията Църква. Бог ни показва, че Той ни е спасил изцяло от греховете на света с делата на Исус, показани в синята, моравата и червената прежди.
Изход 26:28 казва: "И средният лост, който е в средата на дъските, да преминава от край до край." Този среден лост е направен достатъчно дълъг, за да свърже наведнъж всичките дъски на едната страна. Тогава какво е значението на този среден лост, който преминаваше през дъските от край до край? Това означава, че праведните се обединяват един с друг и че вярата им общува една с друга. С други думи, чрез вярата в спасението, изпълнено чрез евангелието на водата и Духа, дадено от Господа, те могат да общуват помежду си с вярата. Праведните са на същото мнение във вярата си. Ето защо, когато срещаме нашите братя и сестри светии или служители и имаме общение с тях, всъщност можем да почувстваме това общение на сърцата.
 
 
"Една вяра, едно кръщение и един Бог"
 
Нека прочетем Ефесяни 4:3-7: "И се стараете в свръзката на мира да упазите единството в Духа. Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал." Апостол Павел ни каза да се стараем в свръзката на мира да запазим единството в Духа. Кръщението на Исус и Кръстът – когато получаваме дара на спасението, направено от тези два, тогава в сърцата ни дохожда мир. Когато получаваме опрощението на греха в сърцата си, тогава ставаме едно семейство в Христос. Накратко, ставаме едно тяло.
"Един Господ". Исус Христос, който ни е спасил, е един. "Една вяра". В какво вярвате? Вие вярвате в спасението на водата и кръвта на Исус и на Духа, показващи се в синята, моравата и червената прежди и препредения висон. "Едно кръщение." Апостол Павел отново подчертаваше кръщението на Исус. Той не спомена тук Кръста, а по-скоро подчертава, че кръщението на Исус е очистило всички вярващи безусловно. Да вярваме в Неговото кръщение означава да се кръщаваме в Христос и така да се облечем в Христос (Галатяни 3:27). "Един Бог." Бог е един. Този Бог ни спаси, като изпрати Собствения Си Син.
Всички тези неща се отнасят до една вяра във водата, кръвта и Духа (1 Йоан 5:8). Когато имаме вярата в евангелието на водата и Духа, нашите сърца могат да общуват едно с друго. Тези, които са получили опрощението на греха, могат да общуват един с друг. Може да има няколко пъти, когато те не могат да се разберат напълно. Но тъй като средният лост преминаваше през дъските от край до край, ако наистина са получили опрощението на греха в дълбочина на сърцето си, тогава всички те могат да общуват един с друг. "Този брат също е спасен от греха, но плътта му е слаба и в сърцето му има много плътски останки. Подобно на всички останали, той също е род на злодейци, но Господ все още изличи греха му с евангелието на водата и Духа." По този начин те започват да се разбират един друг и да хвалят Господа.
Независимо от колко несъвършени могат да бъдат хората, ако получават опрощение на греха и остават в Църквата, лицата им също ще светнат, техните мисли ще светнат, техните сърца ще светнат и те ще могат да общуват един с друг. Праведните могат да общуват близко. Какво прави това възможно? Вярата прави това възможно. Те общуват близко не заради някакво друго условие, а заради вярата. Какво тогава обяснява нашата неспособност да общуваме с някакви други? Не можем да споделяме сърцата си с тези, които не са в Христос, защото в сърцата си не вярват в истината, в евангелието на водата и Духа. Тези, които не вярват в това евангелие на водата и Духа, не могат да общуват с нас изобщо.
Братя и сестри, какво точно е Божията Църква? Това е събирането на онези, които са осветени в Христа Исуса, призовани да бъдат светии (1 Коринтяни 1:2). Това е събранието на онези, които вярват в истината, че Исус Христос изми греховете им, като беше кръстен, че Той ги спаси, като изличи тези грехове, и понесе цялото им осъждане на Кръста, и че Той отново възкръсна от мъртвите и стана техен Спасител. Божията Църква не е нищо друго освен това събиране на онези, които са станали един, като вярват в евангелието на водата и Духа.
Тази вяра е както в сърцето ми, така и в сърцата ви, затова ние можем да общуваме близко един с друг, когато сме в Неговата Църква. Точно както Бог не гледа на външните ни изяви, а в дълбочина на сърцата ни, когато Той ни вижда, ние, които сме получили опрощението на греха, не гледаме и на външността, но имаме общение, като гледаме в центъра на нашата вяра. "Този човек наистина ли вярва в истината в сърцето си?" – ето какво търсим. Без значение каква е разликата в неговата личност, това няма никакво значение, докато той вярва в "един Господ, една вяра, едно кръщение; един Бог и Отец на всички. "
Понеже вярваме, ние сме станали стълбовете и дъските на скинията, и понеже вярваме, сме станали Божието семейство. Вярвате ли в евангелието на водата и Духа? Именно защото вярваме, ние разпространяваме светлината на спасението в целия свят, точно както чистото злато (вярата) свети в Божия дом. Можем да споделим сърцата си с онези, които едва неотдавна получиха опрощението на греха, защото и Светият Дух обитава в сърцата им. Ако само сме получили опрощението на греха, тогава всички ние можем да общуваме един с друг, но ако не сме получили опрощението на греха, тогава не можем да общуваме един с друг. Грешници, които дискриминират хората на основание на външността, се третират по различен начин въз основа на такива повърхностни аспекти като външен вид, богатство или слава, но ние, праведни, просто не правим това в сърцата си. Няма никаква дискриминация за праведните.
Когато хората първо получат опрощението на греха, често ги питам: "Наистина ли сте получили опрощението на греха? Имате ли все още грях или сте изличили всичките си грехове? Между другото, вероятно имате много въпроси за Библията, нали? Задавайте ги навреме, като живеете живота си на вяра. Също така, вашите недостатъци ще бъдат разкрити и вероятно вие ще направите някои грешки по пътя. Но водачите и онези, които идват пред вас в Църквата, ще ви помогнат, така че всичко да се оправи."
Братя и сестри, ние, праведни, се нуждаем от Църквата. Скинията също означава Божията църква. Тези, които не вярват във водата и кръвта, не могат да влязат в Божията църква и да живеят в нея. Онези, които не вярват в евангелието на водата и Духа, показващи се в синята, моравата и червената прежди, не могат да влязат и да живеят в Неговата Църква. Само тези, които вярват в истината, могат да живеят в Църквата, да станат Божии хора и Негови работници и също да видят Божията слава. Хората могат да станат Божии деца не само чрез кръвта или някакви характеристики на тяхната плът. Без значение колко авторитетни са някои пастири, ако не вярват в евангелието на водата и Духа, те не са Божии деца.
 
 

Исус, който дойде чрез водата и кръвта, ни спаси съвършено

 
Това, което Господ направи, когато дойде на тази земя, може да бъде обобщено чрез Неговото раждане, кръщение, кръвопролитие и възкресение. Всичко това са Неговите служения за опрощението на греха. Исус изпълни мисията Си със Своите служения на синята, моравата и червената прежди. Синята, моравата и червената прежди, показани в Скинията, бяха за собственото ни спасение от греха. Божието спасение е толкова сложно, че не трябва да вярваме в Него по свой начин. Трябва да вярваме в Неговото спасение, както то е.
Нашата вяра трябва правилно да се съгласи с двете истини за Неговото спасение: Неговото кръщение и Неговата кръв на Кръста. Ето защо двата шипа точно подхождаха за дупките на двете сребърни подложки. Не можем да считаме истината, която Исус ни даде, просто за част от знанията на света, и да вярваме в нея само по такъв начин. Вие и аз сме тези, които са спасени от греха пред Бога, като вярваме в Исусовите дела на спасение, показани в двете сребърни подложки.
Скинията ни разказва за подробния метод на спасението на Исус и това спасение вече е изпълнено за нас. Вярвайте в двата дара на спасение, които Бог ви е дал. Златото, което се използва в Скинията, означава вяра. Ако вярвате в истината, то тогава спасението и славата на Господа могат да станат ваши, но те няма станат ваши, ако не вярвате. Искате ли да живеете в Скинията по вяра, облечени в Божията слава и защитени от Него, или искате да бъдете проклети завинаги, като продължавате да не вярвате? Ако вярвате само в кръвта на Кръста, тогава не можете да бъдете спасени. Трябва да вярвате, че кръвта на Кръста и кръщението са едно. Господният дар е направен от тези два.
Духът на Бога обитава в сърцата ни само когато вярваме в двата елемента (кръщението и кръвопролитието на Исус). Светият Дух никога не живее в сърцата на онези, които не вярват в тях. Ако изповядате вярата си само с устата си, но не вярвате в сърцата си, и ако знанието ви не е нищо повече от просто интелектуално упражнение, то никога не можете да бъдете спасени. За да бъдете спасени, първо трябва да начертаете ясна демаркационна линия, определяща границите на вашето спасение: "Досега не бях спасен. Спасението, в което вярвах, не беше истинско. Но като повярвах в Исус, който дойде чрез водата и кръвта, сега съм спасен." Хората могат да станат праведни едва когато стават първо грешници поне веднъж. Те трябва да признаят, че като неспасените, те трябва да бъдат осъдени за греховете си,
Чрез синята и моравата прежди, кръщението и кръвта на Исус, ние трябва да получим съвършеното ни спасение. Чрез кръщението и кръвта Си Господ ни даде дара на съвършеното спасение. За да не допусне да вярваме според нашите собствени мисли, Господ разкри това спасение подробно и чрез Скинията. Тъй като това спасение е толкова ценно и съвършено, то е подобаващо за всеки да повярва. Не вярвайте само в един аспект от Неговото спасение, кръвта на Кръста, но вярвайте едновременно в кръщението и кръвта на Исус! Ако има някой от нас, който все още не е спасен, тогава аз искрено се надявам, че той ще бъде спасен, като повярва в тази истина дори и сега.
Има ли някой, който все още вярва само в кръвта на Исус? Има толкова много християни, които все още вярват в едно полусурово евангелие. Но имам надежда, че такава погрешна вяра никога повече няма да овладява сърцата ни. Каквото и да се случи, не мога да принадлежа на тълпата от неспасените. Ние сме тези, които са спасени съвършено, като вярваме в тези две неща (синята и червената прежди), тоест в кръщението и кръвта на Исус. Благодаря на Бога за тези два дара на спасение, чрез които Господ ме е спасил. Тъй като Бог изпълни моето спасение съвършено, аз вече съм бил освободен от проклятията и осъждането.
Наистина, нашето спасение, което дойде от синята и червената прежди, е скъпоценно над всички думи. Помнете и вярвайте, че вашето спасение е станало съвършено не само чрез кръвта на Кръста, нито само чрез кръщението на Исус, а както чрез кръщението, така и чрез кръвта на Кръста, и че чрез вярата в тези два вие можете да станете Божии деца. Ние получихме вечен живот, като повярвахме в евангелското Слово на водата и Духа, тайната, скрита в двата шипа и двете сребърни подложки на дъските на Скинията.
Благодаря на нашия Господ, който ни е спасил от греховете на света. Алилуя!