Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-2] Може ли някой наистина да купи Светия Дух със свои сили? (Деяния 8:14-24)

Може ли някой наистина да купи Светия Дух със свои сили?
(Деяния 8:14-24)
"А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха им Петра и Иоана, които, като слязоха, помолиха се за тях за да приемат Светия Дух; Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Светия Дух. А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки: Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа ръце, да приема Светия Дух. А Петър му рече: Парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари. Ти нямаш нито участие, нито дял в тая работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. Затуй покай се от това твое нечестие, и моли се Господу дано ти се прости тоя помисъл на сърцето ти; понеже виждам, че си в горчива жлъчка и си вързан в неправда. А Симон в отговор рече: Молете се вие на Господа за мене, да не ме постигне нищо от онова що рекохте."
 
 
Може ли човек да получи Светия Дух чрез полагането на ръце?
Не, трябва да вярва в евангелието на водата и Духа.

На основание на главния пасаж аз искам да ви разкажа за това дали "човек може да получи Светия Дух със собствени усилия". Във времена на ранната църква апостолите получиха силата от Господа и бяха изпратени от Него в различните места за служението. Деяния описва няколко свръхестествени явления. Едно от тях се състои в слизането на Светия Дух върху тези вярващи, на чиито глави апостолите възлагаха ръце. Библията ни казва: "Когато апостолите възлагаха ръце на глави на тези, които още не бяха получили Светия Дух, даже ако вярваха в Исус, те получаваха Светия Дух".
Тогава как те можаха да получат Светия Дух чрез полагането на ръце? В тези времена библейското Божие слово все още се намираше в етап на написване и работата още не беше довършена, затова Бог даде на апостолите силата да изпълняват Неговата мисия. Той пребъдваше с апостолите и правеше чрез тях множество чудеса и знамения. Това беше особено време, когато Бог правеше чудеса и показваше знамения, които хората можаха да видят с очите си. Всичко това апостолите правиха за да принудят хора да повярват, че Исус е Божият Син и Спасител. Господ искаше чрез апостолите да покаже силата на Светия Дух, за да убеди всички, че Исус Христос е Бог, Божият Син и Спасител. Ако във времена на ранната църква Светият Дух не правеше чудеса, никой не би повярвал, че Исус е Спасител.
Обаче днес съвсем не е необходимо да изпитваме чудесата, за да получим Светия Дух, тъй като Писанието вече е записано. Вместо това днес получаването на Светия Дух се базира на вярата. С други думи, то зависи от вярата в евангелието на истината. Бог изпраща Светия Дух на тези, които имат истинската вяра в евангелието на истината. Получаването на Светия Дух изпитват само тези, които вярват в Божието слово и в изпълнението му благодарение на пришествието на земята на Исус и на Неговото кръщение и кръвта.
В наше време много пастори учат вярващите, че видими феномени и чудеса са показатели на присъствието на Светия Дух. По този начин те приготвят вярващите за получаване на Светия Дух. Те мамят хората, като им предлагат погрешни учения, като например учение за това, че дарът на езици е признак на получаването на Светия Дух. Тези пастори мислят, че те са равни на апостолите, които правиха големи чудеса, и водят след себе си религиозни фанатици, които искат посредством собствени емоции да изпитат Божието присъствие.
Този фанатизъм се разпростря върху християни по целия свят, и много от тях спазват тези вярвания и приемат в сърцата си зли духове чрез свръхестествените явления. Даже днес хора, на които е повлиял религиозен фанатизъм, мислят, че Светия Дух можем да получим чрез полагането на ръце. 
Обаче вкарани в заблуждение както Симон, те са прилични на чародеи, които се показват в главния пасаж. Те са опиянени от самодоволство и материална похот. Всичките им дела причиняват объркване и хаос в съзнанието на хората. Такива псевдоучения ги принуждават да тръгват по лош път, като ги отклоняват от истинския път на получаването на Светия Дух.
В наше време много лъжливи пророци са изпълнители на делата на сатана чрез техните неверни религиозни практики. Те само се преструват, че изпълняват делата на Светия Дух. Истинските християни трябва силно да се държат за Божието Слово, ясното осъзнаване на което е единственият начин за постигането на присъствието на Светия Дух. Така наречени петдесетници, които подчертават физически проявления на Светия Дух, трябва да се откажат от своите абсурдни вярвания, да се върнат към Божието слово и да вярват в истината, която непременно ще им даде благословението на присъствието на Светия Дух. 
По това време Симон беше известен магьосник в Самария. Като видя, както учениците на Исус помагаха на хората да получат Светия Дух, той поиска да купи Светия Дух с пари. Хората с толкова слаба вяра неизбежно стават роби на сатана и той ги използва за разпространение на неистина. Симон искаше да получи Светия Дух, обаче това желание беше причинено само от жадност. Ние виждаме, че такава вяра няма да позволи наистина да получим дара на присъствието на Светия Дух. 
Симон се опитваше с егоистично желание да получи властта на Светия Дух, искаше да Го купи с пари. За това го рязко осъди раб Божи Петър. Въпреки че е написано, че Симон вярваше в Исус, той не принадлежеше към тези, които бяха получили Светия Дух чрез опрощението на греховете. С други думи, той мислеше, че може да получи Светия Дух в замяна на земните неща.
Въпреки че външен му вид подсказваше, че Симон вярваше в Исус, мислите му нямаше нищо общо с истинските думи на Исус. Той беше пълен с материални страсти. Петър, който знаеше мислите на Симон, осъди опити му да купи Светия Дух, Божий дар, с пари. Той каза на Симон, че парите му с него заедно ще погинат.
В наше време псевдопророци, които са обладани от злите духове, искат да измамят хора, да ги принудят да мислят, че техните чудеса и знамения произлизат от Светия Дух. Ние често виждаме хората, които искат да имат Неговата сила и ревностно се молят, за да получат Светия Дух. Обаче трябва да помним, че не можем да се изпълним с присъствието на Светия Дух чрез молитвите и заради светска страст.
Има ли случайно харизматици около вас? Трябва да бъдем предпазливи с такива хора. Те примамват хора със своята фанатична вяра. Те казват, че могат да изгонват злите духове и даже да дават на хора Светия Дух чрез полагането на ръце. Обаче те черпят сила не в Светия Дух, а в злите духове. Тези, които твърдят, че са получили Светия Дух чрез полагането на ръце, карат себе си и други само на злите духове.
Истинското получаване на Светия Дух дохожда само при тези, които вярват в думите на евангелието на водата и Духа (1 Йоаново 5:3-7). За евангелието на водата и Духа понятно се разказва в Библията, и мнозина все още имат грях в сърцата им. Те се опитват да се приближат до Бога посредством свръхестествени явления, като транс, говорене неизвестни езици, ясновидство и прогонване на зли духове. Ето защо псевдопророци са способни да измамят много хора и да ги довеждат към суеверно християнство, което произлиза от сатана.
Петър осъди Симон, като каза: "Парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари. Ти нямаш нито участие, нито дял в тая работа, защото сърцето ти не е право пред Бога. понеже виждам, че си в горчива жлъчка и си вързан в неправда." За съжаление в наше време има твърде много такива свещеници. Повечето от тях са харизматици. Те изискват пари от своето паство. Трябва да отбягваме такава вяра. Трябва да получим Светия Дух посредством вярата в истинското евангелие на водата и Духа (Матей 3:15; 1 Петрово 3:21; Йоан 1:29; Йоан 19:21-23).
 
 

Харизматици работят чрез полагането на ръце!

 
Трябва да отбягваме такава вяра. Някои хора в наше време имат абсурдна представа за това, че могат да получат Светия Дух чрез полагането на ръце от тези, които са постигнали някаква сила. Те мислят, че тъй като Писанието казва, че мнозина се изпълниха със Светия Дух след полагането на ръце на апостолите, те също могат да направят това. Някои лицемери също имат абсурдна вяра в това, че могат да дадат на хора дара на Светия Дух чрез полагането на ръце. Трябва да знаем, че такива хора наистина съществуват.
Обаче трябва да помним, че вярата им значително се различава от вярата на апостолите във времена на ранната църква. В нашите дни най-сериозен проблем на вярата се състои в това, че много християни не вярват в истинското евангелие на водата и Духа. Те казват, че вярват в Бога, но в действителност мамят себе си и други. Обаче грешникът не може нито да получи Светия Дух, нито да помогне на други да направят това. Ако някой каже, че Светият Дух слезе върху грешника, то понятно е, че този дух не беше истинският Свети Дух. Обратно, това по-скоро беше сатана, който само се преструваше на Светия Дух.
Апостолите във времена на ранната църква знаеха и вярваха в това, че Исус Христос е Спасител, който е измил всичките грехове на човечеството чрез кръщението Си от Йоан Кръстител и смъртта на Кръста. Те също проповядваха евангелието на водата и Духа на други, и по този начин помагаха им да се приготвят до приемането на Светия Дух.
Обаче в нашите дни много християни имат погрешна и фанатична вяра. Възможно ли е в наше време за грешник да получи Светия Дух чрез полагането на ръце от другия служител-грешник? Това е съвсем глупаво. Има хора, които казват, че те са изпълнени със Светия Дух, даже ако в сърцата им има грях. Дори ако някой изглежда да е добър пастор пред неговите последователи, той не може да помогне на хора да получат Светия Дух, ако има грях на душата си. 
Въпреки това мнозина имат невярна представа и вяра. Това е причината, поради която твърде много псевдопророци със своите ученията водят хора в пъкъла. Трябва да помним, че проповедниците на погрешната вяра са псевдопророци. Тези са хората, които са попаднали в капана на злите духове.
Може ли Светият Дух да пребъдва в нас, ако ние имаме грях в сърцата си? Разбира се, не може. Тогава възможно ли е за човека, който има грях в сърцето си, да приготви други за получаването на Светия Дух? Не, това не е възможно. Тогава какво позволява на съвременните харизматици да правят чудеса и знамения, ако имат грях в сърцата си? Това правят злите духове. Светият Дух никога няма да може да пребъдва в грешника. Той пребъдва само в тези, които вярват в евангелието на водата и Духа. Вие ли сте сигурни, че духът, който слезе върху вас, наистина е Светият Дух?
В Йоан 3:5 Исус каза: "Ако се не роди някой от водата и Духът, не може да влезе в Божието царство". И така, можем да се изпълним със Светия Дух само чрез вярата в истинското евангелие на водата и Духа. Грешката, която допускат много християни в наше време, се състои в следното: те мислят, че можем да получим Светия Дух чрез полагането на ръце на греховни свещеници. Това е много съществена грешка. Днес много християни и свещеници вярват и са убедени в това, че Светият Дух може да слезе върху тях чрез полагането на ръце.
 
 

Каква е връзка между истинското опростение на греховете и полагането на ръце

 
"Полагането на ръце" е средството, посредством което един човек може да предаде на друг нещо, което има вътре. А сега нека размишляваме по този начин: ако ние говорим по микрофона, звукът се разпространява чрез кабела в усилвателя, а след това се появява във високоговорителя, за да могат всички да го чуят. Също така ставаше и във времена на Стария Завет: когато грешник възлагаше ръце върху главата на жертвата, греховете му бяха предадени на животното и по този начин той получаваше опрощението. И така Божията сила се предава на хора, когато свещеници полагат ръце върху тях. По този начин полагането на ръце има значението "да предам, да прехвърля."
Харизматиците не позволяват на хората да приемат Светия Дух чрез полагането на ръце. Обратно, те ги подбуждат да пускат злите духове в сърцата си. Трябва да помните, че човек, който има силата на злите духове, предава тези духове на други чрез полагането на ръце. Когато човекът, който е обладан от зли духове, полага ръце на друг човек, тогава демон, който се намира в него, се предава на този човек. Затова всеки от нас трябва да вярва в евангелието на водата и Духа, ако иска да получи дара на Светия Дух. Сатана управлява тези, които живеят в грехове, даже ако вярват в Исус, но не могат да достигнат опрощението на греховете.
Ако някой приема полагането на ръце от обладаните от зли духове, злите духове се предават също и на него. Той също така ще прави фалшиви чудеса. Трябва да знаем, че злите духове влизат в хора чрез полагането на ръце, и че получаването на Светия Дух е възможно само чрез вярата в евангелието на водата и Духа.
Полагането на ръце е действие, което Бог установи за предаването на нещо от един човек към друг. Но сатана заставя много хора да приемат зли духове чрез полагането на ръце. Това, че твърде много хора в наше време се опитват да купят силата на Светия Дух за материални ценности, е още по-сериозен проблем.
 
 

Повечето християни неправилно разбират истината на присъствието на Светия Дух

 
Когато някой пита, как могат да получат Светия Дух, мнозина отговарят, че това е възможно чрез молитви, покаяние и пост. Този отговор не е верен. Слезе ли Светият Дух върху вас, ако принасяте на Бога особените молитви? Не. Получаването на Светия Дух е възможно само за тези, които вярват в евангелието на водата и Духа.
Тъй като Бог е истината, Той установи закона, според който можем да получим Светия Дух. Може ли Светият Дух да пребъдва в човек, който има грях в сърцето си? Отговор на този въпрос е очевиден – не може. Не можем да получим Светия Дух чрез полагането на ръце. Даже ако вие посещавате религиозни събрания и ревностно се молите на Бога, за да ви даде силата на Светия Дух, Светият Дух все пак ще остава недосегаем за вас. Грешниците просто не могат да достигнат присъствието на Светия Дух. Грешниците могат да получат дара на Светия Дух само след като греховете им ще бъдат опростени чрез вярата в евангелието на водата и Духа. 
Ако вие не знаете евангелието на водата и Духа, то няма да можете да получите Светия Дух. В наше време евангелието на водата и Духа бързо се разпространява по целия свят посредством християнската литература, църковни събрания, чрез глобална мрежа Интернет и даже посредством електронни книги. По този начин всеки, който търси истинското евангелие, може да вярва в него и да получи Светия Дух. Ако Светият Дух още не пребъдва във вас, трябва да осъзнаете, че за да Го получите трябва да вярвате в евангелието на водата и Духа. 
 
 
Основен пример на фалшива вяра
 
Сега, ако разгледаме симптомите на хората, които са обладани от зли сили, то можем да видим, че зли духове наистина съществуват. "Събранията на възраждането за Светия Дух" са събрания, на които отиват хората, които ужасно искат да получат Светия Дух. На такива събрания можем да видим хората, които изпляскват с ръце, с плач изричат молитвите на покаяние, спазват пост. Проповедникът им казва да фанатически се молят, защото иначе Светият Дух няма да може да слезе върху тях. Хора викат: "Господи!" и продължават фанатически да се молят.
Могат ли тези фанатици да получат Светия Дух по този начин? Не. На такива събрания можем да видим хората, които истерично викат, падат на пода, се тресат, издават странни звукове. Някои падат и се тресат на земята. Виждаме, как те викат и започват да говорят неизвестни езици. Някой във време на такива събрания гръмко вика, а хора се препълват с емоции. Някои хора започват да губят съзнание, да се тресат и да говорят неизвестни езици. Хората казват, че такива свръхестествени явления са свидетелството на това, че върху тях слезе Светият Дух. Но само помислете, какво се случва, когато зъл дух започва да действа в човека? Тогава подобните явления ли са проявлението на Светия Дух? Разбира се, не.
 
 
Сатана мами много християни
 
В наше време много християни водят такъв религиозен живот, какъвто се харесва само на сатана. Сатана мами хора, казвайки им, че трябва да приемат полагането на ръце от някой влиятелен свещеник, за да получат Светия Дух. Много християни са склонни да вярват в това като в официална доктрина. Също сатана сее в главите на хора мисли за това, че те ще получат Светия Дух, ако много дълго се молят. Сатана се опитва да увеличи количество на хората, които вярват в това.
Затова мнозина не знаят и даже не се опитват да узнаят за евангелието на водата и Духа. Трябва да се стараем да отбягваме тези мисли, които сатана се опитва да вложи в нашето съзнание, а също да знаем и да вярваме в евангелието на водата и Духа. Могат да се изпълнят със Светия Дух само тези, които вярват в евангелието на водата и Духа. Трябва да вярвате в тази истина.
 
 
Погрешните представи на християните за получаването на Светия Дух
 
Първо във вярванията на много привърженици на харизматичното християнство има огромна грешка. Те се опитват да получат Светия Дух, даже имайки грях в сърцето си. Те погрешно вярват, че даже ако имат грях в сърце си, те все пак могат да се изпълнят със Светия Дух. Обаче човекът, който няма вярата в евангелието на водата и Духа, не може да получи пълнота на присъствието на Светия Дух.
Второ, те казват, че човешката арогантност пречи да получат Светия Дух. Означава ли това, че ако човек не е горделив и арогантен, това може да му съдейства да получи Светия Дух? Има ли поне един човек на земята, който е съвсем не арогантен? Арогантен пред Господа е този човек, който прибавя собствени мисли към Божиите думи. Мнозина се опитват да получат Светия Дух чрез собствени мисли и методи, игнорирайки истинското евангелие на водата и Духа. Обаче Светият Дух се излива само на тези, които вярват в евангелието на водата и Духа.
Трето, те казват, че Светият Дух се излива на човека, когато той искрено се разкайва пред Бога за всичките грехове. Затова те съветват на хора да признаят своите грехове, за да получат Светия Дух. Но помнете, че Светият Дух не слиза върху тези, които просто признават своите грехове. Повечето християни днес искат да получат Светия Дух и да Го имат напълно, обаче те не могат да Го приемат, тъй като грях все още присъства в сърцата им. Хората, които имат такава страст, могат да попаднат в капана на зли духове.
Четвърто, някои хора казват, че Господ може да ни даде Светия Дух, ако ние дълго и настойчиво Го молим за това благословение. Обаче невъзможно е да получим Светия Дух посредством настоятелни молитви. Това е погрешно мнение. 
Пето, някои хора отъждествяват присъствието на Светия Дух с някои духовни сили и възможности. Дарът на езици, разбира се, се счита за свидетелството на присъствието на Светия Дух. Обаче Светият Дух не пребъдва в сърцето на човека само понеже той е способен да изгонва зли духове в името на Исус или да говори различни езици. Грях произлиза от сатана. Може ли някой, който има грях в сърцето си, честно да каже, че е изпълнен с присъствието на Светия Дух, ако има някои свръхестествени възможности? Още веднъж подчертавам, че тези коварни зли духове се опитват да мамят хора.
Евангелието на водата и Духа, което ни е дадено от Исус, е истинското евангелие, способно да ни доведе към получаването на дара на Светия Дух. Ако продължавате да мислите, че можете да получите Светия Дух и опрощението на греховете по някой друг начин, дълбоко се заблуждавате. Надявам се, че вие ще се освободите от тези погрешни вярвания и убеждения и ще намерите истинската вяра.
Няма да бъде преувеличение, ако кажа, че много християни в нашите дни са обладани от зли духове. Много християни по целия свят се намират под властта на зли духове, защото искат да получат Светия Дух чрез отиване на различни религиозни събрания или полагането на ръце. Те отиват на "особени" хора, за които носи се слух, че те вече са намерили Светия Дух. Сред такива хора са ръководители на молитвени домове, старши дякони, евангелисти или пастори. Хора дохождат при тях с надежда да получат Светия Дух чрез полагането на ръце. Обаче никой и никога няма да може да се изпълни с Духа посредством тази фалшива вяра, независимо от това, как силно вярва в Исус. С други думи, никой освен Бога не може да ни подари Светия Дух. 
Както и Симон, мнозина днес се опитват да купят Светия Дух. Те искат да получат Светия Дух чрез вярата в светските учения, а не в евангелието. Повечето християни по целия свят спазват такъв начин на мислене. Светият Дух слиза само върху тези, които изпълняват необходимите условия за Неговото присъствие. Единствено условие за присъствието на Светия Дух е вярата в евангелието на водата и Духа. Това е единствен отговор и единствена истина (Деяния 2:38).
Получаването на Светия Дух чрез полагането на ръце беше само възможно за кратко време в периода на ранната църква. По-късно Светият Дух започна да излиза върху хора, когато те узнаваха и започваха да вярват в евангелието на водата и Духа. И така, Светият Дух действа чрез вярата в Божието слово, а всичко друго произлиза от зли духове. Бог казва, че зли духове са слуги на сатана и сатана полага всички усилия, за да не могат хора да получат опрощението на греховете, даже ако вярват в Исус. Сатана мами хора, казвайки че ще им даде Светия Дух, ако вярват в Исус и получат полагането на ръце. Сатана разширява своите владения по целия свят, използвайки тези капани.
Сега ще разгледаме симптомите на тези, в когото обитават злите духове. Първо, ако проанализираме симптомите на обитаване на бесовете в чародей или знахар, то можем да забележим, че с тях често се случват припадъци с трепет на цяло тяло, те падат в транс и губят съзнание. След това тяхната реч става неразбираема и те казват странни думи, които несъзнателно излизат от техните уста. Те говорят неразбираеми езици. 
И чародеи, и вълшебници, и християни, в които обитават зли духове чрез полагането на ръце, често имат подобни чувства. Когато харизматичен евангелист взема в ръце микрофона и вика: "Повече чувства, повече, повече!" паството всичко повече се възбужда и губи самообладание. Тези, които искат да получат полагането на ръце от такъв човек, излизат напред. Те изпитват неволни припадъци и трепет и говорят неизвестни езици. Тези симптоми са признаци на зли духове, които се преструват, че изпълняват делата на Светия Дух.
Обладаните от зли духове, които в примитивни религии са наричани гадателки и шамани, изпитват тези явления, както и християни, в които обитават бесове чрез полагането на ръце. Обаче хора не разбират тази очевидна истина. Тези християни пребъдват в дълбока тъмнина, защото като изпитват такива симптоми, мислят, че са получили Светия Дух.
 
 
Сатана работи чрез християни като гадател
 
Сатана позволява на хора, които са обладани от зли духове, да казват молитви на пророчество. Например, те могат да пророкуват, казвайки: "Вие ще станете велик водач. Хиляди хора ще Ви се покоряват. Бог ще Ви води в бъдещето и ще Ви прави чудесен ръководител". На други те казват както следва: "Вие ще станете велик Божий слуга. Ще бъдете наистина достоен Божий служител", за да принудят хора да ги следват и през целия живот да бъдат слуги на зли духове.
Тези пророци също предсказват на хора бъдещето им. "Трябва в бъдещето да бъдеш много предпазлив във вода". "Ще имаш твърде много пари". "Почитан човек ще дойде от изток и ще ти помогне", са примери на това, какво те казват. Първо доказателство на това, че пред вас е човекът, който има зъл дух, е това, че всички те са фалшиви пророци.
След това те говорят неизвестни езици, които сами не могат да разберат. Те изпитват трепет, и може да изглежда, че имат симптоми на психологическо разстройство. Ако вие срещнете чародей или знахар, можете ли да твърдите, че той е умствено здрав? Често те много грубо говорят даже с много по-стари от тях.
Обаче хората, които наистина пребъдват в Духа, са Го получили чрез вярата в библейската истина, която ни учи така: Исус е измил всичките грехове на света със Своето кръщение и със смъртта на Кръста. Те също помагат на други да узнаят и да повярват в евангелието на водата и Духа, да получат опрощението на греховете и Светия Дух. Те сами се опитват да живеят праведен живот. Те имат много приятни личностни черти, са умствено здрави, могат да водят други към благословената Божия вяра и такъв начин на живота, който е угоден на Господа. Когато тяхното съзнание се опитва да се върне към земните неща, Бог отново и отново ги укорява и наставлява, за да запазят тяхната праведност.
Праведниците, които са получили опрощението на греховете съвсем се различават от тези, чиято личност е разрушена от зли духове. Истинската индивидуалност на човека се възражда, ако той получава опрощението на греховете и влиза в присъствието на Светия Дух. Освен това, праведниците много се безпокоят за съдба на тези, които се намират на неправедния път, и за тези, които наистина са жадни за Божието слово. Те се молят, за да получат тези хора освобождението, и принасят себе си в жертва, за да им помогнат.
Ние също можем да забележим, че личност на хората, които са хванати от бяс, е съвсем разрушена. Сатана ги контролира и заставя да действат както сам иска, защото мислят, че трепет на тяло и способност да говорят неизвестни езици са дарове на Светия Дух. Обаче тези явления съвсем не са дарове на Светия Дух.
Твърде много свещеници се гордеят с такива свръхестествени възможности, като пророкуване, способност да правят чудеса и знамения, а също да говорят неизвестни езици. Но ако те все още имат грях в сърцето, тогава техните свръхестествени възможности са убедителни свидетелства за това, че те са хванати от бяс. По този начин те не са способни да помагат на други да получат Светия Дух, но могат само да предадат на хора зли духове. Освен това, тъй като сатана е лъжец, чудесата, които той прави, веднага се осъществяват, за кратко време.
Съществува ясна разлика между делата, които произлизат от Светия Дух, и делата на злите духове. Първо може да изглежда, че делата на Светия Дух не принасят видими чувства и чудесни дарове. Обаче след някое време Божията сила постепенно като слънце, което слиза на зазоряване, израства в сърцата на праведниците.
 
 
Християните, хванати от бесове
 
Защо толкова много хора са хванати от бяс дори и да се опитват да получат Светия Дух?
Защото те получават злите духове от лъжепророците чрез полагането на ръце.

Колкото и странно да изглежда, има много вярващи в Исус, чиито душа и тяло са разрушени. Това се случи, понеже те получиха зли духове чрез полагането на ръце, което беше прието от псевдопророци. Тези хора нямат нужда от Бога, защото вярата им не се базира на словото на Библията. Те използват тяхната сила, която чувстват в себе си, не знаейки, че правят много хора слуги на сатана. Тогава защо те непрекъснато използват тази сила? Защото тази така наречена "тяхната сила" много бързо изчезне, ако те я не използват. Ето е причината на такова поведение на псевдопроповедниците.
Те са длъжни постоянно да се молят и да практикуват чудеса и знамения в името на Христос. Хората, които казват: "Аз съм получил дара на проповядване на евангелието", трябва винаги да проповядват евангелието, защото тяхното псевдощастие скоро ще изчезне, ако няма да продължават да правят това. Ако тези хора престават да използват такива дарове на сатана: дарът на езици, изцеление, пророкуване, с други думи, ако те престават да бъдат верни на сатана, тогава той ги прави пълни с тежки болести. Също така предсказатели или чародеи дълго са болни, ако не изпълняват своите задължения като слуги на сатана. Затова те трябва особено горещо да употребяват дарове, получени от сатана, за да не бъдат изоставени в нещастие след като тяхната сила съвсем ще се изчерпа.
Някога бях запознат с един мъж, който искрено вярваше в Исус и както изглеждаше, бе получил от Бога много дарове. Той подбуждаше хора да приемат Светия Дух и водеше религиозни събрания, на които изгонваше зли духове чрез полагането на ръце, правеше чудеса: говореше неизвестни езици и изцеряваше хора. Благодарение на това мнозина се отнасяха към него с уважение и завист. Хиляди вярващи го следваха. Обаче скоро той почна да отхвърля Исус, казвайки: "Исус Христос е безсилен. Той съвсем не е Божий Син". Той презираше Исус Христос и даже наричаше себе си Бог. В края на краищата той уби Исус Христос в сърцето си и в сърцата на много християни.
Аналогично някои опровергават евангелието на водата и Духа, защото за тях сатана служи за пример. Те още от началото започнаха да вярват фалшиво, имайки илюзия, че на тях ще слезе същата сила, както на апостолите, за да позволи на хора да разберат тяхната необикновена природа, която им дава дара на езици, и да изгонват зли духове чрез полагането на ръце. Те са твърдо убедени, че Светият Дух слезе върху тях.
Те разказват за начини на получаване на Светия Дух и мислят, че можем да Го получим чрез молитвите на покаяние. Обаче Божието слово не казва за този начин на получаване на Светия Дух. Те казват, че ако някой вярва в Исус, има дара на езици и пророкува, това е потвърждение, че той е изпълнен със Светия Дух. Тъй като мнозина нямат реална представа за присъствието на Светия Дух, те вярват, че също могат да Го получат, изучавайки псевдоучения и ставайки последователи на псевдопророци. Ето как сатана напълва християни със зли духове и царува върху тях. Всички тези методи са капани на сатана.
Мнозина са попаднали в капани на сатана чрез учението на псевдопророци. Прости вярващи водят еднообразен религиозен живот. А религиозният живот на хората, които са хванати от бяс, на пръв поглед е много страстен. Какви свръхестествени способности те проявяват? Те могат да изцеляват болни, да говорят неизвестни езици и да карат хора да бъдат обладани от зли духове чрез полагането на ръце. Трябва да помним, че полагането на ръце е начин за пренасяне на нещо от един човек на друг. Ето защо царството на зли духове значително се разпространи по този начин.
 
 
Злите духове работят чрез човешката похот!
 
Сатана работя в хора, както в Симон в главния фрагмент. Тези хора казват, че могат да получат Светия Дух чрез полагането на ръце независимо от вярата им в евангелието на водата и Духа. В наше време мнозина попадат под измама на сатана и се опитват да получат Светия Дух чрез молитвите на покаяние, пост, саможертва или полагането на ръце. Но по този начин те получават само зли духове. На тях лежи осъждането.
Трябва винаги да помним, че съвременното християнство съдейства на сатана, за да работя в душата на всички хора посредством полагането на ръце. Хора, на които са присъщи такива черти, като на Симон, са псевдопророци пред Господното лице. Даже във вярващите в Христос, които имат грях в сърцето си, може да обитава зъл дух. Тези хора са способни да правят чудеса, защото дяволът действа чрез тях. Сатана заставя хора да приемат полагането на ръце от слугите му, за да ги напълни със зли духове и да построи своето царство по целия свят. Днес църквите на Движението на [2]петдесетници-харизматици са официално признати по целия свят като християнски вероизповедания.
 
[2]Западното християнство започна да вехне посред материалното процъфтяване на масово потребление в друга половина на 20 век. Едновременно в резултат на това много християни, които търсиха начин да бъдат по-близко от Исус, бяха недоволни от сухота на своите предишни църкви. Други бяха измъчени или от липса, или от малка скорост на духовен растеж, а още други бяха неудовлетворени от своята неспособност да преобразят своята вяра в любов към Исус. 
Така нареченото движение на петдесетници-харизматици възникна при тези обстоятелства. Тези, които следват това движение, търсят запалени преживявания и практики както говорене езици, пророкуване, чудеса и знаци, като се възхищават на първите събития на Петдесетницата. В своя ентусиазъм те доброволно поверяват себе си на така нареченото царство на Светия Дух, но строго погледнато повечето от техните учения и практики не се базират на Библията. 
В този развиващ се свят това движение извънредно се развиваше по повод на техните потребности. Техните водачи привличат християни на развиващ се свят с благословенията на богатство и здраве заедно с религиозен ентусиазъм. Неопетдесетничеството, отклонението на това движение, е даже наричан движението, което има същите учения като движението Нова епоха. 
 
Този свят бавно се приближава до края. Ако искаме да се новородим в последните дни, трябва да знаем, как действа дяволът, и силно да стоим, давайки му отпор. Ние също трябва веднъж завинаги да получим изкуплението на нашите грехове и да приемем Светия Дух чрез вярата в евангелието на водата и Духа. Трябва да се върнем към истината и да имаме убедителни знания за това, как Божият Дух слиза върху нас.
Господ каза: "Людете Ми загинаха от нямане знание" (Осия 4:6). Днес има мнозина, които търсят истината. Чрез своето незнание харизматиците въвеждат в заблуждение, насочват на пътя на неистина човека, който се стреми да открие истината. Казват, че даже ако така наречените петдесетническо-харизматични църкви бяха основани в пустиня, хора щяха да се събират и там. Защо така? Харизматиците разпространяват своите църкви, разваляйки други със своето псъвдомогъщество, като ги заставят да приемат в сърцата зли духове чрез полагането на ръце. Ето един от техните особени таланти: тъй като човек става обладан от зъл дух чрез полагането на ръце, той със задоволство започва да води религиозен живот.
Още една особеност на харизматици е че те жертват значителни суми на своите църкви и стават фанатически вярващи, даже като не осъзнават това. Много християни, които с помощта на силата на зли духове с възхищение проповядват, непременно ще отидат в пъкъла, даже не подозирайки това. Тези, които фанатически вярват в силата на дявола като в свидетелството на тяхното спасение, без никакво съмнение се наслаждават на мисълта, че ще попаднат в Небето. Обаче грях остава в сърцата им и ги обрича на гибел.
Когато ги питат: "Имате ли грях в сърцето си, ако вярвате в Бога?" те сигурно отговарят, че имат грях в сърцето си и че това е напълно естествено. Те мислят, че за човека е невъзможно да няма грях в сърцето си, даже ако той вярва в Исус.
Хора са склонни да мислят, че те заслужават да влязат в Небесното Царство, даже ако грях остава в сърцата им, защото чувстват покой във вярата в Исус и имат свидетелството на псевдосила.
Това е абсурд! Причината на твърда им вяра е владение от някаква свръхестествена сила. Те изпитваха дара на езици, разнообразни видения, изцеление на болни, и мислят и твърдо вярват, че тези явления са нищо друго освен резултат на присъствието на Светия Дух. Затова те са сигурни, че безусловно са получили спасението и Светия Дух чрез такива чувства.
Тъй като тези хора имат неправилна представа за думите на спасението, те нямат увереност в собствено спасение, ако не получават някакви видими знаци и свръхестествени способности. По този начин тези хора полагат много усилия да намерят явно потвърждение на спасението, а после осъзнават, че сатана ги използва за изпълнението на своята воля. Тъй като те се опитват да намерят вярно разрешаване на своите проблеми чрез молитви, покаяние и саможертва, а не чрез вярата в евангелието на водата и Духа, обикновено вместо Светия Дух получават зли духове.
Дяволът обвинява хора, като им нашепва: "Ти си съгрешил, нали?" и ги подбужда към самообвинение, което причинява обезверяване. Аз зная един човек, който вече е намерил опрощението на греховете и Светия Дух. Но ето какво се случи с него, преди да се новороди, тоест когато още беше пламенен, обаче непредпазлив вярващ в Исус. Този човек даже говореше неизвестни езици и правеше множество чудеса. Грях в сърцето му продължаваше да го мъчи, даже когато той плачеше и се молеше в покаяние цяла нощ и вярваше в Исус. Тогава сатана почна да му нашепва: "Ти си съгрешил, затова по-добре за тебе е да умреш отколкото да живееш". Сатана често дохождаше и осъждаше го за греховете. Сатана доведе го до самообвинение и самоосъждане. Обаче той можа само да признае наличието на греховете в сърцето си. Той не можа да се освободи от осъждането на сатана, докато не чу и не повярва в чудесното евангелие.
Трябва да помним, че тези, които не вярват в евангелието на водата и Духа, стават жертвите на сатана. Вие ли мислите, че този, който не е получил опрощението на греховете, има сила да се противи на дявол? Всичките, които не вярват в истинското евангелие на водата и Духа, ще бъдат взети в плен и подлагани на мъчения от сатана. Божието евангелие на водата и Духа е изключително действено в прогонване на сатана. Всеки, който вярва в Исус, трябва да вярва в евангелието на водата и Духа, а също да го проповядва на всички хора на земята. А тези, които чуят това, трябва с вярата да изпълняват Господните думи.
 
 
Тайната на беззаконието вече действа в този свят
 
Целият свят днес пребъдва под влиянието на силите на дявола. Ако искаме да проповядваме евангелието, което ще ни помогне да получим Светия Дух, трябва да отхвърлим всичките фалшиви представи за присъствието на Светия Дух.
Всички ние трябва ясно да разберем, че такива явления, като "получаване на дара на езици след полагането на ръце, чувство на топлина във време на покаяние и пост, видения и гласът на Сам Исус" са делата на сатана. Само чрез вярата в евангелието на водата и Духа хора могат да се освободят от коварните дела на сатана. Само чрез тази вяра можем да се спасим от греховете.
Трябва да се борим с дявола, "баща на неистина", посредством евангелието на водата и Духа. Сатана е свързал всички хора на света с неволя на самоосъждане, затова трябва да обърнем тези хора към истината, като ги принудим да осъзнаят, че техните неуправлявани чувства и емоции са делата на сатана.
В наши дни църквата управляват хора подобни на самарянин Симон, който се опитваше да купи Светия Дух с пари. Те са подобни на слепи, които се опитват да станат водачи на слепи. Те не могат да покажат на хора пътя към съвършеното спасение, защото сами не знаят евангелието на водата и Духа и имат грях в сърцето си. Те позволяват на сатана да проникне в сърцата на техните последователи във време на нощни молитвени събрания, призовавайки към молитвите на покаяние и към полагането на ръце. Тези хора са наистина обладани от дявола. Ако ние искаме да ги върнем към Божието слово, трябва да разрушим делата на сатана, давайки им съвършените знания на водата и Духа. Ако хора не знаят, как действа сатана, те няма да имат друг избор, освен да страдат в безпомощност.
Както вече съм казал, такива чудеса както дарът на езици и пророкуване след полагането на ръце са делата на сатана. С други думи, силата на харизматиците се проявява чрез делата на дявола. Трябва да учим, казвайки: "Дяволът пребъдва във вас, ако грях е в сърцата ви. Ако мислите, че сте се изпълнили със Светия Дух, въпреки че имате грях в сърцето си, то се заблуждавате". 
Вярата на апостолите и хората, които са приели полагането на ръце, е описана в Деяния 8 глава. Всички те знаеха за Исус Христос и за евангелието на водата и Духа. Обаче вярата на апостолите абсолютно се различаваше от убежденията спазвани днес от повечето християни, които вярват, че само полагането на ръце е способно да ги доведе до получаването на Светия Дух.
Можем ли да получим Светия Дух чрез полагането на ръце на човека, който е получил опрощението на греховете? Не. Библията ни казва, че Божият Дух се носеше над водата (Битие 1:2). Това означава, че за да получи опрощението на греховете и да приеме Светия Дух, човекът трябва да чува и да вярва в евангелието на водата и Духа. Бог изпраща дара на Светия Дух на новородени християни, които вярват в евангелието на водата и Духа.
Трябва да помним за това, че ако учим хора за необходимост на полагането на ръце за получаване на Светия Дух, ще отхвърляме евангелието на водата и Духа, което е установено от Господа за спасението на човечеството от греховете. Когато някой мисли, че може да даде Светия Дух на други, той поставя под съмнение Господа. Хора с такива убеждения бързо попадат в капана на сатана. Това не можем да допуснем в никакъв случай.
Всичките ни грехове са опростени, ако вярваме в евангелието на водата и Духа и Светият Дух свидетелства за това. Този, който вярва в евангелието на водата и Духа, вече няма грях в сърцето си. И не защото той не е съгрешил, но защото вярва в евангелието на водата и Духа. Евангелието на водата и Духа свидетелства, че той няма грях в сърцето си, за това свидетелства също и Светият Дух. Никой не може да нарече Исус свой Спасител, нямайки Божия Дух вътре.
Хора са хванати от бяс, не знаят за евангелието на водата и Духа и никога не обсъждат този въпрос. Те даже никога не са чули за евангелието на водата и Духа. Освен това, те просто не са способни да разберат истината. Те казват, че Светият Дух слиза само тогава, когато те изпълняват или приемат полагането на ръце. Обаче Светият Дух никога не слиза чрез полагането на ръце. Трябва да осъзнаваме, че делата на дявола и псевдоученията му имат огромно влияние върху хора в църкви по целия свят. Затова наистина необходимо е да получим Светия Дух чрез вярата в евангелието на водата и Духа.