Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-6] Вярвайте, че Светият Дух пребъдва във вас (Матей 25:1-12)

Вярвайте, че Светият Дух пребъдва във вас
(Матей 25:1-12)
"Тогава Небесното Царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях пет бяха неразумни и пет разумни. Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си. Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха. А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете! Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си. А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват. А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете. А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни. А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам."
 
 
Върху кого слиза Светият Дух?
Той слиза върху тези, чиито грехове са опростени чрез вярата в Исусовото кръщение и кръв
 


Кого олицетворяват тези девици, които имат Светия Дух в сърцата си?

 
В гореспоменатия фрагмент разказва се за пет мъдри девици и пет неразумни. Петте неразумни девици молят петте мъдри да им дадат от маслото им. Но мъдрите девици отговарят на неразумните: "Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете" (Матей 25:9). Именно когато неразумните девици отидоха да купят масло, мъдрите, които имаха масло в светилниците, влязоха на сватбата. По какъв начин ние можем да приготвим масло за Господа? Трябва само да Го очакваме, имайки опрощението на греховете в сърцата си.
Хора имат два вида вяра. Една от тях е вярата в евангелието на опрощението на греховете. Тази вяра води към получаването на Светия Дух. Другата вяра се състои в това, че човек остава верен на собствени религиозни убеждения – безразлично му е дали Господ опрости неговите грехове или не.
За тези, които спазват собствени религиозни убеждения, чудесното евангелие е бреме. Те приличат на неразумните девици, които отидоха да купят масло именно когато младоженец с всяка минута имаше да дойде. Тези, които ходят от една църква до друга с надежда да получат Светия Дух, мамят себе си. Тези хора не знаят, че трябва да повярват в чудесното евангелие преди да настане Страшният съд. Те искат да получат Светия Дух, като поразят Бога със своята усърдност и ревност. Нека послушаме, какво казва дяконът, който положи много усилия да получи Светия Дух. Това може да бъде урок за вас.
"Правих всичко, което можах, за да получа Светия Дух. Мислих, че ако ревностно служа на моята вяра, ще мога да получа Светия Дух. С тази цел почнах да посещавам различни църкви. В една от тях във време на богослужения хората свириха на пиано и биха барабани. Свещеникът, който водеше молитвите, повикваше при себе си един по един всички желаещи да получат Светия Дух. Когато те се приближаваха до него, свещеникът ги потупваше по чело и те започваха да говорят неразбираем език. Свещеникът бягаше с микрофон и викаше: "Приемете огън, огън, огън!" Той се докосваше с ръка до главите на хора, а някои губиха съзнание и тресеше се в конвулсии. Имах съмнения относно това дали всичко това ще доведе до получаването на Светия Дух, но продължавах да посещавам тези молитвени събрания. Но все пак не получих Светия Дух. 
Престанах да отивам на тази църква и започнах друга практика: ходих в планини и там плаках и непрекъснато се молих нощем. Даже опитвах се да се моля в пещери, но и това не принасяше желан резултат. След това опитах се да се моля нощем в продължение на 40 дни, но така и не можах да се изпълня със Светия Дух. Тогава един ден бях поканен за семинар посветен на Светия Дух. Той трябваше да трае седем седмици, а събранията се провеждаха веднъж в седмицата.
Темата на семинара беше Божията любов, Кръстът, възкресението на Исус, полагането на ръце, плодовете на Духа и духовното развитие. Когато семинарът вече се завършваше, проповедникът докосна се с ръце до моя глава и се помоли на Светия Дух, а аз правих като той ми заповядаше. Отпуснах се, повдигнах ръце до небето и извиквах "ла-ла-ла-ла" отново и отново. Внезапно в този момент, когато извиквах "ла-ла-ла-ла", почнах бързо да говоря неизвестен език. Присъстващите почнаха да ме поздравяват за получаването на Светия Дух. Но когато оставах сам вкъщи, боях се. След това почнах да работя като доброволец на този семинар. Реших колкото беше възможно по-дълго да работя като доброволец, и така пътувах по страната, за да оказвам помощ. Полагах ръце на главите на болни и изглеждаше, че те оздравяваха, въпреки че скоро се връщаха към предишното състояние. След това почнах да имам видения и се оказа, че мога да предсказвам бъдещето. Моите пророчества изненадващо се изпълваха. Оттогава ме поканваха на различни места и считаха за знаменитост. Но аз все още имах страх в сърцето. Един ден чух гласът, който ми каза: "Не скитай от място на място, но вместо това иди и помогни на своето семейство да намери спасението". Тогава даже не знаях, какво означава "спасението". Знаех само това, какво ми казваха други – че ако не използвам дара на Светия Дух, то той ще изчезне. От една страна боях се да употребявам своя дар, а от друга страна не можах да не правя това. 
Един ден чух, че някаква знахарка искаше да повярва в Исус. Със своите приятели посетих я. Ние не бяхме съобщили на знахарката за това, че ще дойдем при нея. Обаче се оказа, че знахарката ни чакаше пред портите и каза: "Знаех, че ще дойдете при мене." Внезапно тя почна да пръска всичко с вода, казвайки: "Няма никаква разлика между шаманството на Изток и Запад". Тя ни нарече "шаманите на Исус", сочейки ни с пръст и изричайки: "Този човек е лош, а този не". Думите на знахарката силно ме учудиха. Помислих, че всичките чудеса, които правих, наистина по нищо се не различават от какво правят шамани и чародеи. Нямах Светия Дух, защото в сърцето ми все още имаше грях".
В този разказ виждаме, че получаването на Светия Дух е недостижимо за нашите способности. Ако нашата вяра не се базира на Божието евангелие, то нямаме масло в своите светилници. 
Светилникът в Библията означава църквата, а маслото е Светият Дух. Тези, които отиват на църква, не замисляйки се върху това дали тя е истинска или не, държат се глупаво. 
Глупавите от ден на ден изгарят своята плът с емоции. Глупавите изчерпват своите чувства заедно с телата пред Божието лице. Ако допуснем, че нашите емоции са равни на 20 сантиметри и през деня изгаря 1 сантиметър, то само през 20 дни ще напълно изчерпим своите чувства. Емоциите на вярващите придобиват нова сила във време на сутрешните молитви, нощните молитви, постните молитви и отиване на църква. Но те изгарят своите емоции през целия живот. Те стават роби на нескончаем процес на изчерпване на собствени чувства. 
Техните чувства изгарят в името на Исус. Те отиват на църква и изчерпват своите емоции, но сърцата им все още пребъдват в тъмнината, опитвайки се да намерят друг път за спасението. Причината е, че вярата им произлиза от телесните чувства. Те имат нужда от постоянно възстановяване на своите чувства, за да не изгасне пламък. И те все пак не могат да получат Светия Дух чрез такава вяра. Огънят на чувствата няма да им помогне да получат Светия Дух.
За получаването на Светия Дух и съвършеното Божие присъствие всеки от нас трябва да приготви подобаваща вяра. Тогава и само тогава ние ще бъдем достойни да получим дара на Светия Дух. Но как да намерим такава вяра, която ще ни прави достойни за присъствието на Светия Дух? Истината се състои в удивителното евангелие, което се е изпълнило чрез кръщението на Исус в река Йордан и Неговата кръв, проляна на Кръста. 
Господ ни нарича "род на злодейци" (Исая 1:4). Трябва да признаем това. Първоначално хора се раждат с 12 видове грехове (Марко 7:21-23). Човекът от самия ден на свое рождение до смъртта си не може да не съгрешава.
В Йоан 1:6-7 е написано: "Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него." Йоан Кръстител кръсти Исус и Му предаде всичките грехове на света, казвайки: "Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!" (Йоан 1:29). Ние сме били избавени от всичките ни грехове благодарение на кръщението на Исус Христос от Йоан. Ако Йоан не кръсти Исус и не Го провъзгласи за Божий Агнец, който изличи всичките грехове на света, ние не бихме знаяли, че Исус взе нашите грехове със Себе Си на Кръста. Не бихме знаяли, как можем да получим дара на Светия Дух. Но благодарение на свидетелството на Йоан ние сме достигнали разбиране на това, че Исус е отнел всичките ни грехове и че ние можем да получим Светия Дух. 
С тази вяра ставаме невестите, напълно готови за среща с Исус, нашия жених. Ние сме девиците, които вярват в Исус и са готови да приемат Светия Дух.
Вярвате ли с цялото си сърце в евангелието на водата и Духа? Вярвате ли в това, че Исус е измил всичките ви грехове със Своето кръщение от Йоан? В Библията се казва: "И тъй, вярването е от слушане, а слушането е от Христовото слово" (Римляни 10:17). За да получим Светия Дух трябва да вярваме в това, че Исус е бил кръстен от Йоан и е умрял на Кръста. Трябва да разбираме, че присъствието на Светия Дух можем да достигнем само с вярата в това, че Исус е дошъл на земята в плът като човек, е бил кръстен от Йоан, е умрял на Кръста и е възкръснал. 
В наше време има два вида вярващи, както тези десет девици от гореспоменатия фрагмент. Те също се разделиха на две групи. Каква страна вземате? Трябва да получите Светия Дух, вярвайки във водата и Духа. Отивате ли на църква, все още надявайки се, че Светият Дух ще ви изпълни? Трябва да знаете истинския път, според който ще се изпълните със Светия Дух.
Каква вярата ни дава възможност да получим Светия Дух? Можем ли да се изпълним със Светия Дух чрез екстатичен ентусиазъм на привърженици на шаманството? Ще получите ли Светия Дух, пребъдвайки в състояние на кома? Ще можете ли да получите Светия Дух, ако станете религиозни фанатици? Трябва ли постоянно да молите Бога за опрощението на греховете? В Библията е написано, че когато Исус бе кръстен и излезе от водата, Божият Дух слезе върху Него като гълъб. Той е бил кръстен, за да вземе върху Себе Си всичките ни грехове и да увери, че заплатата за всичките ни беззакония ще бъде Неговото разпятие на Кръста. 
Исус бе кръстен от Йоан, за да вземе върху Себе Си всичките грехове на света, и отиде на Кръста, за да можем да се спасим и да се изпълним със Светия Дух. Исус бе кръстен от Йоан и осъден на разпятие за всичките ни грехове, и възкръсна. Трябва да вярваме в Исусовото кръщение от Йоан и в кръвта Му, проляна на Кръста, за да получим опрощението на нашите грехове. От описанието на кръщението на Исус (Матей 3:13-15) правим заключението, че Светият Дух слиза в мир като гълъб върху очистените чрез вярата в Неговото кръщение.
Основното условие за получаването на Светия Дух е вярата в Исусовото кръщение от Йоан и в кръвта Му, проляна на Кръста. Светият Дух слиза върху човека като гълъб, ако той вярва в опрощението на греховете. Тези, които вече са се изпълнили със Светия Дух, трябва да помнят, че това се случи само благодарение на вярата им в опрощението на греховете. Светият Дух слиза върху тези, които с цяло сърце вярват в опрощението на греховете.
Исус Христос е дошъл чрез хляб и вино на вечен живот (Матей 26:26-28; Йоан 6:53-56). Когато Исус излезе от водата след кръщението, гласът дойде от небето: "Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение" (Матей 3:17).
Много просто е да вярваме в Триединен Бог. Бог е Отец на Исус, а Исус е Божий Син. Светият Дух е трето проявление на единствения Бог. Светата Троица е Единствен Бог за нас.
Помнете, че няма да получите Светия Дух, вярвайки само в Кръста, няма да се очистите от греховете, само правейки добри дела. Вие можете да се изпълните със Светия Дух само ако повярвате, че Йоан кръсти Исус и само тогава предаде на Него всичките ни грехове, и че Исус бе разпънат за изкуплението на тези грехове. Как проста и понятна е истината! Съвсем не трудно е да получим опрощението на греховете и да се изпълним със Светия Дух.
Бог ни казва прости думи. Коефициент на интелигентност на среден човек съставя от 110 до 120 точки. И това евангелие е понятно за прости хора. Даже за децата на 4-5 годишна възраст не е трудно да разберат чудесното евангелие. Бог справедливо е опростил всичките ни грехове и е дал Светия Дух на тези, които вярват в него.
Бог ни казва, че ние не можем да получим Светия Дух чрез полагането на ръце или чрез молитвите на покаяние. Светият Дух не дохожда като награда за спазване на поста, други обреди, нощни молитви в планините. Каква вяра ще ни позволи да се изпълним със Светия Дух? Вярата в това, че Исус е дошъл на земята, е бил кръстен, за да вземе върху Себе Си всичките ни грехове, е умрял на Кръста и е възкръснал.
 
 

Наистина ли трябва да вярваме в това?

 
Защо трябва да получим опрощението на греховете и по този начин да се изпълним със Светия Дух? За да станем граждани на Небесното Царство, ни е необходим Неговият Дух. За да получим Светия Дух, трябва да вярваме в Исус като наш Спасител, в Неговото кръщение и кръвта. Нашите грехове трябва да бъдат опростени. 
Защо Бог дава Светия Дух на тези, чиито грехове са опростени? Той прави това, за да набележи тези хора като Своя народ. За да набележи хората, които вярват в Исус въз основа на Божието слово, Господ им дава Светия Дух като свидетелството.
Твърде много хора спазват невярна вяра. Изглежда, че да вярваме в кръщението на Исус и да получим дара на Светия Дух е толкова просто. Обаче това е просто само за тези от нас, които вече пребъдват в Светия Дух. Но това е нереално за тези, които не са получили опрощението на греховете. Те не знаят истината и вместо да я разберат търсят други пътища на получаването на Светия Дух, като например различни фанатически обреди. Те пребъдват в тъмнината и не осъзнават, че сатана ги мами. Те вярват в различни предразсъдъци и чародейства.
Светият Дух пребъдва в тези, които вярват в кръщението на Исус и в Неговата кръв, проляна на Кръста, и са получили опрощението на греховете. Само тези, които вярват в Божието спасение, могат да кажат: "Нямам грях". Ако човек не вярва в евангелието на водата и Духа, той не може да каже, че няма грях. Дарът на Светия Дух беше даден от Бога като свидетелството на Неговата любов за тези, които вярват в кръщението на Исус и в кръвта, проляна на Кръста, и получиха опрощението на греховете.
Кой свидетелстваше за това, че кръщението на Исус и Неговата кръв са измили всичките ни грехове? Исус, Неговите ученици, а също Светият Дух свидетелстваха за това. Кой планираше да спаси всичките хора от греховете? Светият Отец. Кой е изпълнил това? Исус Христос. Кой свидетелства за изпълнението на този замисъл? Светият Дух.
Бог искаше да ни направи Своя народ и за това реши да ни избави от всичките ни грехове чрез кръщението на Исус и Неговата кръв. Светата Троица ни гарантира абсолютното спасение и уверява в опростението на греховете.
В Матей 3:17 е написано: "Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение." Тези, които са изпълнени със Светия Дух Божий, са станали Божий народ. Те са Негови деца. "Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение." Исус е истинският Бог. Бог Отец ни казва: "Ако искате да получите опрощението на греховете, повярвайте, че греховете на цялото човечество са били изкупени веднъж завинаги от Исус, Моя Единороден Син. Ще получите дара на Светия Дух и ще станете Мои деца". Тези, които повярват, ще получат опрощението на греховете и ще станат Божии синове и дъщери. Той ще им даде дара на Светия Дух, за да ги набележи като Свои деца. Ние ще получим опрощението на нашите грехове само тогава, когато повярваме в кръщението на Исус и в Неговата кръв.
Ако ние не сме очистили сърцата си и не сме повярвали в евангелието на опрощението, склонни сме да мислим, че нашите бивши грехове вече няма, а за да получим опрощението на настоящите грехове, трябва постоянно да принасяме на Бога молитвите на покаяние. Ако човек се отдава на подобни мисли, Библията става за него неразбираема и довежда го до объркване. Вярата му се различава от вярата на учениците на Исус. 
Някои хора казват, че Светият Дух слиза върху тях във време на молитвите. От гледището на Библията това не съвсем е вярно. Тази мисъл може да изглежда правдоподобна, но Библията ни казва, че като се кръсти, Исус излезе от водата и Светият Дух слезе върху Него като гълъб. Това ни доказва, че трябва да вярваме, че Исус е дошъл на земята, е бил кръстен от Йоан, за да отнеме всичките грехове на света, е бил осъден за тези грехове, е бил разпънат на Кръста и е възкръснал, за да стане нашият Спасител. Трябва да вярваме в това, ако желаем да получим Светия Дух.
Какво Бог ни казва, когато вярваме в тази истина и сме изпълнени със Светия Дух? Той казва: "Ти си Мой син. Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение." Бог казва това на тези, които вярват в Исус и на които ще бъдат опростени всичките им бъдещи грехове. Тази вяра в Божието обещание ни прави Негови деца.
Но хора продължават да мислят, че съществуват други начини за получаването на Светия Дух. Вие ли мислите, че Светият Дух ще слезе върху вас благодарение на вашите молби и физически усилия? Божиите дела се подчиняват само на Неговата воля, и Той дава Светия Дух само на тези, които са получили опрощението на греховете. Той казва: "Моят Син е бил кръстен, за да отнеме всичките ви грехове. Неговият Кръст беше наказанието за вашите прегрешения. Отдадох Моя Син, за да стане вашият Спасител. Ако признавате опрощението на греховете чрез Моя Син, то Аз ще ви дам Светия Дух".
Нашият Небесен Отец действа както намира за необходимо. Даже ако стоите цяла нощ на колене, с всички сили молейки и умолявайки Бога, това съвсем не означава, че Той ще ви даде Светия Дух. Той само ще ви укорява, казвайки: "Ти още не си приел истинската вяра и продължаваш да живееш според собствени погрешни представи. Светият Дух няма да слезе върху тебе, докато не приемеш в сърцето си истинската вяра".
В този свят решение на хора зависи от условията. Но Божият Закон за опрощението на греховете и получаването на Светия Дух остава непоколебим. Ако попаднете под влиянието на погрешни вероучения, ще бъде ви много трудно отново да намерите верен път. В Библията е написано, че за непокорните Исус е камъкът, о който да се спъват (1 Петрово 2:8).
Хората, които вярват в Исус, но не знаят, защо Той бе кръстен, вярват само в половина на евангелието на спасението и разбира се, ще бъдат осъдени на пъкъла. И така, когато повярвате в Исус, трябва да знаете за Неговото кръщение и кръв, тоест за това, на какво се базира евангелието на опрощението на греховете. Тогава ще се изпълните със Светия Дух.
Нека погледнем на земен живот на Исус. Исус е дошъл на земята в плът като човек и чрез кръщението е взел върху Себе Си всичките грехове на света. Бе осъден и разпънат на Кръста за нашите грехове и по този начин ни избави от вечен огън на пъкъла. Тези, които вярват в Него, ще получат дара на Светия Дух.
Всеки от нас трябва да върви по верния път, за да получим Светия Дух. Необходимо е да мислим както ни учат думите на истината. Ако правим така, Исус ще ни запази и благослови. Този, който очисти своето сърце и повярва в Неговото слово, ще може да спазва истината, ще получи опрощението на греховете и ще пребъдва в Светия Дух в живота си. Освен това, посредством Светия Дух той ще може да води други към истинския път.
Вярвайте в изкуплението, което се изпълни благодарение на кръщението на Исус и Неговата кръв. Само тогава ще можете с вярата да вървите подир Него и да получите благословението на опрощението на греховете, вечен живот и дара на Светия Дух. Исус е Господ на опрощението, който е отнел всичките грехове на света със Своето кръщение и смъртта на Кръста. Исус е измил всичките ни грехове и е изпратил Светия Дух на тези, които са повярвали в евангелието на истината. Вие също можете да се изпълните със Светия Дух, като приемете истинската вяра.