Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-16] Мисията на тези, които са получили Светия Дух (Исая 61:1-11)

Мисията на тези, които са получили Светия Дух
(Исая 61:1-11)
"Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той. И ще се съградят отдавна запустелите места, Ще се издигнат досегашните развалини. И ще се обновяват пустите градове Опустошени от много родове. Чужденци ще останат и ще пасат стадата ви, И чужденци ще бъдат ваши орачи и ваши лозари. А вие ще се казвате свещеници Господни; Ще ви наричат служители на нашия Бог; Ще ядете имота на народите, И ще наследите тяхната слава. Вместо срама си ще получите двойно, И вместо посрамянето си те ще се радват в наследството си; Затова в земята си ще притежават двойно, Радостта им ще бъде вечна. Защото Аз Господ обичам правосъдие, Мразя грабителство с неправда; А тях ще възнаградя с вярност, И ще направя с тях вечен завет. Потомството им ще бъде познато между народите, И внуците им между племената; Всеки, който ги гледа, ще познае, Че те са род, който Бог е благословил. Ще се развеселя премного в Господа, Душата ми ще се зарадва в моя Бог; Защото Той ме облече с одежди на спасение, Загърна ме с мантия на правда Като младоженец украсен, подобно на първосвещеник, с венец, И като невеста накитена с украшенията си. Защото, както земята произвежда растенията си, И както градина произраства посеяното в нея, Така Господ Иеова ще направи правдата и хвалата Да поникнат пред всичките народи."
 
 
Каква е мисия на тези, които са получили Светия Дух?
Те трябва да проповядват евангелието на водата и Духа на народите на целия свят.

Какво трябва да правят хората, които са получили дара на Светия Дух? Те трябва да проповядват евангелието на водата и Духа на всички народи на света. Бог е поверил благословеното евангелие на новорождението от водата и Духа на тези, които вече са приели Светия Дух в сърцата си. Хората, които са получили от Господа опрощението на греховете, ще получат дара на присъствието на Светия Дух. Защо Бог дарява ни Светия Дух?
Дарявайки Светия Дух, Той ни дава окончателна гаранция на това, че ние сме станали Негови деца. Той също иска да ни помогне да преодолеем сатана. Той заповядва на хората, които са получили опрощението на греховете и са се напълнили със Светия Дух, да правят както следва:
 
 

Той ги накарва да проповядват добрата вест на кротките

 
Каква е добрата вест за кротък? Това е евангелието на водата и Духа. Бог заповяда на всички тези, които са намерили Светия Дух да проповядват благословеното евангелие на кротките. Тези, които са се напълнили със Светия Дух, вече никога няма да бъдат удовлетворени от земните добра, защото вече имат надеждата да влизат в Небесното Царство. 
Господ подари евангелието на водата и Духа на кротките и опрости всичките им грехове. След това Той им изпрати Светия Дух и отвори за тях пътя към вечността. Бог заповяда на праведниците да проповядват евангелието на водата и Духа за всичките кротки. Освен това, Той ги убеди да проповядват вярата в Бога и в Исус Христос. Бог ни подари Светия Дух, за да проповядваме добрата вест на народите на целия свят.
 
 

Той ни изпраща да изцеряваме съкрушените

 
По какъв начин Господ изцерява нашия разум? Той изцерява съкрушените и тези, които са оставили надежда на евангелието на водата и Духа. На земята има твърде много такива хора. За тях животът е лишен от същност и ценност. Собствената им праведност е разрушена, а греховете ги заставят да водят жалко съществуване. Затова винаги са мъчени поради съмненията относно живота си. Всички хора искат да живеят забележителен живот и да се наслаждават на благоденствие на душа и плът, но това не е така лесно; поради това желание те приличат на хората, които са били ограбени и са изгубили всичко.
По този начин греховете открадват цялата праведност на грешника и в края на краищата грешникът отива на пъкъла поради греховете си. Ето защо Господ е съжалил всичките съкрушени и ни заповядва да им проповядваме добрата вест за благословеното евангелие. По какъв начин Бог е изцерил тези хора? Той е направил това посредством евангелието на водата и Духа. Той е изцерил тези хора, които са оставили надежда, и е подарил вечен живот.
 
 

Господ провъзгласява свободата на пленниците на греха

 
Господ дарява свободата на пленниците. Какво означава това? Това означава, че Бог е освободил душите на хората от всичките грехове на света и е поверил тази мисия на тези, които са се напълнили със Светия Дух и могат да освободят други от греховете.
Човек има душа и плът. И неговата душа и плът живеят угнетени поради осъждането за греха и Закона и могат да се освободят от греховете само посредством вярата в Бога. Всички хора се родят с грях в сърцето, затова не могат да не съгрешават. Те са обречени да пребъдват в плена на греха през целия си живот. Те живеят такъв живот и на края са обречени да бъдат унищожени. 
Такива хора не могат нищо да изменят в собствения си живот, а само чувстват жалост към себе си чрез собствена си немощност, която ги доведе до такова състояние. Затова Бог е изпратил Светия Дух за тези, които не могат да не съгрешават и заслужават смърт. Той иска също да проповядват благословеното евангелие на пленниците на греха и да им дават спасението.
 
 
Господ утешава всички, които скърбят
 
Какво Бог даде на тези, които скърбят? Бог утешава всички хора на земята, които скърбят, дарявайки им евангелието на опрощението. Той е изпратил Исус Христос на земята, за да даде на човечеството спасението от всичките му грехове. За да предаде на Исус всичките грехове на света, Той Му позволи да бъде кръстен от Йоан Кръстител и да умре на Кръста. И така, Бог ни е очистил от всичките грехове на света и ни е избавил от съда и наказанието за тях.
Господ утешава тези, които скърбят, отваряйки им благословеното евангелие на водата и Духа. Той благославя тези, които страдат чрез несъвършена вяра. Бог заповядва на тези, които са се напълнили със Светия Дух, да проповядват чудесното евангелие и да изцеряват съкрушените и да освобождават пленниците на греха.
Целта на нашето съществуване тук на земята се състои в получаването на опрощението от Господа и в проповядването на чудесното евангелие на всичките хора, които са свързани с грях и се нуждаят от утехата на спасението от това бреме. Бог ни казва, че въпреки че животът ни кратък, това съвсем не означава, че той няма никаква ценност. Това, че Бог е приготвил за нас опрощението на греховете и чудесното благословение, е доказателство на това. 
Нашият Господ дава венеца на славата на всички тези, които скърбят. Това означава, че грешници получават опрощението благодарение на кръщението на Исус и могат да влязат в Небесното Царство. Опрощението на греховете обновява разум на човека и той осъзнава ценността на чудесното Божие благословение. Нашият Господ дава на този човек венеца на славата. Той е дал на грешници евангелието на водата и Духа и е направил вярващите в Него Свои деца. Този, който вярва в благословеното евангелие, чувства радост, а не печал.
Всички хора се раждат и умират с плач, затова радост в живота ни е кратковременна, а мислите ни са пълни с униние. Обаче Бог се срещна с хората и им позволи да се новородят, за да намерят радостта и надеждата. Тези, които са новородени чрез вярата в благодатното евангелие, започват нов живот и работят за Господа. Те са способни да правят това, което Господ иска от тях, а именно да проповядват евангелието на водата и Духа на всички грешници на света, да освобождават сърцата им от отчаяние и да им дават възможност да се наслаждават на щастие. 
Тези, на които Бог е простил греховете, прославят Господа. Той призовава праведници да проповядват добрата вест, поверява им да разказват на хора за Него и за евангелието, което Той ни подари, за забележителното небесно царство, което Той е приготвил за всички ние. Ние можем да видим Божията слава в тези, на които Той е простил греховете. Тези, които живееха в отчаяние преди да се напълниха със Светия Дух, сега се наслаждават на щастие. Бивши пленници на греха сега се радват на свободата. Тези, които живееха безполезен живот, сега са праведници. Всичко това ярко ни демонстрира Господната слава. Бог счита за праведници тези, които могат да издигнат досегашните развалини и да обновяват пустите градове опустошени от много родове.
Апостолите проповядваха това благословено евангелие на водата и Духа още във времената на ранното християнство. Исус беше изпратен на земята преди около две хиляди години. Чудесното евангелие на кръщението и кръвта на Исус проповядваха на земята до 300 година след Христа. Евангелието, което праведниците днес проповядват, е същото евангелие на Светия Дух, което апостолите проповядваха. В началото на 4-и век, когато в Рим християнството беше провъзгласено официална религия на Римската империя, Евангелието на кръщението на Исус Христос почна да запада и постепенно изчезна. Именно тогава, когато християнството като официална религия процъфтяваше все повече и повече, изчезнаха последни проповедници на истинското евангелие.
Тогава защо бяха изменени вярванията на тези, които вярваха и проповядваха истинското евангелие? Когато християнството беше провъзгласено официална религия на Римската империя, християните бяха освободени от различни ограничения и можаха да се ползват със същите привилегии, както римските граждани. Християни получиха възможността да встъпват в брак с римското дворянство и да заемат правителствени длъжности. Поради тези привилегии вярата им във възкресението се превърна в обикновена религия. Оттогава благословеното евангелие на водата и Духа изчезна, а вместо него намалена форма на светско християнство почна да процъфтява. 
Господ спасява човечеството от греховете му, поверявайки на нас, последните християни, във времето на Неговото неизбежно друго пришествие да проповядваме забележителното евангелие на водата и Духа, което в продължение на дълго време беше забравено. Той ще възроди радостното евангелие на водата и Духа, което се проповядваше във времената на апостолите. Евангелието на времената на апостолите наистина беше благословеното евангелие на кръщението и кръвта на Исус, проляна на Кръста. Бог ни нарича хората, които обновяват пустите градове. Той ни заповяда да вярваме в славното евангелие на водата и Духа и ни направи земеделци на Своето лозе. 
Бог ни повери да изпълваме тази мисия, както и на апостолите. Той е поверил на мене и на вас да проповядваме истинското евангелие на водата и Духа. "Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките". Бог заповяда на тези, които вече са се напълнили със Светия Дух, да проповядват евангелието, и подари Светия Дух на всички ние. 
Бог ни е увенчал с цветя, е отнел цялата ни скръб и ни е облякъл в забележителните дрехи, като ни даде голяма радост. Тези, които имат в сърцата си Светия Дух, сеят зърното на това забележително евангелие в сърцата на други хора, за да могат те също да получат Светия Дух. Като приемат в сърцето си евангелието, подарено ни от Господа, те непременно ще получат опрощението на греховете и също ще се изпълнят със Светия Дух.
Всички ние сме станали слугите на Бога, сме получили благословението, като видяхме славата на Небесното Царство. А тези, които не са получили Светия Дух, Бог направи слепи, за да не могат нито да видят, нито да разбират това забележително евангелие. Тези хора често поощряват други да вярват в Исус, но никога няма да могат да им помогнат да приемат Светия Дух в сърцата им.
Посредством тези, които пребъдват в Духа, Бог направи както следва: Той подари истинската свобода на пленниците на греха и утеши съкрушените със забележителното евангелие на водата и Духа, като повери на праведните да носят добрата вест на кротките и да изцеряват съкрушените с евангелието на кръщението и кръвта на Исус. Господ е избавил от робството на греховете тези, които поради слабостта на духа си са попаднали в тази капана, е подарил им радостта и надеждата, и се възнесе на Небето.
Ето защо Светият Дух, който пребъдва в нас, ни поверява да проповядваме евангелието на водата и Духа на всички хора. Исус Христос заповяда ни всичките, чиито грехове са опростени и които са се напълнили със Светия Дух, да избавят грешниците от наказанието за техните беззакония. Господ даде властта да осъществяват Неговите замисли на тези, които са се напълнили със Светия Дух, и повери на всичките праведници да изпълняват Неговата воля. Ние сме изпълнители на Неговата воля, тези, на които Той е поверил да бъдат управители на Неговото лозе, Неговата църква. Ние сме Божии слуги. Самият Господ ни даде това великолепно благословение.
Гледайки своята плът, ние разбираме нашата слабост, но тъй като Господ действа в нас, ние вярваме в Него и благодарение на вярата ставаме Неговите слуги. Ние вярваме, че Господ ще прави много величествени дела и ще разпространи Своето Царство чрез нас.
Бог реши да възстанови безлюдната крепост на евангелието в разрушени градове. Той обеща, че ще издигне досегашните развалини и ще обнови пустите градове. Аз вярвам, че евангелието ще се възроди по целия свят! 
И това не е просто моето собствено желания; аз вярвам в това, понеже Бог е казал, че всичко ще бъде именно така. Господ е поверил на хората, които са се напълнили със Светия Дух, да проповядват благословеното евангелие по целия свят. Бог е изпратил на земята Своя Син, за да изпълни евангелието; аз вярвам, че посредством хората, които са получили Светия Дух, Той ще изпълни Своята воля. А тези, които вярват в това забележително евангелие, ще видят Господната слава. Алилуя!